31.04.2021-İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 2020-ci il üzrə fəaliyyətinə dair hesabat

18.01.2021-İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi 31 dekabr 2019-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorun Hesabatı 

15.04.2020 - İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 2019-cu il üzrə fəaliyyətinə dair hesabat 

28.10.2019 - İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 31 Dekabr 2018-ci il tarixinə Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatı

15.03.2019 - İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin illik hesabatı 2018

12.03.2019 - İcbari tibbi sığorta sisteminin Ağdaş rayonunda tətbiqinə dair ümumi əhalinin məmnunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə sosioloji sorğunun nəticələrinin təhlili - Analitik hesabat

20.11.2018 - İcbari tibbi sığorta sisteminin pilot ərazilərdə tətbiqinə dair ümumi əhalinin məmnunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə sosioloji sorğunun nəticələrinin təhlili - Analitik hesabat

30.10.2018 - İcbari tibbi sığorta sisteminin pilot ərazilərdə tətbiqinə dair pasiyentlərin məmnunluğunun qiymətləndirilməsi üzrə sosioloji sorğunun nəticələrinin təhlili - Analitik hesabat

19.09.2018 - Tibb işçilərinin işdən məmnunluğunun və icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə münasibətinin öyrənilməsi üzrə sorğunun nəticələrinin təhlili - Mingəçevir ŞMX orta tibb işçiləri

19.09.2018 - Tibb işçilərinin işdən məmnunluğunun və icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə münasibətinin öyrənilməsi üzrə sorğunun nəticələrinin təhlili - Yevlax RMX orta tibb işçiləri

19.09.2018 - Tibb işçilərinin işdən məmnunluğunun və icbari tibbi sığorta sistemi ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsinin öyrənilməsinə dair sorğunun nəticələrinin təhlili -Ağdaş RMX orta tibb işçiləri

24.08.2018 - Tibb işçilərinin işdən məmnunluğunun və icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə münasibətinin öyrənilməsi üzrə sorğunun nəticələrinin təhlili - Mingəçevir ŞMX həkimləri

24.08.2018 - Tibb işçilərinin işdən məmnunluğunun və icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiqinə münasibətinin öyrənilməsi üzrə sorğunun nəticələrinin təhlili - Yevlax RMX həkimləri

24.08.2018 - Tibb işçilərinin işdən məmnunluğunun və icbari tibbi sığorta sistemi ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsinin öyrənilməsinə dair sorğunun nəticələrinin təhlili - Ağdaş RMX həkimlər

15.01.2018 - Sağlamlıq həftələrinin açılışı mərasimində aparılmış tibbi müayinələrin təhlili üzrə hesabat

16.01.2018 - Pilot ərazilərdə – Mingəçevir şəhərində və Yevlax rayonunda keçirilmiş sağlamlıq həftələri üzrə yekun hesabat

16.03.2018 - İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin illik hesabatı - 2017

08.12.2017 - Xolesterin və sağlam qidalanmaya həsr olunmuş sağlamlıq həftələri üzrə hesabat

08.12.2017 - Hipertoniya və sağlam qidalanmaya həsr olunmuş sağlamlıq həftələrinin hesabatı

04.12.2017 - Şəkərli diabet xəstəliyi və sağlam qidalanmaya həsr olunmuş sağlamlıq həftələrinin hesabatı

21.12.2017 - Skoliozun profilaktikası üzrə sağlamlıq həftələri

03.11.2017 - Süd vəzisi xərçənginin profilaktikası üzrə sağlamlıq həftələrinin hesabatı

03.11.2017 - Prostat vəzinin xəstəliklərinin profilaktikası üzrə hesabat

06.03.2017 - İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin illik hesabatı 2016