Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu və 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.1.1 Tətbiq edilmir İxtisaslı həkim müayinəsi **Dr 25 ₼
2.1.2 Tətbiq edilmir Həkim məsləhət komissiyasının (HMK) rəyi ödənişsiz
2.1.3 Tətbiq edilmir Daxili konsultasiya ödənişsiz
2.1.4 Tətbiq edilmir "Kontrol müayinə (21 gün)" - 21 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən ambulator tibbi xidmətə görə təkrar məsləhət və müayinə üçün müraciəti ödənişsiz
2.1.5 Tətbiq edilmir "Kontrol müayinə (müdaxilə / müalicə sonrası 45 gün)"- stasionar şəraitdə göstərilən tibbi xidmətdən sonra 45 gün ərzində sığortaolunanın eyni ixtisaslı həkimə eyni səbəbdən təkrar müraciəti ödənişsiz
2.1.6 Tətbiq edilmir Digər tibb müəssisəsindən ixtisaslı həkim çağırışı 25 ₼
2.1.7 Tətbiq edilmir Uroloqun müayinəsi (USM ilə) 35 ₼
2.1.8 Tətbiq edilmir Ginekoloqun müayinəsi (USM ilə) 35 ₼
2.1.9 Tətbiq edilmir Həkim-kardioloqun müayinəsi (EKQ ilə) 30 ₼
2.1.10 Tətbiq edilmir Həkim-oftalmoloqun müayinəsi (Keratopoqrafiya ilə) 35 ₼
2.1.11 Tətbiq edilmir Həkim-nevropatoloqun müayinəsi (EEQ ilə) 45 ₼
2.1.12 Tətbiq edilmir Həkim-qastroenteroloqun müayinəsi (Ezofaqoqastroduodenoskopiya ilə) *A daxildir 65 ₼
2.1.13 Tətbiq edilmir Qan donorunun müayinəsi 12 ₼
2.1.14 Tətbiq edilmir Alın burun boşluqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) dinamika 14 ₼
2.1.15 Tətbiq edilmir Burun sümüyü rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.16 Tətbiq edilmir Orbita rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.17 Tətbiq edilmir Orbita rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.18 Tətbiq edilmir Optik foramen rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.19 Tətbiq edilmir Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.20 Tətbiq edilmir Kəllə sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.21 Tətbiq edilmir Submentovertikal rentgenoqrafiya 14 ₼
2.1.22 Tətbiq edilmir Transorbital rentgenoqrafiya (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.23 Tətbiq edilmir Sella spot rentgenoqrafiyası (bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.24 Tətbiq edilmir Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.25 Tətbiq edilmir Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.26 Tətbiq edilmir Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız açıq, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.27 Tətbiq edilmir Gicgah-çənə oynağı rentgenoqrafiyası (ağız bağlı, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.28 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.29 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.30 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.31 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.32 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.33 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 30 ₼
2.1.34 Tətbiq edilmir Döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.35 Tətbiq edilmir Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.36 Tətbiq edilmir Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.37 Tətbiq edilmir Lateral döş qəfəsi rentgenoqrafiyası birtərəfli (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.38 Tətbiq edilmir Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sağ bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.39 Tətbiq edilmir Oblik döş qəfəsi rentgenoqrafiyası (sol bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.40 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.41 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.42 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.43 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.44 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.45 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.46 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.47 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.48 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.49 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.50 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.51 Tətbiq edilmir Kürək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.52 Tətbiq edilmir Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.53 Tətbiq edilmir Körpücük sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.54 Tətbiq edilmir Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.55 Tətbiq edilmir Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.56 Tətbiq edilmir Döş sümüyü rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.57 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.58 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.59 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.60 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.61 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.62 Tətbiq edilmir Çiyin oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.63 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.64 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.65 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.66 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.67 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.68 Tətbiq edilmir Bazu sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.69 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.70 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.71 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.72 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.73 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.74 Tətbiq edilmir Dirsək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.75 Tətbiq edilmir Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.76 Tətbiq edilmir Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.77 Tətbiq edilmir Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.78 Tətbiq edilmir Said sümüklərinin rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.79 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.80 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.81 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.82 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.83 Tətbiq edilmir Bilək sümüyü rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.84 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.85 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.86 Tətbiq edilmir Mil-bilək rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.87 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.88 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.89 Tətbiq edilmir Mil-bilək oynağı rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.90 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.91 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.92 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.93 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.94 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sağ; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.95 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (sol; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.96 Tətbiq edilmir Əl falanqaları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, üç proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.97 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.98 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.99 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.100 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.101 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.102 Tətbiq edilmir Bel fəqərələri rentgenoqrafiyası (dörd proyeksiyalı) 30 ₼
2.1.103 Tətbiq edilmir Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.104 Tətbiq edilmir Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (lateral; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.105 Tətbiq edilmir Büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.106 Tətbiq edilmir Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.107 Tətbiq edilmir Oma büzdüm fəqərələri rentgenoqrafiyası (oblik, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.108 Tətbiq edilmir Oma büzdüm sümükləri rentgenoqrafiyası (oblik, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.109 Tətbiq edilmir Çanaq sümükləri rentgenoqrafiyası (ön-arxa; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.110 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.111 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.112 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.113 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası, qarşılaşdırmalı 20 ₼
2.1.114 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynağı rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sağ) 14 ₼
2.1.115 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, sol) 14 ₼
2.1.116 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (daxilə rotasiya, qarşılaşdırmalı) 20 ₼
2.1.117 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, sağ) 14 ₼
2.1.118 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, sol) 14 ₼
2.1.119 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (xaricə rotasiya, qarşılaşdırmalı) 20 ₼
2.1.120 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynaqları rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral; iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.121 Tətbiq edilmir Oma-qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sağ) 14 ₼
2.1.122 Tətbiq edilmir Oma-qalça oynağı rentgenoqrafiyası (oblik, sol) 14 ₼
2.1.123 Tətbiq edilmir Oma-qalça oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa) 14 ₼
2.1.124 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 14 ₼
2.1.125 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 14 ₼
2.1.126 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 14 ₼
2.1.127 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 14 ₼
2.1.128 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.129 Tətbiq edilmir Bud sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.130 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ) 14 ₼
2.1.131 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol) 14 ₼
2.1.132 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sağ) 14 ₼
2.1.133 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (lateral, sol) 14 ₼
2.1.134 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.135 Tətbiq edilmir Diz oynağı rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.136 Tətbiq edilmir Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sağ) 14 ₼
2.1.137 Tətbiq edilmir Diz oynağının tunel rentgenoqrafiyası (sol) 14 ₼
2.1.138 Tətbiq edilmir Patella tanjansiyel rentgenoqrafiyası (sağ) 14 ₼
2.1.139 Tətbiq edilmir Patella tanjansiyel rentgenoqrafiyası (sol) 14 ₼
2.1.140 Tətbiq edilmir Baldır sümüklərinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.141 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.142 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.143 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.144 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.145 Tətbiq edilmir Baldır sümüyü rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.146 Tətbiq edilmir Topuq nahiyəsinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.147 Tətbiq edilmir Topuq nahiyəsinin rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.148 Tətbiq edilmir Topuq nahiyəsinin rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.149 Tətbiq edilmir Topuq nahiyəsinin rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.150 Tətbiq edilmir Topuq nahiyəsinin rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.151 Tətbiq edilmir Topuq nahiyəsinin rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.152 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.153 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.154 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sağ; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.155 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (lateral, sol; bir proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.156 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (sağ, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.157 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (sol, iki proyeksiyalı) 20 ₼
2.1.158 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sol; üç proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.159 Tətbiq edilmir Pəncə rentgenoqrafiyası (ön-arxa, lateral, oblik, sağ; üç proyeksiyalı) 14 ₼
2.1.160 Tətbiq edilmir Rentgenoqrafiya tək anatomik nahiyə 12 ₼
2.1.161 Tətbiq edilmir Tam skelet sisteminin rentgeni 40 ₼
2.1.162 Tətbiq edilmir Tam onurğa (skolioz filmi) 40 ₼
2.1.163 Tətbiq edilmir Densitometriya, total 60 ₼
2.1.164 Tətbiq edilmir Densitometriya, hissəvi 40 ₼
2.1.165 Tətbiq edilmir Udlaq-qırtlağın rentgenoskopiyası və rentgenoqrafiyası 12 ₼
2.1.166 Tətbiq edilmir Farinqo-ezofaqoqrafiya 65 ₼
2.1.167 Tətbiq edilmir Ezofaqoqrafiya 25 ₼
2.1.168 Tətbiq edilmir Mədə-duodenum 40 ₼
2.1.169 Tətbiq edilmir Mədə-duodenum ikili kontrast 60 ₼
2.1.170 Tətbiq edilmir Flüoroqrafiya 7 ₼
2.1.171 Tətbiq edilmir Ağciyərlərin rentgenoskopiyası 14 ₼
2.1.172 Tətbiq edilmir Mammoqrafiya (bilateral) 45 ₼
2.1.173 Tətbiq edilmir Mammoqrafiya (unilateral) 25 ₼
2.1.174 Tətbiq edilmir Məmənin duktoqrafik (qalaktoqrafik) müayinəsi 55 ₼
2.1.175 Tətbiq edilmir Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (yataraq) 16 ₼
2.1.176 Tətbiq edilmir Qarın boşluğunun rentgenoqrafiyası (ayaqda) 18 ₼
2.1.177 Tətbiq edilmir Rentgenoskopiya 10 ₼
2.1.178 Tətbiq edilmir Defekoqrafiya 35 ₼
2.1.179 Tətbiq edilmir Fistuloqrafiya 25 ₼
2.1.180 Tətbiq edilmir Farinqoqrafiya 25 ₼
2.1.181 Tətbiq edilmir Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) 40 ₼
2.1.182 Tətbiq edilmir Ezofaqus-mədə-duodenum (EMD) ikili kontrast 60 ₼
2.1.183 Tətbiq edilmir İrriqoskopiya 40 ₼
2.1.184 Tətbiq edilmir İrriqoskopiya ikili kontrast 60 ₼
2.1.185 Tətbiq edilmir Parotid sialoqrafiyası (birtərəfli) 40 ₼
2.1.186 Tətbiq edilmir Submandibular sialoqrafiya (birtərəfli) 40 ₼
2.1.187 Tətbiq edilmir Yoğun bağırsağın kontrastla müayinəsi, per os 30 ₼
2.1.188 Tətbiq edilmir İncə bağırsağın pasajı 40 ₼
2.1.189 Tətbiq edilmir IV pieloqrafiya (IVP) 50 ₼
2.1.190 Tətbiq edilmir IV pieloqrafiya (IVP), postvoidinq 60 ₼
2.1.191 Tətbiq edilmir Retroqrad, assendan pieloqrafiya 40 ₼
2.1.192 Tətbiq edilmir Retroqrad sistoqrafiya 40 ₼
2.1.193 Tətbiq edilmir Sistoqrafiya (dolu, boş) 50 ₼
2.1.194 Tətbiq edilmir Voidinq sisto, uretroqrafiya 50 ₼
2.1.195 Tətbiq edilmir Retroqrad uretroqrafiya 40 ₼
2.1.196 Tətbiq edilmir Uretrosistoqrafiya, retroqrad-assendan 40 ₼
2.1.197 Tətbiq edilmir Histerosalpinqoqrafiya 70 ₼
2.1.198 Tətbiq edilmir Dakriosistoqrafiya 50 ₼
2.1.199 Tətbiq edilmir Bronxoqrafiya 70 ₼
2.1.200 Tətbiq edilmir Artroqrafiya 60 ₼
2.1.201 Tətbiq edilmir Hamiləliyin USM ilə təyini (7 həftəsinə kimi) 15 ₼
2.1.202 Tətbiq edilmir Hamiləlik USM (7-20 həftəsinə kimi) 30 ₼
2.1.203 Tətbiq edilmir Hamiləlik USM, Obstetrik doppler müayinəsi (20 həftədən sonra) 45 ₼
2.1.204 Tətbiq edilmir Hamiləlik USM (20 həftədən sonra) 30 ₼
2.1.205 Tətbiq edilmir Ginekoloji USM (transabdominal) 20 ₼
2.1.206 Tətbiq edilmir Ginekoloji USM (transvaginal) 25 ₼
2.1.207 Tətbiq edilmir Beyin USM 30 ₼
2.1.208 Tətbiq edilmir Tüpürcək vəzilərin USM 14 ₼
2.1.209 Tətbiq edilmir Qalxanabənzər vəzi USM 14 ₼
2.1.210 Tətbiq edilmir Toraks USM 25 ₼
2.1.211 Tətbiq edilmir Plevropulmonar döş qəfəsi USM 25 ₼
2.1.212 Tətbiq edilmir Süd vəziləri USM 20 ₼
2.1.213 Tətbiq edilmir Üst Abdomen USM 25 ₼
2.1.214 Tətbiq edilmir Tam Abdomen USM 35 ₼
2.1.215 Tətbiq edilmir Pelvik USM 20 ₼
2.1.216 Tətbiq edilmir Skrotal USM 25 ₼
2.1.217 Tətbiq edilmir Sümük-oynaq sistemi USM (bir nahiyə) 14 ₼
2.1.218 Tətbiq edilmir Oma oynağı USM (bilateral qarşılaşdırmalı) 20 ₼
2.1.219 Tətbiq edilmir Uroloji USM 14 ₼
2.1.220 Tətbiq edilmir Elastometriya 100 ₼
2.1.221 Tətbiq edilmir Dərialtı səthi toxumaları USM 14 ₼
2.1.222 Tətbiq edilmir Periferik limfa düyünlərinin USM (bir nahiyə) 14 ₼
2.1.223 Tətbiq edilmir Transrektal USM 20 ₼
2.1.224 Tətbiq edilmir Transfontanel USM 20 ₼
2.1.225 Tətbiq edilmir Neyrosonoqrafiya 25 ₼
2.1.226 Tətbiq edilmir USM (çox sahə) 25 ₼
2.1.227 Tətbiq edilmir USM tək anatomik nahiyə (orqan) 14 ₼
2.1.228 Tətbiq edilmir Karotid arteriya (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 50 ₼
2.1.229 Tətbiq edilmir Qalxanabənzər vəzin rəngli doppler müayinəsi 25 ₼
2.1.230 Tətbiq edilmir Jugular venaların rəngli doppler müayinəsi 25 ₼
2.1.231 Tətbiq edilmir Renal (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 50 ₼
2.1.232 Tətbiq edilmir Süd vəzinin (bilateral) rəngli doppler müayinəsi 30 ₼
2.1.233 Tətbiq edilmir Abdominal rəngli doppler müayinəsi 40 ₼
2.1.234 Tətbiq edilmir Skrotum rəngli doppler müayinəsi 35 ₼
2.1.235 Tətbiq edilmir Bilateral vertebral arteriyanın rəngli doppler müayinəsi 35 ₼
2.1.236 Tətbiq edilmir Aşağı ətraf venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 30 ₼
2.1.237 Tətbiq edilmir Aşağı ətraf arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 30 ₼
2.1.238 Tətbiq edilmir Yuxarı ətrafların venalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 30 ₼
2.1.239 Tətbiq edilmir Yuxarı ətrafların arteriyalarının rəngli doppler müayinəsi (tək tərəf) 30 ₼
2.1.240 Tətbiq edilmir Portal vena sisteminin rəngli doppler müayinəsi 40 ₼
2.1.241 Tətbiq edilmir Tək orqan (nahiyə) rəngli doppler müayinəsi 25 ₼
2.1.242 Tətbiq edilmir Orbita KT 50 ₼
2.1.243 Tətbiq edilmir Beyin KT (aksial və ya koronal və ya sagital) 50 ₼
2.1.244 Tətbiq edilmir Hipofiz KT 50 ₼
2.1.245 Tətbiq edilmir Burun-udlaq KT 50 ₼
2.1.246 Tətbiq edilmir Paranazal sinuslar KT 50 ₼
2.1.247 Tətbiq edilmir Qırtlaq KT 50 ₼
2.1.248 Tətbiq edilmir Gicgah-çənə oynağı KT 50 ₼
2.1.249 Tətbiq edilmir Gicgah sümüyü KT 50 ₼
2.1.250 Tətbiq edilmir Boyun KT 50 ₼
2.1.251 Tətbiq edilmir Çiyin KT 50 ₼
2.1.252 Tətbiq edilmir Döş qəfəsi KT 50 ₼
2.1.253 Tətbiq edilmir Onurğa sütunu boyun nahiyəsi disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50 ₼
2.1.254 Tətbiq edilmir Onurğa sütunu döş nahiyəsi disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50 ₼
2.1.255 Tətbiq edilmir Onurğa sütunu bel və oma disk aralığı (üç disk aralığı) KT 50 ₼
2.1.256 Tətbiq edilmir Əl-bilək KT 50 ₼
2.1.257 Tətbiq edilmir Dirsək KT 50 ₼
2.1.258 Tətbiq edilmir Oma-qalça oynağı KT 50 ₼
2.1.259 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynağı KT 50 ₼
2.1.260 Tətbiq edilmir Diz KT (bir tərəf) 50 ₼
2.1.261 Tətbiq edilmir Ayaq KT (bir tərəf) 50 ₼
2.1.262 Tətbiq edilmir Dinamik KT 50 ₼
2.1.263 Tətbiq edilmir KT altında diaqnostik müdaxilələr 100 ₼
2.1.264 Tətbiq edilmir Volumetriya KT (qaraciyər) 120 ₼
2.1.265 Tətbiq edilmir Böyrəküstü vəzi KT 50 ₼
2.1.266 Tətbiq edilmir Sidik sistemi KT 50 ₼
2.1.267 Tətbiq edilmir Yuxarı qarın boşluğu KT 50 ₼
2.1.268 Tətbiq edilmir Aşağı qarın boşluğu KT 50 ₼
2.1.269 Tətbiq edilmir Tam qarın boşluğu KT 80 ₼
2.1.270 Tətbiq edilmir Çanaq KT 50 ₼
2.1.271 Tətbiq edilmir KT ilə 3 ölçülü (3D) görüntüləmə (MD) 100 ₼
2.1.272 Tətbiq edilmir Fəqərələrin (4 ədəd) 3 ölçülü (3D) KT 100 ₼
2.1.273 Tətbiq edilmir Onurğa sütunu, tam KT 100 ₼
2.1.274 Tətbiq edilmir KT ilə virtual endoskopiya (MD) 100 ₼
2.1.275 Tətbiq edilmir Dinamik KT, birfazalı, ikifazalı müayinə (MD) 50 ₼
2.1.276 Tətbiq edilmir Maksillofasial nahiyəsinin KT (MD) 60 ₼
2.1.277 Tətbiq edilmir Qırtlaq KT multidetektor (MD) və ya spiral (S) KT cihazı ilə 50 ₼
2.1.278 Tətbiq edilmir KT ilə perfuziya (MD) 100 ₼
2.1.279 Tətbiq edilmir KT ilə virtual kolonoskopiya (MD) *A daxildir 100 ₼
2.1.280 Tətbiq edilmir Kantidativ KT (kalsium skorlama) (MD) 80 ₼
2.1.281 Tətbiq edilmir Sisterno KT (mədəciklər) 80 ₼
2.1.282 Tətbiq edilmir Sisterno KT (paranazal sinuslar) 80 ₼
2.1.283 Tətbiq edilmir Sisterno KT (gicgah sümüyü akustik kan) 80 ₼
2.1.284 Tətbiq edilmir KT tək anatomik nahiyə 50 ₼
2.1.285 Tətbiq edilmir KT angioqrafiya, tək anatomik nahiyə (MD) 120 ₼
2.1.286 Tətbiq edilmir KT angioqrafiya (3D), tək anatomik nahiyə (MD) 120 ₼
2.1.287 Tətbiq edilmir Orbita MRT 80 ₼
2.1.288 Tətbiq edilmir Beyin MRT 80 ₼
2.1.289 Tətbiq edilmir Hipofiz MRT 80 ₼
2.1.290 Tətbiq edilmir Burun udlaq MRT 80 ₼
2.1.291 Tətbiq edilmir Paranazal sinuslar MRT 80 ₼
2.1.292 Tətbiq edilmir Qırtlaq MRT 80 ₼
2.1.293 Tətbiq edilmir Gicgah - alt çənə oynağı MRT (bir tərəf) 100 ₼
2.1.294 Tətbiq edilmir Gicgah - alt çənə oynağı kinematik MRT (iki tərəf) 100 ₼
2.1.295 Tətbiq edilmir Gicgah sümüyü MRT (iki tərəf) 80 ₼
2.1.296 Tətbiq edilmir Boyun MRT 80 ₼
2.1.297 Tətbiq edilmir Boyun fəqərələri MRT 80 ₼
2.1.298 Tətbiq edilmir Döş fəqərələri MRT 80 ₼
2.1.299 Tətbiq edilmir Çiyin MRT (bir tərəf) 100 ₼
2.1.300 Tətbiq edilmir Dirsək MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.301 Tətbiq edilmir Əl, əl-bilək MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.302 Tətbiq edilmir Bel-oma fəqərələri MRT 80 ₼
2.1.303 Tətbiq edilmir Oma-qalça oynağı MRT 100 ₼
2.1.304 Tətbiq edilmir Bud-çanaq oynağı MRT 100 ₼
2.1.305 Tətbiq edilmir Ayaq MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.306 Tətbiq edilmir Bud MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.307 Tətbiq edilmir Baldır MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.308 Tətbiq edilmir Diz MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.309 Tətbiq edilmir Pəncə MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.310 Tətbiq edilmir Topuq MRT (bir tərəf) 80 ₼
2.1.311 Tətbiq edilmir Böyrəküstü vəzlər MRT 80 ₼
2.1.312 Tətbiq edilmir Fetal MRT 130 ₼
2.1.313 Tətbiq edilmir Ürək MRT 130 ₼
2.1.314 Tətbiq edilmir Ürək MRT, canlı toxuma - "Viability" dəyərləndirmə 300 ₼
2.1.315 Tətbiq edilmir Üst qarın boşluğu MRT 80 ₼
2.1.316 Tətbiq edilmir Alt qarın boşluğu MRT 80 ₼
2.1.317 Tətbiq edilmir Tam qarın boşluğu MRT 100 ₼
2.1.318 Tətbiq edilmir Çanaq MRT 80 ₼
2.1.319 Tətbiq edilmir Onurğa sütunu, tam MRT 120 ₼
2.1.320 Tətbiq edilmir MRT (tək anatomik nahiyə) 80 ₼
2.1.321 Tətbiq edilmir Kontrastlı MRT angioqrafiya (toraks) (döş qəfəsi MR kontrast ilə) 180 ₼
2.1.322 Tətbiq edilmir Kontrastlı MRT angioqrafiya (abdomen) (üst abdomen MR kontrast ilə) 180 ₼
2.1.323 Tətbiq edilmir Kontrastlı MRT angioqrafiya (karotid) (MR angioqrafiyası kontrast ilə) 180 ₼
2.1.324 Tətbiq edilmir MR angioqrafiyası (tək anatomik nahiyə) 120 ₼
2.1.325 Tətbiq edilmir Kontrastlı müayinənin kontrastsız müayinədən fərqi 50 ₼
2.1.326 Tətbiq edilmir Göz müayinəsi paketi (Vizometriya, Aftorefraktometriya, Göz təzyiqinin yoxlanılması) 10 ₼
2.1.327 Tətbiq edilmir Kompyüterlə görmə sahəsi müayinəsi (iki göz) 10 ₼
2.1.328 Tətbiq edilmir Biometriya (iki göz) 10 ₼
2.1.329 Tətbiq edilmir USM (iki göz) 10 ₼
2.1.330 Tətbiq edilmir Kompyüterlə görmə sahəsi müayinəsi, USM və biometriya iki göz, eynək müayinəsi 20 ₼
2.1.331 Tətbiq edilmir Ekzoftalmometriya (iki göz) 5 ₼
2.1.332 Tətbiq edilmir Rəng hissinin müayinəsi (iki göz) 5 ₼
2.1.333 Tətbiq edilmir Sinoptofor müayinəsi (hər bir seansı) 5 ₼
2.1.334 Tətbiq edilmir Optik koherent tomoqrafiya (OKT) 50 ₼
2.1.335 Tətbiq edilmir Ön seqmentin rəngli şəkli (tək göz) 5 ₼
2.1.336 Tətbiq edilmir Arxa seqmentin rəngli şəkli (tək göz) 10 ₼
2.1.337 Tətbiq edilmir Endotelial biomikroskopiya (iki göz) 5 ₼
2.1.338 Tətbiq edilmir Ön seqmentin rəngli şəkli və arxa seqment fundus rəngli şəkli 15 ₼
2.1.339 Tətbiq edilmir Şirmer testi 3 ₼
2.1.340 Tətbiq edilmir Pakimetriya (iki göz) 7 ₼
2.1.341 Tətbiq edilmir Pnevmotonometriya (göz təzyiqinin ölçülməsi, iki göz) 5 ₼
2.1.342 Tətbiq edilmir İntravitreal punksiya *A daxildir 60 ₼
2.1.343 Tətbiq edilmir İntravitreal inyeksiya, Avastin *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.344 16.91 Terapevtik maddənin retrobulbar inyeksiyası *Dr daxil deyil 15 ₼
2.1.345 Tətbiq edilmir Parabulbar inyeksiya *Dr daxil deyil 10 ₼
2.1.346 Tətbiq edilmir Subtenon inyeksiya *Dr daxil deyil 50 ₼
2.1.347 10.91 Subkonyuktival inyeksiya *Dr daxil deyil 5 ₼
2.1.348 Tətbiq edilmir Avtorefraktometriya (iki göz) 5 ₼
2.1.349 Tətbiq edilmir Eynək müayinəsi 5 ₼
2.1.350 Tətbiq edilmir Korneanın debridmanı (epiteliyin təmizlənməsi) *A daxildir 20 ₼
2.1.351 Tətbiq edilmir Göz yaşı kanalının yuyulması (iki göz) *A daxildir 20 ₼
2.1.352 Tətbiq edilmir Göz yaşı kanalının testi (iki göz) 5 ₼
2.1.353 Tətbiq edilmir Göz yaşı kanalının açılması, uşaqlarda *A daxildir 150 ₼
2.1.354 Tətbiq edilmir Keratopoqrafiya (iki göz) 15 ₼
2.1.355 Tətbiq edilmir Fluorescein fundus angioqrafiya (FFA) *A daxildir 80 ₼
2.1.356 Tətbiq edilmir Göz dibinin müayinəsi (iki göz) 5 ₼
2.1.357 Tətbiq edilmir Göz zədələri və yanıqlar zamanı ilk yardım *A daxildir 20 ₼
2.1.358 Tətbiq edilmir Göz qapaqlarının masajı, iki göz (bir seans) 5 ₼
2.1.359 Tətbiq edilmir Xalazion zamanı inyeksiya 15 ₼
2.1.360 Tətbiq edilmir Yenidoğulmuşlarda ROP müayinəsi 20 ₼
2.1.361 Tətbiq edilmir Qonioskopiya (iki göz) *A daxildir 5 ₼
2.1.362 08.0 Göz qapağında kəsiyin aparılması *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.363 08.01 Göz qapağı kənarının kəsilməsi *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.364 08.11 Göz qapağının biopsiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.365 09.11 Göz yaşı vəzisinin biopsiyası *A daxildir 50 ₼
2.1.366 09.12 Göz yaşı kisəsinin biopsiyası *A daxildir 50 ₼
2.1.367 09.41 Göz yaşı dəliyinin zondlanması *A daxildir 50 ₼
2.1.368 09.42 Göz yaşı kanalının zondlanması *A daxildir 20 ₼
2.1.369 09.43 Nazolakrimal axarının zondlanması *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.370 09.5 Göz yaşı kəsiciyi və göz yaşı axarlarında kəsiyin aparılması *A daxildir 80 ₼
2.1.371 09.91 Göz yaşı dəliyinin obliterasiyası *A daxildir 80 ₼
2.1.372 10.0 Konyuktivadan pərçimlənmiş yad cismin kəsik vasitəsilə çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.373 10.21 Konyuktivanın biopsiyası *A daxildir 50 ₼
2.1.374 11.0 Buynuz qişadan pərçimlənmiş yad cismin maqnit vasitəsilə çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 35 ₼
2.1.375 11.21 Yaxma və ya kulturanın alınması üçün buynuz qişanın qaşınması *A,*TS, *Dr daxildir 11 ₼
2.1.376 11.22 Buynuz qişanın biopsiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.377 11.75 Radial keratotomiya *A,*TS, *Dr daxildir 60 ₼
2.1.378 12.0 Gözün ön seqmentindən intraokulyar yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.379 12.21 Gözün ön kamerasının diaqnostik aspirasiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.380 12.22 Qüzehli qişanın biopsiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.381 12.29 Qüzehli qişanın, siliar cism, sklera və ön kameranın digər diaqnostik prosedurları *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.382 12.51 Qoniotomiya aparılmadan qoniopunksiya *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.383 12.66 Skleral fistulizasiya prosedurunun əməliyyatdan sonrakı reviziyası *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.384 12.91 Ön kameranın terapevtik evakuasiyası (Ön kameranın parasentezi) *A,*TS, *Dr daxildir 80 ₼
2.1.385 Tətbiq edilmir Spirometriya 10 ₼
2.1.386 Tətbiq edilmir Provokasiyalı tənəffüs testləri *Dr daxildir 15 ₼
2.1.387 Tətbiq edilmir Torakoskopiya 100 ₼
2.1.388 Tətbiq edilmir Plevrodez 40 ₼
2.1.389 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya *A daxildir 60 ₼
2.1.390 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, biopsiya *A daxildir 70 ₼
2.1.391 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, yad cismin çıxarılması *A daxildir 100 ₼
2.1.392 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, biopsiya və bronxial lavaj (yumşaq) *A daxildir 100 ₼
2.1.393 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, selektiv bronxoskopiya (yumşaq) *A daxildir 100 ₼
2.1.394 Tətbiq edilmir Bronxoskopiya, bronxo alveolyar lavaj (yumşaq) *A daxildir 100 ₼
2.1.395 Tətbiq edilmir Plevra boşluğunun lavajı (təmizlənməsi) *A daxildir 50 ₼
2.1.396 Tətbiq edilmir Döş qəfəsi daxili təzyiqin ölçülməsi 15 ₼
2.1.397 Tətbiq edilmir Plevra boşluğunun drenajı 80 ₼
2.1.398 Tətbiq edilmir Plevra boşluğundan hava aspirasiyası (pnevmotoraks) 80 ₼
2.1.399 Tətbiq edilmir Larinqoskopiya 20 ₼
2.1.400 Tətbiq edilmir Timpanometriya 15 ₼
2.1.401 Tətbiq edilmir Saf səs audiometriya 15 ₼
2.1.402 Tətbiq edilmir Qulaq kiri tıxacı (yuyulma və manipulyasiya) 10 ₼
2.1.403 Tətbiq edilmir Ventilyasiya borusunun çıxarılması 25 ₼
2.1.404 Tətbiq edilmir Otoakustik emissiya 10 ₼
2.1.405 Tətbiq edilmir Perforasion təbil pərdəsinin kənarlarının yandırılması 30 ₼
2.1.406 Tətbiq edilmir Burun boşluğundan arxa tamponun çıxarılması *A daxildir 35 ₼
2.1.407 Tətbiq edilmir Paranazal punksiya (bir tərəf) 30 ₼
2.1.408 Tətbiq edilmir Perforasiyalı təbil pərdəsinin təmiri *A daxildir 100 ₼
2.1.409 Tətbiq edilmir Qulaq arxası inyeksiyasının olunması 5 ₼
2.1.410 Tətbiq edilmir Orta qulaq inyeksiyasının olunması 30 ₼
2.1.411 Tətbiq edilmir Burun boşluğunda qanayan sahənin yandırılması (elektrokoaqulyasiya) 50 ₼
2.1.412 Tətbiq edilmir Traxeostomiya borusunun çıxarılması 30 ₼
2.1.413 Tətbiq edilmir Udlağa dərman maddələrinin sürtülməsi 5 ₼
2.1.414 Tətbiq edilmir Təbil pərdəsinə t-tüpün qoyulması *A daxildir,*Dr,*TS daxildir 60 ₼
2.1.415 Tətbiq edilmir Xarici qulaq keçəcəyi furunkulunun açılması 15 ₼
2.1.416 Tətbiq edilmir Lakunaların yuyulması (1 seans) 5 ₼
2.1.417 Tətbiq edilmir Burun arakəsməsi absesin açılması *A daxildir 30 ₼
2.1.418 Tətbiq edilmir Burun furunkulunun açılması 30 ₼
2.1.419 Tətbiq edilmir Otohematomanın punksiyası *A daxildir 30 ₼
2.1.420 Tətbiq edilmir Endonazal inyeksiya (1 seans) *TS,*Dr daxil deyil 5 ₼
2.1.421 Tətbiq edilmir Orta burun keçəcəyinin anemizasiyası burun boşluğuna dərman maddələrinin yeridilməsi (1 seans) 5 ₼
2.1.422 Tətbiq edilmir Otoskopiya 10 ₼
2.1.423 Tətbiq edilmir Burunun endoskopiyası 30 ₼
2.1.424 Tətbiq edilmir Yevstax Borularının kateterizasiyası (5 seans) 40 ₼
2.1.425 Tətbiq edilmir Qırtlağa dərman maddələrinin tökülməsi 5 ₼
2.1.426 Tətbiq edilmir Udlaqarxası absesin açılması *A daxildir 50 ₼
2.1.427 Tətbiq edilmir Eşitmə cihazı tətbiqi 10 ₼
2.1.428 Tətbiq edilmir Yevstax borusunun funksiyasının təyini 10 ₼
2.1.429 Tətbiq edilmir Videolarinqostroboskopiya 30 ₼
2.1.430 Tətbiq edilmir Politser üsulu ilə hava üfürülməsi 30 ₼
2.1.431 Tətbiq edilmir Burun boşluğunun yuyulması 10 ₼
2.1.432 Tətbiq edilmir Qranulaların yandırılması 50 ₼
2.1.433 Tətbiq edilmir Peretonzilyar absesin açılması *A daxildir 50 ₼
2.1.434 Tətbiq edilmir Səs protezinin salınması və ya dəyişdirilməsi 20 ₼
2.1.435 Tətbiq edilmir Səs protezinin çıxarılması 10 ₼
2.1.436 Tətbiq edilmir Səs protezinin təmizlənməsi 10 ₼
2.1.437 Tətbiq edilmir Audiometriya, Timpanometriya 20 ₼
2.1.438 Tətbiq edilmir Nazoqastral kateter qoyulması 5 ₼
2.1.439 Tətbiq edilmir Ən azı 12 aparmalı elektrokardioqram (EKQ) qeydi, izah və nəticə 10 ₼
2.1.440 Tətbiq edilmir Kardiovaskulyar stress test - treadmill, veloerqometr, farmakoloji 40 ₼
2.1.441 Tətbiq edilmir 24 saatlıq elektrokardioqram (EKQ) və arterial təzyiqin qeydi - Holter monitoru 30 ₼
2.1.442 Tətbiq edilmir 48 saatlıq elektrokardioqram (EKQ) qeydi - Holter monitoru 50 ₼
2.1.443 Tətbiq edilmir Doppler rəngli exokardioqrafiya müayinəsi 25 ₼
2.1.444 Tətbiq edilmir Transezofageal exokardioqrafiya 50 ₼
2.1.445 Tətbiq edilmir Kardiotokoqrafiya (KTQ izahlı) 30 ₼
2.1.446 Tətbiq edilmir Ezofaqoqastroduodenoskopiya (mədə şirəsinin götürülməsi daxil) *A daxildir 40 ₼
2.1.447 Tətbiq edilmir Mədə-duodenum və nazik bağırsaq tədqiqi *TS daxildir 90 ₼
2.1.448 Tətbiq edilmir EMD və nazik bağırsaq tədqiqi *TS daxildir 90 ₼
2.1.449 Tətbiq edilmir Oral xolesistoqrafiyası 30 ₼
2.1.450 Tətbiq edilmir Rektoskopiya *A daxildir 30 ₼
2.1.451 Tətbiq edilmir Sol kolon (fibrorektosiqmoidoskopiya) *A daxildir 50 ₼
2.1.452 Tətbiq edilmir Kolonoskopiya *A daxildir 60 ₼
2.1.453 Tətbiq edilmir Müayinə zamanı biopsiya 10 ₼
2.1.454 Tətbiq edilmir Fibroendoskopik müayinə 30 ₼
2.1.455 Tətbiq edilmir Mədənin yuyulması 15 ₼
2.1.456 Tətbiq edilmir Təmizləyici imalənin olunması 10 ₼
2.1.457 Tətbiq edilmir Qarın boşluğuna kateter qoyulması (çıxarılması daxildir) *A,*Dr,*TS daxildir 60 ₼
2.1.458 Tətbiq edilmir Digər tibb müəssisəsində qarın boşluğunda qoyulmuş kateterin çıxarılması *A,*Dr daxildir 30 ₼
2.1.459 Tətbiq edilmir Veziko uretral reflux araşdırması 25 ₼
2.1.460 Tətbiq edilmir Kolposkopiya 30 ₼
2.1.461 Tətbiq edilmir Kolposkopiya və biopsiya 45 ₼
2.1.462 Tətbiq edilmir Uşaqlıq boynunda aparılan diaqnostik prosedurlar (Uşaqlıq yolunun sanasiyası) 6 ₼
2.1.463 69.7 Uşaqlıqdaxili kontraseptiv vasitənin daxil edilməsi *TS daxil deyil 15 ₼
2.1.464 97.71 Uşaqlıqdaxili kontraseptiv vasitənin xaric edilməsi 10 ₼
2.1.465 Tətbiq edilmir Utero-servikal (uşaqlıq və uşaqlıq boynu) polip eksiziyası *A daxildir 150 ₼
2.1.466 Tətbiq edilmir Uretral və ya sidik kisəsinə kateterin taxılması *Dr,*TS daxildir 40 ₼
2.1.467 Tətbiq edilmir Uroflumetriya 15 ₼
2.1.468 Tətbiq edilmir Urometriya 5 ₼
2.1.469 Tətbiq edilmir Ekskretor Uroqrafıya 30 ₼
2.1.470 Tətbiq edilmir Sistometriya, EMQ müayinəsi *TS daxil deyil 40 ₼
2.1.471 Tətbiq edilmir Sidik kisəsinin instilyasiyası, yuyulması (1 seans) 15 ₼
2.1.472 Tətbiq edilmir Uretra bujlanması *A daxildir 30 ₼
2.1.473 Tətbiq edilmir Sistometriya, VLPP *TS daxil deyil 40 ₼
2.1.474 Tətbiq edilmir Kəskin hemodializ üçün müvəqqəti kateterin qoyulması (Kateter daxildir) *TS daxildir 80 ₼
2.1.475 Tətbiq edilmir İki saatlıq EEQ monitorizasiyası 60 ₼
2.1.476 Tətbiq edilmir Yuxu və provokasiya EEQ-si 150 ₼
2.1.477 Tətbiq edilmir EEQ çəkimi 25 ₼
2.1.478 Tətbiq edilmir Reoensefaloqrafiya (REQ) 20 ₼
2.1.479 Tətbiq edilmir Kompyüter EMQ 60 ₼
2.1.480 Tətbiq edilmir Bir saatlıq EEQ monitorizasiyası 40 ₼
2.1.481 Tətbiq edilmir Elastik sarğı qoyulması *TS daxil deyil 5 ₼
2.1.482 Tətbiq edilmir Boyun fiksatoru *A daxildir,*TS daxil deyil 15 ₼
2.1.483 Tətbiq edilmir Köks gips korseti *TS,*Dr daxildir 40 ₼
2.1.484 Tətbiq edilmir Torako-braxial gips sarğısı *TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.485 Tətbiq edilmir Yuxarı ətrafda gips sarğısı (dirsəküstü) *TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.486 Tətbiq edilmir Said və əl (dirsəkaltı) gips sarğısı *TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.487 Tətbiq edilmir Barmaq gipsi *TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.488 Tətbiq edilmir Koksid tipli gips sarğısı (ikitərəfli) *TS, *Dr daxildir 90 ₼
2.1.489 Tətbiq edilmir Koksid tipli gips sarğısı (birtərəfli) *TS, *Dr daxildir 60 ₼
2.1.490 Tətbiq edilmir Külot tipli gips (dizə qədər) *TS, *Dr daxildir 60 ₼
2.1.491 Tətbiq edilmir Dizlik gipsi (tutor) *TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.492 Tətbiq edilmir Baldır, ayaq gipsi *TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.493 Tətbiq edilmir Bud, baldır, ayaq gipsi *TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.494 Tətbiq edilmir Gips çəkməsi (təkrar xidmət) *TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.495 Tətbiq edilmir Gips sarğısının çıxarılması 10 ₼
2.1.496 Tətbiq edilmir Barmaq güdüllərinin formalaşdırılması *TS, *Dr daxildir 90 ₼
2.1.497 Tətbiq edilmir Yuxarı ətraflara gips çəkilməsi (ikitərəfli) *TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.498 Tətbiq edilmir Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (böyük) *A,*TS,*Dr daxildir 100 ₼
2.1.499 Tətbiq edilmir Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (orta) *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.500 Tətbiq edilmir Yaranın qranulyasiyadan təmizlənməsi (kiçik) *A,*TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.501 Tətbiq edilmir Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (böyük) *TS, *Dr daxildir 60 ₼
2.1.502 Tətbiq edilmir Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (orta) *TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.503 Tətbiq edilmir Yanıqlarda yaranın işlənməsi və sarğısı (kiçik) *TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.504 Tətbiq edilmir Eksternal fiksatorun çıxarılması *A daxildir 118 ₼
2.1.505 Tətbiq edilmir Skelet dartılmalarının qoyulması *A daxildir 59 ₼
2.1.506 Tətbiq edilmir Yara sarğısı (kiçik) *TS, *Dr daxildir 5 ₼
2.1.507 Tətbiq edilmir Yara sarğısı (orta) *TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.508 Tətbiq edilmir Yara sarğısı (böyük) *TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.509 Tətbiq edilmir Dolama açılması (panarisi) *A daxildir 25 ₼
2.1.510 Tətbiq edilmir Dırnağın çıxarılması (hissəvi) *A daxildir 25 ₼
2.1.511 Tətbiq edilmir Dırnağın çıxarılması (tam) *A daxildir 40 ₼
2.1.512 Tətbiq edilmir Abses və hematomların drenaj olunması (kiçik) *A daxildir 30 ₼
2.1.513 Tətbiq edilmir Abses və hematomların drenaj olunması (orta) *A daxildir 60 ₼
2.1.514 Tətbiq edilmir Abses və hematomların drenaj olunması (böyük) *A daxildir 90 ₼
2.1.515 Tətbiq edilmir Yara tikilməsi, tikişlərin sökülməsi daxildir (kiçik) *A daxildir 20 ₼
2.1.516 Tətbiq edilmir Yara tikilməsi, tikişlərin sökülməsi daxildir (orta) *A daxildir 30 ₼
2.1.517 Tətbiq edilmir Yara tikilməsi, tikişlərin sökülməsi daxildir (böyük) *A daxildir 40 ₼
2.1.518 Tətbiq edilmir Digər tibb müəssisəsində qoyulmuş tikişlərin sökülməsi *Dr daxildir 5 ₼
2.1.519 Tətbiq edilmir Steroid inyeksiyası 25 ₼
2.1.520 Tətbiq edilmir İnterkostal blokada (hər bir səviyyə üçün seansı) 10 ₼
2.1.521 05.31 Analgeziya üçün simpatik sinirə anestetik maddənin inyeksiyası (Vaqosimpatik blokada) *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.522 Tətbiq edilmir Əzələdaxili inyeksiya *Dr daxil deyil 3 ₼
2.1.523 Tətbiq edilmir Damardaxili inyeksiya *Dr daxil deyil 5 ₼
2.1.524 Tətbiq edilmir Serum taxılması, damardaxili infuziya 10 ₼
2.1.525 Tətbiq edilmir Qan və ya qan əvəzedicilərinin transfuziyası 20 ₼
2.1.526 Tətbiq edilmir Dərialtı inyeksiya *Dr daxil deyil 3 ₼
2.1.527 Tətbiq edilmir İntrakavernoz dərman inyeksiyası 10 ₼
2.1.528 Tətbiq edilmir Plazmaferez (1 seans) 200 ₼
2.1.529 Tətbiq edilmir Plazmaferez yüksəkkeçiricili filtr 350 ₼
2.1.530 Tətbiq edilmir Qanın ultrabənövşəyi şüalarla şüalandırılması 50 ₼
2.1.531 Tətbiq edilmir Hemosorbsiya 150 ₼
2.1.532 Tətbiq edilmir İzolə olunmuş ultrafiltrasiya 80 ₼
2.1.533 Tətbiq edilmir Liqaşur fistulunun ləğvi 50 ₼
2.1.534 Tətbiq edilmir O2-nin planlı verilməsi 3 ₼
2.1.535 Tətbiq edilmir Dəri və selikli qişa yaxmanın alınması 3 ₼
2.1.536 Tətbiq edilmir Uşaqlıq ifrazatının alınması 5 ₼
2.1.537 Tətbiq edilmir Pap smear alınması 5 ₼
2.1.538 Tətbiq edilmir Kültürün alınması 5 ₼
2.1.539 Tətbiq edilmir Yaxmanın alınması 5 ₼
2.1.540 Tətbiq edilmir Uretral yaxmanın alınması 5 ₼
2.1.541 Tətbiq edilmir İncə iynə biopsiyası (USM kontrolunda) *A daxildir 35 ₼
2.1.542 Tətbiq edilmir Kəsici iynə biopsiyası (USM kontrolunda) *A daxildir 65 ₼
2.1.543 Tətbiq edilmir BERA Test *A daxildir 50 ₼
2.1.544 Tətbiq edilmir Arayış almaq məqsədilə 18 yaşa qədər uşaqların sağlamlıq vəziyyətinin cari müayinəsi 25 ₼
2.1.545 Tətbiq edilmir Arayış almaq məqsədilə hərbi xidmətə çağrılanların tibbi müayinəsi 40 ₼
2.1.546 Tətbiq edilmir İnzibati məqsədlərlə digər müayinələr (övladlığa götürmə zamanı tələb olunan müayinə) 90 ₼
2.1.547 Tətbiq edilmir Xüsusi müəssisələrdə yaşayan şəxslərin sağlamlığının cari ümumi yoxlanışı (məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisələrində yaşayan şəxslərin müayinəsi) 30 ₼
2.1.548 18.29 Xarici qulağın digər zədələnməsinin kəsiyi və ya destruksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.549 18.4 Xarici qulağın kəsiyinin tikilməsi *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.550 21.01 Burun qanaxmasının dayandırılması, ön nazal tamponun yerləşdirilməsi vasitəsilə *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.551 21.71 Burun sınığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 150 ₼
2.1.552 21.81 Burun kəsiyinin tikilməsi *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.553 25.91 Linqval frenotomiya *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.554 26.91 Tüpürcək vəzi axarının zondlanması *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.555 27.51 Dodaq cırılmasının tikilməsi *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.556 27.61 Damaq cırılmasının tikilməsi *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.557 31.0 Qırtlağa edilən inyeksiya *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.558 31.94 Traxeyaya yerli təsir edən terapevtik maddənin inyeksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.559 Tətbiq edilmir Arterial kateterizasiya, monitorinq *A,*TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.560 Tətbiq edilmir Venoz kateterizasiya, başqa cür müəyyən edilməyib, monitorinq *A,*TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.561 Tətbiq edilmir Veneseksiya, monitorinq *A,*TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.562 42.24 Qida borusunun qapalı (endoskopik) biopsiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.563 44.14 Mədənin qapalı (endoskopik) biopsiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.564 54.97 Periton boşluğuna yerli təsir göstərən terapevtik maddənin inyeksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 20 ₼
2.1.565 56.31 Ureteroskopiya (diaqnostik) *A,*TS, *Dr daxildir 250 ₼
2.1.566 57.32 Transuretral sistoskopiya (diaqnostik) *A,*TS, *Dr daxildir 150 ₼
2.1.567 58.22 Digər uretroskopiya növləri (Uretroskopiya diaqnostik) *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.568 60.71 Toxum kisəciklərin perkutan aspirasiyası (Toxum kisəciklərin aspirasiyası / punksiya) *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.569 67.0 Servikal kanalın genişləndirilməsi (Servikal dilatasiya) *A,*TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.570 67.39 Uşaqlıq boynu toxumasının və ya zədələnmiş sahəsinin kəsilməsi və destruksiyasının digər növləri (Uşaqlıq boynu eroziyasının dərmanla yandırılması) *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.571 68.12 Histeroskopiya (Diaqnostik) *A,*TS, *Dr daxildir 200 ₼
2.1.572 69.96 Uşaqlıq boynundan serklyaj materialının xaric edilməsi (Uşaqlıq boynunun tikişlərinin sökülməsi) *A,*TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.573 70.0 Kuldosentez (Douqlas (arxa tağ) punksiyası) *A,*TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.574 71.5 Radikal vulvektomiya *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.575 71.61 Birtərəfli vulvektomiya *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.576 71.62 İkitərəfli vulvektomiya *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.577 76.75 Çənə sınığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.578 76.93 Gicgah-çənə çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.579 79.00 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, müəyyən edilməmiş yer *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.580 79.01 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, bazu sümüyü *A,*TS, *Dr daxildir 300 ₼
2.1.581 79.02 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, mil və dirsək sümüyü əl, başqa cür müəyyən edilməyib *A,*TS, *Dr daxildir 250 ₼
2.1.582 79.03 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, bilək və əl-darağı sümükləri əl, başqa cür müəyyən edilməyib *A,*TS, *Dr daxildir 175 ₼
2.1.583 79.04 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, əlin falanqaları *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.584 79.05 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, bud sümüyü *A,*TS, *Dr daxildir 300 ₼
2.1.585 79.06 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, qamış və incik sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *A,*TS, *Dr daxildir 250 ₼
2.1.586 79.07 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, tarsal və metatarsal sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *A,*TS, *Dr daxildir 175 ₼
2.1.587 79.08 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, ayaq falanqaları *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.588 79.09 Daxili fiksasiya olunmadan sınığın qapalı reduksiyası, digər müəyyən edilmiş sümük *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.589 79.41 Separasiya edilmiş epifizin qapalı reduksiyası, bazu sümüyü *A,*TS, *Dr daxildir 200 ₼
2.1.590 79.42 Separasiya edilmiş epifizin qapalı reduksiyası, mil və dirsək sümüyü əl, başqa cür müəyyən edilməyib *A,*TS, *Dr daxildir 200 ₼
2.1.591 79.45 Separasiya edilmiş epifizin qapalı reduksiyası, bud sümüyü *A,*TS, *Dr daxildir 300 ₼
2.1.592 79.46 Separasiya edilmiş epifizin qapalı reduksiyası, qamış və incik sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *A,*TS, *Dr daxildir 250 ₼
2.1.593 79.49 Separasiya edilmiş epifizin qapalı reduksiyası, digər müəyyən edilmiş sümük *A,*TS, *Dr daxildir 75 ₼
2.1.594 79.71 Çiyin çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 200 ₼
2.1.595 79.72 Dirsək çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 150 ₼
2.1.596 79.73 Bilək çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.597 79.74 Əl və barmaq çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.598 79.75 Bud çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 300 ₼
2.1.599 79.76 Diz çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 200 ₼
2.1.600 79.77 Topuq çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 150 ₼
2.1.601 79.78 Pəncə və ayaq barmaqların çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 100 ₼
2.1.602 79.79 Digər müəyyən edilmiş yerin çıxığının qapalı reduksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.603 81.91 Artrosentez (oynağın punksiyası) *A,*TS, *Dr daxildir 35 ₼
2.1.604 81.92 Oynaq və ya bağına terapevtik maddənin inyeksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 35 ₼
2.1.605 82.94 Əlin sinovial kisəsinə terapevtik maddənin inyeksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 23 ₼
2.1.606 82.95 Əlin vətərinə terapevtik maddənin inyeksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 23 ₼
2.1.607 83.94 Sinovial kisənin aspirasiyası (punksiya) *A,*TS, *Dr daxildir 23 ₼
2.1.608 83.95 Digər yumşaq toxumaların aspirasiyası (punksiya) *A,*TS, *Dr daxildir 23 ₼
2.1.609 83.96 Sinovial kisəyə terapevtik maddənin inyeksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 23 ₼
2.1.610 83.97 Aşağı ətrafların vətərlərinə terapevtik maddənin inyeksiyası *A,*TS, *Dr daxildir 23 ₼
2.1.611 Tətbiq edilmir Yad cismin çıxarılması (kəsik aparılmadan) *A,*Dr,*TS daxildir 10 ₼
2.1.612 98.01 Ağızdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.613 98.02 Qida borusundan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 25 ₼
2.1.614 98.03 Mədə və nazik bağırsaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 40 ₼
2.1.615 98.04 Yoğun bağırsaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 40 ₼
2.1.616 98.05 Düz bağırsaq və anusdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.617 98.11 Qulaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.618 98.12 Burundan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.619 98.13 Qırtlaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 20 ₼
2.1.620 98.14 Udlaqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.621 98.15 Traxeya və bronxdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 50 ₼
2.1.622 98.16 Uşaqlıqdan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.623 98.17 Vaginadan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 20 ₼
2.1.624 98.18 Süni stomadan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 15 ₼
2.1.625 98.19 Uretradan kəsik aparılmadan intraluminal yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 30 ₼
2.1.626 98.21 Gözdən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.627 98.22 Gözqapağı və ya konyuktivadan kəsik aparılmadan pərçimlənmiş yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.628 98.23 Vulvadan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.629 98.24 Xayalıq və ya penisdən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 20 ₼
2.1.630 98.26 Əldən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.631 98.27 Yuxarı ətrafdan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması, əl istisna olmaqla *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.632 98.28 Pəncədən kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.1.633 98.29 Aşağı ətrafdan kəsik aparılmadan yad cismin çıxarılması, pəncə istisna olmaqla *A,*TS, *Dr daxildir 10 ₼
2.3.1 Tətbiq edilmir Köməkçi anesteziya paketi, həkim-anestezioloq konsultasiyası daxil (ambulator şəraitdə göstərilən xidmətlər) Tibbi xidmətin tarifinə *A daxil olmadığı təqdirdə, tibbi göstərişlərə əsasən 60 ₼
*A - Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən anesteziya xidməti
*TS - Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən tibbi sərf
*Dr - Ambulator tibbi xidmətin göstərilməsi zamanı istifadə edilən dərman
Zəng sifariş et