Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.1.1 İxtisaslı həkim müayinəsi 17 ₼
2.1.2 Həkim müayinə komissiyasının (HMK) rəyi ödənişsiz
2.1.3 Daxili konsultasiya ödənişsiz
2.1.4 "Kontrol müayinə (21 gün)"- 21 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən ambulator tibbi xidmətə görə təkrar məsləhət və müayinə üçün müraciəti ödənişsiz
2.1.5 "Kontrol müayinə (müdaxilə / müailcə sonrası 45 gün)"- stasionar şəraitdə göstərilən tibbi xidmətdən sonra 45 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən təkrar müraciəti ödənişsiz
2.1.6 Digər tibb təchizatçısından ixtisaslı həkim çağırışı 17 ₼
2.1.7 Uroloqun müayinəsi USM ilə 25 ₼
2.1.8 Ginekoloqun müayinəsi USM ilə 25 ₼
2.1.9 Qan donorunun müayinəsi 12 ₼
2.1.10 Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika 14 ₼
2.1.11 Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.12 Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.13 Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.14 Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.15 Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.16 Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.17 Submentovertikal rentgenoqrafiya 14 ₼
2.1.18 Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.19 Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.20 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.21 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.22 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.23 Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.24 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.25 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.26 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.27 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.28 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.29 Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 30 ₼
2.1.30 Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.31 Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.32 Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.33 Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.34 Arxa ön döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.35 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.36 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.37 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.38 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.39 Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.40 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.41 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.42 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.43 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.44 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.45 Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.46 Körpücük sümüyü (clavicula) rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.47 Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.48 Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.49 Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.50 Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.51 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.52 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.53 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.54 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.55 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.56 Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.57 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.58 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.59 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.60 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.61 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.62 Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.63 Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.64 Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.65 Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.66 Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.67 Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.68 Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.69 Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.70 Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.71 Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.72 Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.73 Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.74 Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.75 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.76 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.77 Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.78 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.79 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.80 Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.81 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.82 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.83 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.84 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.85 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.86 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.87 Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç proyeksiyalı)Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.88 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.89 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.90 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.91 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.92 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.93 Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 30 ₼
2.1.94 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.95 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.96 Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.97 Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.98 Oma büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.99 Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.100 Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.101 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.102 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.103 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası, qarşılaşdırmalı 20 ₼
2.1.104 Bud çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sağ) 14 ₼
2.1.105 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sol) 14 ₼
2.1.106 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, qarşılaşdırmalı) 20 ₼
2.1.107 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, sağ) 14 ₼
2.1.108 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, sol) 14 ₼
2.1.109 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiya (xaricə rotasiya, qarşılaşdırmalı) 20 ₼
2.1.110 Bud çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.111 Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sağ) 14 ₼
2.1.112 Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sol) 14 ₼
2.1.113 Oma qalça oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa) 14 ₼
2.1.114 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 14 ₼
2.1.115 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 14 ₼
2.1.116 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 14 ₼
2.1.117 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 14 ₼
2.1.118 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.119 Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.120 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 14 ₼
2.1.121 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 14 ₼
2.1.122 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 14 ₼
2.1.123 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 14 ₼
2.1.124 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.125 Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.126 Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sağ) 14 ₼
2.1.127 Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sol) 14 ₼
2.1.128 Patella tanjansiyel rentgenoqrafiyası (sağ) 14 ₼
2.1.129 Patella tanjansiyel rentgenoqrafiyası (sol) 14 ₼
2.1.130 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.131 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.132 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.133 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.134 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.135 Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.136 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.137 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.138 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.139 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.140 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.141 Topuq oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.142 Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.143 Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.144 Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.145 Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.146 Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.147 Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.148 Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sol; üç proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.149 Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.150 Rentgenoqrafiya tək anatomik nahiyə 12 ₼
2.1.151 Tam skelet sisteminin rentgeni 40 ₼
2.1.152 Tam onurğa (skolioz filmi) 40 ₼
2.1.153 Densitometriya, total 60 ₼
2.1.154 Densitometriya, hissəvi 40 ₼
2.1.155 Udlaq-qırtlağın rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiyası 12 ₼
2.1.156 Farinqo-ezofaqoqrafiya 54 ₼
2.1.157 Ezofaqoqrafiya 20 ₼
2.1.158 Mədə-duodenum 30 ₼
2.1.159 Mədə-duodenum ikili kontrast 50 ₼
2.1.160 Flüoroqrafiya 7 ₼
2.1.161 Ağciyərlərin rentgenoskopiyası 12 ₼
2.1.162 Mammoqrafiya (bilateral) 40 ₼
2.1.163 Mammoqrafiya (unilateral) 25 ₼
2.1.164 Məmənin duktoqrafik (qalaktoqrafik) müayinəsi 41 ₼
2.1.165 Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq) 14 ₼
2.1.166 Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda) 14 ₼
2.1.167 Rentgenoskopiya 10 ₼
2.1.168 Defekoqrafiya 25 ₼
2.1.169 Fistuloqrafiya 25 ₼
2.1.170 Farinqoqrafiya 25 ₼
2.1.171 Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) 40 ₼
2.1.172 Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) ikili kontrast 60 ₼
2.1.173 İrriqoskopiya 40 ₼
2.1.174 İrriqoskopiya ikili kontrast 60 ₼
2.1.175 T-tüp xolangioqrafiya 40 ₼
2.1.176 Parotid sialoqrafiyası (birtərəfli) 40 ₼
2.1.177 Submandibular sialoqrafiya (birtərəfli) 40 ₼
2.1.178 Yoğun bağırsağın kontrastla müayinəsi, per os 20 ₼
2.1.179 İncə bağırsağın pasajı 40 ₼
2.1.180 IV pieloqrafiya (IVP) 50 ₼
2.1.181 IV pieloqrafiya (IVP), postvoidinq 60 ₼
2.1.182 IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik 60 ₼
2.1.183 IV pieloqrafiya (IVP) dəqiqəlik, postvoidinq 70 ₼
2.1.184 Retroqrad, assendan pieloqrafiya 40 ₼
2.1.185 Retroqrad sistoqrafiya 40 ₼
2.1.186 Sistoqrafiya (dolu, boş) 50 ₼
2.1.187 Voidinq sisto, uretroqrafiya 50 ₼
2.1.188 Retroqrad uretroqrafiya 40 ₼
2.1.189 Uretro sistoqrafiya, retroqrad-assendan 40 ₼
2.1.190 Histero-salpinqoqrafiya 50 ₼
2.1.191 Dakriosistoqrafiya 50 ₼
2.1.192 Bronxoqrafiya 60 ₼
2.1.193 Artroqrafiya 50 ₼
2.1.194 Hamiləliyin USM ilə təyini (7 həftəsinə kimi) 15 ₼
2.1.195 Hamiləlik USM (7 -20 həftəsinə kimi) 30 ₼
2.1.196 "Hamiləlik USM, Obstetrik doppler müayinəsi (20 həftədən sonra)" 40 ₼
2.1.197 Ginekoloji USM (transabdominal) 14 ₼
2.1.198 Ginekoloji USM (transvaginal) 25 ₼
2.1.199 Beyin USM 20 ₼
2.1.200 Parotis və tüpürcək vəzi USM 14 ₼
2.1.201 Qalxanvari vəzi USM 14 ₼
2.1.202 Toraks USM 20 ₼
2.1.203 Plevropulmonar döş qəfəsi USM 14 ₼
2.1.204 Süd vəziləri USM 14 ₼
2.1.205 Üst Abdomen USM 14 ₼
2.1.206 Tam Abdomen USM 25 ₼
2.1.207 Pelvik USM 14 ₼
2.1.208 Skrotal USM 20 ₼
2.1.209 Sümük-oynaq sistemi USM (bir nahiyə) 14 ₼
2.1.210 Oma oynağı USM (bilateral qarşılaşdırmalı) 20 ₼
2.1.211 Uroloji USM 14 ₼
2.1.212 Elastometriya 100 ₼
2.1.213 Dərialtı səthi toxumaları USM 14 ₼
2.1.214 Periferik limfa düyünlərinin USM (bir nahiyə) 14 ₼
2.1.215 Transrektal USM 20 ₼
2.1.216 Transfontanel USM 20 ₼
2.1.217 Neyrosonoqrafiya 25 ₼
2.1.218 USM (çox sahə) 25 ₼
2.1.219 USM tək anatomik nahiyə (orqan) 14 ₼
2.1.220 Karotid arteriya (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 50 ₼
2.1.221 Tiroid vəzin rəngli doppler müayinəsi 25 ₼
2.1.222 Jugular venaların rəngli doppler müayinəsi 25 ₼
2.1.223 Renal (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 50 ₼
2.1.224 Süd vəzinin (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 30 ₼
2.1.225 Abdominal rəngli doppler müayinəsi 30 ₼
2.1.226 Skrotum rəngli doppler müayinəsi 30 ₼
2.1.227 Bilateral vertebral arteriyanın rəngli doppler müayinəsi 30 ₼
2.1.228 Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 25 ₼
2.1.229 Aşağı ətraf arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 25 ₼
2.1.230 Yuxarı ətrafların venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 25 ₼
2.1.231 Yuxarı ətrafların arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 25 ₼
2.1.232 Portal vena sisteminin rəngli doppler müayinəsi 40 ₼
2.1.233 Tək orqan (nahiyə) rəngli doppler müayinəsi 20 ₼
2.1.234 Orbita KT 50 ₼
2.1.235 Beyin KT (aksial və ya koronal və ya sagital) 50 ₼
2.1.236 Hipofiz KT 50 ₼
2.1.237 Burun-udlaq KT 50 ₼
2.1.238 Paranazal sinuslar KT 50 ₼
2.1.239 Qırtlaq KT 50 ₼
2.1.240 Gicgah-çənə oynağı KT 50 ₼
2.1.241 Gicgah sümüyü KT 50 ₼
2.1.242 Boyun KT 50 ₼
2.1.243 Çiyin KT 50 ₼
2.1.244 Döş qəfəsi KT 50 ₼
2.1.245 Onurğa sütunu boyun nahiyəsi disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50 ₼
2.1.246 Onurğa sütunu döş nahiyəsi disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50 ₼
2.1.247 Onurğa sütunu bel və oma disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50 ₼
2.1.248 Əl-bilək KT 50 ₼
2.1.249 Dirsək KT 50 ₼
2.1.250 Oma qalça oynağı KT 50 ₼
2.1.251 Bud-çanaq oynağı KT 50 ₼
2.1.252 Diz KT (bir tərəf) 50 ₼
2.1.253 Ayaq KT (bir tərəf) 50 ₼
2.1.254 Dinamik KT 50 ₼
2.1.255 KT altında diaqnostik müdaxilələr 100 ₼
2.1.256 Volumetriya KT (qara ciyər) 100 ₼
2.1.257 Böyrəküstü vəzi KT 50 ₼
2.1.258 Sidik sistemi KT 50 ₼
2.1.259 Yuxarı qarın boşluğu KT 50 ₼
2.1.260 Aşağı qarın boşluğu KT 50 ₼
2.1.261 Tam qarın boşluğu KT 80 ₼
2.1.262 Çanaq KT 50 ₼
2.1.263 KT ilə 3 ölçülü (3D) görüntüləmə (MD) 100 ₼
2.1.264 Fəqərələrin (4 ədəd) 3 ölçülü (3D) KT 100 ₼
2.1.265 KT ilə virtual endoskopiya (MD) 100 ₼
2.1.266 Dinamik KT, birfazalı, ikifazalı müayinə (MD) 50 ₼
2.1.267 Maksillofasial nahiyəsinin KT (MD) 50 ₼
2.1.268 Qırtlaq KT multidetektor (MD) və ya spiral (S) KT cihazı ilə 50 ₼
2.1.269 KT ilə perfuziya (MD) 100 ₼
2.1.270 KT ilə virtual kolonoskopiya (MD) *A daxildir 100 ₼
2.1.271 Kantidativ KT (kalsium skorlama) (MD) 80 ₼
2.1.272 Sisterno KT (mədəciklər) 80 ₼
2.1.273 Sisterno KT (paranazal sinuslar) 80 ₼
2.1.274 Sisterno KT (gicgah sümüyü akustik kan) 80 ₼
2.1.275 KT tək anatomik nahiyə 50 ₼
2.1.276 KT angioqrafiya, tək anatomik nahiyə (MD) 100 ₼
2.1.277 KT angioqrafiya (3D), tək anatomik nahiyə (MD) 100 ₼
2.1.278 Orbita MRT 80 ₼
2.1.279 Beyin MRT 80 ₼
2.1.280 Hipofiz MRT 80 ₼
2.1.281 Burun udlaq MRT 80 ₼
2.1.282 Paranazal sinuslar MRT 80 ₼
2.1.283 Qırtlaq MRT 80 ₼
2.1.284 Gicgah - alt çənə oynağı MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.285 Gicgah - alt çənə oynağı kinematik MRT (iki tərəf) 100 ₼
2.1.286 Gicgah sümüyü MRT (iki tərəf) 80 ₼
2.1.287 Boyun MRT 80 ₼
2.1.288 Boyun fəqərələri MRT 80 ₼
2.1.289 Döş fəqərələri MRT 80 ₼
2.1.290 Çiyin MRT (bir tərəf) 100 ₼
2.1.291 Dirsək MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.292 Əl, əl-bilək MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.293 Bel-oma fəqərələri MRT 80 ₼
2.1.294 Oma-qalça oynağı MRT 100 ₼
2.1.295 Bud-çanaq oynağı MRT 100 ₼
2.1.296 Ayaq MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.297 Bud MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.298 Baldır MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.299 Diz MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.300 Pəncə MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.301 Topuq MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.302 Böyrəküstü vəzlər MRT 80 ₼
2.1.303 Fetal MRT 100 ₼
2.1.304 Ürək MRT 100 ₼
2.1.305 Üst qarın boşluğu MRT 80 ₼
2.1.306 Alt qarın boşluğu MRT 80 ₼
2.1.307 Tam qarın boşluğu MRT 100 ₼
2.1.308 Çanaq MRT 80 ₼
2.1.309 MRT (tək anatomik nahiyə) 80 ₼
2.1.310 Kontrastlı MRT angioqrafiya (toraks) (döş qəfəsi MR kontrast ilə) 150 ₼
2.1.311 Kontrastlı MRT angioqrafiya (abdomen) (üst abdomen MR kontrast ilə) 150 ₼
2.1.312 Kontrastlı MRT angioqrafiya (karotid) (MR angioqrafiyası kontrast ilə) 150 ₼
2.1.313 MR angioqrafiyası (tək anatomik nahiyə) 100 ₼
2.1.314 Kontrastlı müayinənin kontrastsız müayinədən fərqi 30 ₼
2.1.315 Göz müayinəsi paketi (Vizometriya, Aftorefraktometriya, Göz təzyiqinin yoxlanılması) 10 ₼
2.1.316 Kompyüterlə görmə sahəsi müayinəsi 10 ₼
2.1.317 Biometriya iki göz 10 ₼
2.1.318 USM iki göz 10 ₼
2.1.319 Kompyüterlə görmə sahəsi müayinəsi, USM və biometriya iki göz, eynək müayinəsi 20 ₼
2.1.320 Ekzoftalmometriya 5 ₼
2.1.321 Rəng hissinin müayinəsi 5 ₼
2.1.322 Sinoptofor müayinəsi (hər bir seansı) 5 ₼
2.1.323 Optik koherent tomoqrafiya (OKT) 50 ₼
2.1.324 Ön seqmentin rəngli şəkli (tək göz) 5 ₼
2.1.325 Arxa seqmentin rəngli şəkli (tək göz) 10 ₼
2.1.326 Endotelial biomikroskopiya (bir göz) 5 ₼
2.1.327 Ön seqmentin rəngli şəkli (tək göz) və arxa seqment fundus rəngli şəkli 15 ₼
2.1.328 Şirmer testi 5 ₼
2.1.329 Pakimetriya (iki göz) 7 ₼
2.1.330 Pnevmotonometriya (göz təzyiqinin ölçülməsi) 5 ₼
2.1.331 İntravitreal punksiya *A daxildir 59 ₼
2.1.332 Retrobulbar inyeksiya *Dr daxil deyil 15 ₼
2.1.333 Parabulbar inyeksiya *Dr daxil deyil 10 ₼
2.1.334 Subtenon inyeksiya *Dr daxil deyil 10 ₼
2.1.335 Subkonyuktival inyeksiya *Dr daxil deyil 5 ₼
2.1.336 Avtorefraktometriya 5 ₼
2.1.337 Eynək müayinəsi 5 ₼
2.1.338 Korneanın debridmanı (epiteliyin təmizlənməsi) *A daxildir 20 ₼
2.1.339 Göz yaşı kanalının yuyulması *A daxildir 20 ₼
2.1.340 Göz yaşı kanalının testi 5 ₼
2.1.341 Göz yaşı kanalının açılması, uşaqlarda *A daxildir 40 ₼
2.1.342 Keratopoqrafiya 15 ₼
2.1.343 Fluorescein fundus angioqrafiya (FFA) *A daxildir 50 ₼
2.1.344 Göz dibinin müayinəsi 5 ₼
2.1.345 Göz zədələri və yanıqlar zamanı ilk yardım *A daxildir 20 ₼
2.1.346 Göz qapaqlarının masajı (bir seans) 5 ₼
2.1.347 Xalazion zamanı inyeksiya 15 ₼
2.1.348 Yenidoğulmuşlarda ROP müayinəsi 20 ₼
2.1.349 Spirometriya 10 ₼
2.1.350 Provokasiyalı tənəffüs testləri *Dr daxildir 15 ₼
2.1.351 Torakoskopiya 100 ₼
2.1.352 Plevrodez 40 ₼
2.1.353 Bronxoskopiya *A daxildir 40 ₼
2.1.354 Bronxoskopiya, biopsiya *A daxildir 60 ₼
2.1.355 Bronxoskopiya, yad cisim çıxarılması *A daxildir 100 ₼
2.1.356 Bronxoskopiya, biopsiya və bronxial lavaj (yumşaq) *A daxildir 100 ₼
2.1.357 Bronxoskopiya, selektiv bronxoskopiya (yumşaq) *A daxildir 100 ₼
2.1.358 Bronxoskopiya, bronxo alveolyar lavaj (yumşaq) *A daxildir 100 ₼
2.1.359 Plevra boşluğunun lavajı (təmizlənməsi) *A daxildir 40 ₼
2.1.360 Döş qəfəsi daxili təzyiqin ölçülməsi 15 ₼
2.1.361 Plevra boşluğunun drenajı 40 ₼
2.1.362 Plevra boşluğundan hava aspirasiyası (pnevmotoraks) 40 ₼
2.1.363 Larinqoskopiya 10 ₼
2.1.364 Timpanometriya 15 ₼
2.1.365 Saf səs audiometriya 15 ₼
2.1.366 Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və manipulyasiya) 10 ₼
2.1.367 Ventilyasiya borusunun çıxarılması 25 ₼
2.1.368 Otoakustik emissiya 10 ₼
2.1.369 Perforasion təbil pərdəsinin kənarlarının yandırılması 30 ₼
2.1.370 Burun boşluğundan arxa tamponun çıxarılması *A daxildir 35 ₼
2.1.371 Paranazal punksiya (bir tərəf) 30 ₼
2.1.372 Perforasiyalı təbil pərdəsinin təmiri *A daxildir 100 ₼
2.1.373 Qulaq arxası inyeksiyasının olunması 5 ₼
2.1.374 Orta qulaq inyeksiyasının olunması 30 ₼
2.1.375 Burun boşluğunda qanayan sahənin yandırılması (elektrokoaqulyasiya) 50 ₼
2.1.376 Traxeostomiya borusunun çıxarılması 30 ₼
2.1.377 Udlağa dərman maddələrinin sürtülməsi 5 ₼
2.1.378 Təbil pərdəsinə t-tüpün qoyulması *A daxildir,*Dr, *TS daxildir 60 ₼
2.1.379 Xarici qulaq keçəcəyi furunkulunun açılması 15 ₼
2.1.380 Lakunaların yuyulması (1 seans) 5 ₼
2.1.381 Burun arakəsməsi absesin açılması *A daxildir 30 ₼
2.1.382 Burun furunkulunun açılması 30 ₼
2.1.383 Otohematomanın punksiyası *A daxildir 30 ₼
2.1.384 Endonazal inyeksiya (1seans) *TS,*Dr daxil deyil 5 ₼
2.1.385 Orta burun keçəcəyinin anemizasiyası burun boşluğuna dərman maddələrinin yeridilməsi (1 seans) 5 ₼
2.1.386 Otoskopiya 10 ₼
2.1.387 Burunun endoskopiyası 30 ₼
2.1.388 Yevstax Borularının kateterizasiyası (5 seans) 40 ₼
2.1.389 Qırtlağa dərman maddələrinin tökülməsi 5 ₼
2.1.390 Udlaqarxası absesin açılması *A daxildir 50 ₼
2.1.391 Eşitmə cihazı tətbiqi 10 ₼
2.1.392 Yevstax borusunun funksiyasının təyini 10 ₼
2.1.393 Videolarinqostroboskopiya 30 ₼
2.1.394 Politser üsulu ilə hava üfürülməsi 30 ₼
2.1.395 Burun boşluğunun yuyulması 10 ₼
2.1.396 Qranulaların yandırılması 50 ₼
2.1.397 Peretonzilyar absesin açılması *A daxildir 50 ₼
2.1.398 Səs protezinin salınması və ya dəyişdirilməsi 20 ₼
2.1.399 Səs protezinin çıxarılması 10 ₼
2.1.400 Səs protezinin təmizlənməsi 10 ₼
2.1.401 Audiometriya, Timpanometriya 20 ₼
2.1.402 Nazoqastral kateter qoyulması 5 ₼
2.1.403 Ən azı 12 aparmalı elektrokardioqram (EKQ) qeydi, izah və nəticə 10 ₼
2.1.404 Kardiovaskulyar stress test - treadmill, veloerqometr, farmakoloji 30 ₼
2.1.405 24 saatlıq elektrokardioqram (EKQ) və arterial təzyiqin qeydi - Holter monitoru 30 ₼
2.1.406 48 saatlıq elektrokardioqram (EKQ) qeydi -Holter monitoru 40 ₼
2.1.407 Doppler rəngli exokardioqrafiya müayinəsi 25 ₼
2.1.408 Transezofageal exokardioqrafiya 50 ₼
2.1.409 Kardiotokoqrafiya (KTQ izahlı) 30 ₼
2.1.410 Ezofaqoqastroduodenoskopiya (mədə şirəsinin götürülməsi daxil) *A daxildir 40 ₼
2.1.411 Mədə-duodenum və nazik bağırsaq tədqiqi *TS daxildir 60 ₼
2.1.412 EMD və nazik bağırsaq tədqiqi *TS daxildir 80 ₼
2.1.413 Oral xolesistoqrafiyası 30 ₼
2.1.414 Rektoskopiya *A daxildir 30 ₼
2.1.415 Sol kolon (fibrorektosiqmoidoskopiya) *A daxildir 50 ₼
2.1.416 Kolonoskopiya *A daxildir 60 ₼
2.1.417 Müayinə zamanı biopsiya 10 ₼
2.1.418 Endoskopik kisto-duodenostomiya *A daxildir 295 ₼
2.1.419 Fibroendoskopik müayinə 30 ₼
2.1.420 Mədənin yuyulması 15 ₼
2.1.421 Təmizləyici imalənin olunması 10 ₼
2.1.422 Qarın boşluğuna kateter qoyulması *Dr,*TS daxildir 60 ₼
2.1.423 Veziko uretral reflux araşdırması 25 ₼
2.1.424 Kolposkopiya 20 ₼
2.1.425 Kolposkopiya və biopsiya 30 ₼
2.1.426 Uşaqlıq boynunda aparılan diaqnostik prosedurlar (Uşaqlıq yolunun sanasiyası) 6 ₼
2.1.427 Utero-servikal (uşaqlıq və uşaqlıq boynu) polip eksiziyası *A daxildir 100 ₼
2.1.428 Uretral və ya sidik kisəsinə kateterin taxılması *Dr,*TS daxildir 25 ₼
2.1.429 Uroflumetriya 15 ₼
2.1.430 Urometriya 5 ₼
2.1.431 Ekskretor Uroqrafıya 30 ₼
2.1.432 Sistometriya, EMQ müayinəsi *TS daxil deyil 40 ₼
2.1.433 Sidik kisəsinin instilyasiyası, yuyulması (1 seans) 15 ₼
2.1.434 Uretra bujlanması *A daxildir 30 ₼
2.1.435 Sistometriya, VLPP *TS daxil deyil 40 ₼
2.1.436 Kəskin hemodializ üçün müvəqqəti kateterin qoyulması (Kateter daxildir) *TS daxildir 59 ₼
2.1.437 Urospiralın taxılması *A,*TS, daxildir 200 ₼
2.1.438 Urospiralın çıxarılması *A daxildir 118 ₼
2.1.439 İki saatlıq EEQ monitorizasiyası 40 ₼
2.1.440 Yuxu və provokasiya EEQ-si 30 ₼
2.1.441 EEQ çəkimi 25 ₼
2.1.442 Reoensefaloqrafiya (REQ) 20 ₼
2.1.443 Kompyüter EMQ 50 ₼
2.1.444 Bir saatlıq EEQ monitorizasiyası 30 ₼
2.1.445 Elastik sarğı qoyulması *TS daxil deyil 5 ₼
2.1.446 Boyun fiksatoru *A daxildir, *TS daxil deyil 15 ₼
2.1.447 Köks gips korseti *TS,*Dr daxildir 40 ₼
2.1.448 Torako-braxial gips sarğısı *TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.449 Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsəküstü) *TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.450 Said və əl (dirsəkaltı) gips sarğısı *TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.451 Barmaq gipsi *TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.452 Koksid tipli gips sarğısı (ikitərəfli) *TS, *Dr daxildir 60 ₼
2.1.453 Koksid tipli gips sarğısı (birtərəfli) *TS, *Dr daxildir 40 ₼
2.1.454 Külot tipli gips (dizə qədər) *TS, *Dr daxildir 40 ₼
2.1.455 Dizlik gipsi (tutor) *TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.456 Baldır, ayaq gipsi *TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.457 Bud, baldır, ayaq gipsi *TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.458 Gips çəkməsi (təkrar xidmət) *TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.459 Gips sarğısının çıxarılması 10 ₼
2.1.460 Barmaq güdüllərinin formalaşdırılması *TS, *Dr daxildir 90 ₼
2.1.461 Yuxarı ətraflara gips çəkilməsi (ikitərəfli) *TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.462 Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (böyük) *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.463 Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (orta) *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.464 Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (orta) *A,*TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.465 Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (böyük) *TS, *Dr daxildir 60 ₼
2.1.466 Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (orta) *TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.467 Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (kiçik) *TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.468 Eksternal fiksatorun çıxarılması *A daxildir 118 ₼
2.1.469 Skelet dartılmalarının qoyulması *A daxildir 59 ₼
2.1.470 Yara sarğısı (kiçik) *TS, *Dr daxildir 5 ₼
2.1.471 Yara sarğısı (orta) *TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.472 Yara sarğısı (böyük) *TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.473 Dolama açılması (panarisi) *A daxildir 25 ₼
2.1.474 Dırnağın çıxarılması (hissəvi) *A daxildir 25 ₼
2.1.475 Dırnağın çıxarılması (tam) *A daxildir 40 ₼
2.1.476 Abses və hematomların drenaj olunması (kiçik) *A daxildir 30 ₼
2.1.477 Abses və hematomların drenaj olunması (orta) *A daxildir 60 ₼
2.1.478 Abses və hematomların drenaj olunması (böyük) *A daxildir 90 ₼
2.1.479 Yara tikilməsi (kiçik) *A daxildir 20 ₼
2.1.480 Yara tikilməsi (orta) *A daxildir 30 ₼
2.1.481 Yara tikilməsi (böyük) *A daxildir 40 ₼
2.1.482 Steroid inyeksiyası 25 ₼
2.1.483 İnterkostal blokada (hər bir səviyyə üçün seansı) 10 ₼
2.1.484 Əzələdaxili inyeksiya *Dr daxil deyil 3 ₼
2.1.485 Damardaxili inyeksiya *Dr daxil deyil 5 ₼
2.1.486 Serum taxılması 10 ₼
2.1.487 Qan və ya qan əvəzedicilərinin transfuziyası 20 ₼
2.1.488 Dərialtı inyeksiya *Dr daxil deyil 3 ₼
2.1.489 İntrakavernoz dərman inyeksiyası 10 ₼
2.1.490 Plazmaferez (1 seans) 118 ₼
2.1.491 Plazmaferez yüksəkkeçiricili filtr 236 ₼
2.1.492 Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması 25 ₼
2.1.493 Hemosorbsiya 118 ₼
2.1.494 İzolə olunmuş ultrafiltrasiya 59 ₼
2.1.495 Liqaşur fistulunun ləğvi 10 ₼
2.1.496 O2-nin planlı verilməsi 3 ₼
2.1.497 Dəri və selikli qişa yaxmanın alınması 3 ₼
2.1.498 Uşaqlıq ifrazatının alınması 5 ₼
2.1.499 Pap smear alınması 5 ₼
2.1.500 Kültürün alınması 5 ₼
2.1.501 Yaxmanın alınması 5 ₼
2.1.502 Uretral yaxmanın alınması 5 ₼
2.1.503 İncə iynə biopsiyası (USM kontrolunda) *A daxildir 25 ₼
2.1.504 Kəsici iynə biopsiyası (USM kontrolunda) *A daxildir 59 ₼
2.1.505 BERA Test *A daxildir 50 ₼
2.1.506 Arayış almaq məqsədilə 18 yaşa qədər uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin cari müayinəsi 20 ₼
2.1.507 Arayış almaq məqsədilə hərbi xidmətə çağrılanların tibbi müayinəsi 30 ₼
2.3.1 Köməkçi anesteziya paketi, həkim-anestezioloq konsultasiyası daxil (ambulator şəraitdə göstərilən xidmətlər) Tibbi xidmətin tarifinə *A daxil olmadığı təqdirdə, tibbi göstərişlərə əsasən 40 ₼
*A - Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən anesteziya xidməti
*TS - Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən tibbi sərf
*Dr - Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən dərman
Zəng sifariş et