31 May 2019 10:20

Mingəçevirdə elmi-praktiki konfrans keçiriləcək

30 iyun 2019-cu ildə Mingəçevir şəhərində “İcbari tibbi sığorta və sosial əhəmiyyətli xəstəliklər” mövzusunda elmi-praktiki konfrans keçiriləcək

Tədbirin gündəliyi ilə aşağıdan tanış ola bilərsiniz:

 

9.00-10.00 -İştirakçıların qeydiyyatı

10.00-10.30 Açılış; İştirakçıların salamlanması

İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin rəhbərliyi

Tibb elmləri namizədi Ələkbərov Könül (Mingəçevir)

Tibb elmləri doktoru, Professor Nağıyev Yusif (Bakı, Respublikanın Baş kardioloqu)

Tibb elmləri doktoru, Professor Mehman Məmmədov (Moskva)

10.30-12.30 Plenar sessiya

Sədrlər: Tibb elmləri doktoru, Professor Mehman Məmmədov (Moskva), Tibb elmləri doktoru Rəhimə Qabulova (Bakı), Tibb elmləri namizədi Vüqar Abbasov (Gəncə)

1. Tibb elmləri namizədi Ələkbərov Könül (Mingəçevir); İcbari tibbi sığortanın tətbiqi Mingəçevir şəhər xəstəxanası timsalında

2. Tibb elmləri doktoru, Professor Gelfqat Yevgeniy (Moskva); Kəskin ürək infarktı: icbari tibbi sığorta sistemində tibbi yardımın təşkili

3. Tibb elmləri doktoru, Professor Nağıyev Yusif (Bakı); İcbari tibbi sığorta üzrə beynəlxalq təcrübə

Diskussiya

12.30-12.45 Fasilə

12.45-13.45. Dairəvi masa. Sosial əhəmiyyətli xəstəliklərin profilaktikası: milli proyektlərin dərsləri

Moderatorlar: Tibb elmləri doktoru, Professor Gelfqat Yevgeniy (Moskva), Tibb elmləri doktoru, Professor Nağıyev Yusif (Bakı)

  1. Tibb elmləri doktoru Qabulova Rəhimə (Bakı); Ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikası üzrə Avropa tövsiyələri
  2. Tibb elmləri doktoru, Professor Məmmədov Mehman (Moskva); Azerbaijan heart study: çoxmərkəzli beynəlxalq proyektin əsas nəticələri

Diskussiya

13.45-14.15 Fasilə

14.15-15.45 Simpozium; Ürək-damar xəstəliklərinin aktual məsələləri

Sədrlər: Tibb elmləri namizədi Mehdiyev Samir (Bakı), Tibb elmləri namizədi Ələkbərov Könül (Mingəçevir)

  1. Tibb elmləri namizədi Abbasov Vüqar (Gəncə); Arterial təzyiqin diaqnostikası AKC /AHA tövsiyələri
  2. Əməkdar həkim Nəcəfov Nizami (Gəncə); Nadir EXO görüntüləri
  3. Qasımova Müsahidə (Gəncə); Bayılmanın diaqnostikası və müalicəsinə dair ACC/AHA/HRS klinik tövsiyələrin əsasları
  4. Nailə Zərbəliyeva (Gəncə); Sağ mədəciyin dilatasiyon kardiomiopatiyası və qeyri-kompakt miokard

Diskussiya

15.45-16.00 Fasilə

16.00-17.30. Simpozium; Daxili xəstəliklərin diaqnostikası və müalicəsi

Sədrlər: Ülvi Maçanov (Gəncə); Tibb elmləri doktoru Mehdiyev Tofiq (Şəki)

  1. Tibb elmləri namizədi Mehdiyev Samir (Bakı); 5-ci Maastrixt konsensusuna əsasən H.pylori-nin diaqnostikasında və eradikasiyasında yeniliklər
  2. Yusibova Pərvanə (Mingəçevir); Metobolik sindrom
  3. Ülvi Maçanov (Gəncə); Xroniki pankreatit
  4. Tibb elmləri doktoru Mehdiyev Tofiq (Şəki); ŞD tip xəstələrdə diabetik nefropatiyanın erkən diaqnostikasının əhəmiyyəti

Diskussiya

17.30-17.40 Konfransın bağlanışı; Sertifikatların verilməsi