Strateji plan


Gələcəyə baxış

Əhaliyə etibarlı, keyfiyyətli, səmərəli tibbi xidmətlərin göstərilməsinə zəmanət verəcək universal və dayanıqlı tibbi sığortanı təmin etmək.

Missiya

Zamanından və məkanından asılı olmayaraq sığorta olunanların keyfiyyətli tibbi xidmətlərə əlçatanlığını təmin etmək.

Dəyərlər

  • Şəffaflıq
  • Əlçatanlıq
  • Güvənlilik
  • Peşəkarlıq
  • Ədalətlilik