Ən çox verilən suallar

İcbari tibbi sığorta əhalinin sosial müdafiəsi forması olaraq, sığorta hadisəsi zamanı əhaliyə icbari tibbi sığortanın maliyyə mənbələri hesabına ilkin səhiyyə xidmətlərinin, təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardımın, habelə sığorta olunanlara baza zərfində nəzərdə tutulmuş şərtlər çərçivəsində tibbi xidmətlərin göstərilməsinə təminat verən dövlətin hüquqi, iqtisadi və təşkilati tədbirlər məcmusudur. 

İcbari tibbi sığorta sisteminin məqsədi səhiyyə sahəsində mövcud maliyyələşmə mexanizmlərini yeni iqtisadi əsaslarla təkmilləşdirərək əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin keyfiyyətini daha da yüksəltmək və əlçatanlığını təmin etməkdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 29 noyabr tarixli 1127 nömrəli Fərmanına əsasən Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati əraziləri pilot ərazilər olaraq təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 fevral 2018-ci il tarixli 1830 nömrəli Fərmanı ilə icbari tibbi sığortanın tətbiqinin pilot layihə olaraq Ağdaş rayonunun inzibati ərazisində həyata keçirilməsi, habelə Mingəçevir şəhərinin və Yevlax rayonunun inzibati ərazilərində davam etdirilməsi müəyyən edilmişdir.

Baza zərfi icbari tibbi sığortanın maliyyə mənbələri hesabına sığorta olunanlara müvafiq növdə, həcmdə və şərtlərlə göstərilən tibbi xidmətlərin toplusudur.

Baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlər və tariflər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli 1181 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Mingəçevir şəhərinin, Yevlax və Ağdaş rayonlarının inzibati ərazilərində tətbiq olunan icbari tibbi sığortanın baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin sayı cəmi 1829-dur:

  • İlkin səhiyyə xidməti – 18
  • Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidməti - 6
  • Ambulator xidmət – 480
  • Stasionar xidmət - 677
  • Laborator xidmət – 459
  • Fizioterapiya – 23
  • Həyati vacib, dəyəri yüksək olan xidmətlər – 166

Baza zərfi ilə əhatə olunmayan tibbi xidmətlərin siyahısı və tarifləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 28 dekabr tarixli 1181 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir.

Baza zərfinə daxil olan tibbi xidmətlər çərçivəsində stasionar müalicə və təcili təxirəsalınmaz tibbi yardım zamanı istifadə olunan dərman vasitələri icbari tibbi sığorta tərəfindən təmin edilir.

Pilot ərazilərdə (Mingəçevir şəhərində, Yevlax və Ağdaş rayonlarında) rəsmi qeydiyyatda olan bütün vətəndaşlar, o cümlədən bu ərazilərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər və qeydiyyata alınmış müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər icbari tibbi sığortadan faydalanmaq hüququna malikdirlər.

Sığorta olunan pilot ərazilərdə fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinin (Mingəçevir şəhər Mərkəzi Xəstəxanası, Yevlax rayon və Ağdaş rayon Mərkəzi Xəstəxanaları) istənilən ixtisas həkiminə müraciət etmək hüququna malikdir. Sığorta olunana baza zərfinə daxil olan, lakin pilot ərazilərdə göstərilməsi mümkün olmayan tibbi xidmətlər Bakı və Gəncə şəhərlərində fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrində Agentliklə müqavilə əsasında göstərilir.

Dövlət tibb müəssisələri tərəfindən göstərilən təcili tibbi yardım xidmətləri  hər bir vətəndaş üçün əlçatan və ödənişsizdir. Təcili tibbi yardım çağırışları yalnız təcili və təxirəsalınmaz hallarda edilməlidir.  

Bəli, evdə tibbi xidmət sığorta olunana təhkim olunduğu ailə həkimi tərəfindən, təcili və təxirəsalınmaz hallarda isə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım briqadası tərəfindən həyata keçirilir.

Stasionar şəraitdə müayinə və müalicə tibbi göstəriş və həkim göndərişi əsasında aparılır, bu zaman istifadə olunan dərman, tibbi sərf (xüsusi tibbi sərflər – protez, implant və s. xaric) və gündəlik qidalanma təminata daxildir. Baza zərfində müəyyən edilmiş gün sayından daha artıq müddətdə stasionarda qalma müalicə həkimi tərəfindən təyin edildikdə və ya tibbi göstəriş olduqda İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin hesabına ödənilə bilər. Əks halda baza zərfində qeyd edilmiş tariflərə uyğun olaraq sığorta olunan tərəfindən ödəniş həyata keçirilməlidir.

Ailə həkimi uşaqların və böyüklərin xəstəliklərinin profilaktikası, diaqnozu və müalicəsi ilə məşğul olan həkimdir.  Hər bir şəxs səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar ilk növbədə ailə həkiminə müraciət etməlidir. Ailə həkimləri müalicə edə, tibbi göstəriş əsasında pasiyenti laborator və instrumental müayinələrə, ehtiyac olduqda isə ixtisas həkiminə göndəriş verə bilərlər.