21 Fevral 2019 12:27

UNİVERSAL TİBBİ TƏMİNAT ÜÇÜN STRATEJİ SATINALMA: ƏSAS SİYASƏT MƏSƏLƏLƏRİ VƏ SUALLAR. EKSPERT VƏ MÜTƏXƏSSİSLƏRİN MÜZAKİRƏLƏRİNƏ DAİR XÜLASƏ

Ətraflı tanış olun

Məqalələr