İstisnalar zərfi

Baza zərfi ilə əhatə olunmayan tibbi xidmətlərin toplusu istisnalar zərfi adlanır.
Baza zərfi ilə əhatə olunmayan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli 1181 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.
İstisnalar zərfi ilə buradan tanış ola bilərsiniz.