Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu və 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.7.1 Miokard infarktı *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.1 I21.0 ╚ Miokardın ön divarının kəskin transmural infarktı *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.2 I21.1 ╚ Miokardın aşağı divarının kəskin transmural infarktı *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.3 I21.2 ╚ Miokardın digər dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı kəskin transmural infarktı *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.4 I21.4 ╚ Miokardın kəskin subendokardial infarktı *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.5 I22.0 ╚ Miokardın ön divarının təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.6 I22.1 ╚ Miokardın aşağı divarının təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.7 I22.8 ╚ Miokardın digər dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.8 I23.0 ╚ Hemoperikard-kəskin miokard infarktının yaxın ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.9 I23.1 ╚ Qulaqcıqlararası arakəsmənin qüsuru-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.10 I23.2 ╚ Mədəciklərarası arakəsmənin qüsuru - kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.11 I23.3 ╚ Hemoperikard yaranmadan ürək divarının cırılması-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.12 I23.4 ╚ Vətər xordasının cırılması-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.13 I23.6 ╚ Aralığın, ürək qulaqcığı və mədəciyinin trombozu - kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.14 I23.8 ╚ Kəskin miokard infarktının digər cari ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.1.15 I24.1 ╚ Dressler sindromu *2.*3.*4.*5.*6 936 ₼
2.7.2 Bir neçə qapağın zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.2.1 I08.0 ╚ Mitral və aorta qapaqlarının eyni zamanda zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.2.2 I08.1 ╚ Mitral və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.2.3 I08.2 ╚ Aortal və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.2.4 I08.3 ╚ Mitral, aortal və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.2.5 I08.8 ╚ Ürək qapaqlarının digər çoxsaylı xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.2.6 I09.8 ╚ Ürəyin digər dəqiqləşdirilmiş revmatik xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.3 Ürəyin işemik xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.1 I20.0 ╚ Qeyri-stabil stenokardiya (şiddətlənən stenokardiya) *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.2 I20.1 ╚ Sənədlərlə təsdiqlənmiş spazm ilə müşayiət olunan stenokardiya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.3 I20.8 ╚ Stenokardiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.4 I24.0 ╚ Miokard infarktına səbəb olmayan tac damar trombozu *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.5 I24.8 ╚ Ürəyin kəskin işemik xəstəliyinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.6 I25.1 ╚ Ürəyin aterosklerotik xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.7 I25.2 ╚ Əvvəllər keçirilən miokard infarktı *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.8 I25.5 ╚ İşemik kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.9 I25.8 ╚ Ürəyin xroniki işemik xəstəliyinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.3.10 I25.6 ╚ Miokardın simptomsuz işemiyası *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.4 Ağciyər emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.4.1 I26.0 ╚ Kəskin ağciyər ürəyi olması göstərilməklə ağciyər emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.4.2 I26.9 ╚ Kəskin ağciyər ürəyi olması göstərilmədən ağciyər emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.5 Ağciyər-ürək çatışmazlığının digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 586 ₼
2.7.5.1 I27.0 ╚ Birincili ağciyər hipertenziyası *2.*3.*4.*5.*6 586 ₼
2.7.5.2 I27.2 ╚ İkincili ağciyər hipertenziyasının digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 586 ₼
2.7.5.3 I27.8 ╚ Ağciyər-ürək çatışmazlığının digər dəqiqləşdirilmiş formaları *2.*3.*4.*5.*6 586 ₼
2.7.5.4 I27.1 ╚ Ürəyin kifoskoliotik xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 586 ₼
2.7.6 Ağciyər damarlarının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 421 ₼
2.7.6.1 I28.0 ╚ Ağciyər damarlarının arteriovenoz fistulu *2.*3.*4.*5.*6 421 ₼
2.7.6.2 I28.1 ╚ Ağciyər arteriyasının anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 421 ₼
2.7.6.3 I28.8 ╚ Ağciyər damarlarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 421 ₼
2.7.7 Perikardit, perikardın digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.1 I01.0 ╚ Kəskin revmatik perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.2 I30.0 ╚ Kəskin qeyri-spesifik idiopatik perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.3 I30.1 ╚ İnfeksion perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.4 I30.8 ╚ Kəskin perikarditin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.5 I31.0 ╚ Xroniki adgeziv (bitişən) perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.6 I31.1 ╚ Xroniki konstriktiv (daralan) perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.7 I31.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hemoperikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.8 I31.3 ╚ Perikardial (qeyri-iltihabi) eksudat *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.9 I31.8 ╚ Perikardın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.10 I32.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.11 I32.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.12 I32.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.7.13 I09.2 ╚ Xroniki revmatik perikardit *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.8 Endokardit *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.1 I01.1 ╚ Kəskin revmatik endokardit *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.2 I33.0 ╚ Kəskin və yarımkəskin infeksion endokardit *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.3 I38 ╚ Endokardit, qapaq dəqiqləşdirilmədən (xroniki endokardit) *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.4 I39.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı mitral qapağın zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.5 I39.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı aorta qapağının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.6 I39.2* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı üçtaylı qapağın zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.7 I39.3* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı ağciyər arteriyası qapağının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.8 I39.4* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı ürək qapaqlarının çoxsaylı zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.9 I39.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə olunan, qapaq dəqiqləşdirilmədən endokardit *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.8.10 I09.1 ╚ Endokardın, qapaq dəqiqləşdirilmədən, revmatik xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.9 Miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.1 I01.2 ╚ Kəskin revmatik miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.2 I09.0 ╚ Revmatik miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.3 I40.0 ╚ İnfeksion miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.4 I40.1 ╚ İzolə olunmuş miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.5 I40.8 ╚ Kəskin miokarditin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.6 I41.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.7 I41.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan virus xəstəlikləri zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.8 I41.2* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xastəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.9.9 I41.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6 772 ₼
2.7.10 Ürək qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.1 I34.0 ╚ Mitral (qapağın) çatışmazlıq (çatışmazlığı) *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.2 I34.1 ╚ Mitral qapağın (prolapsı) düşməsi *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.3 I34.2 ╚ Mitral qapağın qeyri-revmatik stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.4 I34.8 ╚ Mitral qapağın digər qeyri-revmatik zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.5 I35.0 ╚ Aorta (qapaq) stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.6 I35.1 ╚ Aorta (qapaq) çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.7 I35.2 ╚ Çatışmazlıqla müşaiyət olunan aorta (qapaq) stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.8 I35.8 ╚ Aorta qapağının digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.9 I36.0 ╚ Üçtaylı qapağın qeyri-revmatik stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.10 I36.1 ╚ Üçtaylı qapağın qeyri-revmatik çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.11 I36.2 ╚ Üçtaylı qapağın çatışmazlığı ilə müşayiət olunan qeyri-revmatik stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.12 I36.8 ╚ Üçtaylı qapağın digər qeyri-revmatik zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.13 I37.0 ╚ Ağciyər arteriyası qapağının stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.14 I37.1 ╚ Ağciyər arteriyası qapağının çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.15 I37.2 ╚ Ağciyər arteriyası qapağının çatışmazlığı ilə müşayiət olunan stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.16 I37.8 ╚ Ağciyər arteriyası qapağının digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.17 Q20.6 ╚ Qulaqcıq artımının izomeriyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.18 Q20.8 ╚ Ürək kameralarının və birləşmələrinin digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.19 Q20.9 ╚ Ürək kameralarının və birləşmələrinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.20 Q21.8 ╚ Ürək arakəsmələrinin digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.21 Q21.9 ╚ Ürək arakəsməsinin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.22 Q22.3 ╚ Ağciyər arteriyası qapaqlarının digər anadangəlmə qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.23 Q22.8 ╚ Üçtaylı qapağın digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.24 Q22.9 ╚ Üçtaylı qapağın dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.25 Q23.8 ╚ Aorta və mitral qapaqların digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.26 Q23.9 ╚ Aorta və mitral qapaqların dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.27 Q24.0 ╚ Dekstrokardiya *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.28 Q24.1 ╚ Levokardiya *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.29 Q24.5 ╚ Tac damarlarının inkişaf anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.30 Q24.8 ╚ Ürəyin dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.31 Q24.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə ürək qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.32 Q25.4 ╚ Aortanın digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.33 Q25.7 ╚ Ağciyər arteriyasının digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.34 Q25.8 ╚ İri arteriyaların digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.35 Q25.9 ╚ İri arteriyaların dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.36 Q26.1 ╚ Sol yuxarı baş venanın saxlanması *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.37 Q26.3 ╚ Ağciyər venalarının birləşməsinin hissəvi anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.38 Q26.4 ╚ Ağciyər venalarının birləşməsinin dəqiqləşdirilməmiş anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.39 Q26.8 ╚ İri venaların digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.40 Q26.9 ╚ İri venanın dəqiqləşdirilməmiş inkişaf qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.41 Q27.2 ╚ Böyrək arteriyasının digər inkişaf qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.42 Q27.3 ╚ Periferik arteriovenoz inkişaf qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.43 Q27.4 ╚ Anadangəlmə flebektaziya *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.44 Q27.8 ╚ Periferik damar sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.45 Q27.9 ╚ Periferik damar sisteminin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.46 Q28.0 ╚ Preserebral damarların arteriovenoz inkişaf anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.47 Q28.1 ╚ Preserebral damarların digər inkişaf qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.48 Q28.2 ╚ Serebral damarların arteriovenoz inkişaf qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.49 Q28.3 ╚ Serebral damarların digər inkişaf qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.50 Q28.8 ╚ Qan-damar sisteminin dəqiqləşdirilmiş digər anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.51 Q28.9 ╚ Qan-damar sisteminin dəqiqləşdirilməmiş anadangəlmə anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.52 I05.0 ╚ Mitral stenoz *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.53 I05.1 ╚ Mitral qapağın revmatik mənşəli çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.54 I05.2 ╚ Çatışmazlıqla müşayiət olunan mitral stenoz *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.55 I05.8 ╚ Mitral qapağın digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.10.56 I06.2 ╚ Çatmamazlıqla müşayiət olunan revmatik aortal stenoz *2.*3.*4.*5.*6 1356 ₼
2.7.11 Kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.1 I42.0 ╚ Genişlənmiş kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.2 I42.1 ╚ Obstruktiv hipertrofik kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.3 I42.2 ╚ Digər hipertrofik kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.4 I42.3 ╚ Endomiokardial (eozinofil) xəstəlik (-yi) *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.5 I42.4 ╚ Endokardial fibroelastoz *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.6 I42.5 ╚ Digər məhdudlaşdırıcı kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.7 I42.6 ╚ Alkoqol kardiomiopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.8 I42.7 ╚ Dərman maddələri və digər xarici amillərin təsirindən əmələ gələn kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.9 I42.8 ╚ Digər kardiomiopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.10 I43.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı müşahidə edilən kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.11 I43.1* ╚ Mübadilə pozuntuları zamanı müşahidə olunan kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.12 I43.2* ╚ Qidalanma pozuntuları zamanı müşahidə olunan kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.11.13 I43.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 780 ₼
2.7.12 Qulaqcıq-mədəcik blokadası. Keçiriciliyin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.1 I44.0 ╚ Birinci dərəcəli qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.2 I44.1 ╚ İkinci dərəcəli qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.3 I44.2 ╚ Tam qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.4 I45.2 ╚ İkidəstəli blokada *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.5 I45.3 ╚ Üçdəstəli blokada *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.6 I45.4 ╚ Qeyri-spesifik mədəcikdaxili blokada *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.7 I45.5 ╚ Ürəyin digər dəqiqləşdirilmiş blokadası *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.8 I45.6 ╚ Vaxtından əvvəl oyanma sindromu *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.12.9 I45.8 ╚ Keçiriciliyin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 906 ₼
2.7.13 Ürəyin dayanması. Ürək ritminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 352 ₼
2.7.13.1 I46.0 ╚ Ürək fəaliyyətinin uğurlu bərpası ilə nəticələnən ürək dayanması *2.*3.*4.*5.*6 352 ₼
2.7.13.2 I49.0 ╚ Mədəciklərin fibrilyasiyası və titrəməsi *2.*3.*4.*5.*6 352 ₼
2.7.13.3 I49.5 ╚ Sinus düyünün zəifliyi sindromu *2.*3.*4.*5.*6 352 ₼
2.7.13.4 I46.1 ╚ "Ürək dayanmasından" qəfləti ölüm kimi təsvir olunmuş hadisə *2.*3.*4.*5.*6 352 ₼
2.7.14 Paroksizmal taxikardiya. Ürək ritminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.14.1 I47.0 ╚ Qayıdan mədəcik aritmiyası *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.14.2 I47.1 ╚ Mədəciküstü taxikardiya *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.14.3 I47.2 ╚ Mədəcik taxikardiyası *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.14.4 I48 ╚ Qulaqcıqların fibrilyasiyası və titrəməsi *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.14.5 I49.1 ╚ Qulaqcığın erkən depolyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.14.6 I49.2 ╚ Birləşmədən çıxan erkən depolyarizasiya *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.14.7 I49.3 ╚ Mədəciklərin erkən depolyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.14.8 I49.8 ╚ Ürək ritminin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 284 ₼
2.7.15 Ürək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1007 ₼
2.7.15.1 I50.0 ╚ Durğunluq ürək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1007 ₼
2.7.15.2 I50.1 ╚ Sol mədəcik çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1007 ₼
2.7.16 Ürək xəstəliklərinin ağırlaşmaları və dəqiq göstərilməmiş ürək xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 375 ₼
2.7.16.1 I51.0 ╚ Ürək arakəsməsinin qazanılmış qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 375 ₼
2.7.16.2 I51.1 ╚ Xorda vətərlərinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cırılması *2.*3.*4.*5.*6 375 ₼
2.7.16.3 I51.2 ╚ Məməyəbənzər əzələnin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cırılması *2.*3.*4.*5.*6 375 ₼
2.7.16.4 I51.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ürəkdaxili tromboz *2.*3.*4.*5.*6 375 ₼
2.7.16.5 I51.5 ╚ Miokardın degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6 375 ₼
2.7.16.6 I51.8 ╚ Digər dəqiq göstərilməmiş ürək xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 375 ₼
2.7.17 Sеrеbrоvаskulyаr хəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.1 I60.0 ╚ Yuxu cibi və bifurkasiya hissədən subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.2 I60.1 ╚ Orta beyin arteriyasından subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.3 I60.2 ╚ Ön birləşdirici arteriyadan subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.4 I60.3 ╚ Dal birləşdirici arteriyadan subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.5 I60.4 ╚ Bazilyar arteriyadan subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.6 I60.5 ╚ Fəqərə arteriyasından subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.7 I60.6 ╚ Digər kəllədaxili arteriyalardan subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.8 I60.8 ╚ Digər subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.9 I61.0 ╚ Yarımkürələrin qabıqaltı nahiyəsinə (subkortikal) beyindaxili qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.10 I61.1 ╚ Yarımkürələrin qabıq nahiyəsinə (kortikal) beyindaxili qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.11 I61.3 ╚ Beyindaxili beyin kötüyünə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.12 I61.4 ╚ Beyindaxili beyinciyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.13 I61.5 ╚ Beyindaxili mədəcikdaxilinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.14 I61.6 ╚ Beyindaxili çox lokalizasiyalı qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.15 I61.8 ╚ Digər beyindaxili qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.16 I62.0 ╚ Subdural qansızma (kəskin) (qeyri-travmatik) *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.17 I62.1 ╚ Qeyri-travmatik ekstradural qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.18 I63.0 ╚ Beyinönü arteriyaların trombozu nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.19 I63.1 ╚ Beyinönü arteriyaların emboliyası nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.20 I63.3 ╚ Beyin arteriyalarının trombozu nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.21 I63.4 ╚ Beyin arteriyalarının emboliyası nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.22 I63.6 ╚ Beyin venalarının trombozu nəticəsində yaranan qeyri-piogen beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.23 I63.8 ╚ Digər formalı beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.24 I64 ╚ Qanaxma və ya infarkt olduğu dəqiqləşdirilməyən insult (serebrovaskulyar tutma) *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.25 I65.0 ╚ Fəqərə arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.26 I65.1 ╚ Bazilyar arteriyanın tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.27 I65.2 ╚ Yuxu arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.28 I65.3 ╚ Çoxsaylı və ikitərəfli beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.29 I65.8 ╚ Digər beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.30 I66.0 ╚ Orta beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.31 I66.1 ╚ Ön beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.32 I66.2 ╚ Arxa beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.33 I66.3 ╚ Beyincik arteriyalarının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.34 I66.4 ╚ Beyin arteriyalarının çoxsaylı və ikitərəfli tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.17.35 I66.8 ╚ Beynin digər arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1563 ₼
2.7.18 Anevrizma və təbəqələrə ayrılma *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.1 I71.0 ╚ Aortanın (istənilən hissəsinin) təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.2 I71.1 ╚ Aortanın döş hissəsinin cırılmış anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.3 I71.2 ╚ Aortanın döş hissəsinin cırılması barədə məlumat olmadan anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.4 I71.3 ╚ Qarın aortasının cırılmış anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.5 I71.4 ╚ Qarın aortasının cırılması barədə məlumat olmadan anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.6 I71.5 ╚ Döş və qarın aortasının cırılmış anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.7 I71.6 ╚ Döş və qarın aortasının cırılması barədə məlumat olmadan anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.8 I72.0 ╚ Yuxu arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.9 I72.1 ╚ Yuxarı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.10 I72.2 ╚ Böyrək arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.11 I72.3 ╚ Qalça arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.12 I72.4 ╚ Aşağı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.13 I72.5 ╚ Beyinönü arteriyaların anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.14 I72.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş arteriyaların anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.15 I79.0* ╚ Aortanın digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı rast gələn anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.16 I25.3 ╚ Ürək anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.17 I25.4 ╚ Tac arteriyaların anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.18 I67.0 ╚ Beyin arteriyalarının cırılma baş vermədən təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.18.19 I67.1 ╚ Beynin cırılma baş vermədən anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 727 ₼
2.7.19 Arteriyalar və arteriolaların digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.19.1 I77.0 ╚ Qazanılmış arteriovenoz fistul *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.19.2 I77.1 ╚ Arteriyaların daralması *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.19.3 I77.3 ╚ Arteriyaların əzələ və birləşdirici toxuma qatının displaziyası *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.19.4 I77.4 ╚ Qarın (coeliac) arteriyasının sıxılma sindromu *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.19.5 I77.8 ╚ Arteriyalar və arteriolaların digər dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.20 Arteriyaların emboliyası və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.20.1 I74.0 ╚ Qarın aortasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.20.2 I74.2 ╚ Yuxarı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.20.3 I74.3 ╚ Aşağı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.20.4 I74.5 ╚ Qalça arteriyasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.20.5 I74.8 ╚ Digər arteriyaların emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.21 Flebit və tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.21.1 I80.0 ╚ Aşağı ətrafların səthi damarlarının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.21.2 I80.1 ╚ Bud venasının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.21.3 I80.2 ╚ Aşağı ətrafların digər dərin damarlarının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.21.4 I80.8 ╚ Digər lokalizasiyalı flebit və tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.22 Qapı venasının trombozu. Digər venaların emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.22.1 I82.0 ╚ Badda-Kiari sindromu *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.22.2 I82.1 ╚ Miqrasiyaedən tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.22.3 I82.2 ╚ Boş venanın emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.22.4 I82.3 ╚ Böyrək venasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.22.5 I82.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş venaların emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.23 Aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.23.1 I83.0 ╚ Aşağı ətraf venalarının xora ilə birgə müşahidə olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.23.2 I83.1 ╚ Aşağı ətraf venalarının iltihabi proseslə birgə müşahidə olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.23.3 I83.2 ╚ Aşağı ətraf venalarının xora və iltihabi proseslə birgə müşahidə olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.23.4 I83.9 ╚ Aşağı ətraf venalarının xora və ya iltihabi proses müşahidə olunmadan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.24 Babasil *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.24.1 I84.1 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan daxili babasil *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.24.2 I84.4 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan xarici babasil *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.25 Qida borusu venalarının varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 564 ₼
2.7.25.1 I85.0 ╚ Qida borusunun qanaxma ilə müşayiət olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 564 ₼
2.7.25.2 I98.3* ╚ Qida borusu venalarının digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qanaxma ilə müşayiət edilən varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 564 ₼
2.7.26 Kardial hissənin axalaziyası *2.*3.*4.*5.*6 341 ₼
2.7.26.1 K22.0 ╚ Kardial hissənin axalaziyası *2.*3.*4.*5.*6 341 ₼
2.7.27 Qida borusunun digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 374 ₼
2.7.27.1 K21.0 ╚ Ezofagitlə birgə müşahidə olunan qastroezofaqeal reflüks *2.*3.*4.*5.*6 374 ₼
2.7.27.2 K22.2 ╚ Qida borusu keçməzliyi *2.*3.*4.*5.*6 374 ₼
2.7.27.3 K22.3 ╚ Qida borusunun deşilməsi *2.*3.*4.*5.*6 374 ₼
2.7.27.4 K22.6 ╚ Mədə-qida borusunun cırılmış-hemorragik sindromu *2.*3.*4.*5.*6 374 ₼
2.7.28 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qida borusunun zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.28.1 K23.0* ╚ Vərəm ezofagiti (A18.8) *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.28.2 K23.1* ╚ Şaqas xəstəliyi zamanı qida borusunun genişlənməsi (B57.3) *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.28.3 K23.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı qida borusunun zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.29 Mədə xorası. Onikibarmaq bağırsağın xorası *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.1 K25.0 ╚ Mədə xorası, kəskin, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.2 K25.1 ╚ Mədə xorası, kəskin, deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.3 K25.2 ╚ Mədə xorası, kəskin, qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.4 K25.3 ╚ Mədə xorası, kəskin, qanaxma və deşilmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.5 K25.4 ╚ Mədə xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.6 K25.5 ╚ Mədə xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.7 K25.6 ╚ Mədə xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.8 K25.7 ╚ Mədə xorası, xroniki, qanaxma və ya deşilmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.9 K25.9 ╚ Mədə xorası, kəskin və ya xroniki olduğu dəqiqləşdirilmədən, qanaxma və ya deşılmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.10 K26.0 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, kəskin, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.11 K26.1 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, kəskin, deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.12 K26.2 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, kəskin, qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.13 K26.3 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, kəskin, qanaxma və deşilmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.14 K26.4 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.15 K26.5 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.16 K26.6 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.17 K26.7 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki, qanaxma və ya deşilmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.18 K26.9 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası kəskin və ya xroniki olduğu dəqiqləşdirilmədən, qanaxma və ya deşilmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.19 K29.0 ╚ Kəskin hemorragik qastrit *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.20 K29.1 ╚ Digər kəskin qastritlər *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.21 K29.2 ╚ Alkoqol mənşəli qastrit *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.22 K29.3 ╚ Xroniki səthi qastrit *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.23 K29.4 ╚ Xroniki atrofik qastrit *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.24 K29.6 ╚ Digər qastritlər *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.29.25 K29.8 ╚ Duodenit *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.30 Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.1 K27.0 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.2 K27.1 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.3 K27.2 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.4 K27.3 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma və deşılmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.5 K27.4 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.6 K27.5 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.7 K27.6 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.8 K28.0 ╚ Qastroyeyunal xora, kəskin qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.9 K28.4 ╚ Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.10 K28.5 ╚ Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.30.11 K28.6 ╚ Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 393 ₼
2.7.31 Mədənin kəskin genişlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.1 K31.0 ╚ Mədənin kəskin genişlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.2 K31.1 ╚ Böyüklərin hipertrofik pilorostenozu *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.3 K31.2 ╚ Mədənin stenozu və qum saatına bənzər strikturası *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.4 K31.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan pilorospazm *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.5 K31.4 ╚ Mədənin divertikulu *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.6 K31.5 ╚ Onikibarmaq bağırsaq keçməzliyi *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.7 K31.6 ╚ Mədə və onikibarmaq bağırsağın fistulu *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.8 K31.8 ╚ Mədə və onikibarmaq bağırsağın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.31.9 K31.7 ╚ Mədə və onikibarmaq bağırsağın polipi *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.32 Paralitik ileus (bağırsaq keçməzliyi) və bağırsaq tutulması, yırtıq olmadan *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.32.1 K56.0 ╚ Paralitik ileus *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.32.2 K56.1 ╚ İnvaginasiya *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.32.3 K56.2 ╚ Bağırsaqların çevrilməsi *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.32.4 K56.3 ╚ Öd daşı təsirindən baş verən ileus *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.32.5 K56.4 ╚ Bağırsaq mənfəzinin tutulmasının digər forması *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.33 Bağırsağın digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.1 K63.0 ╚ Bağırsağın absesi *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.2 K63.1 ╚ Bağırsağın (qeyri-travmatik) deşilməsi *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.3 K63.2 ╚ Bağırsaq fistulu *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.4 K63.3 ╚ Bağırsaq xorası *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.5 K63.8 ╚ Bağırsağın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.6 K50.0 ╚ Nazik bağırsağın Kron xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.7 K50.1 ╚ Yoğun bağırsağın Kron xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.8 K50.8 ╚ Kron xəstəliyinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.9 K51.0 ╚ Xoralı (xroniki) pankolit *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.10 K51.2 ╚ Xoralı (xroniki) proktit *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.11 K51.3 ╚ Xoralı (xroniki) rektosiqmoidit *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.12 K51.4 ╚ İltihablı poliplər *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.13 K51.5 ╚ Sol tərəfli kolit *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.33.14 K51.8 ╚ Digər xoralı kolitlər *2.*3.*4.*5.*6 328 ₼
2.7.34 Hepatitlər, fibroz və sirrozlar *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.1 K70.4 ╚ Alkoqol mənşəli qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.2 K71.7 ╚ Qaraciyərin fibroz və sirrozla müşayiət olunan toksiki zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.3 K72.0 ╚ Kəskin və ya yarımkəskin qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.4 K72.1 ╚ Xroniki qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.5 K73.0 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan xroniki persistəedici hepatit *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.6 K73.1 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan xroniki lobulyar hepatit *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.7 K73.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan xroniki aktiv hepatit *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.8 K73.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər xroniki hepatitlər *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.9 K73.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş xroniki hepatit *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.10 K74.0 ╚ Qaraciyər fibrozu *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.11 K74.1 ╚ Qaraciyərin sklerozu *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.12 K74.2 ╚ Qaraciyərin sklerozu ilə birgə qaraciyər fibrozu *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.13 K74.3 ╚ Birincili biliar sirroz *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.14 K74.4 ╚ İkincili biliar sirroz *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.34.15 K76.6 ╚ Portal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 791 ₼
2.7.35 Qaraciyərin absesi *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.35.1 K75.0 ╚ Qaraciyərin absesi *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.36 Hepatorenal (qaraciyər-böyrək) sindrom *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.36.1 K76.7 ╚ Hepatorenal (qaraciyər-böyrək) sindrom *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.37 Qaraciyərin xroniki passiv doluqanlılığı *2.*3.*4.*5.*6 380 ₼
2.7.37.1 K76.1 ╚ Qaraciyərin xroniki passiv doluqanlılığı *2.*3.*4.*5.*6 380 ₼
2.7.38 Xolesistit və kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.1 K80.1 ╚ Digər xolesistitlə birgə öd kisəsi daşları *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.2 K83.0 ╚ Xolangit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.3 K85.0 ╚ Qeyri-müəyyən mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.4 K85.1 ╚ Kəskin biliar (öd mənşəli) pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.5 K85.2 ╚ Alkoqol mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.6 K85.3 ╚ Dərman mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.7 K85.8 ╚ Digər kəskin pankreatitlər *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.8 K81.0 ╚ Kəskin xolesistit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.9 K81.1 ╚ Xroniki xolesistit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.10 K81.8 ╚ Xolesistitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.11 K86.0 ╚ Alkoqol mənşəli xroniki pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.12 K86.1 ╚ Digər xroniki pankreatitlər *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.13 K86.2 ╚ Mədəaltı vəzinin kistası *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.14 K86.3 ╚ Mədəaltı vəzinin yalançı (qeyri-həqiqi) kistası *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.38.15 K86.8 ╚ Mədəaltı vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.39 Bağırsaqda sorulmanın pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.1 K90.0 ╚ Seliakiya *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.2 K90.1 ╚ Tropik spru *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.3 K90.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan kor ilgək sindromu *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.4 K90.3 ╚ Pankreatik steatoreya *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.5 K90.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan orqanizmin qeyri-tolerantlığı nəticəsində yaranan sorulma pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.6 K90.8 ╚ Bağırsaqda sorulmanın digər pozuntuları (Uippl xəstəliyi +(M14.8*) *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.7 K91.0 ╚ Mədə-bağırsaq yolu üzərində aparılan cərrahi əməliyyatdan sonra müşahidə olunan qusma *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.8 K91.1 ╚ «Operasiya olunmuş mədə» sindromu *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.9 K91.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi əməliyyatdan sonra əmələ gələn sorulma pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.10 K91.3 ╚ Cərrahi əməliyyatdan sonra yaranan bağırsaq keçməməzliyi *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.11 K91.4 ╚ Kolostomiya və ya enterostomiyadan sonra yaranan disfunksiya *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.12 K91.5 ╚ Postxolesistektomik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.39.13 K91.8 ╚ Həzm orqanlarının başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, tibbi prosedurlardan sonra əmələ gələn digər pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 860 ₼
2.7.40 Həzm orqanlarının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 331 ₼
2.7.40.1 K92.0 ╚ Qanlı qusma *2.*3.*4.*5.*6 331 ₼
2.7.40.2 K92.1 ╚ Melena *2.*3.*4.*5.*6 331 ₼
2.7.40.3 K92.8 ╚ Həzm orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 331 ₼
2.7.41 Pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.1 J12.0 ╚ Adenovirus mənşəli pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.2 J12.1 ╚ Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.3 J12.2 ╚ Paraqrip virusu tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.4 J12.3 ╚ İnsan metapnevmovirusu tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.5 J12.8 ╚ Digər virus mənşəli pnevmoniyalar *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.6 J13 ╚ Streptococcus pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.7 J14 ╚ Haemophilus influenzae (Afanasyev-Pfeyffer çöpü) tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.8 J15.0 ╚ Klebsiella pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.9 J15.1 ╚ Pseudomonas(göy-yaşıl irin çöpü) tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.10 J15.2 ╚ Stafilokokk tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.11 J15.3 ╚ B qrup streptokokk tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.12 J15.4 ╚ Digər streptokoklar tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.13 J15.5 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.14 J15.6 ╚ Digər aerob, qrammənfi bakteriyalar tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.15 J15.7 ╚ Mycoplasma pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.16 J15.8 ╚ Digər bakterial pnevmoniyalar *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.17 J16.0 ╚ Xlamidiyalar tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.18 J17.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.19 J17.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan virus xəstəlikləri zamanı müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.20 J17.2* ╚ Mikozlar zamanı pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.21 J17.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.22 J17.3* ╚ Parazitar xəstəliklər zamanı pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.41.23 J18.8 ╚ Törədicisi müəyyən olunmamış digər pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.42 Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin infeksiyaları. Kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.1 J06.8 ╚ Yuxarı tənəffüs yollarının çox lokalizasiyalı digər kəskin infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.2 J20.0 ╚ Mycoplasma pneumoniae tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.3 J20.1 ╚ Haemophilus influenzae (Afanasyev-Pfeyffer çöpü) tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.4 J20.2 ╚ Streptokokk tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.5 J20.3 ╚ Koksaki virusu tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.6 J20.4 ╚ Paraqrip virusu tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.7 J20.5 ╚ Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.8 J20.6 ╚ Rinovirus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.9 J20.7 ╚ Exovirus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.10 J20.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş infeksion amillər tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.11 J21.0 ╚ Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.12 J21.1 ╚ İnsan metapnevmovirusu tərəfindən törədilən kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.13 J21.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş infeksion amillər tərəfindən törədilən kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.14 J01.0 ╚ Kəskin yuxarı çənə sinusiti *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.15 J01.1 ╚ Kəskin frontal sinusit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.16 J01.2 ╚ Kəskin etmoidal sinusit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.17 J01.3 ╚ Kəskin stenoidal sinusit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.18 J01.4 ╚ Kəskin pansinusit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.19 J01.8 ╚ Digər kəskin sinusit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.20 J04.0 ╚ Kəskin laringit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.21 J04.1 ╚ Kəskin traxeit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.42.22 J04.2 ╚ Kəskin larinqotraxeit *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.43 Kəskin obstruktiv laringit (inağ) və epiqlottit *2.*3.*4.*5.*6 281 ₼
2.7.43.1 J05.0 ╚ Kəskin obstruktiv laringit (inağ) *2.*3.*4.*5.*6 281 ₼
2.7.43.2 J05.1 ╚ Kəskin epiqlottit *2.*3.*4.*5.*6 281 ₼
2.7.43.3 J03.0 ╚ Streptokokk mənşəli tonzillit *2.*3.*4.*5.*6 281 ₼
2.7.43.4 J03.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən kəskin tonzillit *2.*3.*4.*5.*6 281 ₼
2.7.44 Burnun və burun ciblərinin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.44.1 J34.8 ╚ Burnun və burun ciblərinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.45 Aşağı tənəffüs yollarının xroniki xəstəlikləri. Digər interstisial ağciyər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.45.1 J41.0 ╚ Sadə xroniki bronxit *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.45.2 J41.1 ╚ Selikli-irinli xroniki bronxit 463 ₼
2.7.45.3 J41.8 ╚ Qarışıq, sadə və selikli-irinli xroniki bronxit *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.45.4 J44.0 ╚ Ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin aşağı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyası ilə birgə müşahidə olunması *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.45.5 J44.8 ╚ Ağciyərin digər dəqiqləşdirilmiş xroniki obstruktiv xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.45.6 J47 ╚ Bronxoektaziya xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.45.7 J84.0 ╚ Alveolyar və pariyeto-alveolyar pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.45.8 J84.1 ╚ Fibroz olduğu göstərilməklə digər interstisial ağciyər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.45.9 J84.8 ╚ Ağciyərin digər dəqiqləşdirilmiş interstisial xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.46 Astmatik vəziyyət (status asthmaticus) *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.46.1 J46 ╚ Astmatik vəziyyət (status asthmaticus) *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.46.2 J45.0 ╚ Allergik komponentin üstünlüyü ilə müşahidə olunan astma *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.46.3 J45.1 ╚ Qeyri-allergik astma *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.46.4 J45.8 ╚ Qarışıq astma *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.47 Bərk maddələr və mayelərin təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.47.1 J69.0 ╚ Qida və qusuntu kütləsi təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.47.2 J69.1 ╚ Nəfəsalma zamanı ağciyərlərə daxil olan yağ və sirkənin təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.47.3 J69.8 ╚ Digər bərk maddələr və mayelərin təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.48 Ağciyər ödemi *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.48.1 J68.0 ╚ Kimyəvi maddələr, qazlar, tüstülər və buxarların təsirindən yaranan bronxit və pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.48.2 J68.1 ╚ Kimyəvi maddələr, qazlar, tüstülər və buxarların təsirindən yaranan ağciyər ödemi *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.48.3 J70.0 ╚ Şüalanma təsirindən yaranan kəskin ağciyər əlamətləri *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.48.4 J70.2 ╚ Dərman maddələrinin təsirindən yaranan kəskin interstisial ağciyər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.48.5 J80 ╚ Böyüklərin respirator pozuntu (distress) sindromu *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.48.6 J81 ╚ Ağciyər ödemi *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.48.7 J82 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ağciyər eozinofiliyası *2.*3.*4.*5.*6 466 ₼
2.7.49 Ağciyər və divararalığının absesi, piotoraks. Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan plevral eksudat *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.49.1 J85.0 ╚ Ağciyərin qanqrena və nekrozu *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.49.2 J85.1 ╚ Pnevmoniya ilə birgə ağciyər absesi *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.49.3 J85.2 ╚ Pnevmoniya olmadan ağciyər absesi *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.49.4 J85.3 ╚ Divararalığının absesi *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.49.5 J86.0 ╚ Fistula ilə müşayiət olunan piotoraks *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.49.6 J86.9 ╚ Fistula olmadan müşahidə edilən piotoraks *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.49.7 J90 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan plevral eksudat *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.49.8 J91* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan hallar zamanı müşahidə olunan plevral eksudat *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.50 Pnevmotoraks. Plevranın digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 484 ₼
2.7.50.1 J93.0 ╚ Spontan gərginlik pnevmotoraksı *2.*3.*4.*5.*6 484 ₼
2.7.50.2 J93.1 ╚ Digər spontan pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6 484 ₼
2.7.50.3 J93.8 ╚ Digər pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6 484 ₼
2.7.50.4 J94.1 ╚ Fibrotoraks *2.*3.*4.*5.*6 484 ₼
2.7.50.5 J94.2 ╚ Hemotoraks *2.*3.*4.*5.*6 484 ₼
2.7.50.6 J94.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş plevra zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 484 ₼
2.7.50.7 S27.0 ╚ Travmatik pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6 484 ₼
2.7.51 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan tibbi prosedurdan sonra baş verən respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.1 J95.0 ╚ Traxeostomanın funksiyasının pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.2 J95.2 ╚ Döş qəfəsi üzərində olmayan (qeyri-torakal) cərrahi əməliyyatdan sonra baş verən kəskin ağciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.3 J95.3 ╚ Cərrahi əməliyyat nəticəsində yaranan xroniki ağciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.4 J95.4 ╚ Mendelson sindromu *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.5 J95.5 ╚ Tibbi prosedurdan sonra səs tellərinin altında baş verən stenoz *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.6 J95.8 ╚ Tibbi prosedurdan sonra baş verən digər respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.7 J96.0 ╚ Kəskin respirator çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.8 J96.1 ╚ Xroniki respirator çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.51.9 J98.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 479 ₼
2.7.52 Kəskin nefritik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.1 N00.0 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.2 N00.1 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.3 N00.2 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.4 N00.3 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.5 N00.4 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.6 N00.5 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.7 N00.6 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.8 N00.7 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.9 N00.8 ╚ Yumаqcıq хəstəlikləri, kəskin nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.10 N01.0 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.11 N01.1 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.12 N01.2 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.13 N01.3 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.14 N01.4 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.15 N01.5 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.16 N01.6 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.17 N01.7 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.18 N01.8 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.19 N02.0 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.20 N02.1 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.21 N02.2 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.22 N02.3 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.23 N02.4 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.24 N02.5 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.25 N02.6 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.26 N02.7 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.52.27 N02.8 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 511 ₼
2.7.53 Xronik nefritik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.1 N03.0 ╚ Xronik nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.2 N03.1 ╚ Xronik nefritik sindrom, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.3 N03.2 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.4 N03.3 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.5 N03.4 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.6 N03.5 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.7 N03.6 ╚ Xronik nefritik sindrom, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.8 N03.7 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.9 N03.8 ╚ Xronik nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.53.10 I15.0 ╚ Renovaskulyar hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.54 Tubulointerstisial nefrit, böyrəklərin digər tubulointerstisial xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.54.1 N10 ╚ Kəskin tubulointerstisial nefrit *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.54.2 N11.0 ╚ Reflyuksla bağlı qeyri-obstruktiv xroniki pielonefrit *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.54.3 N11.1 ╚ Xroniki obstruktiv pielonefrit *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.54.4 N11.8 ╚ Digər xroniki tubulointerstisial nefritlər *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.54.5 N12 ╚ Kəskin və ya xroniki olduğu dəqiqləşdirilməmiş tubulointerstisial nefrit *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.54.6 N14 ╚ Ağır metallar və dərman maddələrinin təsirindən əmələ gələn tubulointerstisial və tubulyar zədələnmələr *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.54.7 N15.8 ╚ Böyrəyin digər dəqiqləşdirilmiş tubulointerstisial zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.54.8 N16* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin tubulointerstisial zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.55 Böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.55.1 N17.0 ╚ Tubulyar nekroz ilə müşayiət olunan kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.55.2 N17.1 ╚ Kəskin qabıq nekrozu ilə müşayiət olunan kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.55.3 N17.2 ╚ Medulyar nekrozla müşayiət olunan kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.55.4 N17.8 ╚ Digər kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.56 Xroniki böyrək xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.56.1 N18.1 ╚ Xroniki böyrək xəstəliyi I mərhələ *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.56.2 N18.2 ╚ Xroniki böyrək xəstəliyi II mərhələ *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.56.3 I15.1 ╚ Böyrəyin digər zədələnmələrinə görə ikincili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.57 Sidik kisəsinin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.57.1 N32.3 ╚ Sidik kisəsi divertikulu *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.57.2 N32.8 ╚ Sidik kisəsinin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.57.3 N33.0* ╚ Vərəm sistiti (A18.1+) *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.57.4 N33.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı sidik kisəsinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.58 Orxit və epididimit *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.58.1 N45.0 ╚ Absesləşmiş orxit, epididimit və orxoepididimit *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.58.2 N45.9 ╚ Abses olması barədə məlumat verilmədən orxit, epididimit və orxoepididimit *2.*3.*4.*5.*6 327 ₼
2.7.59 Salpingit və ooforit *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.59.1 N70.0 ╚ Kəskin salpingit və ooforit *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.59.2 N70.1 ╚ Xroniki salpingit və ooforit *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.60 Qadın kiçik çanaq orqanlarının digər iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.1 N71.0 ╚ Uşağlığın kəskin iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.2 N71.1 ╚ Uşaqlığın xroniki iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.3 N73.0 ╚ Kəskin parametrit və çanaq fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.4 N73.1 ╚ Xroniki parametrit və çanaq fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.5 N73.3 ╚ Qadınların kəskin çanaq peritoniti *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.6 N73.4 ╚ Qadınların xroniki çanaq peritoniti *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.7 N73.6 ╚ Qadınların çanağında əmələ gələn peritoneal bitişmələr *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.8 N73.8 ╚ Qadın kiçik çanaq orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.9 N83.7 ╚ Uşaqlığın enli bağının hematoması *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.60.10 N83.8 ╚ Yumurtalığın, uşaqlıq borusunun və uşaqlığın enli bağının digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 508 ₼
2.7.61 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qadın çanaq orqanlarının iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 572 ₼
2.7.61.1 N74.1* ╚ Qadın çanaq orqanlarının vərəm etiologiyalı iltihabi xəstəlikləri(A18.1+) *2.*3.*4.*5.*6 572 ₼
2.7.61.2 N74.4* ╚ Qadın çanaq orqanlarının xlamidiya mənşəli iltihabi xəstəlikləri (A56.1+) *2.*3.*4.*5.*6 572 ₼
2.7.61.3 N74.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı qadınların kiçik çanaq orqanların iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 572 ₼
2.7.62 Vulvanın və uşaqlıq yolunun digər iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.62.1 N75.0 ╚ Bartolin vəzinin kistası *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.62.2 N76.0 ╚ Kəskin vaginit *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.62.3 N76.2 ╚ Kəskin vulvit *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.62.4 N76.5 ╚ Uşaqlıq yolunun xoralaşması *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.62.5 N76.6 ╚ Vulvanın xoralaşması *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.62.6 N76.8 ╚ Uşaqlıq yolu və vulvanın digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.63 Endometrioz *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.63.1 N80.0 ╚ Uşaqlığın endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.63.2 N80.1 ╚ Yumurtalıqların endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.63.3 N80.2 ╚ Uşaqlıq borusunun endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.63.4 N80.3 ╚ Canaq peritonunun endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.63.5 N80.4 ╚ Rektovaginal arakəsmənin və uşaqlıq yolunun endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.63.6 N80.5 ╚ Bağırsağın endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.63.7 N80.6 ╚ Dəri çapığının endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 347 ₼
2.7.64 Uşaqlığın digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.64.1 N85.0 ╚ Endometrinin vəzili hiperplaziyası *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.64.2 N85.1 ╚ Endometrin adenomatoz hiperplaziyası *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.64.3 N85.8 ╚ Uşaqlığın digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.65 Uşaqlıq boynunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.65.1 N88.8 ╚ Uşaqlıq boynunun digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.65.2 N89.7 ╚ Hematokolpos *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.65.3 N89.8 ╚ Uşaqlıq yolunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.66 Bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.1 A00.0 ╚ "Vibrio cholerae 01" vəba vibrionlarının törətdiyi vəba *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.2 A00.1 ╚ Vibrio Eltor 01 vəba vibronlarınının törətdiyi vəba *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.3 A01.1 ╚ A paratifi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.4 A01.2 ╚ B paratifi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.5 A01.3 ╚ C paratifi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.6 A02.0 ╚ Salmonellyoz enteriti *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.7 A02.1 ╚ Salmonellyoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.8 A02.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş salmonellyoz infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.9 A03.0 ╚ Shigella dysenteriae tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.10 A03.1 ╚ Shigella flexneri tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.11 A03.2 ╚ Shigella boydii tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.12 A03.3 ╚ Shigella sonnei tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.13 A03.8 ╚ Digər şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.14 A04.0 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən enteropatogen infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.15 A04.1 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən enterotoksigen infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.16 A04.2 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən enteroinvaziv infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.17 A04.3 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən enterohemorragik infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.18 A04.4 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən digər bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.19 A04.5 ╚ Campylobacter tərəfindən törədilən enterit *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.20 A04.6 ╚ Yersinia enterocolitica tərəfindən törədilən enterit *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.21 A04.7 ╚ Clostridium difficile tərəfindən törədilən enterokolit *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.22 A04.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.23 A05.0 ╚ Stafilokokklar tərəfindən törədilən qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.24 A05.1 ╚ Botulizm *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.25 A05.2 ╚ Clostridium perfringens (Clostridium welchii) tərəfindən törədilən qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.26 A05.3 ╚ Vibrio parahaemolyticus tərəfindən törədilən qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.27 A05.4 ╚ Bacillus cereus tərəfindən törədilən qida zəhərələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.28 A05.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial qida zəhərlənmələri *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.29 A06.0 ╚ Kəskin amöb dizenteriyası *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.30 A06.1 ╚ Xroniki bağırsaq amöbiazı *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.31 A06.2 ╚ Amöblü qeyri-dizenterial kolit *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.32 A06.3 ╚ Bağırsağın amöboması *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.33 A06.4 ╚ Qaraciyərin amöb absesi *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.34 A06.5+ ╚ Ağciyərin amöb absesi (J99.8*) *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.35 A06.6+ ╚ Baş beynin amöb absesi (G07*) *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.36 A06.7 ╚ Dəri amöbiazı *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.37 A06.8 ╚ Digər lokalizasiyalı amöb infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.38 A07.0 ╚ Balantidiaz *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.39 A07.1 ╚ Jiardiaz (lyamblioz) *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.40 A07.2 ╚ Kriptosporidiaz *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.41 A07.3 ╚ İzosporoz *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.42 A07.8 ╚ Bağırsağın digər dəqiqləşdirilmiş protozoy xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.43 A08.0 ╚ Rotavirus enteriti *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.44 A08.1 ╚ Norvolk törədicisi tərəfindən törədilən kəskin qastroenteropatiya *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.45 A08.2 ╚ Adenovirus enteriti *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.46 A08.3 ╚ Virus mənşəli digər enteritlər *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.66.47 A08.5 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 498 ₼
2.7.67 Brusellyoz *2.*3.*4.*5.*6 619 ₼
2.7.67.1 A23.0 ╚ Brucella melitensis tərəfindən törədilən brusellyoz *2.*3.*4.*5.*6 619 ₼
2.7.67.2 A23.1 ╚ Brucella abortus tərəfindən törədilən brusellyoz *2.*3.*4.*5.*6 619 ₼
2.7.67.3 A23.2 ╚ Brucella suis tərəfindən törədilən brusellyoz *2.*3.*4.*5.*6 619 ₼
2.7.67.4 A23.3 ╚ Brucella canis tərəfindən törədilən brusellyoz *2.*3.*4.*5.*6 619 ₼
2.7.67.5 A23.8 ╚ Brusellyozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 619 ₼
2.7.68 Virus hepatitlər *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.1 B15.0 ╚ Qaraciyər koması ilə ağırlaşan A hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.2 B15.9 ╚ Qaraciyər koması ilə ağırlaşmayan A hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.3 B16.1 ╚ Qaraciyər koması baş vermədən müşayiət olunan delta - amilli (koinfeksiya) kəskin B hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.4 B16.2 ╚ Qaraciyər koması ilə müşayiət olunan delta - amilsiz kəskin B hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.5 B16.9 ╚ Qaraciyər koması baş vermədən və delta - amilsiz B hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.6 B17.0 ╚ B hepatiti virus gəzdiricisinin kəskin delta - (super) infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.7 B17.1 ╚ Kəskin C hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.8 B17.2 ╚ Kəskin E hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.68.9 B17.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş kəskin virus hepatitləri *2.*3.*4.*5.*6 802 ₼
2.7.69 Bakterial zoonozlar *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.1 A20.0 ╚ Taunun bubon forması A20.1 *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.2 A20.1 ╚ Dəri-selülyar taunu *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.3 A20.2 ╚ Ağciyər taunu *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.4 A20.3 ╚ Taun meningiti *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.5 A20.7 ╚ Taunun septik forması *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.6 A20.8 ╚ Taunun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.7 A21.0 ╚ Tulyaremiyanın xoralı-vəzili forması *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.8 A21.1 ╚ Tulyaremiyanın göz vəzili forması *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.9 A21.2 ╚ Ağciyər tulyaremiyası *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.10 A21.3 ╚ Mədə-bağırsaq tulyaremiyası *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.11 A21.7 ╚ Generalizə olunmuş tulyaremiya *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.12 A21.8 ╚ Tulyaremiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.13 A22.0 ╚ Qarayaranın dəri forması *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.14 A22.1 ╚ Qarayaranın ağciyər forması *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.15 A22.2 ╚ Qarayaranın mədə-bağırsaq forması *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.16 A22.7 ╚ Qarayara sepsisi (qarayaranın septik forması) A22.8 *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.17 A22.8 ╚ Qarayaranın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.18 A24.0 ╚ Manqo *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.19 A24.1 ╚ Kəskin və ya ildırımsürətli melioidoz *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.20 A24.2 ╚ Yarımkəskin və xroniki melioidoz *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.21 A25.0 ╚ Spirillyoz *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.22 A25.1 ╚ Streptobasillyoz *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.23 A26.0 ╚ Dəri erizipeloidi *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.24 A26.7 ╚ Erysipelothrix tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.25 A26.8 ╚ Erizipeloidin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.26 A27.0 ╚ Sarılıqlı - hemorragik leptospiroz *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.27 A27.8 ╚ Leptospirozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.28 A27.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş leptospiroz *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.29 A28.0 ╚ Pasterellyoz *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.30 A28.1 ╚ Pişik cırmaqlamasından törəyən qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.69.31 A28.2 ╚ Bağırsaqdan xaric iersinioz *2.*3.*4.*5.*6 751 ₼
2.7.70 Mikobakteriyalar tərəfindən törədilən infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 529 ₼
2.7.70.1 A31.0 ╚ Mycobacterium tərəfindən törədilən ağciyər infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 529 ₼
2.7.70.2 A31.1 ╚ Mycobacterium tərəfindən törədilən dəri infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 529 ₼
2.7.70.3 A31.8 ╚ Mycobacterium tərəfindən törədilən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 529 ₼
2.7.71 Digər bakterial xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.1 A32.0 ╚ Dəri listeriozu *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.2 A32.7 ╚ Listerioz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.3 A32.8 ╚ Listeriozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.4 A33 ╚ Yenidoğulmuşun tetanusu *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.5 A34 ╚ Mamalıq tetanusu *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.6 A35 ╚ Tetanusun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.7 A36.0 ╚ Udlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.8 A36.1 ╚ Burun-udlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.9 A36.2 ╚ Qırtlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.10 A36.3 ╚ Dəri difteriyası *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.11 A36.8 ╚ Difteriyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.12 A37.8 ╚ Bordotella növünə aid digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən göy öskürək *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.13 A38 ╚ Skarlatina *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.14 A40.0 ╚ A qrup streptokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.15 A40.1 ╚ B qrup streptokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.16 A40.2 ╚ D qrup streptokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.17 A40.3 ╚ Streptococcus pneumoniae tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.18 A40.8 ╚ Digər streptokokk sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.19 A41.0 ╚ Staphylococcus aureus tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.20 A41.1 ╚ Stafilokokkun digər dəqiqləşdirilmiş növü tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.21 A41.2 ╚ Stafilokokkun dəqiqləşdirilməmiş növü tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.22 A41.3 ╚ Haemophilus influenzae tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.23 A41.4 ╚ Anaerob mikroblar tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.24 A41.5 ╚ Digər qram-mənfi mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.25 A41.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş sepsis *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.26 A42.0 ╚ Ağciyər aktinomikozu *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.27 A42.1 ╚ Abdominal aktinomikoz *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.28 A42.2 ╚ Boyun-üz aktinomikoz *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.29 A42.7 ╚ Aktinomikoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.30 A42.8 ╚ Digər aktinomikozlar *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.31 A43.0 ╚ Ağciyər nokardiozu *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.32 A43.1 ╚ Dəri nokardiozu *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.33 A43.8 ╚ Nokardiozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.34 A44.0 ╚ Sistem bartonellyozu *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.35 A44.1 ╚ Dəri və dəri-selikli qişa bartonellyozu *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.71.36 A44.8 ╚ Digər bartonellyozlar *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.72 Qızılyel. Başqa rubrikada təsnif olunmayan digər xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.72.1 A46 ╚ Qızılyel *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.72.2 A48.0 ╚ Qazlı qanqrena *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.72.3 A48.2 ╚ Pnevmoniyasız müşahidə olunan legionerlər xəstəliyi (Pontiak qızdırması) *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.72.4 A48.3 ╚ Toksiki şok sindromu *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.72.5 A48.4 ╚ Braziliya purpur qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.72.6 A48.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.73 Anogenital herpetik virus infeksiyası. Qayıdan qızdırmalar. Xlamidiya. Rickettsia tərəfindən törədilən xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.1 A60.0 ╚ Cinsiyyət orqanları və sidik-cinsiyyət aparatının herpetik infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.2 A60.1 ╚ Anusətrafı nahiyənin dərisinin və düz bağırsağın herpetik infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.3 A68.0 ╚ Bit yoluxduran qayıdan qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.4 A68.1 ╚ Epidemik qayıdan yatalaq *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.5 A70 ╚ Chlamydia psittaci tərəfindən törədilən infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.6 A74.0 ╚ Xlamidiya mənşəli konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.7 A74.8 ╚ Xlamidiyalar tərəfindən törədilən digər xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.8 A75.0 ╚ Rickettsia prowazekii tərəfindən törədilən və bit yoluxduran epidemik yatalaq *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.9 A75.1 ╚ Residivverən yatalaq (Brill xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.10 A75.2 ╚ Rickettsia typhi tərəfindən törədilən yatalaq *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.11 A75.3 ╚ Rickettsia tsutsugamushi tərəfindən törədilən yatalaq *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.12 A77.0 ╚ Rickettsia rickettsii tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.13 A77.1 ╚ Rickettsia conorii tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.14 A77.2 ╚ Rickettsia siberica tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.15 A77.3 ╚ Rickettsia australis tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.16 A77.8 ╚ Digər ləkəli qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.17 A79.0 ╚ Səngər qızdırması Beşgünlük paroksizmal qızdırma Volın (Wolhynian) qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.18 A79.1 ╚ Rickettsia akari tərəfindən törədilən çiçəyəbənzər rikketsioz *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.73.19 A79.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş rikketsiozlar *2.*3.*4.*5.*6 561 ₼
2.7.74 Virus tərəfindən törədilən xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.1 A80.0 ╚ Vaksinasiyadan sonra baş verən kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.2 A80.1 ╚ Vəhşi heyvanlar tərəfindən daşınan virus tərəfindən törədilən kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.3 A80.2 ╚ Vəhşi təbii virus tərəfindən törədilən kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.4 A80.4 ╚ Kəskin qeyri-paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.5 A81.0 ╚ Kreytsfeldt-Yakob xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.6 A81.1 ╚ Yarımkəskin sklerozlaşdırıcı panensefalit. Virus cisimcikləri əlavəsi ilə rast gəlinən Davson ensefaliti. Sklerozlaşdırıcı Van-Boqart leykoensefalopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.7 A81.2 ╚ Çoxocaqlı şiddətlənən leykoensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.8 A81.8 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin digər atipik virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.9 A82.0 ╚ Meşə quduzluğu *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.10 A82.1 ╚ Şəhər tipli quduzluq *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.11 A88.0 ╚ Ekzantematoz enterovirus qızdırması (Boston ekzanteması) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.12 A88.1 ╚ Epidemik başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.13 A88.8 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.14 A92.8 ╚ Ağcaqanadla yoluxan digər dəqiqləşdirilmiş virus qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.15 A93.0 ╚ Oropuş virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.16 A93.1 ╚ Mığmığa qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.17 A93.2 ╚ Kolorado gənə qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.18 A93.8 ╚ Buğumayaqlılar vasitəsilə ötürülən digər dəqiqləşdirilmiş virus qızdırmaları *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.19 A95.0 ╚ Meşəlik tipli sarı qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.20 A95.1 ╚ Şəhər tipli sarı qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.21 A96.0 ╚ Xunin hemorragik qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.22 A96.1 ╚ Maçupo hemorragik qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.23 A96.8 ╚ Arenovirus etiologiyalı digər hemorragik qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.24 A98.3 ╚ Marburq virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.25 A98.4 ╚ Ebola virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.26 A98.5 ╚ Böyrək sindromu ilə müşayiət olunan hemorragik qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.27 A98.8 ╚ Virus etiologiyalı digər dəqiqləşdirilmiş hemorragik qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.28 B00.0 ╚ Herpetik ekzema *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.29 B00.2 ╚ Herpetik gingivostomatit və farinqotonzillit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.30 B00.7 ╚ Yayılmış (səpələnmiş) herpes xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.31 B00.8 ╚ Herpes infeksiyalarının digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.32 B01.2+ ╚ Pnevmoniya ilə ağırlaşan su çiçəyi (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.33 B01.8 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan su çiçəyi *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.34 B02.2 ╚ Sinir sistemində baş verən digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.35 B02.3 ╚ Gözdə baş verən ağırlaşmalarla keçən kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.36 B02.7 ╚ Yayılmış (səpələnmiş) kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.37 B02.8 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayət olunan kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.38 B03 ╚ Çiçək *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.39 B04 ╚ Meymun çiçək virusu tərəfindən törədilən infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.40 B05.2+ ╚ Pnevmoniya ilə ağırlaşmış qızılca (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.41 B05.3+ ╚ Orta otitlə ağırlaşmış qızılca (H67.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.42 B05.4 ╚ Bağırsaq əlamətlərilə ağırlaşmış qızılca *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.43 B05.8 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan qızılca *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.44 B06.8 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan məxmərək *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.45 B08.0 ╚ Ortopoks virusu tərəfindən törədilən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.46 B08.2 ╚ Qəfil ekzantema (altıncı xəstəlik) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.47 B08.4 ╚ Ekzantema ilə müşayiət olunan enterovirus mənşəli vezikulyar stomatit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.48 B08.5 ╚ Enterovirus mənşəli vezikulyar faringit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.49 B08.8 ╚ Dəri və selikli qişaların zədələnməsi ilə müşayiət olunan digər dəqiqləşdirilmiş infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.50 B25.0+ ╚ Sitomeqalovirus pnevmoniyası (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.51 B25.1+ ╚ Sitomeqalovirus hepatiti (K77.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.52 B25.2+ ╚ Sitomeqalovirus pankreatiti (K87.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.53 B26.0+ ╚ Parotit mənşəli orxit (N51.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.54 B26.3+ ╚ Parotit mənşəli pankreatit (K87.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.55 B26.8 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan epidemik parotit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.56 B27.0 ╚ Qamma-herpetik virus tərəfindən törədilən mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.57 B27.1 ╚ Sitomeqalovirus mənşəli mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.58 B27.8 ╚ Digər infeksion mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.59 B30.0+ ╚ Adenovirus tərəfindən törədilən keratokonyuktivit (H19.2*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.60 B30.1+ ╚ Adenovirus tərəfindən törədilən konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.61 B30.2 ╚ Virus farinqokonyuktiviti *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.62 B30.3+ ╚ Kəskin epidemik, hemorragik (enterovirus) konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.63 B30.8+ ╚ Digər virus konyuktiviti (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.64 B33.0 ╚ Epidemik mialgiya *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.65 B33.1 ╚ Ross-River xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.66 B33.2 ╚ Virus etiologiyalı kardit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.67 B33.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan retrovirus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.74.68 B33.4 ╚ Hantavirus (ürək)-ağciyər sindromu (HAS) (HÜAS) (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.75 Mikozlar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.1 B37.1 ╚ Ağciyər kandidozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.2 B37.2 ╚ Dəri və dırnaqların kandidozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.3 B37.6+ ╚ Kandidoz endokarditi (I39.8*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.4 B37.7 ╚ Kandidoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.5 B37.8 ╚ Digər lokalizasiyalı kandidoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.6 B38.0 ╚ Kəskin ağciyər koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.7 B38.1 ╚ Xroniki ağciyər koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.8 B38.3 ╚ Dəri koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.9 B38.4+ ╚ Koksidioidomikoz meningiti (G02.1*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.10 B38.7 ╚ Yayılmış koksidioidomikoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.11 B38.8 ╚ Koksidioidomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.12 B40.0 ╚ Kəskin ağciyər blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.13 B40.1 ╚ Xroniki ağciyər blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.14 B40.3 ╚ Dəri blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.15 B40.7 ╚ Yayılmış blastomikoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.16 B40.8 ╚ Blastomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.17 B41.0 ╚ Ağciyər parakoksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.18 B41.7 ╚ Yayılmış parakoksidioidomikoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.19 B41.8 ╚ Parakoksidioidomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.20 B42.0+ ╚ Ağciyər sporotrixozu (J99.8*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.21 B42.1 ╚ Dəri limfatik sporotrixozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.22 B42.7 ╚ Yayılmış sporotrixoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.23 B42.8 ╚ Sporotrixozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.24 B43.0 ╚ Dəri xromomikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.25 B43.1 ╚ Beynin feomikoz absesi *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.26 B43.2 ╚ Dərialtı feomikoz absesi və kista *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.27 B43.8 ╚ Xromomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.28 B44.0 ╚ İnvaziv ağciyər aspergillyozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.29 B44.1 ╚ Ağciyər aspergillyozunun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.30 B44.2 ╚ Tonzillyar aspergillyoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.31 B44.7 ╚ Yayılmış aspergillyoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.32 B44.8 ╚ Aspergillyozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.33 B45.0 ╚ Ağciyər kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.34 B45.1 ╚ Serebral kriptokokkoz (Kriptokokk meningit+ (G02.1*) Meninqoserebral kriptokokkoz) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.35 B45.2 ╚ Dəri kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.36 B45.3 ╚ Sümük kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.37 B45.7 ╚ Yayılmış kriptokokkoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.38 B45.8 ╚ Kriptokokkozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.39 B46.0 ╚ Ağciyər mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.40 B46.1 ╚ Rinoserebral mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.41 B46.2 ╚ Mədə-bağırsaq mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.42 B46.3 ╚ Dəri mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.43 B46.4 ╚ Yayılmış mukormikoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.44 B46.8 ╚ Digər ziqomikozlar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.45 B47.0 ╚ Həqiqi misetoma Mikozlu Madura dabanı Maduromikoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.46 B47.1 ╚ Aktinomisetoma *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.47 B48.0 ╚ Lobomikoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.48 B48.1 ╚ Rinosporidioz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.49 B48.2 ╚ Alleşeroz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.50 B48.3 ╚ Geotrixoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.51 B48.4 ╚ Penisilloz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.52 B48.7 ╚ Şərti patogen mikozlar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.75.53 B48.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş mikozlar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.76 Protozoy xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.1 B50.0 ╚ Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən və beyin ağırlaşmaları ilə müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.2 B50.8 ╚ Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən ağır gedişli və ağırlaşmış malyariyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.3 B51.0 ╚ Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və dalağın dağılması ilə müşayiət olan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.4 B51.8 ╚ Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.5 B51.9 ╚ Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və ağırlaşması olmayan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.6 B52.0 ╚ Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və nefropatiya ilə ağırlaşan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.7 B52.8 ╚ Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.8 B52.9 ╚ Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və ağırlaşması olmayan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.9 B53.0 ╚ Plasmodium ovale tərəfindən törədilən malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.10 B53.1 ╚ Meymun plazmodiləri tərəfindən törədilən malyariya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.11 B53.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, parazitoloji təsdiq edilmiş malyariyalar *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.12 B55.0 ╚ Visseral leyşmanioz *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.13 B55.1 ╚ Dəri leyşmaniozu *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.14 B55.2 ╚ Dəri-selikli qişa leyşmaniozu *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.15 B57.0+ ╚ Ürəyin zədələnməsi ilə müşayiət olunan kəskin formalı Şaqas xəstəliyi (I41.2*,I98.1*) *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.16 B57.1 ╚ Ürək zədələnməsi olmadan kəskin formalı Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.17 B57.2+ ╚ Ürəyin zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) formalı Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.18 B57.3 ╚ Həzm sisteminin zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.19 B57.5 ╚ Digər orqanların zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.20 B58.0+ ╚ Toksoplazmoz mənşəli okulopatiya *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.21 B58.1+ ╚ Toksoplazmoz mənşəli hepatit (K77.0*) *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.22 B58.3+ ╚ Ağciyər toksoplazmozu (J17.3*) *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.23 B58.8 ╚ Digər orqanların zədələnməsi ilə müşayiət olunan toksoplazmoz *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.24 B60.0 ╚ Babezioz *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.25 B60.1 ╚ Akantamöbioz *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.76.26 B60.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş protozoy xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 493 ₼
2.7.77 Şistosomoz, digər trematodozlar *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.1 B65.0 ╚ Schistosoma haematobium tərəfindən törədilən şistosomoz (sidik cinsiyyət şistosomozu) *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.2 B65.1 ╚ Schistosoma mansoni tərəfindən törədilən şistosomoz (bağırsaq şistosomozu) *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.3 B65.2 ╚ Schistosoma yaponicum tərəfindən törədilən şistosomoz *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.4 B65.3 ╚ Serkarial dermatit *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.5 B65.8 ╚ Digər şistosomozlar *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.6 B66.0 ╚ Opistorxoz *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.7 B66.1 ╚ Klonorxoz *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.8 B66.2 ╚ Dikroselioz *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.9 B66.3 ╚ Fassiolyoz *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.10 B66.4 ╚ Paraqonimoz *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.11 B66.5 ╚ Fassiolopsidoz *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.77.12 B66.8 ╚ Digər ikisormaclılar tərəfindən törədilən invaziyalar *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.78 Helmintozlar *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.1 B67.0 ╚ Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən qaraciyər invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.2 B67.1 ╚ Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən ağciyər invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.3 B67.2 ╚ Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən sümük invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.4 B67.3 ╚ Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən digər lokalizasiyalı invaziya və çoxsaylı exinokokkoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.5 B67.5 ╚ Echinococcus multilocularis tərəfindən törədilən qaraciyər invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.6 B67.6 ╚ Echinococcus multilocularis tərəfindən törədilən digər lokalizasiyalı invaziya və çoxsaylı exinokokkoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.7 B68.0 ╚ Taenia solium tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.8 B68.1 ╚ Taenia saginata tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.9 B69.0 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.10 B69.1 ╚ Gözün sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.11 B69.8 ╚ Digər lokalizasiyalı sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.12 B70.0 ╚ Difillobotrioz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.13 B70.1 ╚ Sparqanoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.14 B71.0 ╚ Himenolepidoz Cırtdan soliter (invaziyası) Siçovul soliteri (invaziyası) *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.15 B71.1 ╚ Dipilidioz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.16 B71.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş sestodlar tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.17 B72 ╚ Drakunkulyoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.18 B73 ╚ Onxoserkoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.19 B74.0 ╚ Wuchereria bancrofti tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.20 B74.1 ╚ Brugia malayi tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.21 B74.2 ╚ Brugia timori tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.22 B74.3 ╚ Loaoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.23 B74.4 ╚ Mansonellyoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.24 B74.8 ╚ Filyariatozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.25 B75 ╚ Trixinellyoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.26 B76.0 ╚ Ankilostomoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.27 B76.1 ╚ Nekatoroz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.28 B76.8 ╚ Digər ankilostomidozlar *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.29 B77.0 ╚ Bağırsaq ağırlaşmaları ilə müşayiət olunan askaridoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.30 B77.8 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan askaridoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.31 B78.0 ╚ Bağırsaq strongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.32 B78.1 ╚ Dəri strongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.33 B78.7 ╚ Yayılmış (səpələnmiş) strongiloidoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.34 B79 ╚ Trixuroz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.35 B81.0 ╚ Anizakioz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.36 B81.1 ╚ Bağırsaq kapillyariozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.37 B81.2 ╚ Trixostrongiloidoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.38 B81.3 ╚ Bağırsaq angiostrongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.39 B81.4 ╚ Qarışıq etiologiyalı bağırsaq helmintozları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.40 B81.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bağırsaq helmintozları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.41 B83.0 ╚ Helmint (visseral Larva migrans) sürfələrinin miqrasiyası nəticəsində törənən visseral xəstəlik formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.42 B83.1 ╚ Qnatostomoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.43 B83.3 ╚ Sinqamioz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.44 B83.4 ╚ Daxili hirudinoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.45 B83.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş helmintozlar *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.46 B87.0 ╚ Dəri miazı *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.47 B87.1 ╚ Yara miazı *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.48 B87.2 ╚ Göz miazı *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.49 B87.3 ╚ Burun udlaq miazı *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.50 B87.4 ╚ Qulaq miazı *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.51 B87.8 ╚ Digər lokalizasiyalı miaz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.52 B88.0 ╚ Digər akariaz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.53 B88.1 ╚ Tungioz (tropik qumsal birələri ilə yoluxma) *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.54 B88.2 ╚ Digər buğumayaqlıların infestasiyaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.55 B88.3 ╚ Xarici hirudinoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.78.56 B88.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş infestasiyalar *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.79 İsenko-Kuşinq sindromu *2.*3.*4.*5.*6 601 ₼
2.7.79.1 E24.0 ╚ Hipofizar mənşəli İsenko-Kuşinq xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 601 ₼
2.7.79.2 E24.1 ╚ Nelson sindromu *2.*3.*4.*5.*6 601 ₼
2.7.79.3 E24.2 ╚ Medikamentoz İsenko-Kuşinq sindromu *2.*3.*4.*5.*6 601 ₼
2.7.79.4 E24.3 ╚ Ektopik AKTH sindromu *2.*3.*4.*5.*6 601 ₼
2.7.79.5 E24.4 ╚ Alkoqolun təsirindən meydana çıxan Kuşinqoid sindromu *2.*3.*4.*5.*6 601 ₼
2.7.79.6 E24.8 ╚ Kuşinqoid sindromla xarakterizə olunan digər hallar *2.*3.*4.*5.*6 601 ₼
2.7.79.7 I15.2 ╚ Endokrin pozuntulara görə ikincili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 601 ₼
2.7.80 Böyrəküstü vəzilərin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.80.1 E27.2 ╚ Addison krizi *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.80.2 E27.0 ╚ Böyrəküstü vəzinin qabıq qatının hipersekresiyasının digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.80.3 E27.1 ╚ Böyrəküstü vəzinin qabıq qatının birincili çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.80.4 E27.3 ╚ Böyrəküstü vəzinin qabıq qatının medikamentoz çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.80.5 E27.5 ╚ Böyrəküstü vəzinin beyin qatının hiperfunksiyası *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.80.6 E27.8 ╚ Böyrəküstü vəzilərin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.81 Qalxanabənzər vəzinin xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.1 E00.0 ╚ Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, nevroloji forma *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.2 E00.1 ╚ Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, miksedematoz forma *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.3 E00.2 ╚ Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, qarışıq forma *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.4 E03.0 ╚ Diffuz urla müşayiət olunan anadangəlmə hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.5 E03.2 ╚ Dərmanların və digər ekzogen maddələrin təsiri nəticəsində əmələ gəlmiş hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.6 E03.3 ╚ Postinfeksion hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.7 E03.4 ╚ Qalxanabənzər vəzinin atrofiyası (qazanılmış) *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.8 E03.5 ╚ Miksedematoz koma *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.9 E05.0 ╚ Diffuz urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.10 E05.1 ╚ Toksik tək düyünlü urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.11 E05.2 ╚ Toksik çox düyünlü urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.12 E05.3 ╚ Ektopik tireoid toxuma ilə müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.13 E05.4 ╚ Süni tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.14 E05.5 ╚ Tireoid kriz və ya koma *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.15 E05.8 ╚ Tireotoksikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.16 E06.0 ╚ Kəskin tireoidit *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.17 E06.2 ╚ Keçici tireotoksikozla müşayiət olunan xroniki tireoidit *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.18 E06.4 ╚ Medikamentoz tireoidit *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.19 E07.0 ╚ Kalsitoninin hipersekresiyası. Qalxanabənzər vəzinin C-hüceyrəli hiperplaziyası, Tireokalsitoninin hipersekresiyası *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.20 E07.8 ╚ Qalxanabənzər vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.81.21 I15.8 ╚ Digər ikincili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 324 ₼
2.7.82 Şəkərsiz diabet *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.82.1 E23.2 ╚ Şəkərsiz diabet *2.*3.*4.*5.*6 817 ₼
2.7.83 Şəkərli diabet *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.1 E10.0 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.2 E10.1 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.3 E10.2 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, böyrəklərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.4 E10.3 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.5 E10.4 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.6 E10.5 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, periferik qan dövranının pozuntusu ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.7 E10.7 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.8 E11.0 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.9 E11.1 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.10 E11.2 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, böyrəklərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.11 E11.3 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.12 E11.4 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.13 E11.5 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, periferik qan dövranının pozuntusu ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.14 E11.7 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.15 E12.0 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.16 E12.1 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.17 E12.2 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, böyrəklərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.18 E12.3 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.19 E12.4 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.20 E12.5 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, periferik qan dövranının pozuntusu ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.21 E12.7 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.22 E13.0 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.23 E13.1 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.24 E13.2 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, böyrəklərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.25 E13.3 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.26 E13.4 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.27 E13.5 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, periferik qan dövranının pozuntu ilə *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.83.28 E13.7 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 805 ₼
2.7.84 Qeyri-diabetik hipoqlikemik koma *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.84.1 E15 ╚ Qeyri-diabetik hipoqlikemik koma *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.84.2 E16.0 ╚ Komasız müşahidə olunan medikamentoz hipoqlikemiya *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.84.3 E16.1 ╚ Hipoqlikemiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.85 Hipoparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.85.1 E20.0 ╚ İdiopatik hipoparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.85.2 E20.1 ╚ Psevdohipoparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.85.3 E20.8 ╚ Hipoparatireozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.86 Hiperparatireoz və qalxanabənzər ətraf vəzinin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 566 ₼
2.7.86.1 E21.0 ╚ Birincili hiperparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 566 ₼
2.7.86.2 E21.1 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan ikincili hiperparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 566 ₼
2.7.86.3 E21.2 ╚ Hiperparatireozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 566 ₼
2.7.86.4 E21.4 ╚ Qalxanabənzər ətraf vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 566 ₼
2.7.87 Hiperaldosteronizm *2.*3.*4.*5.*6 458 ₼
2.7.87.1 E26.0 ╚ Birincili hiperaldosteronizm *2.*3.*4.*5.*6 458 ₼
2.7.87.2 E26.1 ╚ İkincili hiperaldosteronizm *2.*3.*4.*5.*6 458 ₼
2.7.87.3 E26.8 ╚ Hiperaldosteronizmin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 458 ₼
2.7.88 Timus vəzinin absesi *2.*3.*4.*5.*6 757 ₼
2.7.88.1 E32.1 ╚ Timus vəzinin absesi *2.*3.*4.*5.*6 757 ₼
2.7.89 Yumurtalıqların disfunksiyası *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.89.1 E28.2 ╚ Yumurtalıqların polikistozu sindromu *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.89.2 E28.3 ╚ Yumurtalıqların birincili çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.89.3 E28.8 ╚ Yumurtalıqların disfunksiyasının digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.90 Digər endokrin pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 604 ₼
2.7.90.1 E34.1 ╚ İntestinal hormonların hipersekresiyasının digər halları *2.*3.*4.*5.*6 604 ₼
2.7.90.2 E34.5 ╚ Androgen rezistentlik sindromu *2.*3.*4.*5.*6 604 ₼
2.7.91 Karbohidrat mübadiləsinin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.91.1 E74.0 ╚ Qlikogenin toplanma xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.91.2 E74.4 ╚ Qlikoneogenez və piruvat mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 527 ₼
2.7.92 Kistoz fibroz (Mukovissidoz) *2.*3.*4.*5.*6 990 ₼
2.7.92.1 E84.0 ╚ Ağciyər əlamətləri ilə müşayiət olunan kistoz fibroz *2.*3.*4.*5.*6 990 ₼
2.7.92.2 E84.1 ╚ Bağırsaq əlamətləri ilə müşayiət olunan kistoz fibroz *2.*3.*4.*5.*7 990 ₼
2.7.92.3 E84.8 ╚ Digər əlamətlərlə müşayiət olunan kistoz fibroz *2.*3.*4.*5.*8 990 ₼
2.7.93 Hipovolemiya *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.1 E87.0 ╚ Hiperosmolyarlıq və hipernatriyemiya *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.2 E87.1 ╚ Hipoosmolyarlıq və hiponatriyemiya *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.3 E87.3 ╚ Alkaloz *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.4 E87.4 ╚ Turşu-qələvi mübadiləsinin qarışıq pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.5 E87.5 ╚ Hiperkaliemiya, kaliumun artıqlığı, kaliumun artıq qəbulu *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.6 E87.6 ╚ Hipokaliemiya *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.7 E88.2 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan lipomatoz (Ağrılı Derkum xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.8 E88.3 ╚ Şiş lizisi sindromu *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.9 E87.2 ╚ Asidoz *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.93.10 E87.7 ╚ Hipervolemiya *2.*3.*4.*5.*6 770 ₼
2.7.94 Tibbi prosedurlardan sonra meydana çıxan və digər rubrikalarda təsnif olunmayan endokrin və metabolik pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 787 ₼
2.7.94.1 E89.1 ╚ Tibbi prosedurlardan sonra əmələ gələn hipoinsulinemiya *2.*3.*4.*5.*6 787 ₼
2.7.95 Tiamin çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 819 ₼
2.7.95.1 E51.2 ╚ Vernike ensefalopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 819 ₼
2.7.96 Dəmir defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.96.1 D50.0 ╚ Qan itirmə nəticəsində yaranan ikincili dəmir defisitli anemiya (xroniki) *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.96.2 D50.1 ╚ Sideropenik disfagiya *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.96.3 D50.8 ╚ Digər dəmir defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.97 Qidalanma ilə bağlı olan anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.1 D51.0 ╚ Endogen (daxili) amilin çatışmazlığı nəticəsində yaranan vitamin-B12 defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.2 D51.1 ╚ Proterinuriya ilə müşahidə olunan, B12 vitaminin sorulmasının selektiv pozuntusu nəticəsində yaranan vitamin B12 defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.3 D51.2 ╚ II-transkobalamin çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.4 D51.3 ╚ Qidalanma ilə bağlı olan digər vitamin B12 defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.5 D51.8 ╚ Digər vitamin B12 defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.6 D52.0 ╚ Qidalanma ilə bağlı olan fol defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.7 D52.1 ╚ Dərman mənşəlli fol defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.8 D52.8 ╚ Digər fol defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.9 D53.0 ╚ Zülalların çatışmazlığı nəticəsində yaranan anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.10 D53.1 ╚ Başqa rurikalarda təsnif olunmayan digər meqaloblast anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.11 D53.2 ╚ Sinqa ilə bağlı anemiya *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.97.12 D53.8 ╚ Qidalanma ilə bağlı olan digər dəqiqləşdirilmiş anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 765 ₼
2.7.98 Ferment çatışmazlığından yaranan anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1292 ₼
2.7.98.1 D55.0 ╚ Qlükoza 6-fosfatdehidrogenazanın çatışmazlığı nəticəsində yaranan anemiya (Favizm) *2.*3.*4.*5.*6 1292 ₼
2.7.98.2 D55.1 ╚ Qlütation mübadiləsinin digər pozuntuları nəticəsində yaranan anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1292 ₼
2.7.98.3 D55.2 ╚ Qlikolitik fermentlərin pozuntusu nəticəsində yaranan anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1292 ₼
2.7.98.4 D55.3 ╚ Nukleotidlər mübadiləsinin pozulması nəticəsində yaranan anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1292 ₼
2.7.98.5 D55.8 ╚ Ferment pozuntusu nəticəsində yaranan digər anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1292 ₼
2.7.99 Qazanılmış hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.99.1 D59.0 ╚ Dərman mənşəli autoimmun hemolitik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.99.2 D59.1 ╚ Digər autoimmun hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.99.3 D59.2 ╚ Dərman mənşəli qeyri-autoimmun hemolitik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.99.4 D59.3 ╚ Hemolitik-uremik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.99.5 D59.4 ╚ Digər qeyri-autoimmun hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.99.6 D59.5 ╚ Paroksizmal gecə hemoqlobinuriyası (Markiafav-Mikel) *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.99.7 D59.6 ╚ Digər xarici amillərin təsirindən törənən hemoliz nəticəsində əmələ gələn hemoqlobinuriya *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.99.8 D59.8 ╚ Digər hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1340 ₼
2.7.100 Aplastik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1587 ₼
2.7.100.1 D61.1 ╚ Dərman mənşəli aplastik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1587 ₼
2.7.100.2 D61.2 ╚ Digər xarici amillərin təsirindən törənən aplastik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1587 ₼
2.7.101 Kəskin posthemorragik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 793 ₼
2.7.101.1 D62 ╚ Kəskin posthemorragik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 793 ₼
2.7.102 Digər anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1407 ₼
2.7.102.1 D57.1 ╚ Krizsiz müşayiət olunan orağabənzər hüceyrəli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1407 ₼
2.7.102.2 D57.2 ╚ İkiqat heteroziqot orağabənzər hüceyrəli pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1407 ₼
2.7.102.3 D64.2 ╚ Dərman preparatları və ya toksinlər tərəfindən törədilən ikincili sideroblast anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1407 ₼
2.7.103 Digər dəqiqləşdirilmiş hemorragik vəziyyətlər və laxtalanma pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1116 ₼
2.7.103.1 D68.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş laxtalanma pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1116 ₼
2.7.103.2 D69.2 ╚ Digər qeyri-trombositopenik purpura *2.*3.*4.*5.*6 1116 ₼
2.7.103.3 D69.4 ╚ Digər birincili trombositopeniyalar *2.*3.*4.*5.*6 1116 ₼
2.7.103.4 D69.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş hemorragik vəziyyətlər *2.*3.*4.*5.*6 1116 ₼
2.7.104 Qаnın lахtаlаnma pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1686 ₼
2.7.104.1 D68.3 ╚ Qanda dövr edən antikoaqulyantların təsirindən əmələ gələn hemorragik pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1686 ₼
2.7.104.2 D68.4 ╚ Laxtalanma amilinin qazanılmış çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1686 ₼
2.7.104.3 D65 ╚ Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma (defibrinasiya sindromu) *2.*3.*4.*5.*6 1686 ₼
2.7.105 Purpura və digər hemorragik vəziyyətlər *2.*3.*4.*5.*6 1626 ₼
2.7.105.1 D69.0 ╚ Allergik purpura *2.*3.*4.*5.*6 1626 ₼
2.7.105.2 D69.1 ╚ Trombositlərin keyfiyyət qüsurları: Bernar-Sulye sindromu, Qlastman trombasteniyası *2.*3.*4.*5.*6 1626 ₼
2.7.105.3 D69.3 ╚ İdiopatik trombositopenik purpura *2.*3.*4.*5.*6 1626 ₼
2.7.105.4 D69.5 ╚ İkincili trombositopeniyalar *2.*3.*4.*5.*6 1626 ₼
2.7.106 Aqranulositoz. Polimorf-nüvəli neytrofillərin funksional pozuntusu. Ağ qan hüceyrələrin digər pozuntuları. Dalaq xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 1265 ₼
2.7.106.1 D70 ╚ Aqranulositoz *2.*3.*4.*5.*6 1265 ₼
2.7.106.2 D71 ╚ Polimorf-nüvəli neytrofillərin funksional pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1265 ₼
2.7.106.3 D72.8 ╚ Ağ qan hüceyrələrinin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1265 ₼
2.7.106.4 D73.0 ╚ Hiposplenizm əməliyyatından sonrakı aspleniya *2.*3.*4.*5.*6 1265 ₼
2.7.106.5 D73.1 ╚ Hipersplenizm *2.*3.*4.*5.*6 1265 ₼
2.7.106.6 D74.8 ╚ Digər methemoqlobinemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1265 ₼
2.7.107 Qanın və digər qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 1067 ₼
2.7.107.1 D75.1 ╚ İkincili polisitemiya *2.*3.*4.*5.*6 1067 ₼
2.7.108 Limforetikulyar toxumanın və retikulohistositar sistemin prosesə cəlb oluması ilə keçən digər xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 1507 ₼
2.7.108.1 D76.2 ╚ İnfeksiya ilə bağlı olan hemofaqositar sindrom *2.*3.*4.*5.*6 1507 ₼
2.7.109 Keçici tranzitor serebral işemik tutmalar (həmlələr) və oxşar sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.1 G45.0 ╚ Vertebrobazilyar arterial sistem sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.2 G45.2 ╚ Serebral arteriyaların çoxsaylı və ikitərəfli sindromları *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.3 G45.3 ╚ Keçici korluq *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.4 G45.4 ╚ Tranzitor qlobal (keçici tam) amneziya *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.5 G46.0* ╚ Orta beyin arteriyası sindromu (I66.0+) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.6 G46.1* ╚ Ön beyin arteriyası sindromu (I66.1+) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.7 G46.2* ╚ Arxa beyin arteriyası sindromu (I66.2+) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.8 G46.3* ╚ Baş-beyin kötüyündə insult sindromu (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.9 G46.4* ╚ Beyincik insultu sindromu (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.10 G46.5* ╚ Xalis hərəki lakunar sindrom (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.11 G46.6* ╚ Xalis hissi lakunar sindrom (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.12 G95.1 ╚ Damar mielopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.13 G45.1 ╚ Yuxu arteriyası (yarımkürə) sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.14 G45.8 ╚ Digər tranzitor serebral işemik həmlələr və onunla bağlı sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.15 G46.7* ╚ Digər lakunar sindrom (I60-I67) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.109.16 G46.8* ╚ Serebrovaskulyar xəstəliklərdə baş beynin digər damar mənşəli sindromları (I60–I67) *2.*3.*4.*5.*6 1450 ₼
2.7.110 Mərkəzi sinir sisteminin iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.1 G00.0 ╚ Hemofil meningit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.2 G00.1 ╚ Pnevmokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.3 G00.2 ╚ Streptokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.4 G00.3 ╚ Stafilokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.5 G00.8 ╚ Digər bakteriyalar tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.6 G02.1* ╚ Mikozlarda meningit kandidoz, koksidomikoz, kriptokokkoz (B37.5, B38.4, B45.1) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.7 G03.0 ╚ Qeyri-piogen meningit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.8 G03.1 ╚ Xroniki meningit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.9 G03.2 ╚ Xoşxassəli residivləşən meningit (Mollare) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.10 G03.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.11 G04.0 ╚ Kəskin disseminə olunmuş ensefalit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.12 G04.8 ╚ Digər ensefalit, mielit və ensefalomielit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.13 B56 ╚ Afrika tripanosomozu (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.14 B57.4 ╚ Sinir sisteminin zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) Şaqas xəstəliyi (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.15 B60.2 ╚ Neqleriaz (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.16 B58.2+ ╚ Toksoplazmoz mənşəli meninqoensefalit (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.17 B83.2 ╚ Parastrongylus cantonensis tərəfindən törədilən angiostrongiloidoz (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.18 G05.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə ensefalit, mielit və ensefalomielit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.19 G06 ╚ Kəllədaxili və onurğadaxili abses və qranuloma *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.20 G09 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin iltihabi xəstəliklərinin nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.21 G21.3 ╚ Postensefalitik parkinsonizm *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.22 A02.2+ ╚ Lokallaşmış salmonellyoz infeksiyası (G01*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.23 A17.0+ ╚ Vərəm meningiti (G01*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.24 A17.1+ ╚ Meningeal tuberkuloma (G07*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.25 A17.8+ ╚ Sinir sisteminin digər lokalizasiyalı vərəmi (G05.0*, G07*, G63.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.26 A27 ╚ Leptospiroz (G01*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.27 A32.1 ╚ Listeriozlu meningit və meningoensefalit (G01*, G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.28 A39.0 ╚ Meninqokokk meningiti (G01*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.29 A39.1+ ╚ Uoterxaus-Fridirexsen sindromu (E35.1*) (Meninqokokk mənşəli hemorragik adrenalit. Meninqokokk mənşəli adrenal sindrom) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.30 A39.2 ╚ Kəskin meninqokokksemiya (sepsis) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.31 A39.8 ╚ Digər meninqokokk infeksiyaları (G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.32 A50.4 ╚ Gecikmiş anadangəlmə neyrosifilis (yuvenil neyrosifilis) (G01*, G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.33 A83.8 ╚ Ağcaqanadla yoluxan digər virus ensefalitləri *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.34 A84.8 ╚ Gənə ilə yoluxan digər virus ensefalitləri *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.35 A85.0 ╚ Enterovirus ensefaliti (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.36 A85.1 ╚ Adenovirus ensefaliti (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.37 A85.8 ╚ Letarqik ensefalit (Ekonomo-Fon xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.38 A87.0 ╚ Enterovirus meningiti (G02.0*) Koksaki virusu tərəfindən törədilən meningit.ECHO-virusu tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.39 A87.1 ╚ Adenovirus meningiti (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.40 A87.8 ╚ Digər viruslu meningitlər *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.41 B00.3+ ╚ Herpetik meningit (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.42 B00.4+ ╚ Herpetik ensefalit (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.43 B01.0+ ╚ Meningitlə ağırlaşan su çiçəyi (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.44 B01.1+ ╚ Ensefalitlə ağırlaşan su çiçəyi (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.45 B02.0 ╚ Ensefalitlə ağırlaşan kəmərləyici dəmrov (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.46 B02.1 ╚ Meningitlə ağırlaşan kəmərləyici dəmrov (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.47 B05.0+ ╚ Ensefalitlə ağırlaşmış qızılca (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.48 B05.1+ ╚ Meningitlə ağırlaşmış qızılca (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.49 B06.0 ╚ Nevroloji ağırlaşmalarla müşayiət olunan məxmərək (G02*, G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.50 B25.8 ╚ Digər sitomeqalovirus xəstəlikləri (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.51 B26.1+ ╚ Parotit mənşəli meningit (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.52 B26.2+ ╚ Parotit mənşəli ensefalit (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.53 B27 ╚ İnfeksion mononukleoz (G02*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.54 J10.8 ╚ Digər əlamətlərlə müşayiət olunan qrip, digər qrip virusu müəyyən olunub (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.55 J11.8 ╚ Digər əlamətlərlə müşayiət olunan qrip, virus müəyyən olunmamışdır (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.56 G02.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa dəqiqləşdirilmiş infeksion və parazitar xəstəliklərdə meningit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.57 G04.1 ╚ Tropik spastik paraplegiya *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.110.58 G04.2 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan bakterial meninqoensefalit *2.*3.*4.*5.*6 836 ₼
2.7.111 İrsi ataksiya, spinal əzələ atrofiyası və oxşar sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.1 G11.0 ╚ Anadangəlmə proqressivləşməyən ataksiya *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.2 G11.1 ╚ Erkən beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.3 G11.2 ╚ Gecikmiş beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.4 G11.3 ╚ DNT-nin reparasiya pozuntusu ilə gedən beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.5 G11.8 ╚ Digər irsi ataksiya *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.6 G11.4 ╚ İrsi spastik paraplegiya *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.7 G12.0 ╚ I tip uşaq spinal əzələ atrofiyası (Verdniq-Hoffman) *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.8 G12.1 ╚ Digər irsi spinal əzələ atrofiyaları Uşaqlarda proqressivləşən bulbar iflic (Fasio-Londe) Spinal əzələ atrofiyası *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.111.9 G12.2 ╚ Hərəki neyronun xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 807 ₼
2.7.112 Sinir sisteminin digər degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.112.1 G31.0 ╚ Baş beynin məhdud atrofiyası *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.112.2 G31.8 ╚ Sinir sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.113 Maddələr mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.1 E70.0 ╚ Klassik fenilketonuriya *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.2 E70.1 ╚ Hiperfenilalaninemiyanın digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.3 E70.2 ╚ Tirozin mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.4 E70.8 ╚ Aromatik aminturşu mübadiləsinin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.5 E71.0 ╚ “Ağcaqayın şirəsi” xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.6 E71.1 ╚ Şaxəli zəncirli aminturşularının digər pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.7 E71.3 ╚ Yağ turşuları mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.8 E72.0 ╚ Aminturşuların nəqlinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.9 E72.1 ╚ Kükürd tərkibli aminturşuların mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.10 E72.2 ╚ Sidik cövhəri mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.11 E75.0 ╚ GM2 qanqliozidoz *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.12 E75.1 ╚ Digər qanqliozidozlar *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.13 E75.2 ╚ Digər sfinqolipidozlar *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.14 E75.4 ╚ Neyronların lipofussinozu *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.15 E76.0 ╚ I tip mukopolisaxaridoz *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.16 E76.1 ╚ II tip mukopolisaxaridoz *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.17 E76.2 ╚ Digər mukopolisaxaridozlar *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.18 E77.0 ╚ Lizosom fermentlərin posttranslyasion modifikasiyasının defektləri *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.19 E77.1 ╚ Qlikoproteinlərin deqradasiya defekti *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.20 E79.1 ╚ Leş-Nixen sindromu *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.21 E80.0 ╚ İrsi eritropoetik porfiriya *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.22 E80.1 ╚ Ləng gedişli dəri porfiriyası *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.23 E80.2 ╚ Digər porfiriyalar İrsi koproporfiriya Porfiriya *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.24 E83.0 ╚ Mis mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.113.25 E83.1 ╚ Dəmir mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.114 Epilepsiya. Epileptik status. Diskinetik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.1 G40.0 ╚ Fokal başlanığıclı qıcolma tutmaları ilə müşahidə olunan lokalizə olunmuş (fokal) (parsial) idiopatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.2 G40.1 ╚ Sadə parsial tutmalarla müşahidə olunan lokalizə olunmuş (fokal) (parsial) simptomatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.3 G40.2 ╚ Kompleks parsial qıcolma tutmaları ilə müşahidə olunan lokalizə olunmuş (fokal) (parsial) simptomatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.4 G40.3 ╚ Generalizə olunmuş idiopatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.5 G40.4 ╚ Generalizə olunmuş epilepsiyanın və epileptik sindromların digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.6 G40.5 ╚ Xüsusi epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.7 G80.3 ╚ Diskinetik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.8 G40.8 ╚ Epilepsiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.9 G41.0 ╚ Epileptik status grand mal (generalizə olunmuş) *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.10 G41.1 ╚ Epileptik status (petit mal) (kiçik tutmalar) *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.11 G41.2 ╚ Mürəkkəb parsial epileptik status *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.114.12 G41.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş epileptik status *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.115 Depressiv epizod. Streslə bağlı və somatoform nevrotik pozuntular. Miqren. Digər baş ağrı sindromları, vegetativ sinir sisteminin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.1 F32.1 ╚ Orta dərəcəli depressiv epizod *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.2 F41.1 ╚ Generalizə edilmiş həyəcan pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.3 F41.2 ╚ Qarışıq həyəcan və depressiv pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.4 F41.3 ╚ Digər qarışıq həyəcan pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.5 F41.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş həyəcan pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.6 F43.0 ╚ Stresə qarşı kəskin reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.7 F43.1 ╚ Posttravmatik stres pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.8 F43.2 ╚ Uyğunlaşdırıcı reaksiyaların pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.9 F44.0 ╚ Dissosiativ amneziya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.10 F44.1 ╚ Dissosiativ fuqa *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.11 F44.2 ╚ Dissosiativ stupor *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.12 F44.3 ╚ Trans və mübtəlalıq *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.13 F44.4 ╚ Dissosiativ hərəkət pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.14 F44.5 ╚ Dissosiativ konvulsiyalar *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.15 F44.6 ╚ Dissosiativ anesteziya və ya hissi qavramanın itirilməsi *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.16 F44.7 ╚ Qarışıq dissosiativ (konversion) pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.17 F44.8 ╚ Digər dissosiativ (konversion) pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.18 F45.1 ╚ Differensiasiya olunmuş somatoform pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.19 F45.4 ╚ Davamlı somatorofm ağrı pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.20 G90.1 ╚ Ailəvi dizavtonomiya (Rayil-Deya) *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.21 G90.3 ╚ Polisistem degenerasiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.22 G90.2 ╚ Horner sindromu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.23 M89.0 ╚ Alqoneyrodistrofiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.24 I73.0 ╚ Reyno sindromu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.25 G43.1 ╚ Aura ilə müşahidə olunan miqren (klassik miqren) *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.26 G43.2 ╚ Miqrenoz status *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.27 G44.2 ╚ Gərginlik tipli baş ağrısı(Gərginliklə bağlı xroniki baş ağrısı.Gərginliklə bağlı epizodik baş ağrısı. Gərginliklə bağlı ƏGO baş ağrısı) *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.28 G44.0 ╚ Histamin baş ağrısı sindromu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.29 G44.1 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan damar mənşəli baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.30 G44.3 ╚ Xroniki posttravmatik baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.31 G44.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan dərman qəbulu ilə bağlı baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.32 G90.4 ╚ Avtonom refleks pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.115.33 G90.8 ╚ Vegetativ (avtonom) sinir sisteminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.116 Başın və onurğa beynin və sinirlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.1 S04.2 ╚ Blok sinirinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.2 S04.7 ╚ Əlavə (qayıdan) sinirin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.3 S06.1 ╚ Baş beynin travmatik ödemi *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.4 S14.4 ╚ Boynun periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.5 S14.5 ╚ Boyun şöbəsinin simpatik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.6 S34.0 ╚ Onurğa beynin bel şöbəsinin silkələnməsi və ödemi *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.7 S34.1 ╚ Onurğa beynin bel şöbəsinin digər travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.8 S34.2 ╚ Onurğanın bel-oma şöbəsinin sinir kökünün travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.9 S34.3 ╚ At quyruğunun travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.10 S34.4 ╚ Bel-oma sinir kələfinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.11 S34.5 ╚ Bel-oma və çanaq simpatik sinirlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.12 S34.6 ╚ Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.13 F07.2 ╚ Postkontuzion sindrom *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.14 S06.0 ╚ Baş-beyinin silkələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.15 S04.0 ╚ Görmə siniri və aparıcı görmə yollarının travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.16 S04.1 ╚ Gözün hərəki sinirinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.17 S04.3 ╚ Üçlü sinirin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.18 S04.4 ╚ Uzaqlaşdırıcı sinirin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.19 S04.5 ╚ Üz sinirinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.20 S04.6 ╚ Eşitmə sinirinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.116.21 S04.8 ╚ Digər kəllə sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 837 ₼
2.7.117 Onurğa beyninin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 722 ₼
2.7.117.1 G95.8 ╚ Onurğa beyninin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri (dərman və şüalanma mənşəli mieolopatiya) *2.*3.*4.*5.*6 722 ₼
2.7.118 Sinir sisteminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.118.1 G91.0 ╚ Əlaqəli hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.118.2 G91.1 ╚ Obstruktiv hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.118.3 G91.2 ╚ Normal təzyiqli hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.118.4 G93.2 ╚ Xoşxassəli kəllədaxili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.118.5 G93.6 ╚ Beyin ödemi *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.118.6 G94.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklərdə hidrosefaliya (A00-B99+) *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.118.7 G97.2 ╚ Mədəciklərin şuntlanmasından sonra kəllədaxili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.118.8 P11.0 ╚ Doğuş travması zamanı beynin ödemi *2.*3.*4.*5.*6 732 ₼
2.7.119 Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri və zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.1 G50.0 ╚ Üçlü sinirin nevralgiyası *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.2 G50.1 ╚ Atipik üz ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.3 G50.8 ╚ Üçlü sinirin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.4 G51.0 ╚ Bella iflici *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.5 G51.1 ╚ Dizcik düyününün iltihabı *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.6 G51.2 ╚ Melkerson sindromu *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.7 G51.3 ╚ Klonik hemifassial spazm *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.8 G51.4 ╚ Üz miokimiyası *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.9 G51.8 ╚ Üz sinirinin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.10 H81.0 ╚ Menyer xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.11 H81.1 ╚ Xoşxassəli paroksizmal başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.12 H81.2 ╚ Vestibulyar neyronit *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.13 G52.1 ╚ Dil-udlaq sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.14 G52.2 ╚ Azan sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.15 G52.3 ╚ Dilaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.16 G52.7 ╚ Kəllə sinirlərinin çoxsaylı zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.17 G52.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş kəllə sinirlərinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.18 G54.1 ╚ Bel-oma kələfinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.19 G54.2 ╚ Boyun sinir köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.20 G54.3 ╚ Döş sinir köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.21 G54.4 ╚ Oma-bel köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.22 G54.6 ╚ Ətrafın ağrılı fantom sindromu *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.23 G54.8 ╚ Sinir köklərinin və kələflərinin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.24 G57.2 ╚ Bud sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.25 G57.6 ╚ Ayaqaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.26 G56.4 ╚ Kauzalgiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.27 G57.0 ╚ Oturaq sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.28 G57.1 ╚ Parestetik meralgiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.29 G57.3 ╚ Bayır dizaltı peroneal sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.30 G57.4 ╚ Orta dizaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.31 G57.5 ╚ Ayaqdarağı kanal sindromu *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.32 G57.8 ╚ Aşağı ətrafın digər mononevralgiyaları *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.33 G58.8 ╚ Mononevropatiyaların digər dəqiqləşdirilmiş növləri *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.34 G59.0* ╚ Diabetik mononevropatiya (E10-E14 ümümi dördüncü. 4+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.35 G58.7 ╚ Çoxsaylı mononevrit *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.36 G60.0 ╚ İrsi motor və sensor nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.37 G60.1 ╚ Refsum xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.38 G60.2 ╚ İrsi ataksiya ilə müşayiət olunan nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.39 G60.8 ╚ Digər irsi və idiopatik nevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.40 G61.0 ╚ Giyen-Barre sindromu Kəskin (post-) infeksion polinevrit Miller Fişer sindromu *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.41 G61.1 ╚ Serum nevropatiyası *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.42 G61.8 ╚ Digər iltihabı polinevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.43 G62.0 ╚ Dərman polinevropatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.44 G62.2 ╚ Digər toksiki maddələr tərəfindən törədilən polinevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.45 G63.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklərdə polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.46 G63.2* ╚ Diabetik polinevropatiya (E10-E14 ümümi dördüncü .4+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.47 G63.3* ╚ Digər endokrin xəstəliklərdə və maddələr mübadiləsi pozuntularında polinevropatiya (E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+) *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.48 G63.4* ╚ Qidalanma çatışmazlığında polinevropatiya (E40-E64) *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.49 G63.5* ╚ Birləşdirici toxumanın sistem zədələnmələrində polinevropatiya (M30-M35) *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.50 G63.6* ╚ Digər sümük-əzələ zədələnmələrində polinevropatiya (M00-M25+,M40-M96+) *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.51 G63.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.52 G60.3 ╚ Proqressivləşən idiopatik nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.53 G62.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş polinevropatiyalar (şüa polinevropatiyası) *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.54 G60.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş irsi və idiopatik nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.55 G61.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş iltihabi polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.56 G62.1 ╚ Alkoqol polinevropatiyası *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.119.57 G64 ╚ Periferik sinir sisteminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 697 ₼
2.7.120 Spondilopatiyalar. Digər dorsopatiyalar. Sümük sıxlığının və strukturunun pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.1 M45 ╚ Ankilozlaşan spondilit *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.2 M46.0 ╚ Onurğanın entezopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.3 M46.1 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olumayan sakroileit *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.4 M46.2 ╚ Fəqərələrin osteomieliti *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.5 M46.3 ╚ Fəqərəarası disklərin (piogen) infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.6 M46.5 ╚ Digər infeksion spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.7 M46.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.8 M47.0 ╚ Ön spinal və ya vertebral arteriyanın sıxılma sindromu (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.9 M47.1 ╚ Mielopatiya ilə digər spondilyozlar onurğa beyninin spondilogen sıxılması (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.10 M47.2 ╚ Radikulopatiya ilə digər spondilyozlar *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.11 M47.8 ╚ Digər spondilyozlar *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.12 M48.0 ╚ Spinal stenoz *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.13 M48.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.14 M49.0* ╚ Onurğanın vərəmi (A18.0+) *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.15 M49.1* ╚ Bruselyoz spondiliti *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.16 M49.3* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xəstəliklərdə spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.17 M50.0+ ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin mielopatiya ilə zədələnməsi (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.18 M50.1 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin radikulopatiya ilə zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.19 M50.2 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər tipli yerdəyişməsi *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.20 M50.3 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.21 M50.8 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.22 M51.0+ ╚ Bel və digər şöbələrin fəqərəarası disklərinin mielopatiya ilə zədələnmələri (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.23 M51.1 ╚ Bel və digər şöbələrin fəqərəarası disklərinin radikulopatiya ilə zədələnmələri (G55.1*) *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.24 M51.2 ╚ Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş yerdəyişməsi *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.25 M51.3 ╚ Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.26 M53.0 ╚ Kəllə-boyun sindromu *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.27 M53.1 ╚ Boyun-çiyin sindromu *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.28 M53.2 ╚ Spinal qeyri-sabitlik *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.29 M53.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan oma-büzdüm pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.30 M54.1 ╚ Radikulopatiya *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.31 M54.2 ╚ Servikalgiya *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.32 M54.3 ╚ İşias *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.33 M54.4 ╚ İşiasla gedən lümbaqo *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.120.34 M54.8 ╚ Digər dorsalgiya *2.*3.*4.*5.*6 577 ₼
2.7.121 Əzələlərin və sinir-əzələ sinapsının xəstəlikləri. Dermatopolimiozit *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.1 G70.0 ╚ Myasthenia gravis (ağır miasteniya) *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.2 G70.1 ╚ Sinir-əzələ sinapsının toksiki pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.3 G70.2 ╚ Anadangəlmə və qazanılma miasteniya *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.4 G71.0 ╚ Əzələ distrofiyası *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.5 G71.1 ╚ Miotonik pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.6 G71.2 ╚ Anadangəlmə miopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.7 G71.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan mitoxondrial miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.8 G72.0 ╚ Dərman miopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.9 G72.2 ╚ Digər toksiki maddələr tərəfindən törədilən miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.10 G72.3 ╚ Periodik iflic *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.11 G73.3* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə miastenik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.12 G73.4* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.13 G73.5* ╚ Endokrin xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.14 G73.6* ╚ Maddələr mübadiləsi pozuntusu zamanı miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.15 G73.7* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.16 G72.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş miopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.17 M33.0 ╚ Gənclik dermatopolimioziti *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.18 M33.1 ╚ Digər dermatopolimiozitlər *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.19 M33.2 ╚ Polimiozit *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.121.20 G70.8 ╚ Sinir-əzələ sinapsının digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 760 ₼
2.7.122 Serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 1364 ₼
2.7.122.1 G80.0 ╚ Kvadroplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 1364 ₼
2.7.122.2 G80.1 ╚ Diplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 1364 ₼
2.7.122.3 G80.2 ╚ Hemiplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 1364 ₼
2.7.122.4 G80.4 ╚ Ataksik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 1364 ₼
2.7.122.5 G80.8 ╚ Serebral iflicin digər növü *2.*3.*4.*5.*6 1364 ₼
2.7.123 Alkoqol mənşəli psixi və davranış pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.123.1 F10.3 ╚ Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, Abstinensiya vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.123.2 F10.4 ╚ Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, Sayıqlama ilə müşayiət olunan abstinensiya vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.123.3 F10.6 ╚ Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, Amnestik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.124 Toksiki ensefalopatiya. Baş beynin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.124.1 G92 ╚ Toksiki ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.124.2 G93.0 ╚ Serebral kista *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.124.3 G93.7 ╚ Reye sindromu *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.125 Tiklər *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.125.1 F95.1 ╚ Xroniki motor tiklər və ya vokalizimlər *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.125.2 F95.2 ╚ Vokalizimlərin və çoxsaylı motor tiklərinin kombinasiyası (de la Turetta sindrom) *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.125.3 F95.8 ╚ Digər tiklər *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.126 İdiopatik periferik vegetativ nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 645 ₼
2.7.126.1 G90.0 ╚ İdiopatik periferik vegetativ nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 645 ₼
2.7.127 Qeyri-üzvi mənşəli enurez, enkoprez *2.*3.*4.*5.*6 627 ₼
2.7.127.1 F98.0 ╚ Qeyri-üzvi mənşəli enurez *2.*3.*4.*5.*6 627 ₼
2.7.127.2 F98.1 ╚ Qeyri-üzvi mənşəli enkoprez *2.*3.*4.*5.*6 627 ₼
2.7.128 Göz yaşı aparatının xəstəlikləri. Göz yaşı aparatının və göz yuvasının digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 122 ₼
2.7.128.1 H04.0 ╚ Dakrioadenit *2.*3.*4.*5.*6 122 ₼
2.7.128.2 H04.2 ╚ Epifora *2.*3.*4.*5.*6 122 ₼
2.7.128.3 H04.5 ╚ Göz yaşı axacaqlarının stenozu və çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 122 ₼
2.7.128.4 H06.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə göz yaşı aparatının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 122 ₼
2.7.128.5 H06.3* ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə göz yuvasının digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 122 ₼
2.7.128.6 H06.1* ╚ Göz yuvasının digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə parazitar invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 122 ₼
2.7.129 Göz yuvasının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 191 ₼
2.7.129.1 H05.0 ╚ Göz yuvasının kəskin iltihabı *2.*3.*4.*5.*6 191 ₼
2.7.129.2 H05.8 ╚ Göz yuvasının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 191 ₼
2.7.130 Konyuktivanın xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 107 ₼
2.7.130.1 H10.1 ╚ Kəskin atopik konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 107 ₼
2.7.130.2 H10.5 ╚ Blefarokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 107 ₼
2.7.130.3 H11.3 ╚ Konyuktivanın qansızması *2.*3.*4.*5.*6 107 ₼
2.7.130.4 H13.0* ╚ Konyuktivanın filyarioz invaziyası (B74.-+) *2.*3.*4.*5.*6 107 ₼
2.7.130.5 H13.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklərdə konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 107 ₼
2.7.130.6 H13.3* ╚ Göz pemfiqoidi (L12.-+) *2.*3.*4.*5.*6 107 ₼
2.7.130.7 H13.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə konyuktivanın başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 107 ₼
2.7.131 Qüzehli qişanın və kirpikli cismin digər xəstəlikləri (Hifema) *2.*3.*4.*5.*6 125 ₼
2.7.131.1 H21.0 ╚ Hifema *2.*3.*4.*5.*6 125 ₼
2.7.131.2 H21.4 ╚ Qüzehli qişanın bombajı. Bəbəyin okkluziyası və bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6 125 ₼
2.7.131.3 H21.8 ╚ Qüzehli qişanın və kirpikli cismin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 125 ₼
2.7.132 Skleranın xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.132.1 H15.0 ╚ Sklerit *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.133 Buynuz qişanın çapıqları və bulanması. Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə skleranın və buynuz qişanın başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.133.1 H16.0 ╚ Buynuz qişanın xorası *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.133.2 H16.2 ╚ Keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.133.3 H16.3 ╚ İnterstisial (stromal) və dərin keratit *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.133.4 H16.4 ╚ Buynuz qişanın neovaskulyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.133.5 H19.1* ╚ Sadə herpes virusu tərəfindən törədilən keratit və keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.133.6 H19.2* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xəstəliklərdə keratit və keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.134 İridosiklit. Qüzehli qişanın və kirpikli cismin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.134.1 H20.0 ╚ Kəskin və yarımkəskin iridosiklit *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.134.2 H20.8 ╚ Digər iridosiklitlər *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.134.3 H22.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion xəstəliklərdə iridosiklit *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.134.4 H22.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə iridosiklit *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.134.5 H22.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə qüzehli qişanın və kirpikli cismin başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 481 ₼
2.7.135 Büllurun хəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.1 H26.0 ╚ Uşaqlıq, gənclik və presenil katarakta *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.2 H26.3 ╚ Dərman preparatlarının törətdiyi katarakta *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.3 H26.4 ╚ İkincili katarakta (Sekundar katarakta. Semmerinq halqası) *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.4 H26.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş katarakta *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.5 H27.8 ╚ Büllurun digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.6 H28.0* ╚ Diabetik katarakta (E10-E14 ümümi dördüncü. 3+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.7 H28.1* ╚ Endokrin sistemin digər xəstəliklərində başqa qidalanma və maddələr mübadiləsinin pozuntularında katarakta *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.8 H28.2* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə katarakta *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.135.9 H28.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə büllurun başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.136 Gözün damarlı qişasının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 340 ₼
2.7.136.1 H30.0 ╚ Ocaqlı xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6 340 ₼
2.7.136.2 H30.1 ╚ Disseminə olunmuş xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6 340 ₼
2.7.136.3 H30.2 ╚ Arxa siklit *2.*3.*4.*5.*6 340 ₼
2.7.136.4 H30.8 ╚ Digər xorioretinal iltihablar *2.*3.*4.*5.*6 340 ₼
2.7.136.5 H31.8 ╚ Damarlı qişanın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 340 ₼
2.7.136.6 H32.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmuş infeksion və parazitar xəstəliklərdə xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6 340 ₼
2.7.136.7 H32.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa xorioretinal pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 340 ₼
2.7.137 Tor qişasının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.1 H33.3 ╚ Tor qişasının qopması olmadan retinal cırılmalar *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.2 H34.0 ╚ Keçici retinal arterial okklyüziya *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.3 H34.1 ╚ Mərkəzi retinal arterial okklyüziya *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.4 H34.2 ╚ Digər retinal arterial okklyüziya *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.5 H34.8 ╚ Digər retinal damar okklyüziyaları *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.6 H35.6 ╚ Retinal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.7 H35.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş retinal pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.8 H36.0* ╚ Diabetik retinopatiya (E10-E14 ümümi dördüncü. 3+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.137.9 H36.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa retinal pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 198 ₼
2.7.138 Qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.1 H40.1 ╚ Birincili açıqbucaqlı qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.2 H40.2 ╚ Birincili qapalıbucaqlı qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.3 H40.3 ╚ İkincili posttravmatik qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.4 H40.4 ╚ Gözün iltihabi xəstəlikləri nəticəsində ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.5 H40.5 ╚ Gözün digər xəstəlikləri nəticəsində ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.6 H40.6 ╚ Dərman pereparatlarının qəbulu ilə bağlı ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.7 H40.8 ╚ Digər qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.8 H42.0* ╚ Endokrin sistemin xəstəliklərində, qidalanma və maddələr mübadiləsi pozuntularında qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.138.9 H42.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 149 ₼
2.7.139 Şüşəyəbənzər cismin və göz аlmаsının хəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 105 ₼
2.7.139.1 H43.1 ╚ Şüşəyəbənzər cismə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 105 ₼
2.7.139.2 H43.8 ╚ Şüşəyəbənzər cismin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 105 ₼
2.7.139.3 H44.8 ╚ Göz almasının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 105 ₼
2.7.139.4 H45.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə şüşəyəbənzər cismə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 105 ₼
2.7.139.5 H45.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə şüşəyəbənzər cismin və göz almasının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 105 ₼
2.7.140 Endoftalmit *2.*3.*4.*5.*6 488 ₼
2.7.140.1 H44.0 ╚ İrinli endoftalmit (panoftalmit, şüşəyəbənzər cismin absesi) *2.*3.*4.*5.*6 488 ₼
2.7.140.2 H44.1 ╚ Digər endoftalmitlər(ƏGO parazitar endoftalmit. Simpatik uveit) *2.*3.*4.*5.*6 488 ₼
2.7.140.3 H45.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə endoftalmit *2.*3.*4.*5.*6 488 ₼
2.7.141 Göz almasının degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 125 ₼
2.7.141.1 H44.3 ╚ Göz almasının digər degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 125 ₼
2.7.141.2 H44.5 ╚ Göz almasının degenerativ vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6 125 ₼
2.7.142 Görmə sinirinin və görmə yоllаrının хəstəliкləri *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.142.1 H46 ╚ Görmə sinirinin nevriti *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.142.2 H47.0 ╚ Görmə sinirinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.142.3 H47.3 ╚ Görmə siniri diskinin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.142.4 H47.4 ╚ Görmə sinirləri çarpazının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.142.5 H47.5 ╚ Görmə yollarının digər şöbələrinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.142.6 H47.6 ╚ Beyin qabığının görmə nahiyəsinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.142.7 H48.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə retrobulbar nevrit *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.142.8 H48.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə görmə sinirinin və görmə yollarının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 201 ₼
2.7.143 Göz аlmаsı əzələlərinin хəstəlikləri, gözlərin müştərək hərəkətinin, аkkоmоdаsiyа və rеfrаksiyаnın pоzuntuları *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.1 H49.0 ╚ 3-cü (gözün hərəki) sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.2 H49.1 ╚ 4-cü (blok) sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.3 H49.2 ╚ 6-cı (uzaqlaşdırıcı) sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.4 H49.3 ╚ Tam (xarici) oftalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.5 H49.4 ╚ Proqressivləşən xarici ofalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.6 H49.8 ╚ Digər paralitik çəpgözlük *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.7 H50.3 ╚ Fasiləli heterotropiya (fasiləli ezotropiya, fasiləli ekzotropiya) *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.8 H50.5 ╚ Heteroforiya (Fasiləli heteroforiya. Ezoforiya. Ekzoforiya) *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.9 H50.6 ╚ Mexaniki çəpgözlük *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.10 H50.8 ╚ Çəpgözlüyün digər dəqiqləşdirilmiş növləri *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.11 H51.0 ╚ Baxışın iflici *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.12 H51.1 ╚ Konvergensiya çatışmazlığı (artıq və natamam) *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.13 H51.2 ╚ Nüvədaxili oftalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.143.14 H51.8 ╚ Gözlərin müştərək hərəkətinin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.7.144 Gözün və оnun əlаvə аpаrаtının digər хəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.7.144.1 H57.1 ╚ Göz ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.7.144.2 H58.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə görmə pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.7.144.3 H58.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan digər xəstəliklərdə gözün və onun əlavə aparatının başqa pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.7.145 Gözün və onun əlavə aparatının tibbi prosedurlardan sonra zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.7.145.1 H59.0 ╚ Kataraktaya görə əməliyyatdan sonra keratopatiya (bullyoz, afakiya) *2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.7.145.2 H59.8 ╚ Tibbi prosedurlardan sonra gözün və onun əlavə aparatının digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.7.146 Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.1 O08.0 ╚ Çanaq orqanlarının və cinsiyyət orqanlarının abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.2 O08.1 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar uzunmüddətli və ya massiv qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.3 O08.2 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar emboliya *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.4 O08.3 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli şok *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.5 O08.4 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.6 O08.5 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli maddələr mübadiləsi pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.7 O08.6 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar çanaq orqanlarının və toxumalarının zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.8 O08.7 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli digər venoz ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.146.9 O08.8 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.147 Preeklampsiya. Dölün qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.1 O14.0 ╚ Orta ağırlıqlı preeklampsiya *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.2 O14.1 ╚ Ağır preeklampsiya *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.3 O14.2 ╚ HELLP sindromu *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.4 O15.0 ╚ Hamiləlik dövründə eklampsiya *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.5 O15.1 ╚ Doğuş zamanı eklampsiya *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.6 O15.2 ╚ Zahılıq dövrü eklampsiyası *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.7 P50.0 ╚ Damar gəlişində dölün qan itirməsi (vasa praeviadan) *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.8 P50.1 ╚ Dölün cırılmış göbək ciyəsindən qan itirməsi *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.9 P50.2 ╚ Dölün ciftdən qan itirməsi *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.10 P50.3 ╚ Dölün digər eyni yumurta əkizindən qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.11 P50.4 ╚ Dölün, ananın qan-damar şəbəkəsinə qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.147.12 P50.5 ╚ Dölün, eyni yumurta əkizlərində kəsilmiş göbək ciyəsindən qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6 666 ₼
2.7.148 Hamiləlik dövründə aparılmış anesteziya ilə əlaqədar meydana çıxan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.148.1 O29.0 ╚ Hamiləlik dövründə aparılan anesteziyanın ağciyər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.148.2 O29.1 ╚ Hamiləlik dövründə aparılan anesteziyanın kardioloji ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.148.3 O29.2 ╚ Hamiləlik dövründə aparılan anesteziya ilə əlaqədar mərkəzi sinir sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.148.4 O29.3 ╚ Hamiləlik dövründə yerli anesteziyaya qarşı toksik reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.148.5 O29.4 ╚ Hamiləlik dövründə keçirilən epidural və ya spinal anesteziya ilə əlaqədar meydana çıxan baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.148.6 O29.5 ╚ Hamiləlik dövründə aparılan spinal və epidural anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.148.7 O29.6 ╚ Hamiləlik dövründə intubasiya zamanı uğursuzluq və ya çətinlik *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.148.8 O29.8 ╚ Hamiləlik dövründə anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.149 Çoxdöllü hamiləlik *2.*3.*4.*5.*6 292 ₼
2.7.149.1 O31.8 ╚ Çoxdöllü hamiləlik üçün xarakterik olan digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 292 ₼
2.7.149.2 P05.0 ╚ Hamiləlik müddəti üçün "azçəkili" döl *2.*3.*4.*5.*6 292 ₼
2.7.149.3 P05.1 ╚ Hamiləlik müddəti üçün kiçikölçülü döl *2.*3.*4.*5.*6 292 ₼
2.7.149.4 P05.2 ╚ Hamiləlik müddəti üçün «azçəkili» və ya kiçikölçülü olduğu göstərilməyən zəif qidalanmış döl *2.*3.*4.*5.*6 292 ₼
2.7.150 Çanaq orqanlarının müəyyən edilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları zamanı anaya göstərilən tibbi yardım *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.150.1 O34.1 ╚ Uşaqlıq cisminin anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən şişi *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.150.2 O34.2 ╚ Uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən əməliyyatdan sonrakı çapığı *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.150.3 O34.3 ╚ Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən istmiko-servikal çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.150.4 O34.4 ╚ Uşaqlıq boynunun anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.150.5 O34.5 ╚ Hamiləlik dövründə uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.150.6 O34.6 ╚ Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən uşaqlıq yolu anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.150.7 O34.7 ╚ Vulva və aralığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.150.8 O34.8 ╚ Çanaq orqanlarının anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən dəqiqləşdirilmiş anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.151 Dölün dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları və zədələnmələri ilə əlaqədar anaya tibbi yardımın göstərilməsi *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.1 O35.1 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən xromosom anomaliyaları (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.2 O35.2 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən irsi xəstəlikləri (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.3 O35.3 ╚ Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən, ananın virus xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.4 O35.4 ╚ Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən alkoqolla əlaqədar zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.5 O35.5 ╚ Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən dərman maddələri ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.6 O35.8 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər zədələnmələri və anomaliyaları (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.7 O36.0 ╚ Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən rezus-izoimmunizasiya *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.8 O36.1 ╚ İzoimmunizasiyanın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.9 O36.2 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən hidropsu *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.10 O36.3 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən bətn daxili hipoksiyası *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.11 O36.5 ╚ Dölün anaya tibbi yardım tələb edən qeyri-kafi böyüməsi *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.12 O36.6 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən artıq dərəcədə böyüməsi *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.13 O36.7 ╚ Abdominal hamiləlikdə anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən həyat qabiliyyətli döl *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.151.14 O36.8 ╚ Dölün vəziyyətində anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər dəqiqləşdirilmiş kənara çıxma halları *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.152 Dölazadetmədə rast gəlinən ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.152.1 O43.0 ╚ Plasentar transfuziya sindromları *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.152.2 O43.1 ╚ Ciftin anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.152.3 O43.2 ╚ Ciftin bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.152.4 O43.8 ╚ Digər plasentar pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.152.5 O45.0 ╚ Ciftin qanın laxtalanma pozuntuları ilə müşayiət olunan vaxtından əvvəl ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.152.6 O45.8 ╚ Ciftin digər vaxtından əvvəl ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.153 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan doğuşa qədər qanaxma. Yalançı doğuş sancıları. Vaxtı ötmüş hamiləlik *2.*3.*4.*5.*6 333 ₼
2.7.153.1 O46.0 ╚ Laxtalanma pozuntusu ilə müşayiət olunan doğuşa qədər qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 333 ₼
2.7.153.2 O46.8 ╚ Digər doğuşa qədər qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 333 ₼
2.7.153.3 O47.0 ╚ Hamiləliyin tam 37 həftəliyinə qədər olan dövrdə yalançı doğuş sancıları *2.*3.*4.*5.*6 333 ₼
2.7.153.4 O47.1 ╚ Hamiləliyin tam 37 həftəliyindən başlayan yalançı doğuş sancıları *2.*3.*4.*5.*6 333 ₼
2.7.154 Doğuş və dölazadetmə zamanı aparılan anesteziya ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.1 O74.0 ╚ Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı aspirasion pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.2 O74.1 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ağciyərlərin digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.3 O74.2 ╚ Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ürək ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.4 O74.3 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı mərkəzi sinir sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.5 O74.4 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı yerli anesteziyaya qarşı toksiki reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.6 O74.5 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı aparılan epidural və spinal anesteziya ilə bağlı baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.7 O74.6 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı spinal anesteziyanın və epidural anesteziyanın ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.8 O74.7 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı uğursuz intubasiya cəhdi və intubasiya ilə bağlı çətinliklər *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.154.9 O74.8 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 354 ₼
2.7.155 Doğuş və dölazadetmənin digər rubrikalarda təsnif olunmayan digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 280 ₼
2.7.155.1 O75.1 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı və ya sonra şok *2.*3.*4.*5.*6 280 ₼
2.7.156 Zahılıq dövrü ilə bağlı olan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.1 O85 ╚ Zahılıq dövrü sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.2 O86.0 ╚ Cərrahi mamalıq yarasının infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.3 O86.1 ╚ Doğuşdan sonra cinsiyyət yollarının digər infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.4 O86.2 ╚ Doğuşdan sonra sidik yollarının infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.5 O86.3 ╚ Doğuşdan sonra sidik–cinsiyyət yollarının digər infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.6 O86.4 ╚ Doğuşdan sonra meydana çıxan naməlum mənşəli hipertermiya *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.7 O86.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş zahılıq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.8 O87.0 ╚ Zahılıq dövründə səthi tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.9 O87.1 ╚ Zahılıq dövründə dərin flebotromboz *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.10 O87.2 ╚ Zahılıq dövründə babasil *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.11 O87.3 ╚ Zahılıq dövründə serebral venaların trombozu *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.12 O87.8 ╚ Zahılıq dövründə digər venoz ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.13 O88.0 ╚ Mamalıq hava emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.14 O88.1 ╚ Amniotik maye ilə emboliya *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.15 O88.2 ╚ Qan laxtaları ilə mamalıq emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.16 O88.3 ╚ Mamalıq piemik və septik emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.156.17 O88.8 ╚ Digər mamalıq emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.157 Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 382 ₼
2.7.157.1 O89.0 ╚ Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziyanın ağciyər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 382 ₼
2.7.157.2 O89.1 ╚ Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı ürək ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 382 ₼
2.7.157.3 O89.2 ╚ Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı mərkəzi sinir sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 382 ₼
2.7.157.4 O89.3 ╚ Zahılıq dövründə yerli anesteziyaya toksik reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 382 ₼
2.7.157.5 O89.4 ╚ Zahılıq dövründə keçirilən spinal və epidural anesteziya ilə bağlı baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6 382 ₼
2.7.157.6 O89.6 ╚ Zahılıq dövründə uğursuz intubasiya cəhdi və çətinlikləri *2.*3.*4.*5.*6 382 ₼
2.7.157.7 O89.8 ╚ Zahılıq dövründə anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 382 ₼
2.7.158 Zahılıq dövründə digər rubrikalarda təsnif olunmayan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.158.1 O90.2 ╚ Mamalıq cərrahi yarasının hematoması *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.158.2 O90.3 ╚ Zahılıq dövründə kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.158.3 O90.4 ╚ Zahılıq dövrü kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.158.4 O90.5 ╚ Zahılıq dövrü tireoiditi *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.158.5 O90.8 ╚ Zahılıq dövrünün digər rubrikalarda təsnif olunmayan başqa ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.159 Ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləlik, doğuş və zahılıq dövrünü ağirlaşdıran infeksion və parazitar xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.159.1 O98.0 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran vərəm *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.159.2 O98.1 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran sifilis *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.159.3 O98.2 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qonoreya *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.159.4 O98.3 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əsasən cinsi yolla ötürülən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.159.5 O98.4 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran virus hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.159.6 O98.5 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər virus xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.159.7 O98.6 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran protozoy infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.159.8 O98.8 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər infeksion və parazitar xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.160 Ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağirlaşdıran digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.1 O99.0 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran anemiya *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.2 O99.1 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qan və qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri və immun mexanizmin qoşulması ilə xüsusi pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.3 O99.2 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qidalanma pozuntusu, maddələr mübadiləsi pozuntusu və endokrin sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.4 O99.3 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran psixi pozuntular və sinir sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.5 O99.4 ╚ Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qan dövranı sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.6 O99.5 ╚ Hamiləlyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran tənəffüs sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.7 O99.6 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran həzm orqanlarının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.8 O99.7 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran dəri və dərialtı toxuma xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.160.9 O94 ╚ Hamiləliyin, doğuşun və zahılıq dövrünün ağırlaşmasının nəticəsi *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.161 Döl və yenidoğulmuşların ananın vəziyyəti, hamiləlik, doğuş və dölazadetmənin digər ağırlaşmaları ilə əlaqədar olan zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.1 P00.0 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın hipertenziv pozuntuları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.2 P00.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın böyrək və sidik yollarının xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.3 P00.2 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın infeksion və parazitar xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.4 P00.3 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın tənəffüs və qan-damar sisteminin xroniki xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.5 P00.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın qidalanma pozuntusu ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.6 P00.5 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın travması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.7 P00.6 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın keçirdiyi cərrahi əməliyyatla əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.8 P00.7 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər tibbi prosedurları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.9 P01.0 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, istmiko‐servikal çatışmazlıqla əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.10 P01.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.11 P01.2 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, oliqohidramnion ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.12 P01.3 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, polihidramnion ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.13 P01.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, uşaqlıqdan kənar hamiləliklə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.14 P01.5 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, çoxdöllü hamiləliklə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.15 P01.6 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın ölümü ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.16 P01.7 ╚ Döl və yenidoğulmuşun doğuşdan əvvəl dölün qeyri-düzgün gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.17 P01.8 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, hamiləliyi ağırlaşdıran ananın digər xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.18 P02.0 ╚ Döl və yenidoğulmuşun cift gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.19 P02.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ciftin ayrılması və qanaxma ilə əlaqədar ağırlaşmalar nəticəsində zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.20 P02.3 ╚ Döl və yenidoğulmuşun plasentar transfuziya sindromu ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.21 P02.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin düşməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.22 P02.5 ╚ Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin digər növ sıxılmaları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.23 P02.7 ╚ Döl və yenidoğulmuşun xorionamnionitlə əlaqədar zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.24 P02.8 ╚ Döl və yenidoğulmuşun xorion və amnionun digər anomaliyaları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.25 P03.0 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, dölün ekstraksiyası və çanaq gəlişində dölün azad edilməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.26 P03.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşun dölün digər qeyri-düzgün vəziyyəti,gəlişi və uyğunsuzluğu ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.27 P03.2 ╚ Döl və yenidoğulmuşun dölün azad edilməsi zamanı tutqacların qoyulması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.28 P03.3 ╚ Döl və yenidoğulmuşun vakuum–ekstraktorun tətbiqi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.29 P03.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, dölün Kesar kəsiyi ilə azad edilməsilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.30 P03.5 ╚ Döl və yenidoğulmuşun sürətli gedən doğuşla əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.31 P03.6 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, uşaqlığın yığılma qabiliyyətinin pozulması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.32 P04.0 ╚ Döl və yenidoğulmuşun doğuş, dölün azad edilməsi və ananın hamiləliyi zamanı tətbiq edilən analgetik və anesteziya vasitələrinin tətbiqi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.33 P04.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, anaya göstərilən digər terapevtik təsirlərlə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.34 P04.2 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın tütündən istifadəsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.35 P04.3 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın alkoqollu içkilərdən istifadə etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.36 P04.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın narkotik maddələrdən istifadə etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.37 P04.5 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın kimyəvi-yeyinti maddələri istifadə etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.38 P04.6 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, anaya ətraf mühitdə olan kimyəvi maddələrin təsiri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.161.39 P04.8 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, anaya digər zərərli maddələrin təsiri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.162 Hamiləlik müddəti və dölün böyüməsi ilə bağlı pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1952 ₼
2.7.162.1 P07.0 ╚ Doğuş zamanı son dərəcə az bədən çəkisi *2.*3.*4.*5.*6 1952 ₼
2.7.162.2 P07.1 ╚ Doğuş zamanı az bədən çəkisinin digər halları *2.*3.*4.*5.*6 1952 ₼
2.7.162.3 P07.2 ╚ Həddən artıq vaxtından qabaq doğulma *2.*3.*4.*5.*6 1952 ₼
2.7.163 Doğuş travması *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.1 P10.0 ╚ Doğuş travması zamanı subdural qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.2 P10.1 ╚ Doğuş travması zamanı beyin daxilinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.3 P10.2 ╚ Doğuş travması zamanı beyin mədəciyinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.4 P10.3 ╚ Doğuş travması zamanı subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.5 P10.4 ╚ Doğuş travması zamanı beyincik çadırının cırılması *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.6 P10.8 ╚ Doğuş travması zamanı digər kəllədaxili zədələnmələr və qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.7 P11.1 ╚ Doğuş travması zamanı mərkəzi sinir sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.8 P11.3 ╚ Doğuş travması zamanı üz sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.9 P11.5 ╚ Doğuş travması zamanı onurğanın və onurğa beyninin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.10 P12.0 ╚ Doğuş travması zamanı kefalohematoma *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.11 P12.2 ╚ Doğuş travması zamanı subaponevrotik qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.12 P12.3 ╚ Doğuş travması nəticəsində başın tüklü hissəsinin hematoması *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.13 P13.0 ╚ Doğuş travması zamanı kəllə sümüklərinin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.14 P13.1 ╚ Doğuş travmaları zamanı kəllənin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.15 P13.2 ╚ Doğuş travması zamanı bud sümüyünün sınığı *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.16 P13.3 ╚ Doğuş travması zamanı digər uzun sümüklərin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.17 P13.4 ╚ Doğuş travması zamanı körpücüyün sınığı *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.18 P13.8 ╚ Doğuş travması zamanı skeletin digər hissələrinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.19 P14.0 ╚ Doğuş travması zamanı Erb iflici *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.20 P14.1 ╚ Doğuş travması zamanı Klumpke iflici *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.21 P14.2 ╚ Doğuş travması zamanı diafraqma sinirinin iflici *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.22 P14.3 ╚ Bazu kələfinin digər doğuş travmaları *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.23 P15.0 ╚ Doğuş travması zamanı qaraciyərin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.24 P15.1 ╚ Doğuş travması zamanı dalağın zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.25 P15.2 ╚ Doğuş travması zamanı döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.26 P15.3 ╚ Gözün doğuş travması *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.27 P15.4 ╚ Üzün doğuş travması *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.163.28 P15.6 ╚ Doğuş travması ilə əlaqədar dərialtı piy toxumasının nekrozu *2.*3.*4.*5.*6 1367 ₼
2.7.164 Perinatal dövrdə meydana çıxan pozuntular (Hipoksiya, asfiksiya, qıcolma, serebral statusun pozuntusu) *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.164.1 P21.0 ╚ Doğuş zamanı ağır asfiksiya *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.164.2 P90 ╚ Yenidoğulmuşların qıcolması *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.164.3 P91.0 ╚ Beynin işemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.164.4 P91.1 ╚ Yenidoğulmuşlarda periventrikulyar (qazanılmış) sist *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.164.5 P91.2 ╚ Yenidoğulmuşlarda serebral leykomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.164.6 P91.4 ╚ Yenidoğulmuşlarda serebral depresiya *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.164.7 P91.5 ╚ Neonatal koma *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.164.8 P91.6 ╚ Yenidoğulmuşlarda hipoksik işemik ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6 1401 ₼
2.7.165 Perinatal dövrdə meydana çıxan respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.1 P22.0 ╚ Yenidoğulmuşun tənəffüs pozuntusu (distresi) sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.2 P22.1 ╚ Yenidoğulmuşda tranzitor taxipnoe *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.3 P23.0 ╚ Anadangəlmə virus mənşəli pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.4 P23.1 ╚ Xlamidiya mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.5 P23.2 ╚ Stafilokokk mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.6 P23.3 ╚ B qrup streptokokk mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.7 P23.4 ╚ Bağırsaq çöpü (Esherichia coli) mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.8 P23.5 ╚ Pseudomonas mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.9 P23.6 ╚ Digər bakteriyalar tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.10 P23.8 ╚ Digər törədicilər tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.11 P24.0 ╚ Mekoniumun neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.12 P24.1 ╚ Amniotik mayenin və seliyin neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.13 P24.2 ╚ Qanın neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.14 P25.1 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.15 P25.2 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmomediastinum *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.16 P25.3 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmoperikard *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.17 P25.8 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan interstisial emfizema ilə bağlı digər hallar *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.18 P26.0 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan traxeobronxial qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.19 P26.1 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan massiv ağciyər qanaxması *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.20 P26.8 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan digər ağciyər qanaxmaları *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.21 P27.0 ╚ Vilson‐Mikiti sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.22 P27.1 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan bronx ağciyər displaziyası *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.23 P28.0 ╚ Yenidoğulmuşun birincili atelektazı.Terminal tənəffüs yollarının birincili açılmaması. Ağciyərin yarımçıq doğulma ilə bağlı hipoplaziyası *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.24 P28.1 ╚ Yenidoğulmuşun digər və dəqiqləşdirilməmiş atelektazı *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.25 P28.2 ╚ Yenidoğulmuşun sianoz tutmaları *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.26 P28.3 ╚ Yenidoğulmuşda yuxu zamanı birincili apnoe *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.27 P28.4 ╚ Yenidoğulmuşda apnoenin digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.165.28 P28.5 ╚ Yenidoğulmuşda tənəffüs çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1076 ₼
2.7.166 Perinatal dövrdə meydana çıxan ürək-damar pozuntuları. Qan-damar sisteminin anadangəlmə inkişaf qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.1 P29.0 ╚ Yenidoğulmuşlarda ürək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.2 P29.1 ╚ Yenidoğulmuşlarda ürək ritmi pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.3 P29.2 ╚ Yenidoğulmuşlarda hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.4 P29.3 ╚ Yenidoğulmuşlarda davamlı fetal qan dövranı *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.5 P29.4 ╚ Yenidoğulmuşlarda miokardın keçici işemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.6 Q20.0 ╚ Ümumi arterial axacaq *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.7 Q20.1 ╚ Sağ mədəciyin çıxış dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.8 Q20.2 ╚ Sol mədəciyin çıxış dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.9 Q20.3 ╚ Diskordant mədəcik-arterial bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.10 Q20.4 ╚ Mədəcik dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.11 Q20.5 ╚ Diskordant qulaqcıq-mədəcik bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.12 Q21.0 ╚ Mədəcikarası çəpərin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.13 Q21.1 ╚ Qulaqcıqarası çəpərin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.14 Q21.2 ╚ Qulaqcıq-mədəcik arakəsməsinin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.15 Q21.3 ╚ Fallo tetradası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.16 Q21.4 ╚ Aorta və ağciyər arteriyası arasındakı arakəsmənin defekti *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.17 Q22.0 ╚ Ağciyər arteriyası qapaqlarının atreziyası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.18 Q22.1 ╚ Ağciyər arteriyası qapaqlarının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.19 Q22.2 ╚ Ağciyər arteriyası qapaqlarının anadangəlmə çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.20 Q22.4 ╚ Üçtaylı qapağın anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.21 Q22.5 ╚ Ebşteyn anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.22 Q22.6 ╚ Ürəyin sağ tərəfli hipoplaziya sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.23 Q23.0 ╚ Aorta qapağının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.24 Q23.1 ╚ Aorta qapağının anadangəlmə çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.25 Q23.2 ╚ Anadangəlmə mitral stenoz *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.26 Q23.3 ╚ Anadangəlmə mitral çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.27 Q23.4 ╚ Ürəyin sol tərəfli hipoplaziya sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.28 Q24.2 ╚ Üç qulaqcıqlı ürək *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.29 Q24.3 ╚ Ağciyər arteriyası qapağının qıfabənzər stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.30 Q24.4 ╚ Anadangəlmə subaortal stenoz *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.31 Q24.6 ╚ Anadangəlmə ürək blokadası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.32 Q25.0 ╚ Arterial axacağın açıq qalması *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.33 Q25.1 ╚ Aortanın koarktasiyası (preduktal) (postduktal) *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.34 Q25.2 ╚ Aortanın atreziyası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.35 Q25.3 ╚ Aortanın stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.36 Q25.5 ╚ Ağciyər arteriyasının atreziyası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.37 Q25.6 ╚ Ağciyər arteriyasının stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.38 Q26.0 ╚ Baş venanın anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.39 Q26.2 ╚ Ağciyər venalarının birləşməsinin total anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.40 Q26.5 ╚ Portal vena birləşməsinin anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.41 Q26.6 ╚ Portal hepato-arterio-venoz fistula *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.42 Q27.0 ╚ Göbək arteriyasının anadangəlmə olmaması və hipoplaziyası *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.166.43 Q27.1 ╚ Böyrək arteriyasının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1560 ₼
2.7.167 Perinatal dövr üçün spesifik olan infeksion xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.1 P35.0 ╚ Anadangəlmə məxmərək sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.2 P35.1 ╚ Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.3 P35.2 ╚ Sadə herpes (herpes simplex) virusları tərəfindən törədilən anadangəlmə infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.4 P35.3 ╚ Anadangəlmə virus hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.5 P35.8 ╚ Digər anadangəlmə virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.6 P36.0 ╚ Yenidoğulmuşlarda B qrup streptokoklar tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.7 P36.2 ╚ Yenidoğulmuşların qızılı stafilokoklar (Staphylococcus aureus) tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.8 P36.4 ╚ Yenidoğulmuşların bağırsaq çöpləri (Escherichia coli) tərəfindən törədilən sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.9 P36.5 ╚ Yenidoğulmuşların anaerob mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.10 P36.8 ╚ Yenidoğulmuşların digər bakterial agentlər tərəfindən törədilən sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.11 P37.0 ╚ Anadangəlmə vərəm *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.12 P37.1 ╚ Anadangəlmə toksoplazmoz *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.13 P37.2 ╚ Neonatal (disseminə olunmuş) listerioz *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.14 P37.3 ╚ Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən anadangəlmə malyariya *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.15 P37.4 ╚ Digər anadangəlmə malyariya *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.16 P37.5 ╚ Yenidoğulmuşların kandidozu *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.17 P37.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə infeksion və parazitar xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.18 P38 ╚ Yenidoğulmuşların az miqdarda qanaxma ilə və ya qanaxmasız gedən omfaliti *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.19 P39.0 ╚ Neonatal infeksion mastit *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.20 P39.1 ╚ Yenidoğulmuşda konyuktivit və dakriosistit Xlamidiyalar tərəfindən törədilən neonatal konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.21 P39.2 ╚ Dölün digər rubrikalarda təsnif olunmayan amniondaxili infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.22 P39.3 ╚ Sidik yollarının neonatal infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.23 P39.4 ╚ Dəri örtüklərinin neonatal infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.167.24 P39.8 ╚ Perinatal dövr üçün spesifik olan digər dəqiqləşdirilmiş infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 1296 ₼
2.7.168 Döldə və yenidoğulmuşda qeyri-travmatik kəllədaxili qansızma. Döl və yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.168.1 P52.0 ╚ Döldə və yenidoğulmuşda I dərəcəli mədəcikdaxili (qeyri-travmatik) qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.168.2 P52.1 ╚ Döldə və yenidoğulmuşda II dərəcəli mədəcikdaxili (qeyri-travmatik) qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.168.3 P52.2 ╚ Döldə və yenidoğulmuşda mədəcikdaxili (qeyri-travmatik) III dərəcəli qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.168.4 P52.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşun beyninə (qeyri-travmatik) qansızma *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.168.5 P52.5 ╚ Döl və yenidoğulmuşun (qeyri-travmatik) subaraxnoidal qansızması *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.168.6 P52.6 ╚ Döl və yenidoğulmuşun arxa kəllə çuxuruna və beyinciyə (qeyri-travmatik) qansızması *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.168.7 P52.8 ╚ Döl və yenidoğulmuşda digər kəllədaxili (qeyri-travmatik) qansızmalar *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.168.8 P53 ╚ Döl və yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 1352 ₼
2.7.169 Neonatal qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.1 P54.0 ╚ Yenidoğulmuşlarda hematemezis *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.2 P54.1 ╚ Yenidoğulmuşda melena *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.3 P54.2 ╚ Yenidoğulmuşda düz bağırsaqdan qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.4 P54.3 ╚ Yenidoğulmuşda mədə bağırsaq qanaxması *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.5 P54.4 ╚ Yenidoğulmuşda böyrəküstü vəziyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.6 P54.5 ╚ Yenidoğulmuşda dəriyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.7 P54.6 ╚ Yenidoğulmuşda uşaqlıq yolunda qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.8 P54.8 ╚ Yenidoğulmuşda digər dəqiqləşdirilmiş qanaxmalar *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.169.9 P51.0 ╚ Yenidoğulmuşun göbək ciyəsindən massiv qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 755 ₼
2.7.170 Perinatal hematoloji pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.1 P55.0 ╚ Döl və yenidoğulmuşun rezus izoimmunlaşması *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.2 P55.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşun ABO izoimmunlaşması *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.3 P55.8 ╚ Döl və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliklərinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.4 P56.0 ╚ Dölün izoimmunlaşma ilə əlaqədar hidropsu *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.5 P57.0 ╚ İzoimmunlaşma ilə əlaqədar nüvə sarılığı *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.6 P57.8 ╚ Nüvə sarılığının digər dəqiqləşdirilmiş formaları *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.7 P60 ╚ Döldə və yenidoğulmuşda qanın disseminə olunmuş damardaxili laxtalanması *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.8 P61.1 ╚ Yenidoğulmuşun polisitemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.9 P61.2 ╚ Yarımçıq doğulmuşların anemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.10 P61.3 ╚ Dölün qanitirməsi ilə əlaqədar anadangəlmə anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.11 P61.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər anadangəlmə anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.170.12 P61.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş perinatal hematoloji pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1357 ₼
2.7.171 Döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan keçici endokrin pozuntular və maddələr mübadiləsi pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.1 P70.0 ╚ Hamiləlik diabeti olan ananın doğduğu yenidoğulmuş sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.2 P70.1 ╚ Diabetli ananın doğduğu yenidoğulmuş sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.3 P70.2 ╚ Yenidoğulmuşların şəkərli diabeti *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.4 P70.3 ╚ Yatrogen neonatal hipoqlikemiya *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.5 P71.0 ╚ Yenidoğulmuşların inək südü ilə əlaqədar hipokalsiemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.6 P71.1 ╚ Neonatal hipokalsiemiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.7 P71.2 ╚ Neonatal hipomaqniemiya *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.8 P71.3 ╚ Kalsium və maqnezium çatışmazlığı olmadan neonatal tetaniya *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.9 P72.0 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan neonatal ur *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.10 P74.0 ╚ Yenidoğulmuşlarda gecikmiş metabolik asidoz *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.11 P74.1 ╚ Yenidoğulmuşlarda dehidratasiya *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.12 P74.2 ╚ Yenidoğulmuşlarda natriumun disbalansı *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.171.13 P74.3 ╚ Yenidoğulmuşlarda kaliumun disbalansı *2.*3.*4.*5.*6 1565 ₼
2.7.172 Döl və yenidoğulmuşda həzm sisteminin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 897 ₼
2.7.172.1 P75* ╚ Mekonium ileusu sistik fibroz zamanı (E84.1+) *2.*3.*4.*5.*6 897 ₼
2.7.172.2 P76.0 ╚ Mekonium tıxacı sindromu *2.*3.*4.*5.*6 897 ₼
2.7.172.3 P76.1 ╚ Yenidoğulmuşlarda keçici ileus *2.*3.*4.*5.*6 897 ₼
2.7.172.4 P77 ╚ Döl və yenidoğulmuşlarda nekrozlaşan enterokolit *2.*3.*4.*5.*6 897 ₼
2.7.172.5 P78.2 ╚ Ana qanının udulması nəticəsində meydana çıxan melena və hematemezis *2.*3.*4.*5.*6 897 ₼
2.7.172.6 P78.3 ╚ Yenidoğulmuşlarda qeyri-infeksion diareya *2.*3.*4.*5.*6 897 ₼
2.7.173 Döl və yenidoğulmuşda istilik tənziminə və xarici örtüklərə təsir edən hallar *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.173.1 P80.0 ╚ Soyuq travması sindromu *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.173.2 P80.8 ╚ Yenidoğulmuşların digər hipotermiyası *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.173.3 P81.0 ╚ Yenidoğulmuşların xarici mühit faktorlarının törətdiyi hipotermiyası *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.173.4 P81.8 ╚ Yenidoğulmuşlarda istilik tənziminin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.173.5 P83.0 ╚ Yenidoğulmuşların sklereması *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.173.6 P83.1 ╚ Neonatal toksik eritema *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.173.7 P83.2 ╚ Dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar olmayan hidropsu *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.173.8 P83.8 ╚ Xarici örtüklərin döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan digər dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri *2.*3.*4.*5.*6 584 ₼
2.7.174 Perinatal dövrdə meydana çıxan digər pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.1 P93 ╚ Döl və yenidoğulmuşa yeridilən dərman maddələrinin törətdiyi reaksiya və intoksikasiyalar *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.2 P94.0 ╚ Yenidoğulmuşlarda keçici ağır miasteniya *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.3 P94.1 ╚ Anadangəlmə hipertonus *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.4 P94.2 ╚ Anadangəlmə hipotonus *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.5 P96.1 ╚ Yenidoğulmuşlarda ananın narkotik maddələrdən istifadəsi nəticəsində dərman abstinensiyası simptomları *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.6 P96.2 ╚ Yenidoğulmuşlara dərman preparatları yeritdikdən sonra meydana çıxan abstinensiya simptomları *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.7 P96.3 ╚ Geniş kəllə tikişləri (yenidoğulmuşların kraniotabesi) *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.8 P96.5 ╚ Bətndaxili müdaxilələrlə əlaqədar digər rubrikalarda təsnif olunmayan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.9 P96.8 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan digər dəqiqləşdirilmiş pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.10 P58.0 ╚ Qansızma ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.11 P58.1 ╚ Qanaxma ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.12 P58.2 ╚ İnfeksiya ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.13 P58.3 ╚ Polisitemiya ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.14 P58.4 ╚ Yenidoğulmuşa yeridilmiş və ya anadan yenidoğulmuşa keçmiş dərman və ya toksinlərlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.15 P58.5 ╚ Ana qanının udulması ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.16 P58.8 ╚ İfrat hemolizin digər dəqiqləşdirilmiş formaları ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.17 P59.0 ╚ Vaxtından əvvəl dölün azad edilməsi ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.18 P59.1 ╚ Ödün qatılaşma sindromu *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.19 P59.3 ╚ Laktasiyanı inhibə edən vasitələrlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.174.20 P59.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş səbəblərlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 556 ₼
2.7.175 Anadangəlmə böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1378 ₼
2.7.175.1 P96.0 ╚ Anadangəlmə böyrək çatışmazlığı (yenidoğulmuşların uremiyası) *2.*3.*4.*5.*6 1378 ₼
2.7.176 Sistem təsirli antibiotiklərlə, infeksiya əleyhinə və antiparazitar maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.1 T36.0 ╚ Penisillinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.2 T36.1 ╚ Sefalosporinlərlə və digər β-laktamaza əmələ gətirən antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.3 T36.2 ╚ Xloramfenikol qrupu ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.4 T36.3 ╚ Makrolidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.5 T36.4 ╚ Tetrasiklinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.6 T36.5 ╚ Aminoqlikozidlər qrupuna aid antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.7 T36.6 ╚ Rifampisinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.8 T36.7 ╚ Sistem təsirli göbələk əleyhinə antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.9 T36.8 ╚ Sistem təsirə malik digər antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.10 T37.0 ╚ Sulfanilamidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.11 T37.1 ╚ Antibakterial preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.12 T37.2 ╚ Malyariya əleyhinə preparatlarla və qanda parazitlik edən digər ibtidailərə təsir edən maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.13 T37.3 ╚ Digər antiprotozoy preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.14 T37.4 ╚ Helmint əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.15 T37.5 ╚ Virus əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.176.16 T37.8 ╚ Sistem təsirə malik digər dəqiqləşdirilmiş mikrob əleyhinə və antiparazitar maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 702 ₼
2.7.177 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hormonlar, onların sintetik əvəzediciləri və antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.177.1 T38.0 ╚ Qlükokortikoidlər və onların sintetik analoqları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.177.2 T38.1 ╚ Qalxanabənzər vəzinin hormonları və onların əvəzediciləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.177.3 T38.2 ╚ Antitireoid preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.177.4 T38.3 ╚ İnsulinlə və peroral qəbul edilən hipoqlikemik (diabetəleyhinə) preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.177.5 T38.4 ╚ Peroral qəbul edilən kontraseptivlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.177.6 T38.5 ╚ Digər estrogenlər və proqestogenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.177.7 T38.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan antiqonadotropinlərlə, antiestrogenlərlə və antiandrogenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.177.8 T38.7 ╚ Androgenlərlə və onların anabolik analoqları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 707 ₼
2.7.178 Qeyri-opioid ağrıkəsici, hərarətsalıcı və revmatizm əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.178.1 T39.0 ╚ Salisilatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.178.2 T39.1 ╚ 4-aminofenolun sintetik preparatları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.178.3 T39.2 ╚ Pirazolonun sintetik preparatları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.178.4 T39.3 ╚ Digər qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələrlə (NSAID) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.178.5 T39.4 ╚ Revmatizm əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.178.6 T39.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər qeyri-narkotik ağrıkəsici və hərarətsalıcı maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.179 Narkotiklərlə və psixodisleptiklərlə (hallüsinogenlərlə) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.179.1 T40.0 ╚ Opiumla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.179.2 T40.1 ╚ Heroinlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.179.3 T40.2 ╚ Digər opioidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.179.4 T40.3 ╚ Metadonla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.179.5 T40.4 ╚ Digər sintetik narkotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.179.6 T40.5 ╚ Kokainlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.179.7 T40.7 ╚ Kannabislə (sintetik) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.179.8 T40.8 ╚ Lizergidlə (LSD) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 690 ₼
2.7.180 Anesteziyaedici maddələrlə və terapevtik qazlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.180.1 T41.0 ╚ İnhalyasion narkoz maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.180.2 T41.1 ╚ Venadaxili narkoz maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.180.3 T41.3 ╚ Yerli anesteziyaedici maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.180.4 T41.5 ╚ Terapevtik qazlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.181 Qıcolma əleyhinə, sedativ, yuxugətirici və parkinson əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.181.1 T42.0 ╚ Gidantoinin sintetik preparatları ilə zəhərləmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.181.2 T42.1 ╚ İmunostilbenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.181.3 T42.2 ╚ Suksinimidlərlə və oksazolidindionlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.181.4 T42.3 ╚ Barbituratlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.181.5 T42.4 ╚ Benzodiazepinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.181.6 T42.5 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qarışıq qıcolma əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.181.7 T42.6 ╚ Digər qıcolma əleyhinə, sedativ və yuxugətirici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.181.8 T42.8 ╚ Mərkəzi təsirli parkinson ələyhinə preparatlarla və digər əzələ depressantları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.182 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan psixotrop maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 677 ₼
2.7.182.1 T43.0 ╚ Trisiklik və tetrasiklik antidepressantlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 677 ₼
2.7.182.2 T43.1 ╚ Antidepressantlarla – monoaminoksidazanın inhibitorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 677 ₼
2.7.182.3 T43.3 ╚ Antipsixotik və neyroleptik preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 677 ₼
2.7.182.4 T43.4 ╚ Buterofenon və tioksantenin sintetik fenotiazin sırasına aid neyroleptiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 677 ₼
2.7.182.5 T43.6 ╚ Onlara meyillik yaranmasının mümkünlüyü ilə səciyyələnən psixostimuledici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 677 ₼
2.7.182.6 T43.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər psixotrop maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 677 ₼
2.7.183 Əsasən vegetativ sinir sisteminə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.1 T44.0 ╚ Xolinesterazanın ingibitorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.2 T44.1 ╚ Digər parasimpatomimetik (xolinergik) maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.3 T44.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanqlioblokadaedici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.4 T44.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər parasimpatik (antixolinergik və antimuskarin) və spazmolitik maddələrə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.5 T44.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən α-adrenoreseptorların aqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.6 T44.5 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən β-adrenoreseptorların aqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.7 T44.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən α-adrenoreseptorların antaqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.8 T44.7 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən β-adrenoreseptorların antaqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.183.9 T44.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, mərkəzi təsirə malik və adrenoneyronblokadaedici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.184 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən ümumi (sistem) təsir edən və hematoloji təsirli preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.1 T45.0 ╚ Allergiya əleyhinə və qusma əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.2 T45.1 ╚ Şiş əleyhinə və immunodepressiv təsirə malik preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.3 T45.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan vitaminlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.4 T45.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan fermentlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.5 T45.4 ╚ Dəmir və onun birləşmələri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.6 T45.5 ╚ Antikoaqülyantlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.7 T45.6 ╚ Fibrinolizə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.8 T45.7 ╚ Antikoaqulyantların, K vitamininin və digər koaqulyantların antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.184.9 T45.8 ╚ Əsasən sistem və hematoloji təsirli digər preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 717 ₼
2.7.185 Əsasən ürək-damar sisteminə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.1 T46.0 ╚ Ürək qlikozidləri və analoji təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.2 T46.1 ╚ Kalsium kanallarının blokatorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.3 T46.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər aritmiya əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.4 T46.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, tac damarları genişləndirən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.5 T46.4 ╚ Angiotenzini konversiya edən fermentlərin ingibitorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.6 T46.5 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər hipotenziv maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.7 T46.6 ╚ Antihiperlipidemik və antiaterosklerotik maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.8 T46.7 ╚ Periferik damarları genişləndirən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.185.9 T46.8 ╚ Sklerozlaşdırıcı amil daxil olmaqla varikoz əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 730 ₼
2.7.186 Əsasən həzm orqanlarına təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.1 T47.0 ╚ Histaminin H2–reseptorlarının antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.2 T47.1 ╚ Mədə turşusunu neytrallaşdıran və mədə sekresiyasını azaldan digər antiasid preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.3 T47.2 ╚ Qıcıqlandırıcı işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.4 T47.3 ╚ Duz və osmotik işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.5 T47.4 ╚ Digər işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.6 T47.5 ╚ Həzmi stimulə edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.7 T47.6 ╚ İshal əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.8 T47.7 ╚ Qusdurucu maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.186.9 T47.8 ╚ Əsasən mədə-bağırsaq sisteminə təsir edən digər maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 674 ₼
2.7.187 Əsasən saya və skelet əzələlərinə və tənəffüs orqanlarına təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.187.1 T48.0 ╚ Oksitosin qrupu preparatlar ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.187.2 T48.1 ╚ Miorelaksatlarla (skelet əzələlərinin H-xolinoreseptorlarının blokatorları ilə) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.187.3 T48.3 ╚ Öskürək əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.187.4 T48.4 ╚ Bəlğəmgətirici vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.187.5 T48.5 ╚ Zökəm əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.187.6 T48.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, astma əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 667 ₼
2.7.188 Əsasən dəriyə və selikli qişalara təsir edən yerli təsirli preparatlarla və oftalmoloji, otolarinqoloji və stomatoloji praktikada istifadə edilən vasitələrlə zəhərlənmələr *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.1 T49.0 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, yerli təsirli göbələk əleyhinə, infeksiya əleyhinə və iltihab əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.2 T49.1 ╚ Qaşınma əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.3 T49.2 ╚ Bürüyücü vasitələrlə və yerli təsirli detergentlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.4 T49.3 ╚ Yumşaldıcı, qıcıqlanmanı azaldan və müdafiə vasitələri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.5 T49.4 ╚ Keratolitik, keratoplastik və saçların müalicəsi üçün digər preparat və vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.6 T49.5 ╚ Oftalmoloji praktikada tətbiq olunan preparatlarla və vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.7 T49.6 ╚ Otolorinqoloji praktikada tətbiq olunan preparatlarla və vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.8 T49.7 ╚ Yerli tətbiq olunan stomatoloji preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.188.9 T49.8 ╚ Yerli tətbiq olunan digər vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.189 Diuretiklərlə və digər dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri, medikamentlər və bioloji maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.1 T50.0 ╚ Mineralokortikoidlərlə və onların antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.2 T50.1 ╚ "İlgək" diuretikləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.3 T50.2 ╚ Karboanhidraza ingibitorları ilə, benzotiadiazin törəmələri və digər diuretik vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.4 T50.3 ╚ Elektrolit, energetik və su balansına təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.5 T50.4 ╚ Sidik turşusu mübadiləsinə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.6 T50.5 ╚ İştah azaldan vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.7 T50.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan zəhər əleyhinə maddələrlə və kompleksonlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.8 T50.7 ╚ Analeptik vasitələrlə və "opiat" reseptorların antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.189.9 T50.8 ╚ Diaqnostik vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.190 Alkoqolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 795 ₼
2.7.190.1 T51.0 ╚ Etanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 795 ₼
2.7.190.2 T51.1 ╚ Metanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 795 ₼
2.7.190.3 T51.2 ╚ 2-Propanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 795 ₼
2.7.190.4 T51.3 ╚ Təmizlənmiş araq yağlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 795 ₼
2.7.190.5 T51.8 ╚ Digər spirtlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 795 ₼
2.7.191 Üzvi həlledicilərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.191.1 T52.0 ╚ Neft məhsullarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.191.2 T52.1 ╚ Benzolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.191.3 T52.2 ╚ Benzolun homoloqlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.191.4 T52.3 ╚ Qlikoleyin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.191.5 T52.4 ╚ Ketonların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.191.6 T52.8 ╚ Digər üzvü həlledicilərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 715 ₼
2.7.192 Hallogen törəməli alifatik və aromatik karbohidrogenlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 721 ₼
2.7.192.1 T53.0 ╚ Dördxlorlu karbonun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 721 ₼
2.7.192.2 T53.1 ╚ Xloroformun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 721 ₼
2.7.192.3 T53.2 ╚ Trixloretilenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 721 ₼
2.7.192.4 T53.4 ╚ Tetraxloretilenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 721 ₼
2.7.192.5 T53.5 ╚ Xlorftorkarbonların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 721 ₼
2.7.192.6 T53.6 ╚ Digər hallogen törəməli alifatik karbohidrogenlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 721 ₼
2.7.192.7 T53.7 ╚ Digər hallogen törəməli aromatik karbohidrogenlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 721 ₼
2.7.193 Yeyici maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 801 ₼
2.7.193.1 T54.0 ╚ Fenol və onun homoloqlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 801 ₼
2.7.193.2 T54.1 ╚ Digər yeyici üzvi maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 801 ₼
2.7.193.3 T54.3 ╚ Aşındırıcı qələvilər və qələviyəbənzər maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 801 ₼
2.7.194 Sabunların və detergentlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 664 ₼
2.7.194.1 T55 ╚ Sabunların və detergentlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 664 ₼
2.7.195 Metalların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.1 T56.0 ╚ Qurğuşun və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.2 T56.1 ╚ Civə və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.3 T56.2 ╚ Xrom və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.4 T56.3 ╚ Kadmium və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.5 T56.4 ╚ Mis və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.6 T56.5 ╚ Sink və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.7 T56.6 ╚ Qalay və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.8 T56.7 ╚ Berillium və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.195.9 T56.8 ╚ Digər metalların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1053 ₼
2.7.196 Digər qeyri-üzvi maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1025 ₼
2.7.196.1 T57.0 ╚ Arsen və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1025 ₼
2.7.196.2 T57.1 ╚ Fosfor və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1025 ₼
2.7.196.3 T57.2 ╚ Manqan və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1025 ₼
2.7.196.4 T57.3 ╚ Hidrogen sianidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1025 ₼
2.7.196.5 T57.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-üzvi maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 1025 ₼
2.7.197 Dəm qazının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.1 T58 ╚ Dəm qazının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.2 T59.0 ╚ Azot oksidlərinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.3 T59.1 ╚ Kükürd 2-oksidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.4 T59.2 ╚ Formaldehidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.5 T59.3 ╚ Gözyaşardıcı qazın toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.6 T59.4 ╚ Qazabənzər xlorun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.7 T59.5 ╚ Qazabənzər ftor və ftorlu hidrogenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.8 T59.6 ╚ Hidrogensulfidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.9 T59.7 ╚ Karbon 2-oksidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.197.10 T59.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş qazların, tüstülərin və buxarların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 784 ₼
2.7.198 Pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 779 ₼
2.7.198.1 T60.0 ╚ Fosfor üzvi və karbamat insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 779 ₼
2.7.198.2 T60.1 ╚ Hallogenli insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 779 ₼
2.7.198.3 T60.2 ╚ Digər insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 779 ₼
2.7.198.4 T60.3 ╚ Herbisidlərin və funqisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 779 ₼
2.7.198.5 T60.4 ╚ Rodentisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 779 ₼
2.7.198.6 T60.8 ╚ Digər pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 779 ₼
2.7.198.7 T60.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 779 ₼
2.7.199 Qəbul edilmiş dəniz qida məhsullarında olan zəhərli maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.199.1 T61.0 ╚ Sikvatera ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.199.2 T61.1 ╚ Skumbriya ailəsindən olan balıqla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.199.3 T61.2 ╚ Digər balıqla və mollyuskalarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.199.4 T61.8 ╚ Digər dəniz məhsullarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.199.5 T62.0 ╚ Yeyilmiş göbələklərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.199.6 T62.1 ╚ Yeyilmiş giləmeyvələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.199.7 T62.2 ╚ Digər yeyilmiş bitki(lər)in toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.199.8 T62.8 ╚ Qəbul edilmiş qida məhsullarında olan digər zəhərli maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.200 Zəhərli heyvanlarla kontaktla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.200.1 T63.0 ╚ İlan zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.200.2 T63.1 ╚ Digər sürünənlərin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.200.3 T63.2 ╚ Əqrəbin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.200.4 T63.3 ╚ Hörümçəyin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.200.5 T63.4 ╚ Digər buğumayaqlılarının zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.200.6 T63.5 ╚ Balıqla təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.200.7 T63.6 ╚ Digər dəniz heyvanları ilə təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.200.8 T63.8 ╚ Digər zəhərli heyvanlarla təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 796 ₼
2.7.201 Digər və dəqiqləşdirilməmiş maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 738 ₼
2.7.201.1 T65.0 ╚ Sianidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 738 ₼
2.7.201.2 T65.1 ╚ Strixnin və onun duzlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 738 ₼
2.7.201.3 T65.3 ╚ Benzolun və onun homoloqlarının nitrotörəmələri və aminotörəmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 738 ₼
2.7.201.4 T65.4 ╚ Karbon disulfidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 738 ₼
2.7.201.5 T65.5 ╚ Nitroqliserinin və digər azot turşuları və mürrəkəb efirlərinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 738 ₼
2.7.201.6 T65.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan boyalar və boyayıcı maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 738 ₼
2.7.201.7 T65.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 738 ₼
2.7.202 Qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.202.1 T78.0 ╚ Qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.202.2 T78.1 ╚ Qidaya qarşı patoloji reaksiyanın digər əlamətləri *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.202.3 T78.3 ╚ Angionevrotik ödem *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.202.4 T78.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər arzuolunmaz reaksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 530 ₼
2.7.203 Daxili qulağın digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 455 ₼
2.7.203.1 H83.0 ╚ Labirintit *2.*3.*4.*5.*6 455 ₼
2.7.203.2 H83.2 ╚ Labirintin disfunksiyası *2.*3.*4.*5.*6 455 ₼
2.7.203.3 H83.3 ╚ Daxili qulağın səs effektləri *2.*3.*4.*5.*6 455 ₼
2.7.203.4 H83.8 ╚ Daxili qulağın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 455 ₼
2.7.204 Vestibulyar funksiyaların pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 468 ₼
2.7.204.1 H81.4 ╚ Mərkəzi mənşəli başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6 468 ₼
2.7.204.2 H81.8 ╚ Vestibulyar funksiyaların digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 468 ₼
2.7.204.3 H82* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə vestibulyar sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 468 ₼
2.7.205 Otalgiya və qulaqdan ifrazat *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.205.1 H92.0 ╚ Otalgiya *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.205.2 H92.1 ╚ Otoreya *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.205.3 H92.2 ╚ Qulaqdan qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.205.4 H93.0 ╚ Qulağın degenerativ və damar xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.205.5 H93.3 ╚ Eşitmə sinirinin xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.205.6 H94.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə qulağın başqa dəqiqləşdirilmiş zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.206 Yüngül dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.1 T20.1 ╚ Baş və boynun birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.2 T20.5 ╚ Baş və boynun birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.3 T21.1 ╚ Gövdənin birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.4 T21.5 ╚ Gövdənin birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.5 T22.1 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.6 T22.5 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.7 T23.1 ╚ Bilək və əlin birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.8 T23.2 ╚ Bilək və əlin ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.9 T23.5 ╚ Bilək və əlin birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.10 T23.6 ╚ Bilək və əlin ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.11 T24.1 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.12 T24.5 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.13 T25.1 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.14 T25.2 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.15 T25.5 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.16 T29.1 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin birinci dərəcədən artıq olmadığı göstərilən termiki yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.17 T29.5 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin birinci dərəcədən artıq olmadığı göstərilən kimyəvi yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.18 T31.0 ╚ Bədən səthinin 10%-dən az sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.19 T31.1 ╚ Bədən səthinin 10-19% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.20 T32.0 ╚ Bədən səthinin 10%-dən az sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.21 T32.1 ╚ Bədən səthinin 10-19% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.22 T28.0 ╚ Ağız boşluğu və udlağın termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.23 T28.5 ╚ Ağız boşluğu və udlağın kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.24 T26.0 ╚ Göz qapağı və gözyuvası ətrafı nahiyənin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.25 T26.1 ╚ Buynuz qişa və konyuktiva kisəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.26 T26.3 ╚ Gözün və onun köməkçi aparatının digər hissələrinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.27 T26.5 ╚ Göz qapağı və gözyuvası ətrafı nahiyənin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.28 T26.6 ╚ Buynuz qişa və konyuktiva kisəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.29 T26.8 ╚ Gözün və onun köməkçi aparatının digər hissələrinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.206.30 L55.1 ╚ İkinci dərəcəli günəş yanığı *2.*3.**4.*5.*6 368 ₼
2.7.207 Orta dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar, çoxsaylı və dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı yanıqlar *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.1 T20.2 ╚ Baş və boynun ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.2 T20.6 ╚ Baş və boynun ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.3 T21.2 ╚ Gövdənin ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.4 T21.6 ╚ Gövdənin ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.5 T22.2 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.6 T22.6 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.7 T24.2 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.8 T24.6 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.9 T25.6 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.10 T29.2 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin ikinci dərəcədən artıq olmadığı göstərilən termiki yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.11 T29.6 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin ikinci dərəcədən artıq olmadığı göstərilən kimyəvi yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.12 T31.2 ╚ Bədən səthinin 20-29% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.207.13 T32.2 ╚ Bədən səthinin 20-29% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1690 ₼
2.7.208 Ağır dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar, bədənin bir neçə nahiyəsinin termik və kimyəvi yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.1 T23.3 ╚ Bilək və əlin üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.2 T23.7 ╚ Bilək və əlin üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.3 T25.3 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.4 T25.7 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.5 T31.3 ╚ Bədən səthinin 30-39% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.6 T31.4 ╚ Bədən səthinin 40-49% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.7 T32.3 ╚ Bədən səthinin 30-39% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.8 T32.4 ╚ Bədən səthinin 40-49% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.9 T20.3 ╚ Baş və boynun üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.10 T20.7 ╚ Baş və boynun üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.11 T21.3 ╚ Gövdənin üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.12 T21.7 ╚ Gövdənin üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.13 T22.3 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.14 T22.7 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.15 T24.3 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.16 T24.7 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.17 T29.3 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin heç olmasa bir nahiyədə üçüncü dərəcəli yanıq göstərilməklə termiki yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.18 T29.7 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin heç olmasa bir nahiyədə üçüncü dərəcəli yanıq göstərilməklə kimyəvi yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.19 T31.5 ╚ Bədən səthinin 50-59% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.20 T31.6 ╚ Bədən səthinin 60-69% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.21 T31.7 ╚ Bədən səthinin 70-79% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.22 T31.8 ╚ Bədən səthinin 80-89% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.23 T31.9 ╚ Bədən səthinin 90% və ya daha çox sahəsinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.24 T32.5 ╚ Bədən səthinin 50-59% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.25 T32.6 ╚ Bədən səthinin 60-69% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.26 T32.7 ╚ Bədən səthinin 70-79% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.27 T32.8 ╚ Bədən səthinin 80-89% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.208.28 T32.9 ╚ Bədən səthinin 90% və ya daha çox sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 3609 ₼
2.7.209 Gözün və gözün köməkçi aparatının məhdud nahiyəsinin termiki və kimyəvi yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 2111 ₼
2.7.209.1 T26.2 ╚ Göz almasının dağılması və tamlığının pozulmasına gətirib çıxaran termiki yanıq *2.*3.**4.*5.*6 2111 ₼
2.7.209.2 T26.7 ╚ Göz almasının dağılması və tamlığının pozulmasına gətirib çıxaran kimyəvi yanıq *2.*3.**4.*5.*6 2111 ₼
2.7.210 Tənəffüs yollarının termiki və kimyəvi yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.7.210.1 T27.1 ╚ Qırtlaq, traxeya və ağciyərin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.7.210.2 T27.5 ╚ Qırtlaq, traxeya və ağciyərin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.7.210.3 T27.0 ╚ Qırtlaq və traxeyanın termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.7.210.4 T27.2 ╚ Tənəffüs yollarının digər şöbələrinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.7.210.5 T27.4 ╚ Qırtlaq və traxeyanın kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.7.210.6 T27.6 ╚ Tənəffüs yollarının digər şöbələrinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.7.211 Digər daxili orqanların termiki və kimyəvi yanıqları *2.*3.**4.*5.*6 1474 ₼
2.7.211.1 T28.1 ╚ Qida borusunun termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1474 ₼
2.7.211.2 T28.2 ╚ Həzm yolunun digər şöbələrinin termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1474 ₼
2.7.211.3 T28.3 ╚ Daxili sidik-cinsiyyət orqanlarının termiki yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1474 ₼
2.7.211.4 T28.6 ╚ Qida borusunun kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1474 ₼
2.7.211.5 T28.7 ╚ Həzm yolunun digər şöbələrinin kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1474 ₼
2.7.211.6 T28.8 ╚ Daxili sidik-cinsiyyət orqanlarının kimyəvi yanığı *2.*3.**4.*5.*6 1474 ₼
2.7.212 Osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.212.1 M86.0 ╚ Kəskin hematogen osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.212.2 M86.1 ╚ Kəskin osteomielitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.212.3 M86.2 ╚ Yarımkəskin osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.212.4 M86.4 ╚ Drenə olunmuş sinusla xroniki osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.212.5 M86.5 ╚ Digər xroniki hematogen osteomielitlər *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.212.6 M86.6 ╚ Digər xroniki osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.212.7 M86.8 ╚ Digər osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213 Artrozlar *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.1 M15.0 ╚ Birincili generalizə olunmuş (osteo)artroz *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.2 M15.1 ╚ Heberden düyünləri (artropatiya ilə) *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.3 M15.2 ╚ Buşar düyünləri (artropatiya ilə) *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.4 M15.3 ╚ İkincili çoxsaylı artroz *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.5 M15.4 ╚ Eroziv (osteo)artroz *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.6 M16.0 ╚ İkitərəfli birincili koksartroz *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.7 M16.2 ╚ İkitərəfli displaziya nəticəsində koksartroz *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.8 M16.4 ╚ İkitərəfli posttravmatik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.9 M17.0 ╚ Birincili ikitərəfli qonartroz *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.213.10 M17.2 ╚ İkitərəfli posttravmatik qonartroz *2.*3.*4.*5.*6 970 ₼
2.7.214 Əzələlərin xəstəlikləri *2.*3.**4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.1 M60.0 ╚ İnfeksion miozit *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.2 M61.0 ╚ Ossifikasiya edən travmatik miozit *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.3 M61.1 ╚ Proqressivləşən, ossifikasiya edən miozit *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.4 M61.2 ╚ Əzələlərin paralitik ossifikasiya və kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.5 M61.3 ╚ Əzələlərin yanıqla əlaqədar ossifikasiya və kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.6 M61.4 ╚ Əzələnin digər kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.7 M61.5 ╚ Əzələnin digər ossifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.8 M62.0 ╚ Əzələnin ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.9 M62.1 ╚ Əzələnin digər cırılması (qeyri-travmatik) *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.10 M62.2 ╚ Əzələnin işemik infarktı (Qeyri-travmatik sıxılma sindromu) *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.214.11 M62.3 ╚ İmmobilizasiya sindromu (paraplegik) *2.*3.*4.*5.*6 1252 ₼
2.7.215 Sinovial qişaların və vətərlərin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.215.1 M65.0 ╚ Vətər qişasının absesi *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.215.2 M65.1 ╚ Digər infeksion (teno) sinovitlər *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.215.3 M65.2 ╚ Kalsifikasiyalaşan tendinit *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.215.4 M66.3 ╚ Bükücü vətərlərin spontan qırılması *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.215.5 M66.4 ╚ Digər vətərlərin spontan qırılması *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.215.6 M67.1 ╚ Vətərlərin (yataqlarının) digər kontrakturası *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.215.7 M67.3 ╚ Miqrasiya edən sinovit *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.215.8 M68.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə sinovial qişaların və vətərlərin başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.216 Yumşaq toxumaların digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.1 M70.4 ╚ Prepatelyar bursit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.2 M70.5 ╚ Diz oynağının digər bursitləri *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.3 M70.6 ╚ Böyük burmanın (bud sümüyünün) bursiti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.4 M70.7 ╚ Budun digər bursitləri *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.5 M71.0 ╚ Sinovial kisənin absesi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.6 M71.1 ╚ Digər infeksion bursitlər *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.7 M71.4 ╚ Sinovial kisəyə kalsiumun çökməsi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.8 M71.5 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər bursitlər *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.9 M71.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bursopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.10 M72.6 ╚ Nekrozlaşan fassit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.11 M75.0 ╚ Çiynin adgeziv kapsuliti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.12 M75.1 ╚ Çiyin rotatorunun sıxılması sindromu *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.13 M75.2 ╚ İkibaşlı əzələnin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.14 M75.3 ╚ Çiynin kalsifikasiyalaşan tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.15 M75.4 ╚ Çiynin zərbə sindromu *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.16 M75.5 ╚ Çiynin bursiti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.17 M75.8 ╚ Çiynin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.18 M76.0 ╚ Sağrı əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.19 M76.1 ╚ Bel əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.20 M76.2 ╚ Qalça darağı əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.21 M76.3 ╚ Qalça-qamış bağı sindromu *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.22 M76.4 ╚ Qamış kollateral (Pelleqrini-Ştidi) bursiti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.23 M76.5 ╚ Diz qapağı nahiyəsinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.24 M76.6 ╚ Daban (Axill) vətərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.25 M76.7 ╚ İncik sümüyünün tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.26 M76.8 ╚ Pəncə istisna olmaqla aşağı ətrafın digər entezopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.27 M77.0 ╚ Medial epikondilit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.216.28 M77.1 ╚ Lateral epikondilit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.217 Sümük sıxlığının və strukturunun pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.1 M80.0 ╚ Patoloji sınıqla müşayiət olunan menopauzadan sonrakı osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.2 M80.1 ╚ Yumurtalıqların çıxarılmasından sonra patoloji sınıqla müşayiət olunan osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.3 M80.2 ╚ Hərəkətsizliklə bağlı patoloji sınıqla müşayiət olunan osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.4 M80.3 ╚ Bağırsaqlarda sorulmanın pozulması ilə bağlı patoloji sınıqla müşayiət olunan cərrahi əməliyyatdan sonrakı osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.5 M80.4 ╚ Patoloji sınıqla müşayiət olunan dərman osteoporozu *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.6 M80.5 ╚ Patoloji sınıqla müşayiət olunan idiopatik osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.7 M80.8 ╚ Patoloji sınıqla müşayiət olunan digər osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.8 M83.0 ╚ Doğuşdan sonrakı osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.9 M83.1 ╚ Qocalıq osteomalyasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.10 M83.2 ╚ Sorulmanın pozulması ilə bağlı osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.11 M83.8 ╚ Yaşlılarda digər osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.12 M84.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan stress sınıqları *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.13 M84.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan patoloji sınıqlar *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.14 M85.0 ╚ Fibroz displaziya (bir sümüyün, seçici) *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.15 M85.1 ╚ Skeletin flüorozu *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.217.16 M85.5 ╚ Anevrizmal sümük kistası *2.*3.*4.*5.*6 1283 ₼
2.7.218 Qabırğanın (qabırğaların), döş sümüyünün və onurğanın döş şöbəsinin sınığı. Döş qəfəsinin kapsul-bağ aparatının və oynaqlarının çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.218.1 S22.2 ╚ Döş sümüyünün sınığı *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.218.2 S22.3 ╚ Qabırğanın sınığı *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.218.3 S22.4 ╚ Qabırğaların çoxsaylı sınıqları *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.218.4 S23.1 ╚ Döş fəqərəsinin çıxığı *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.218.5 S20.2 ╚ Döş qəfəsinin əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.218.6 S21.2 ╚ Döş qəfəsinin arxa divarının açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.218.7 S22.0 ╚ Döş fəqərəsinin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.218.8 S22.1 ╚ Onurğanın döş şöbəsinin çoxsaylı sınıqları *2.*3.*4.*5.*6 962 ₼
2.7.219 Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin əzələ və vətərinin travması. Baldır səviyyəsində əzələ və vətərin travması. Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində əzələ və vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.1 S76.0 ╚ Bud-çanaq oynağının əzələ və vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.2 S76.1 ╚ Dördbaşlı əzələ və onun vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.3 S76.2 ╚ Budu yaxınlaşdıran əzələ və onun vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.4 S76.3 ╚ Bud səviyyəsində, arxa qrup əzələlərindən vətər və əzələnin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.5 S76.7 ╚ Bud-çanaq oynağı və bud səviyyəsində bir neçə əzələ və vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.6 S86.0 ╚ Daban (Axill) vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.7 S86.1 ╚ Arxa qrup əzələlərə aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.8 S86.2 ╚ Ön qrup əzələlərə aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.9 S86.3 ╚ İncik əzələ qruplarına aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.10 S86.7 ╚ Baldır səviyyəsində bir neçə əzələ və vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.11 S86.8 ╚ Baldır səviyyəsində digər əzələ və vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.12 S96.0 ╚ Barmağı bükən uzun əzələ və onun vətərinin aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.13 S96.1 ╚ Barmağı açan uzun əzələ və onun vətərinin aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.14 S96.2 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində məxsusi əzələ və vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.15 S96.7 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində bir neçə əzələ və vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.219.16 S96.8 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində digər əzələ və vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.220 Aşağı ətrafların travması (bərk əzilməsi, travmatik amputasiyası) *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.1 S77.0 ╚ Bud-çanaq oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.2 S77.1 ╚ Budun bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.3 S77.2 ╚ Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.4 S79.7 ╚ Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.5 S79.8 ╚ Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin digər dəqiqləşdirilmiş travmaları *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.6 S87.0 ╚ Diz oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.7 S89.7 ╚ Baldırın çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.8 S97.0 ╚ Aşıq-baldır oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.9 S97.8 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın digər şöbələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.220.10 S99.7 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6 719 ₼
2.7.221 Digər osteopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1328 ₼
2.7.221.1 M87.0 ╚ Sümüyün idiopatik aseptik nekrozu *2.*3.*4.*5.*6 1328 ₼
2.7.221.2 M87.1 ╚ Dərman osteonekrozu *2.*3.*4.*5.*6 1328 ₼
2.7.221.3 M87.2 ╚ Keçirilmiş travma ilə bağlı osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6 1328 ₼
2.7.221.4 M87.3 ╚ Digər ikincili osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6 1328 ₼
2.7.221.5 M87.8 ╚ Digər osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6 1328 ₼
2.7.221.6 M90.3* ╚ Kesson xəstəliyində osteonekroz (T70.3+) *2.*3.*4.*5.*6 1328 ₼
2.7.221.7 M90.5* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6 1328 ₼
2.7.222 Xondropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 720 ₼
2.7.222.1 M91.3 ╚ Psevdokoksalgiya *2.*3.*4.*5.*6 720 ₼
2.7.222.2 M94.1 ╚ Residivləşən polixondrit *2.*3.*4.*5.*6 720 ₼
2.7.222.3 M94.2 ╚ Xondromalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 720 ₼
2.7.222.4 M93.0 ╚ Bud sümüyünün yuxarı epifizinin (qeyri-travmatik) sürüşməsi *2.*3.*4.*5.*6 720 ₼
2.7.222.5 M93.2 ╚ Ayıran osteoxondrit *2.*3.*4.*5.*6 720 ₼
2.7.222.6 M93.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş osteoxondropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 720 ₼
2.7.223 Sümük-əzələ sisteminin tibbi prosedurdan sonra başqa rubrikalarda təsnif olunmayan zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.223.1 M99.1 ╚ Natamam (vertebral) çıxıq kompleksi *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.223.2 M99.2 ╚ Burxulmada sinir kanalı stenozu *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.223.3 M99.5 ╚ Sinir kanalının fəqərəarası disk stenozu *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.224 Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.1 T03.1 ╚ Döş qəfəsi, beldən aşağı hissənin və çanaq oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.2 T03.3 ╚ Aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.3 T03.4 ╚ Yuxarı və aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.4 T03.8 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin oynaqlarının kapsul-bağ aparatının digər müştərək çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.5 T04.1 ╚ Döş qəfəsinin, qarın nahiyəsinin, beldən aşağı hissənin və çanağın bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.6 T04.3 ╚ Aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.7 T04.4 ╚ Yuxarı və aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.8 T04.7 ╚ Döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin, çanağın və ətrafın (ətrafların) bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.224.9 T04.8 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin digər müştərək bərk əzilmələri *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.225 Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.225.1 T06.2 ╚ Sinirlərin bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.225.2 T06.3 ╚ Qan damarlarının bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.225.3 T06.4 ╚ Əzələ və vətərlərin bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.225.4 T06.5 ╚ Döş qəfəsi orqanları ilə qarın boşluğu və çanaq orqanlarının müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.225.5 T06.8 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə digər dəqiqləşdirilmiş travmalar *2.*3.*4.*5.*6 743 ₼
2.7.226 İnfeksion artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.1 M00.0 ╚ Stafilokokk artriti və poliartriti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.2 M00.1 ╚ Pnevmokokk artriti və poliartriti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.3 M00.2 ╚ Digər streptokokk artriti və poliartritləri *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.4 M00.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial törədicilər tərəfindən törədilən artrit və poliartritlər *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.5 M01.0* ╚ Meninqokokk artriti (A39.8+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.6 M01.1* ╚ Vərəm artriti (A18.0) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.7 M01.2* ╚ Laym xəstəliyində artrit (A69.2+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.8 M01.3* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa bakterial xəstəliklər zamanı artrit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.9 M01.4* ╚ Məxmərəkdə artrit (B06.8+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.10 M01.5* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa virus xəstəlikləri zamanı artrit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.11 M01.6* ╚ Mikozlarda artrit (B35-B49+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.12 M01.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı artrit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.13 M02.0 ╚ Bağırsaq şuntunu müşayiət edən artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.14 M02.1 ╚ Dizenteriyadan sonrakı artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.15 M02.2 ╚ İmmunlaşmadan sonrakı artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.16 M02.3 ╚ Reyter xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.17 M02.8 ╚ Digər reaktiv artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.18 M03.0* ╚ Keçirilmiş meninqokokk infeksiyasından sonrakı artrit (A39.8+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.19 M03.2* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa postinfeksion artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.226.20 M03.6* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə reaktiv artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227 İltihabi poliartropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.1 M05.0 ╚ Felti sindromu *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.2 M05.1+ ╚ Ağciyərlərin revmatoid xəstəliyi (J99.0*) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.3 M05.2 ╚ Revmatoid vaskulit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.4 M05.3+ ╚ Digər orqan və sistemlərin cəlb olunması ilə müşayiət edilən revmatoid artrit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.5 M05.8 ╚ Digər seropozitiv revmatoid artritlər *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.6 M06.0 ╚ Seroneqativ revmatoid artrit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.7 M06.1 ╚ Yaşlılarda inkişaf edən Still xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.8 M06.2 ╚ Revmatoid bursit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.9 M06.4 ╚ İltihabi poliartropatiya *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.10 M07.0* ╚ Distal falanqaarası psoriatik artropatiya (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.11 M07.1* ╚ Mutilyasiya edən artrit (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.12 M07.2* ╚ Psoriatik spondilit (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.13 M07.3* ╚ Digər psoriatik artropatiyalar (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.14 M07.4* ╚ Kron (regionar enterit) xəstəliyində artropatiya (K50.– +) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.15 M07.5* ╚ Xoralı kolitdə artropatiya (K51.– +) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.16 M07.6* ╚ Digər enteropatik artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.17 M08.0 ╚ Gənclik revmatoid artriti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.18 M08.1 ╚ Gənclik ankilozlaşan spondilit *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.19 M08.2 ╚ Sistem başlanğıclı gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.20 M08.3 ╚ Gənclik poliartriti (seroneqativ) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.21 M08.4 ╚ Pausiartikulyar gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.22 M08.8 ╚ Digər gənclik artritlər *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.23 M08.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.24 M09.0* ╚ Psoriazda gənclik artriti (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.25 M09.1* ╚ Kron (regionar enterit) xəstəliyində gənclik artriti (K50.–+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.26 M09.2* ╚ Xoralı kolitdə gənclik artriti (K51.–+) *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.227.27 M09.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.228 Artropatiyalar və digər artrozlar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.1 M10.0 ╚ İdiopatik podaqra *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.2 M10.1 ╚ Qurğuşun podaqrası *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.3 M10.2 ╚ Dərman podaqrası *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.4 M10.3 ╚ Böyrək funksiyalarının pozulması nəticəsində əmələ gələn podaqra *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.5 M10.4 ╚ Digər ikincili podaqra *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.6 M11.0 ╚ Hidroksiapatitin çökməsi *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.7 M11.1 ╚ İrsi xondrokalsinoz *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.8 M11.2 ╚ Digər xondrokalsinoz *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.9 M11.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş kristallik artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.10 M12.0 ╚ Xroniki postrevmatik artropatiya (Jakku) *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.11 M12.1 ╚ Kaşin-Bek xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.12 M12.2 ╚ Xovlu-düyunlü (villonodulyar) sinovit (piqmentli) *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.13 M12.3 ╚ Palindrom revmatizm *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.14 M12.4 ╚ İntermittent hidrartroz *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.15 M14.0* ╚ Ferment çatışmazlığı və digər irsi pozuntularla bağlı podaqrik artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.16 M14.1* ╚ Digər mübadilə pozuntularında kristallik artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.17 M14.2* ╚ Diabetik artropatiya (E10-E14 ümumi dördüncü. 6+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.18 M14.3* ╚ Lipoid dermatoartrit (E78.8+) *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.19 M14.4* ╚ Amiloidozda artropatiya (E85.–+) *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.20 M14.5* ╚ Endokrin sistemin digər xəstəliklərində, qidalanma və mübadilə pozuntularında artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.21 M14.6 ╚ Nevropatik artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.22 M14.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunan digər dəqiqləşdirilmiş xəstəliklərdə artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.23 M15.8 ╚ Digər poliartroz *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.24 M16.1 ╚ Digər birincili koksartroz *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.25 M16.3 ╚ Digər displastik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.26 M16.5 ╚ Digər posttravmatik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.27 M16.6 ╚ Digər ikitərəfli ikincili koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.28 M16.7 ╚ Digər ikincili koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.29 M17.1 ╚ Digər birincili qonartroz *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.30 M17.3 ╚ Digər posttravmatik qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.31 M17.4 ╚ Digər ikitərəfli ikincili qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.32 M17.5 ╚ Digər ikincili qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.33 M19.0 ╚ Digər oynaqların birincili artrozu *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.34 M19.1 ╚ Digər oynaqların posttravmatik artrozu *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.35 M19.2 ╚ Digər ikincili artroz *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.228.36 M19.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş artroz *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.229 Birləşdirici toxumanın sistem zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.1 M30.0 ╚ Düyünlü poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.2 M30.1 ╚ Ağciyərlərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.3 M30.2 ╚ Yuvenil poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.4 M30.3 ╚ Limfonodulyar dəri-selikli qişa sindromu (Kavasaki) *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.5 M30.8 ╚ Düyünlü poliarteriit ilə bağlı digər hallar *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.6 M31.0 ╚ Hiperhəssas angiit *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.7 M31.2 ╚ Ölümcül orta qranuloma *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.8 M31.3 ╚ Veqener qranulomatozu *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.9 M31.4 ╚ Aorta qövsü sindromu (Takayasu) *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.10 M31.5 ╚ Revmatik polimialgiya ilə nəhəng hüceyrəli arteriit *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.11 M31.6 ╚ Digər nəhənghüceyrəli arteriitlər *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.12 M31.7 ╚ Mikroskopik poliangiitlər *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.13 M31.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş nekrozlaşan vaskulopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.14 M32.0 ╚ Medikamentoz sistem qırmızı qurdeşənəyi *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.15 M32.1 ╚ Digər orqan və ya sistemlərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan sistem qırmızı qurdeşənəyi *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.16 M32.8 ╚ Sistem qırmızı qurdeşənəyinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.17 M34.0 ╚ Proqressivləşən sistemli skleroz *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.18 M34.1 ╚ CR(E)ST sindromu *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.19 M34.2 ╚ Dərman preparatları və kimyəvi birləşmələrin təsirindən yaranan sistemli skleroz *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.20 M34.8 ╚ Sistemli sklerozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.21 M35.0 ╚ Quru sindrom (Şeqren) *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.22 M35.1 ╚ Digər çarpaz sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.23 M35.2 ╚ Behçet xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.24 M35.3 ╚ Revmatik polimialgiya *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.25 M35.4 ╚ Diffuz (eozinofil) fassit *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.26 M35.5 ╚ Çoxocaqlı fibroskleroz *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.27 M35.6 ╚ Veber-Krisçenin residivləşən pannikuliti *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.28 M35.7 ╚ Artıq hərəkətlərlə müşayiət olunan hipermobil tərpənmə sindromu *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.29 M36.2* ╚ Hemofiliyada artropatiya (D66-D68+) *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.30 M36.3* ╚ Digər qan xəstəliklərində artropatiyalar (D50-D76+) *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.31 M36.4* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan hiperhəssaslıq reaksiyalarında artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.229.32 M36.8* ╚ Birləşdirici toxumanın digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə sistem zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 734 ₼
2.7.230 Digər spondilopatiyalar. Digər dorsopatiyalar. Yumşaq toxumaların digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.1 M49.2* ╚ Enterobakterial spondilit (A01-A04+) *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.2 M49.4* ╚ Neyropatik spondilopatiya *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.3 M49.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.4 M53.8 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş dorsopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.5 M63.0* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklərdə miozitlər *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.6 M63.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan protozoy və parazitar xəstəliklərdə miozitlər *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.7 M63.2* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion xəstəliklərdə miozit *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.8 M63.3* ╚ Sarkoidozda miozit (D86.8+) *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.9 M63.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa əzələ pozuntu *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.10 M73.8* ╚ Yumşaq toxumaların digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.11 M77.5 ╚ Pəncənin digər entezopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.230.12 M77.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər entezopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 740 ₼
2.7.231 Osteopatiyalar və xondropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 753 ₼
2.7.231.1 M89.5 ╚ Osteoliz *2.*3.*4.*5.*6 753 ₼
2.7.231.2 M89.6 ╚ Poliomielitdən sonra osteopatiya *2.*3.*4.*5.*6 753 ₼
2.7.231.3 M90.0* ╚ Sümüklərin vərəmi (A18.0+) *2.*3.*4.*5.*6 753 ₼
2.7.231.4 M90.4* ╚ Hemoqlobinopatiyalar nəticəsində osteonekroz (D50-D64+) *2.*3.*4.*5.*6 753 ₼
2.7.232 Gözün və göz yuvasının travması *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.1 S05.1 ╚ Göz alması və göz yuvası toxumalarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.2 S05.0 ╚ Yad cisim olması barədə məlumat verilmədən konyuktivanın travması və buynuz qişanın sıyrıntısı *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.3 S05.2 ╚ Göz yuvasıdaxili toxumanın batması və ya itirilməsi ilə müşayiət olunan gözün cırılmış yarası *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.4 S05.3 ╚ Gözün cırılmış yarası; göz yuvasıdaxili toxumanın batması və ya itirilməsi baş vermədən *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.5 S05.4 ╚ Yad cisim olması ilə və ya yad cisim olmadan göz yuvasının dəlib keçmiş yarası *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.6 S05.5 ╚ Göz almasının yad cisim olması ilə dəlib keçmiş yarası *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.7 S05.6 ╚ Göz almasının yad cisim olmadan dəlib keçmiş yarası *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.8 S05.7 ╚ Göz almasının (qopub) çıxması *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.232.9 S05.8 ╚ Gözün və göz yuvasının digər travmaları *2.*3.*4.*5.*6 478 ₼
2.7.233 Başın bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.233.1 S07.0 ╚ Üzün bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 494 ₼
2.7.234 Qan damarlarının boyun səviyyəsində travması. Boyun travmaları *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.234.1 S17.0 ╚ Qırtlaq və traxeyanın bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.234.2 S17.8 ╚ Boynun digər hissələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.234.3 S19.7 ╚ Boynun çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.234.4 S19.8 ╚ Boynun digər dəqiqləşdirilmiş travmaları *2.*3.*4.*5.*6 683 ₼
2.7.235 Qarın, beldən aşağı hissənin və çanağın səthi travması *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.235.1 S30.0 ╚ Beldən aşağı hissənin və çanağın əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.235.2 S30.1 ╚ Qarın divarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.235.3 S30.2 ╚ Xarici cinsiyyət orqanlarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.235.4 S30.7 ╚ Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın çoxsaylı səthi travmaları *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.235.5 S38.0 ╚ Xarici cinsiyyət orqanlarının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.235.6 S32.0 ╚ Bel fəqərəsinin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 735 ₼
2.7.236 Başın travmaları *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.1 S02.1 ╚ Kəllə əsasının sınığı *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.2 S06.3 ╚ Baş beynin ocaqlı travması *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.3 S06.4 ╚ Epidural qansızma *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.4 S06.5 ╚ Travmatik Subdural qansızma *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.5 S06.6 ╚ Travmatik subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.6 S06.7 ╚ Uzun sürən komatoz vəziyyətlə müşayət olunan kəllədaxili travma *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.7 S06.8 ╚ Digər kəllədaxili travmalar *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.8 S07.1 ╚ Kəllənin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.9 S07.8 ╚ Başın digər hissələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.10 S00.0 ╚ Başın tüklü hissəsinin səthi travması *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.11 S00.1 ╚ Göz qapağı və gözyuvası yanı nahiyənin əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.12 S00.2 ╚ Göz qapağı və gözyuvası yanı nahiyənin digər səthi travmaları *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.13 S00.3 ╚ Burnun səthi travması *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.14 S00.4 ╚ Qulağın səthi travması *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.15 S00.5 ╚ Dodağın və ağız boşluğunun səthi travması *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.16 S00.7 ╚ Başın çoxsaylı səthi travmaları *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.17 S00.8 ╚ Başın digər hissələrinin səthi travması *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.18 S01.0 ╚ Başın tüklü hissəsinin açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.19 S01.1 ╚ Göz qapağı və gözyuvası yanı nahiyənin açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.20 S01.2 ╚ Burnun açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.21 S01.3 ╚ Qulağın açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.22 S01.4 ╚ Yanaq və gicgah-çənə nahiyəsinin açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.23 S01.5 ╚ Dodaq və ağız boşluğunun açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.24 S01.7 ╚ Başın çoxsaylı açıq yaraları *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.25 S01.8 ╚ Başın digər nahiyələrinin açıq yaraları *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.26 S02.0 ╚ Kəllə tağının sınığı *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.27 S02.3 ╚ Gözyuvası dibinin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.28 S02.4 ╚ Almacıq sümüyü və əngin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.29 S02.6 ╚ Alt çənənin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.30 S02.7 ╚ Kəllə sümükləri və üz sümüklərinin çoxsaylı sınıqları *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.31 S02.8 ╚ Digər üz sümükləri və kəllə sümüklərinin sınıqları *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.32 S03.1 ╚ Burnun qığırdaq arakəsməsinin çıxığı *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.33 S06.2 ╚ Baş beynin diffuz travması *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.34 S08.0 ╚ Başın tüklü hissəsinin qopub ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.35 S08.1 ╚ Qulağın travmatik amputasiyası *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.236.36 S08.8 ╚ Başın digər hissələrinin travmatik amputasiyası *2.*3.*4.*5.*6 867 ₼
2.7.237 Bədənin bir neçə nahiyələrinin zədələnmələri, travmaları *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.1 S13.3 ╚ Boyun səviyyəsində çoxsaylı çıxıqlar *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.2 S13.4 ╚ Onurğanın boyun şöbəsinin bağ aparatının gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.3 S14.0 ╚ Onurğa beynin boyun şöbəsinin kontuziya və ödemi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.4 S14.2 ╚ Onurğanın boyun şöbəsinin sinir kökünün travması *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.5 S14.3 ╚ Bazu kələfinin travması *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.6 S24.0 ╚ Onurğa beyninin döş şöbəsinin əzilməsi və ödemi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.7 S24.2 ╚ Onurğanın döş şöbəsinin sinir köklərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.8 S24.3 ╚ Döş qəfəsinin periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.9 S24.4 ╚ Döş şöbəsinin simpatik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.10 S24.5 ╚ Döş şöbəsinin digər sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.11 T03.0 ╚ Baş və boyun nahiyələrini əhatə edən oynaqların kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.12 T04.0 ╚ Başın və boynun bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.13 T06.0 ╚ Baş-beyin və kəllə sinirlərinin, onurğa beynin və boyun səviyyəsində digər sinirlər ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.14 T06.1 ╚ Sinirlərin və onurğa beynin bədənin digər bir neçə nahiyələrinin prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.15 M49.5* ╚ Onurğanın digər rubrikalarda təsnif olunan digər xəstəliklərdə zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.237.16 M51.8 ╚ Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 733 ₼
2.7.238 Donvurma. Toxumaların nekrozlaşan donvurması *2.*3.**4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.1 T34.0 ╚ Baş nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.2 T34.1 ╚ Boyun nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.3 T34.2 ╚ Döş qəfəsi nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.4 T34.3 ╚ Qarın divarı, beldən aşağı hissənin və çanağın toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.5 T34.4 ╚ Qol nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.6 T34.5 ╚ Bilək və əl nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.7 T34.6 ╚ Bud-çanaq nahiyəsi və budun toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.8 T34.7 ╚ Diz və baldır nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.9 T34.8 ╚ Aşıq-baldır oynağı nahiyəsi və ayağın toxumaların nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.238.10 T35.1 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən, toxumaların nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1592 ₼
2.7.239 Xarici səbəblərin təsirinin digər və dəqiqləşdirilməmiş effektləri *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.1 T67.0 ╚ İstilik və günvurma *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.2 T67.1 ╚ İstilik bayılması *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.3 T67.2 ╚ İstilik qıcolması *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.4 T67.7 ╚ İstilik ödemi *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.5 T69.0 ╚ Səngər əli və ayağı *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.6 T70.0 ╚ Qulağın barotravması *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.7 T70.1 ╚ Əlavə cibin barotravması *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.8 T70.3 ╚ Kesson xəstəliyi (dekompression xəstəlik) *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.239.9 T71 ╚ Asfiksiya *2.*3.*4.*5.*6 756 ₼
2.7.240 Digər xarici səbəblərin təsiri *2.*3.*4.*5.*6 844 ₼
2.7.240.1 T75.0 ╚ İldırımla zədələnmə *2.*3.*4.*5.*6 844 ₼
2.7.240.2 T75.1 ╚ Suda boğulma və qeyri-ölümcül suya batma *2.*3.*4.*5.*6 844 ₼
2.7.240.3 T75.4 ╚ Elektrik cərəyanının təsiri *2.*3.*4.*5.*6 844 ₼
2.7.241 Travmaların başqa rubrikalarda təsnif olunmayan bəzi erkən ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 808 ₼
2.7.241.1 T79.4 ╚ Travmatik şok *2.*3.*4.*5.*6 808 ₼
2.7.241.2 T79.5 ╚ Travmatik anuriya *2.*3.*4.*5.*6 808 ₼
2.7.241.3 T79.6 ╚ Əzələnin travmatik işemiyası *2.*3.*4.*5.*6 808 ₼
2.7.242 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik müdaxilələrin digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 793 ₼
2.7.242.1 T88.2 ╚ Anesteziya ilə bağlı şok *2.*3.*4.*5.*6 793 ₼
2.7.242.2 T88.3 ╚ Anesteziyanın törətdiyi bədxassəli hipertermiya *2.*3.*4.*5.*6 793 ₼
2.7.242.3 T88.4 ╚ Uğursuz və ya çətin intubasiya *2.*3.*4.*5.*6 793 ₼
2.7.242.4 T88.6 ╚ Adekvat təyin edilmiş və düzgün tətbiq edilmiş dərman maddəsinə patoloji reaksiya ilə əlaqədar anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6 793 ₼
2.7.243 İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiyalarla əlaqədar ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 788 ₼
2.7.243.1 T80.0 ╚ İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə əlaqədar hava emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 788 ₼
2.7.243.2 T80.2 ╚ İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə bağlı infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 788 ₼
2.7.243.3 T80.3 ╚ AB0 uyğunsuzluğuna reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 788 ₼
2.7.243.4 T80.4 ╚ Rh uyğunsuzluğuna reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 788 ₼
2.7.243.5 T80.5 ╚ Zərdabın yeridilməsi ilə bağlı anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6 788 ₼
2.7.244 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurların ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.7.244.1 T81.0 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurları ağırlaşdıran qanaxma və hematoma *2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.7.244.2 T81.1 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlardan sonra və ya prosedurlar zamanı şok *2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.7.244.3 T81.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlarla bağlı infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.7.244.4 T81.7 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlarla bağlı damar ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.7.245 Ürək və damar qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.1 T82.0 ╚ Ürək qapağı protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.2 T82.1 ╚ Ürək ritminin elektron aparıcısı ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşması *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.3 T82.2 ╚ Arterial şunt ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.4 T82.3 ╚ Digər damar transplantatları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.5 T82.4 ╚ Dializ məqsədilə damar kateteri ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.6 T82.5 ╚ Digər ürək və damar qurğuları və implantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.7 T82.6 ╚ Ürək qapağı protezi ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.8 T82.7 ╚ Digər ürək və damar qurğuları, implantantları və transplantatları ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.245.9 T82.8 ╚ Ürək və damar protezləri, implantantları və transplantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.246 Sidik-cinsiyyət protez qurğuları, implantantları və transplantatları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.246.1 T83.0 ╚ Sidik (daimi) kateteri ilə bağlı mexaniki ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.246.2 T83.1 ╚ Digər sidik sistemi qurğuları və implantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.246.3 T83.2 ╚ Sidik sistemi orqanı transplantantı ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.246.4 T83.4 ╚ Digər protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.246.5 T83.5 ╚ Sidik sistemində protez qurğusu, implantantı və transplantantı ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.246.6 T83.6 ╚ Cinsiyyət sistemində protez qurğuları, implantantı və transplantantı ilə əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.246.7 T83.8 ╚ Sidik-cinsiyyət sistemi protez qurğuları, implantantları və transplantatları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.247 Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.1 T84.0 ╚ Daxili oynaq protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.2 T84.1 ╚ Ətraf sümüyünü fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.3 T84.2 ╚ Digər sümükləri fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı, mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.4 T84.3 ╚ Digər sümük qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.5 T84.4 ╚ Digər daxili ortopedik qurğularla, implantantlarla və transplantantlarla ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.6 T84.5 ╚ Endoprotezləmə ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.7 T84.6 ╚ Daxili fiksasiya qurğusu ilə (istənilən lokalizasiyalı) əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.8 T84.7 ╚ Digər daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.9 T84.8 ╚ Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.10 T85.0 ╚ Kəllədaxili mədəcik şuntu (əlaqələndirici) ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.11 T85.1 ╚ İmplantasiya olunmuş sinir sistemi elektron stimulyatoru ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.12 T85.2 ╚ Süni büllurla bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.13 T85.3 ╚ Digər göz protezləri, implantantları və transplantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.14 T85.5 ╚ Mədə-bağırsaq protezi, implantantları və transplantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.15 T85.6 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş daxili protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.16 T85.7 ╚ Digər daxili protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.247.17 T85.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan daxili protez qurğuları, implantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.248 Replantasiya və amputasiya üçün xarakter olan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 426 ₼
2.7.248.1 T87.0 ╚ Yuxarı ətrafın (hissəsinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 426 ₼
2.7.248.2 T87.1 ╚ Aşağı ətrafın (hissəsinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 426 ₼
2.7.248.3 T87.2 ╚ Bədənin digər (hissələrinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 426 ₼
2.7.249 Sinir sisteminin anadangəlmə inkişaf qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.1 Q02 ╚ Mikrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.2 Q03.0 ╚ Silvi su kəmərinin anadangəlmə qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.3 Q03.1 ╚ Majandi və Luşka dəliklərinin atreziyası *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.4 Q03.8 ╚ Digər anadangəlmə hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.5 Q04.0 ╚ Döyənək cismin anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.6 Q04.1 ╚ Arinensefaliya *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.7 Q04.3 ╚ Beynin digər reduksion deformasiyaları *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.8 Q04.4 ╚ Septooptik displaziya *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.9 Q04.5 ╚ Meqaloensefaliya *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.10 Q04.6 ╚ Anadangəlmə serebral kistalar *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.11 Q06.1 ╚ Onurğa beynin hipoplaziya və displaziyası *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.12 Q06.2 ╚ Diastematomieliya *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.13 Q06.4 ╚ Hidromieliya *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.249.14 Q07.0 ╚ Arnold‐Kiari sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1104 ₼
2.7.250 Digər anadangəlmə anomaliyalar (inkişaf qüsurları) *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.1 Q80.0 ╚ Sadə ixtioz *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.2 Q80.1 ╚ X-xromosomu ilə əlaqəli ixtioz (X-ilişikli ixtioz) *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.3 Q80.2 ╚ Lövhəli (lamellyar) ixtioz *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.4 Q80.3 ╚ Anadangəlmə bullyoz ixtioz şəkilli eritrodermiya *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.5 Q80.8 ╚ Digər anadangəlmə ixtioz *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.6 Q81.0 ╚ Sadə bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.7 Q81.1 ╚ Letal bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.8 Q81.2 ╚ Distrofik bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.9 Q81.8 ╚ Digər bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.10 Q82.0 ╚ İrsi limfedema *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.11 Q82.1 ╚ Piqment kseroderması *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.12 Q82.2 ╚ Mastositoz *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.250.13 Q85.0 ╚ Neyrofibromatoz (qeyri-bədxassəli) *2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.7.251 Fleqmona. Kəskin limfadenit *2.*3.*4.*5.*6 321 ₼
2.7.251.1 L03.1 ╚ Ətrafların digər şöbələrinin fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 321 ₼
2.7.251.2 L03.2 ╚ Üzün fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 321 ₼
2.7.251.3 L03.3 ╚ Gövdənin fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 321 ₼
2.7.251.4 L04.0 ╚ Üz, baş və boynun kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6 321 ₼
2.7.251.5 L04.1 ╚ Gövdənin kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6 321 ₼
2.7.251.6 L04.2 ╚ Yuxarı ətrafın kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6 321 ₼
2.7.251.7 L04.3 ╚ Aşağı ətrafın kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6 321 ₼
2.7.252 Pemfiqus. Pemfiqoid. Eksfoliativ dermatit. Çoxşəkilli eritema *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.1 L10.0 ╚ Adi pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.2 L10.1 ╚ Vegetasiya edən pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.3 L10.2 ╚ Yarpaqşəkilli pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.4 L10.3 ╚ Braziliya pemfiqusu (fogo selvagem) *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.5 L10.4 ╚ Eritematoz pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.6 L10.5 ╚ Dərman maddələri təsirindən əmələ gələn pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.7 L12.0 ╚ Bullyoz pemfiqoid *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.8 L12.1 ╚ Çapıqlaşan pemfiqoid *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.9 L12.2 ╚ Uşaqların xroniki bullyoz xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.10 L26 ╚ Eksofoliativ dermatit *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.11 L51.1 ╚ Çox formalı bullyoz eritema *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.252.12 L51.2 ╚ Toksik epidermal nekroliz (Layell) *2.*3.*4.*5.*6 693 ₼
2.7.253 Övrə *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.1 L50.0 ╚ Allergik övrə *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.2 L50.1 ╚ İdiopatik övrə *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.3 L50.2 ╚ Aşağı və ya yüksək temperaturun təsirindən yaranan övrə *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.4 L50.3 ╚ Dermatoqrafik övrə *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.5 L50.4 ╚ Vibrasiya övrəsi *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.6 L50.5 ╚ Xolinergik övrəsi *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.7 L50.6 ╚ Təmas övrəsi *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.8 L56.3 ╚ Günəş övrəsi *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.9 L27.0 ╚ Dərman vasitələri və preparatlarının təsirindən dərinin generalizə olunmuş səpməsi *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.253.10 L53.0 ╚ Toksik eritema *2.*3.*4.*5.*6 295 ₼
2.7.254 Günəş yanığı. Radiasiya (şüa) dermatiti *2.*3.*4.*5.*6 1780 ₼
2.7.254.1 L55.2 ╚ Üçüncü dərəcəli günəş yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1780 ₼
2.7.254.2 L58.0 ╚ Kəskin radiasiya (şüa) dermatiti *2.*3.*4.*5.*6 1780 ₼
2.7.255 Psoriaz. Parapsoriaz *2.*3.*4.*5.*6 209 ₼
2.7.255.1 L40.1 ╚ Generalizə olunmuş pustulyoz psoriaz *2.*3.*4.*5.*6 209 ₼
2.7.255.2 L41.0 ╚ Kəskin lixeniod və çiçəyəbənzər pitiriaz *2.*3.*4.*5.*6 209 ₼
2.7.256 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan simptomlar, əlamətlər və hallar zamanı tibbi xidmət *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.1 R00.0 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş taxikardiya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.2 R00.1 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş bradikardiya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.3 R00.2 ╚ Ürəkdöyünmə *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.4 R00.8 ╚ Ürək ritminin digər və dəqiqləşdirilməmiş anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.5 R01.1 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş ürək küyü *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.6 R01.2 ╚ Digər ürək səsləri *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.7 R02 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanqrena *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.8 R03.0 ╚ Hipertenziya diaqnozu olmadığı halda yüksəlmiş qan təzyiqi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.9 R03.1 ╚ Qeyri-spesifik hipotenziya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.10 R04.0 ╚ Burun qanaxması. Epistaxis *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.11 R04.1 ╚ Boğazdan qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.12 R04.2 ╚ Qanhayxırma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.13 R04.8 ╚ Tənəffüs yollarının digər şöbələrindən qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.14 R04.9 ╚ Tənəffüs yollarından dəqiqləşdirilməmiş qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.15 R06.0 ╚ Təngnəfəslik (töyşümə) *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.16 R06.1 ╚ Stridor *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.17 R06.2 ╚ Fitli tənəffüs *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.18 R06.3 ╚ Fasiləli tənəffüs *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.19 R06.4 ╚ Hiperventilyasiya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.20 R06.8 ╚ Digər və dəqiqləşdirilməmiş anormal tənəffüs *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.21 R07.1 ╚ Tənəffüs zamanı döşdə ağrı *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.22 R07.2 ╚ Ürək nahiyəsində ağrı *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.23 R07.3 ╚ Döşdə digər ağrılar *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.24 R07.4 ╚ Döşdə dəqiqləşdirilməmiş ağrı *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.25 R09.0 ╚ Asfiksiya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.26 R09.1 ╚ Plevrit *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.27 R09.2 ╚ Tənəffüsün ləngiməsi. Kardiorespirator çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.28 R09.3 ╚ Patoloji bəlğəm *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.29 R09.8 ╚ Qan dövranı və tənəffüs sistemlərinə aid olan digər dəqiqləşdirilmiş simptomlar və nişanələr *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.30 R10.0 ╚ Kəskin qarın *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.31 R10.1 ╚ Qarnın yuxarı hissəsində lokallaşmış ağrılar *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.32 R10.2 ╚ Çanaq və aralıq nahiyəsində ağrılar *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.33 R10.3 ╚ Qarnın aşağı hissəsinin digər nahiyələrində lokallaşmış ağrılar *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.34 R10.4 ╚ Qarın nahiyəsinin digər və dəqiqləşdirilməmiş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.35 R11 ╚ Ürəkbulanma və qusma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.36 R12 ╚ Mədə qıcqırması *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.37 R13 ╚ Disfagiya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.38 R14 ╚ Meteorizim və buna yaxın vəziyyətlər *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.39 R15 ╚ Nəcisi saxlaya bilməmək *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.40 R16.0 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hepatomeqaliya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.41 R16.1 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan splenomeqaliya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.42 R16.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hepatosplenomeqaliya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.43 R17 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.44 R18 ╚ Assit *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.45 R19.0 ╚ Qarındaxili və ya çanaqdaxili şişmə, bərkimə və şişkinlik *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.46 R19.2 ╚ Görünən peristaltika *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.47 R19.3 ╚ Qarının gərginliyi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.48 R19.4 ╚ Bağırsaq fəaliyyətində dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.49 R19.8 ╚ Həzm sistemi və qarın boşluğuna aid olan digər dəqiqləşdirilmiş simptomlar və nişanələr *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.50 R21 ╚ Səpgi və digər qeyri-spesifik dəri səpmələri *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.51 R22.0 ╚ Baş nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinliyi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.52 R22.1 ╚ Boyun nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinliyi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.53 R22.2 ╚ Gövdə nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinıiyi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.54 R22.3 ╚ Yuxarı ətraf nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinliyi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.55 R22.4 ╚ Aşağı ətraf nahiyəsinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinliyi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.56 R22.7 ╚ Bədənin çoxlu nahiyələrinin məhdud şişməsi, bərkiməsi və şişkinliyi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.57 R22.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş məhdud şişmə, bərkimə və şişkinlik *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.58 R23.0 ╚ Sianoz *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.59 R25.2 ╚ Qıcolma və spazm *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.60 R26.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan yeriş çətinləşməsi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.61 R29.1 ╚ Meningizm *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.62 R30.0 ╚ Dizuriya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.63 R30.1 ╚ Sidik kisəsi tenezmləri *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.64 R30.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş ağrılı sidik ifrazı *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.65 R31 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş hematuriya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.66 R34 ╚ Anuriya və oliquriya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.67 R39.8 ╚ Sidik sisteminə aid olan digər və dəqiqləşdirilməmiş simptomlar *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.68 R40.1 ╚ Stupor *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.69 R40.2 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş koma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.70 R41.1 ╚ Anteroqrad amneziya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.71 R41.2 ╚ Retroqrad amneziya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.72 R45.7 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş emosional şok və stress vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.73 R50.2 ╚ Dərman mənşəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.74 R50.8 ╚ Davamlı qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.75 R50.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.76 R52.0 ╚ Kəskin ağrı *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.77 R52.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş ağrı *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.78 R55 ╚ Bayılma və kollaps *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.79 R56.0 ╚ Qızdırma zamanı qıcolmalar *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.80 R56.8 ╚ Digər və dəqiqləşdirilməmiş qıcolmalar *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.81 R57.0 ╚ Kardiogen şok *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.82 R57.1 ╚ Hipovolemik şok *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.83 R57.2 ╚ Septik şok *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.84 R57.8 ╚ Şokun digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.85 R57.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş şok *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.86 R58 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.87 R59.1 ╚ Limfa düyünlərinin generalizə olunmuş böyüməsi *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.88 R60.1 ╚ Generalizə olunmuş ödem *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.89 R60.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş ödem *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.90 R63.0 ╚ Anoreksiya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.91 R65.9 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş ümumi iltihablı cavab reaksiyası sindromu *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.92 K36 ╚ Appendisitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.93 I10 ╚ Essensial (birincili) hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.256.94 T64 ╚ Qida məhsullarını çirkləndirən aflatoksinin və digər mikotoksinlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 178 ₼
2.7.257 Səhiyyə müəssisəsinə tibbi baxış və müayinə üçün müraciətlər zamanı tibbi xidmət *2.*3.*4.*5.*6 119 ₼
2.7.257.1 Z02.3 ╚ Hərbi xidmətə çağırılanların müayinəsi *2.*3.*4.*5.*6 119 ₼
2.7.257.2 Z02.7 ╚ Tibbi sənədlərin alınması ilə bağlı müraciət *2.*3.*4.*5.*6 119 ₼
2.7.258 Ürəyin hipertenziv xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.258.1 I11.0 ╚ (Durğunluq) ürək çatışmazlığı ilə müşayiət olunan, əsasən ürəyin zədələnməsi ilə hipertenziv (hipertoniya) xəstəlik (xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.258.2 I11.9 ╚ (Durğunluq) ürək çatışmazlığı olmadan, əsasən ürəyin zədələnməsi ilə hipertenziv (hipertoniya) xəstəlik (xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.258.3 I12.0 ╚ Böyrək çatışmazlığı ilə müşayiət olunan, əsasən böyrəklərin zədələnməsi ilə hipertenziv (hipertoniya) xəstəlik (xəstəliyi). Hipertenziv böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.258.4 I12.9 ╚ Böyrək çatışmazlığı olmadan, əsasən böyrəklərin zədələnməsi ilə hipertenziv (hipertoniya) xəstəlik (xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.258.5 I13.0 ╚ (Durğunluq) ürək çatışmazlığı ilə müşayiət olunan, əsasən ürəyin və böyrəklərin zədələnməsi ilə hipertenziv (hipertoniya) xəstəlik (xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.258.6 I13.1 ╚ Böyrək çatışmazlığı ilə müşayiət olunan, əsasən böyrəklərin zədələnməsi ilə hipertenziv (hipertoniya) xəstəlik (xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.258.7 I13.2 ╚ Əsasən ürəyin və böyrəyin zədələnməsi ilə, (durğunluq) ürək çatışmazlığı və böyrək çatışmazlığı ilə müşayiət olunan hipertenziv (hipertoniya) xəstəlik (xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.258.8 I67.4 ╚ Hipertenziv ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6 447 ₼
2.7.259 Digər serebrovaskulyar xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.1 I67.2 ╚ Serebral ateroskleroz *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.2 I67.3 ╚ Proqressivləşən damar leykoensefalopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.3 I67.5 ╚ Moyamoya xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.4 I67.6 ╚ Kəllədaxili venoz sistemin qeyri-piogen trombozu *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.5 I67.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan beyin (serebral) arteriiti *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.6 I68.0* ╚ Serebral amiloidli angiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.7 I68.1* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı serebral arteriit *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.8 I68.2* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən serebral arteriit *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.259.9 I68.8* ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı beyin damarlarının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.260 Serebrovaskulyar xəstəliklərin nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 520 ₼
2.7.260.1 I69.0 ╚ Subaraxnoidal qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 520 ₼
2.7.260.2 I69.1 ╚ Kəllədaxili qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 520 ₼
2.7.260.3 I69.2 ╚ Digər qeyri-travmatik kəllədaxili qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 520 ₼
2.7.260.4 I69.3 ╚ Beyin infarktının nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 520 ₼
2.7.261 Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə meydana çıxan proteinuriya, ödemlər və hipertenziv pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.1 O10.0 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud olan essensial hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.2 O10.1 ╚ Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud olan kardiovaskulyar hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.3 O10.2 ╚ Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud olan renal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.4 O10.3 ╚ Hamiləliyi doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud olan kardiovaskulyar və renal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.5 O10.4 ╚ Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran əvvəl mövcud olan ikincili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.6 O11 ╚ Əvvəl mövcud olan hipertenziv pozuntu, qoşulmuş proteinuriya ilə *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.7 O12.0 ╚ Hamiləliklə bağlı ödemlər *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.8 O12.1 ╚ Hamiləliklə bağlı proteinuriya *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.9 O12.2 ╚ Hamiləliklə bağlı proteinuriya ilə müşayiət olunan ödemlər *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.261.10 O13 ╚ Hestasion (hamiləliklə əlaqəli) hipertenziya nəzərəçarpan proteinuriyasız *2.*3.*4.*5.*6 381 ₼
2.7.262 Diaqnozu müəyyən edilməmiş, dəqiqləşdirilməmiş hallarda tibbi xidmət *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.262.1 ╚ XBT-10 üzrə qeydiyyata alınmış, 2.7.1-ci - 2.7.261 -ci yarımbəndlərdə təminata alınmamış, tibbi göstərişlərə əsasən stasionar şəraitdə terapevtik müalicə tələb edən dəqiqləşdirilməmiş diaqnozlar təminata alınır (A00-B99), (D50-D89), (E00-E88), (G00-G97), (H01-H59), (H60-H95), (I01-I99), (J01-J21.1), (J21.9-J98), (K09-K92), (L04-L98), (M00-M96), (N00-N99), (O00-O98), (P00-P96), (S00-T95) *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.263 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik müdaxilələrin digər ağırlaşmaları (22 (iyirmi iki) gündən artıq stasionar müalicə tələb edən hallarda tibbi xidmət) *2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.7.263.1 ╚ XBT-10 üzrə qeydiyyata alınmış, 2.7.1-ci - 2.7. 261 -ci yarımbəndlərdə, XBT-9 üzrə qeydiyyata alınmış 2.6.1-2.6.1332-ci yarımbəndlərdə təminata alınmış, stasionar terapevtik və cərrahi müdaxilələrin ağırlaşmaları nəticəsində, tibbi göstərişlərə əsasən stasionar şəraitdə 22 (iyirmi iki) gündən artıq terapevtik müalicə tələb edən diaqnozlar (A00-B99), (D50-D89), (E00-E88), (G00-G97), (H01-H59), (H60-H95), (I01-I99), (J01-J21.1), (J21.9-J98), (K09-K92), (L04-L98), (M00-M96), (N00-N99), (O00-O98), (P00-P96), (S00-T95) və cərrahi prosedurlar üzrə 22 (iyirmi iki) gün müddətindən artıq olan stasionar müalicə üçün əlavə yatış gününün tibbi və digər xərcləri təminata alınır *2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.7.264 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik müdaxilələrin digər ağırlaşmaları (7 (yeddi) gündən artıq reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində stasionar müalicə tələb edən hallarda tibbi xidmət, 8-ci gündən-14-cü günədək) *2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.7.264.1 ╚ XBT-10 üzrə qeydiyyata alınmış, 2.7.1-ci - 2.7.261-ci yarımbəndlərdə, XBT-9 üzrə qeydiyyata alınmış 2.6.1-2.6.1332-ci yarımbəndlərdə təminata alınmış, stasionar terapevtik və cərrahi müdaxilələrin ağırlaşmaları nəticəsində, tibbi göstərişlərə əsasən reanimasiya və intensiv terapiya tədbirlərinin həyata keçirilməsini tələb edən diaqnozlar (A00-B99), (D50-D89), (E00-E88), (G00-G97), (H01-H59), (H60-H95), (I01-I99), (J01-J21.1), (J21.9-J98), (K09-K92), (L04-L98), (M00-M96), (N00-N99), (O00-O98), (P00-P96), (S00-T95) və cərrahi prosedurlar üzrə 7 (yeddi) gün müddətindən artıq 14-cü (on dörd) günədək olan əlavə reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində yatış gününün tibbi və digər xərcləri təminata alınır *2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.7.265 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik müdaxilələrin digər ağırlaşmaları (14 (on dörd) gündən artıq reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində stasionar müalicə tələb edən hallarda tibbi xidmət, 15-ci gündən 22-ci günədək) *2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.7.265.1 ╚ XBT-10 üzrə qeydiyyata alınmış, 2.7.1-ci - 2.7. 262 -ci yarımbəndlərdə, XBT-9 üzrə qeydiyyata alınmış 2.6.1-2.6.1332-ci yarımbəndlərdə təminata alınmış, stasionar terapevtik və cərrahi müdaxilələrin ağırlaşmaları nəticəsində, tibbi göstərişlərə əsasən reanimasiya və intensiv terapiya tədbirlərinin həyata keçirilməsini tələb edən diaqnozlar (A00-B99), (D50-D89), (E00-E88), (G00-G97), (H01-H59), (H60-H95), (I01-I99), (J01-J21.1), (J21.9-J98), (K09-K92), (L04-L98), (M00-M96), (N00-N99), (O00-O98), (P00-P96), (S00-T95) və cərrahi prosedurlar üzrə 14 (on dörd) gün müddətindən artıq 22-ci (iyirmi iki) günədək olan əlavə reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində yatış gününün tibbi və digər xərcləri təminata alınır *2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.7.266 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik müdaxilələrin digər ağırlaşmaları (22 (iyirmi iki) gündən artıq reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində stasionar müalicə tələb edən hallarda tibbi xidmət) *2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.7.266.1 ╚ XBT-10 üzrə qeydiyyata alınmış, 2.7.1-ci - 2.7.261-ci yarımbəndlərdə, XBT-9 üzrə qeydiyyata alınmış 2.6.1-2.6.1332-ci yarımbəndlərdə təminata alınmış, stasionar terapevtik və cərrahi müdaxilələrin ağırlaşmaları nəticəsində, tibbi göstərişlərə əsasən reanimasiya və intensiv terapiya tədbirlərinin həyata keçirilməsini tələb edən diaqnozlar (A00-B99), (D50-D89), (E00-E88), (G00-G97), (H01-H59), (H60-H95), (I01-I99), (J01-J21.1), (J21.9-J98), (K09-K92), (L04-L98), (M00-M96), (N00-N99), (O00-O98), (P00-P96), (S00-T95) və cərrahi prosedurlar üzrə 22 (iyirmi iki) gün müddətindən artıq olan əlavə reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində yatış gününün tibbi və digər xərcləri təminata alınır *2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
*2 - Anesteziya stasionar tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*3 - Reanimasiya və stasionarda yatış tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*4 - Yatış zamanı /əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*5 - Yatış müddətində təyin edilmiş laborator və instrumental müayinə xərcləri, histopatoloji, sitopatoloji müayinələr, fizioterapiya, həkim təqibi tibbi xidmətin tarifinə daxildir. Angioqrafiya, kompyüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası tibbi xidmətin tarifinə daxil deyildir
*6 - Yemək, müşayiət edən şəxs (12 yaşa qədər uşaqlarda) və digər xərclər tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*8 - "*1-*6 qeydlərin açıqlanması həm donor həm resipiyent üçün tibbi xidmətin tarifinə daxildir.Transplantasiya üçün bir canlı donorun hazırlanması və əməliyyatı tibbi xidmətin tarifinə daxildir"
Zəng sifariş et