A.    COVID-19 treatment/COVİD-19-un müalicəsi

1

Introduction to COVID-19

COVID-19 (etiologiya, epidemiologiya, diaqnostika və müalicəsi)

English

2

Clinical pointers: COVID-19 in primary care

COVID-19-un ilkin səhiyyə xidməti müəssisələrində idarə olunması

English

3

Guideline focus: COVID-19 rapid guideline on critical care (The National Institute for Health and Care Excellence-NICE)

COVID -19 kritik halların idarə olunması: Səhiyyənin və Tibbi Yardımın Təkmilləşdirilməsi üzrə Milli İnstitutun protokolları

English

4

Infection control - including basic personal protective equipment

Fərdi mühafizə vasitələri: infeksiyaya nəzarət

English, Azərbaycan, Rus,

 

5

Top tips: coping with change during a pandemic

Vacib tövsiyələr: pandemiya zamanı dəyişkən vəziyyətlərin öhtəsindən gəlmə

English

6

Airways management: tracheal intubation

Tənəffüs yollarının idarə olunması: traxeal intubasiya

English, Azərbaycan, Rus

 

7

Community acquired pneumonia: diagnosis and management

Xəstəxanadan kənar pnevmoniya: diaqnostika və müalicə

English, Azərbaycan, Rus

 

8

Non-invasive ventilation: a guide to its use

Qeyri-invaziv ventilyasiya: istifadə üçün təlimat

English

 

B.   Return to practice/Praktiki fəaliyyətini pandemiya ilə bağlı bərpa etmiş tibb mütəxəssisləri üçün

 

1

Clinical pointers: Vitamin D deficiency in adults in primary care

Klinik tövsiyələr: İlkin səhiyyə xidmətində böyüklərəd Vit. D çatışmazlığı

English

2

Chest x ray: an essential guide to interpretation

Döş qəfəsinin rentgen müayinəsi: interpretasiyasına dair təlimat

English

3

Managing hypertension in primary care

İlkin səhiyyə xidmətində hipertoniyanın idarə olunması

English, Azərbaycan, Rus

4

Hospital presentations: palliative and end of life care

Xəstəxana şəraitində palliativ qulluq

English

5

Hospital presentations: Fever

Xəstəxana şəraitində qızdırmanın qiymətləndirilməsi

English

6

Guideline focus: Recognition and management of sepsis in primary care

İlkin səhiyyə xidmətində sepsisin müəyyən edilməsi və idarə olunması

English

7

The ECG in patients with chest pain: diagnostic picture tests

Döş qəfəsində ağrıları olan pasiyentlərdə EKQ: diaqnostik görüntü testi

English

8

Hospital presentations: Breathlessness

 

English

9

Managing type 2 diabetes in primary care

İlkin səhiyyə xidmətində 2-ci tip diabetin idarə olunması

English

10

 

Clinical pointers: Palliative care in the community

Klinik tövsiyələr: icmada palliativ qulluq

English

11

Fever in under 5s: putting NICE guidelines into practice

5 yaşa qədər uşaqlarda qızdırma: NICE təlimatlarının təcrübədə istifadəsi

English, Azərbaycan, Rus

 

12

Step by step: How to manage acute asthma and wheezing in children in primary care

Addımlı təlimat: ilkin səhiyyə xidmətində uşaqlarda astma və fitverici tənəffüsün idarə olunması

English, Azərbaycan, Rus

 

13

Step by step: Diagnosing thyroid dysfunction in adults in primary care

Addımlı təlimat: ilkin səhiyyə xidmətində böyüklərdə qalxanvarı vəzin disfunksiyasının diaqnostikası

English

14

Ask an expert: Contraception in primary care

Ekspertdən soruşun: ilkin səhiyyə xidmətində kontrasepsiya

English

15

Ask an expert: Common problems in new babies in primary care

Ekspertdən soruşun: ilkin səhiyyə xidmətində yenidoğulmuşlarda tez-tez rast gəlinən problemlər

English

 

 

C.    Fast tracked students/COVİD-19-la mübarizəyə qoşulmuş tələbələr üçün
 

1

Basic life support

Təməl həyat dəstəyi

English

2

Basic practical skills course

 1. Venepuncture and phlebotomy
 2. Peripheral intravenous cannulation
 3. How to perform an ECG
 4. Peak flow measurement
 5. Female urethral catheterization
 6. Male urethral catheterization
 7. Nasogastric tube insertion
 8. Practical suturing techniques
 9. Surgical instruments
 10. İnjection techniques

Təməl praktik bacarıqlar üzrə kurs

 1. Venepunksiya və flebotomiya
 2. Periferal venadaxili kateterin daxil edilməsi
   
 3. EKQ necə etmək
 4. Nəfəsvermənin maksimal sürəti
 5. Qadınlarda uretral kateterin qoyulması
 6. Kişilərdə uretral kateterin qoyulması
 7. Nazoqastral borunun daxil edilməsi
 8. Tikiş qoyma texnikası
 9. Cərrahi alətlər
 10. İnyeksiya etmə texnikası

 

English

3

Fluid management in acutely ill patients

Kəskin xəstəliklər zamanı infuzion terapiya

English, Azərbaycan, Rus

 

4

Quick tips: Inpatient oxygen therapy - a practical guide

Qısa məsləhətlər: xəstəxana şəraitində oksigen terapiyası – praktik təlimat

English

5

Infection control - including basic personal protective equipment

İnfeksiyaya nəzarət; fərdi mühafizə vasitələri daxil olmaqla

English, Azərbaycan, Rus

 

6

Assessing pain and using the analgesic ladder

Ağrının qiymətləndirilməsi və analgetiklərdən istifadə

English

 

7

Survival guide: Safe prescribing for patients in hospital

Xəstəxana şəraitində pasiyentlərə təhlükəsiz təyinatların edilməsi

English

8

Drug errors in hospital practice

Xəstəxana şəraitində dərman preparatları təyinatı üzrə səhvlər

English

9

Survival guide - safe prescribing for surgical inpatients

Xəstəxana şəraitində cərrahi pasiyentlər təhlükəsiz təyinatların edilməsi

English

10

 

Personal protective equipment and isolation for high consequence infectious diseases

Yüksək nəticələrə dair infeksion xəstəliklər: fərdi mühafizə vasitələri və təcrid edilmə

English, Azərbaycan, Rus

 

11

Advanced life support for in-hospital adult cardiac arrest

Xəstəxana şəraitində ürək dayanması zamanı təkmil həyat dəstəyi

English

12

Arterial blood gases: a guide to interpretation

Arterial qanda qaz göstəriciləri: interpretasiya qaydaları

English, Azərbaycan, Rus

 

13

Challenges in hospital care: Sepsis - recognition and management in adults

Xəstəxanada rast gələn çətin hallar: böyüklərdə sepsisin müəyyən edilməsi və idarə olunması

English

14

Challenges in hospital care: Sepsis - recognition and management in children

Xəstəxanada rast gələn çətin hallar: uşaqlarda sepsisin müəyyən edilməsi və idarə olunması

English, Azərbaycan, Rus

 

15

How to make effective referrals: tips for newly qualified doctors

Göndərişləri necə effektiv etmək: yeni həkimlər üçün məsləhətlər

English

 

 

D.   COVİD-19-la mübarizədə ön xətdə çalışan tibb işçilərinə psixoloji dəstək məqsədilə  stressin və çətinliklərin aradan  aldırılmasına dair yanaşma və strategiyalar

 

1

Emotional intelligence

Emosional intellekt

English

2

Understanding resilience in the workplace

İş yerində çeviklik anlamı

English

3

Dealing with conflict

Konflikt şəraitlərdə davranış

English

4

Understanding consent

Tibbi prosedurla bağlı pasiyentən razılıq alınmasının əhəmiyyəti

English

5

Confidentiality and disclosure: your guide to handling patient information

Məxfilik və açıqlama: xəstə məlumatlarını idarə etmək üçün təlimat

English

6

How to calculate treatment risks and help patients make informed decisions

Müalicə risklərini necə hesablamaq və pasiyentlərə məlumatlı seçim etməkdə necə kömək etmək

English

7

Workload and time management

İş yükü və vaxtın idarə edilməsi

English

8

The health benefits of physical activity: depression, anxiety, sleep, and dementia

Fiziki aktivliyin sağlamlıq üçün faydaları: depressiya, narahatlıq, yuxu və demensiya

English

 

Zəng sifariş et