Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.7.1 Miokard infarktı *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.1 ╚ Miokardın ön divarının kəskin transmural infarktı *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.2 ╚ Miokardın aşağı divarının kəskin transmural infarktı *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.3 ╚ Miokardın digər dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı kəskin transmural infarktı *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.4 ╚ Miokardın kəskin subendokardial infarktı *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.5 ╚ Miokardın ön divarının təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.6 ╚ Miokardın aşağı divarının təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.7 ╚ Miokardın digər dəqiqləşdirilmiş lokalizasiyalı təkrar infarktı *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.8 ╚ Hemoperikard-kəskin miokard infarktının yaxın ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.9 ╚ Qulaqcıqlararası arakəsmənin qüsuru-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.10 ╚ Mədəciklərarası arakəsmənin qüsuru-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.11 ╚ Hemoperikard yaranmadan ürək divarının cırılması-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.12 ╚ Vətər xordasının cırılması-kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.13 ╚ Aralığın, ürək qulağcığı və mədəciyinin trombozu- kəskin miokard infarktının cari ağırlaşması kimi *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.1.14 ╚ Kəskin miokard infarktının digər cari ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 671 ₼
2.7.2 Bir neçə qapağın zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 394 ₼
2.7.2.1 ╚ Mitral və aorta qapaqlarının eyni zamanda zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 394 ₼
2.7.2.2 ╚ Mitral və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 394 ₼
2.7.2.3 ╚ Aortal və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 394 ₼
2.7.2.4 ╚ Mitral, aortal və üçtaylı qapaqların eyni zamanda zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 394 ₼
2.7.2.5 ╚ Ürək qapaqlarının digər çoxsaylı xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 394 ₼
2.7.2.6 ╚ Ürəyin digər dəqiqləşdirilmiş revmatik xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 394 ₼
2.7.3 Stenokardiya *2.*3.*4.*5.*6 485 ₼
2.7.3.1 ╚ Qeyri-stabil stenokardiya (şiddətlənən stenokardiya) *2.*3.*4.*5.*6 485 ₼
2.7.3.2 ╚ Sənədlərlə təsdiqlənmiş spazm ilə müşayiət olunan stenokardiya *2.*3.*4.*5.*6 485 ₼
2.7.3.3 ╚ Stenokardiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 485 ₼
2.7.3.4 ╚ Miokard infarktına səbəb olmayan tac damar trombozu *2.*3.*4.*5.*6 485 ₼
2.7.3.5 ╚ Ürəyin kəskin işemik xəstəliyinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 485 ₼
2.7.4 Ağciyər emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.4.1 ╚ Kəskin ağciyər ürəyi olması göstərilməklə ağciyər emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.4.2 ╚ Kəskin ağciyər ürəyi olması göstərilmədən ağciyər emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.5 Ağciyər-ürək çatışmazlığının digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.5.1 ╚ Birincili ağciyər hipertenziyası *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.5.2 ╚ Ikincili ağciyər hipertenziyasının digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.5.3 ╚ Ağciyər-ürək çatışmazlığının digər dəqiqləşdirilmiş formaları *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.6 Ağciyər damarlarının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 349 ₼
2.7.6.1 ╚ Ağciyər damarlarının arteriovenoz fistulu *2.*3.*4.*5.*6 349 ₼
2.7.6.2 ╚ Ağciyər arteriyasının anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 349 ₼
2.7.6.3 ╚ Ağciyər damarlarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 349 ₼
2.7.7 Kəskin perikardit, perikardın digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.1 ╚ Kəskin revmatik perikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.2 ╚ Kəskin qeyri-spesifik idiopatik perikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.3 ╚ Infeksion perikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.4 ╚ Kəskin perikarditin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.5 ╚ Xroniki adgeziv( bitişən) perikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.6 ╚ Xroniki konstriktiv (daralan) perikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.7 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hemoperikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.8 ╚ Perikardial (qeyri-iltihabi) eksudat *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.9 ╚ Perikardın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.10 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.11 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.7.12 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən perikardit *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.8 Endokardit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.1 ╚ Kəskin revmatik endokardit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.2 ╚ Kəskin və yarımkəskin infeksion endokardit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.3 ╚ Endokardit, qapaq dəqiqləşdirilmədən (xroniki endokardit) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.4 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı mitral qapağın zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.5 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı aorta qapağının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.6 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı üçtaylı qapağın zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı ağciyər arteriyası qapağının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı ürək qapaqlarının çoxsaylı zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.8.9 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə olunan, qapaq dəqiqləşdirilmədən endokardit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.9 Miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.1 ╚ Kəskin revmatik miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.2 ╚ Revmatik miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.3 ╚ Infeksion miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.4 ╚ Izolə olunmuş miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.5 ╚ Kəskin miokarditin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.6 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan virus xəstəlikləri zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xastəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.9.9 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən miokardit *2.*3.*4.*5.*6 540 ₼
2.7.10 Kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.1 ╚ Obstruktiv hipertrofik kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.2 ╚ Digər hipertrofik kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.3 ╚ Endomiokardial (eozinofil) xəstəlik (-yi) *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.4 ╚ Endokardial fibroelastoz *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.5 ╚ Digər məhdudlaşdırıcı kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.6 ╚ Alkoqol kardiomiopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.7 ╚ Dərman maddələri və digər xarici amillərin təsirindən əmələ gələn kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.8 ╚ Digər kardiomiopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.9 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı müşahidə edilən kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.10 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı müşahidə edilən kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.11 ╚ Mübadilə pozuntuları zamanı müşahidə olunan kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.10.12 ╚ Qidalanma pozuntuları zamanı müşahidə olunan kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 547 ₼
2.7.11 Qulaqcıq-mədəcik blokadası. Keçiriciliyin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.1 ╚ Birinci dərəcəli qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.2 ╚ Ikinci dərəcəli qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.3 ╚ Tam qulaqcıq-mədəcik blokadası *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.4 ╚ Ikidəstəli blokada *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.5 ╚ Üçdəstəli blokada *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.6 ╚ Qeyri-spesifik mədəcikdaxili blokada *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.7 ╚ Ürəyin digər dəqiqləşdirilmiş blokadası *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.8 ╚ Vaxtından əvvəl oyanma sindromu *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.11.9 ╚ Keçiriciliyin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 686 ₼
2.7.12 Ürəyin dayanması. Ürək ritminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 253 ₼
2.7.12.1 ╚ Ürək fəaliyyətinin uğurlu bərpası ilə nəticələnən ürək dayanması *2.*3.*4.*5.*6 253 ₼
2.7.12.2 ╚ Mədəciklərin fibrilyasiyası və titrəməsi *2.*3.*4.*5.*6 253 ₼
2.7.12.3 ╚ Sinus düyünün zəifliyi sindromu *2.*3.*4.*5.*6 253 ₼
2.7.13 Paroksizmal taxikardiya. Ürək ritminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.13.1 ╚ Qayıdan mədəcik aritmiyası *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.13.2 ╚ Mədəciküstü taxikardiya *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.13.3 ╚ Mədəcik taxikardiyası *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.13.4 ╚ Qulaqcıqların fibrilyasiyası və titrəməsi *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.13.5 ╚ Qulaqcığın erkən depolyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.13.6 ╚ Birləşmədən çıxan erkən depolyarizasiya *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.13.7 ╚ Mədəciklərin erkən depolyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.13.8 ╚ Ürək ritminin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.14 Ürək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 701 ₼
2.7.14.1 ╚ Durğunluq ürək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 701 ₼
2.7.14.2 ╚ Sol mədəcik çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 701 ₼
2.7.15 Ürək xəstəliklərinin ağırlaşmaları və dəqiq göstərilməmiş ürək xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 314 ₼
2.7.15.1 ╚ Ürək arakəsməsinin qazanılmış qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 314 ₼
2.7.15.2 ╚ Xorda vətərlərinin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cırılması *2.*3.*4.*5.*6 314 ₼
2.7.15.3 ╚ Məməyəbənzər əzələnin başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cırılması *2.*3.*4.*5.*6 314 ₼
2.7.15.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ürəkdaxili tromboz *2.*3.*4.*5.*6 314 ₼
2.7.15.5 ╚ Miokardın degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6 314 ₼
2.7.15.6 ╚ Digər dəqiq göstərilməmiş ürək xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 314 ₼
2.7.16 Sеrеbrоvаsкulyаr хəstəliкlər *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.1 ╚ Yuxu cibi və bifurkasiya hissədən subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.2 ╚ Orta beyin arteriyasından subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.3 ╚ Ön birləşdirici arteriyadan subaraxnoidal qansizma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.4 ╚ Dal birləşdirici arteriyadan subaraxnoidal qansizma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.5 ╚ Bazilyar arteriyadan subaraxnoidal qansizma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.6 ╚ Fəqərə arteriyasından subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.7 ╚ Digər kəllədaxili arteriyalardan subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.8 ╚ Digər subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.9 ╚ Yarımkürələrin qabıqaltı nahiyəsinə (subkortikal) beyindaxili qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.10 ╚ Yarımkürələrin qabıq nahiyəsinə (kortikal) beyindaxili qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.11 ╚ Beyindaxili beyin kötüyünə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.12 ╚ Beyindaxili beyinciyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.13 ╚ Beyindaxili mədəcikdaxilinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.14 ╚ Beyindaxili çox lokalizasiyalı qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.15 ╚ Digər beyindaxili qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.16 ╚ Subdural qansızma (kəskin) (qeyri-travmatik) *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.17 ╚ Qeyri-travmatik ekstradural qansızma *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.18 ╚ Beyinönü arteriyaların trombozu nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.19 ╚ Beyinönü arteriyaların emboliyası nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.20 ╚ Beyin arteriyalarının trombozu nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.21 ╚ Beyin arteriyalarının emboliyası nəticəsində yaranan beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.22 ╚ Beyin venalarının trombozu nəticəsində yaranan qeyri-piogen beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.23 ╚ Digər formalı beyin infarktı *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.24 ╚ Qanaxma və ya infarkt olduğu dəqiqləşdirilməyən insult (serebrovaskulyar tutma) *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.25 ╚ Fəqərə arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.26 ╚ Bazilyar arteriyanın tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.27 ╚ Yuxu arteriyasının tixanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.28 ╚ Çoxsaylı və ikitərəfli beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.29 ╚ Digər beyinönü arteriyaların tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.30 ╚ Orta beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.31 ╚ Ön beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.32 ╚ Arxa beyin arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.33 ╚ Beyincik arteriyalarının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.34 ╚ Beyin arteriyalarının çoxsaylı və ikitərəfli tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.35 ╚ Beynin digər arteriyasının tıxanması və stenozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.36 ╚ Beyin arteriyalarının cırılma baş vermədən təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.37 ╚ Beynin cırılma baş vermədən anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.38 ╚ Serebral ateroskleroz *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.39 ╚ Proqressivləşən damar leykoensefalopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.40 ╚ Hipertenziv ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.41 ╚ Moyamoya xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.42 ╚ Kəllədaxili venoz sistemin qeyri-piogen trombozu *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.43 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan beyin (serebral) arteriiti *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.44 ╚ Serebral amiloidli angiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.45 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı serebral arteriit *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.46 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən serebral arteriit *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.47 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı beyin damarlarının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.48 ╚ Subaraxnoidal qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.49 ╚ Kəllədaxili qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.50 ╚ Digər qeyri-travmatik kəllədaxili qansızmanın nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.16.51 ╚ Beyin infarktının nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 872 ₼
2.7.17 Anevrizma və təbəqələrə ayrılma *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.1 ╚ Aortanın (istənilən hissəsinin ) təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.2 ╚ Aortanın döş hissəsinin cırılması barədə məlumat olmadan anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.3 ╚ Qarın aortasının cırılması barədə məlumat olmadan anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.4 ╚ Döş və qarın aortasının cırılması barədə məlumat olmadan anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.5 ╚ Yuxu arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.6 ╚ Yuxarı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.7 ╚ Böyrək arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.8 ╚ Qalça arteriyasının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.9 ╚ Aşağı ətraf arteriyalarının anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.10 ╚ Beyinönü arteriyaların anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.11 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş arteriyaların anevrizması və təbəqələrə ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.17.12 ╚ Aortanın digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı rast gələn anevrizması *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.18 Arteriyalar və arteriolaların digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 260 ₼
2.7.18.1 ╚ Qazanılmış arteriovenoz fistul *2.*3.*4.*5.*6 260 ₼
2.7.18.2 ╚ Arteriyaların daralması *2.*3.*4.*5.*6 260 ₼
2.7.18.3 ╚ Arteriyaların əzələ və birləşdirici toxuma qatının displaziyası *2.*3.*4.*5.*6 260 ₼
2.7.18.4 ╚ Qarın (coeliac) arteriyasının sıxılma sindromu *2.*3.*4.*5.*6 260 ₼
2.7.18.5 ╚ Arteriyalar və arteriolaların digər dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri *2.*3.*4.*5.*6 260 ₼
2.7.19 Arteriyaların emboliyası və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 404 ₼
2.7.19.1 ╚ Qarın aortasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 404 ₼
2.7.19.2 ╚ Yuxarı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 404 ₼
2.7.19.3 ╚ Aşağı ətraf arteriyalarının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 404 ₼
2.7.19.4 ╚ Qalça arteriyasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 404 ₼
2.7.19.5 ╚ Digər arteriyaların emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 404 ₼
2.7.20 Flebit və tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.20.1 ╚ Aşağı ətrafların səthi damarlarının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.20.2 ╚ Bud venasının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.20.3 ╚ Aşağı ətrafların digər dərin damarlarının flebit və tromboflebiti *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.20.4 ╚ Digər lokalizasiyalı flebit və tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6 317 ₼
2.7.21 Qapı venasının trombozu. Digər venaların emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.21.1 ╚ Badda-Kiari sindromu *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.21.2 ╚ Miqrasiyaedən tromboflebit *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.21.3 ╚ Boş venanın emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.21.4 ╚ Böyrək venasının emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.21.5 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş venaların emboliya və trombozu *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.22 Aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.22.1 ╚ Aşağı ətraf venalarının xora ilə birgə müşahidə olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.22.2 ╚ Aşağı ətraf venalarının iltihabi proseslə birgə müşahidə olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.22.3 ╚ Aşağı ətraf venalarının xora və iltihabi proseslə birgə müşahidə olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.22.4 ╚ Aşağı ətraf venalarının xora və ya iltihabi proses müşahidə olunmadan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 320 ₼
2.7.23 Babasil *2.*3.*4.*5.*6 241 ₼
2.7.23.1 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan daxili babasil *2.*3.*4.*5.*6 241 ₼
2.7.23.2 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan xarici babasil *2.*3.*4.*5.*6 241 ₼
2.7.24 Qida borusu venalarının varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.24.1 ╚ Qida borusunun qanaxma ilə müşayiət olunan varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.24.2 ╚ Qida borusu venalarının digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qanaxma ilə müşayiət edilən varikoz genəlməsi *2.*3.*4.*5.*6 407 ₼
2.7.25 Kardial hissənin axalaziyası *2.*3.*4.*5.*6 271 ₼
2.7.25.1 ╚ Kardial hissənin axalaziyası *2.*3.*4.*5.*6 271 ₼
2.7.26 Qida borusunun digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 308 ₼
2.7.26.1 ╚ Qida borusu keçməzliyi *2.*3.*4.*5.*6 308 ₼
2.7.26.2 ╚ Qida borusunun deşilməsi *2.*3.*4.*5.*6 308 ₼
2.7.26.3 ╚ Mədə-qida borusunun cırılmış-hemorragik sindromu *2.*3.*4.*5.*6 308 ₼
2.7.27 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qida borusunun zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 349 ₼
2.7.27.1 ╚ Vərəm ezofagiti (A18.8) *2.*3.*4.*5.*6 349 ₼
2.7.27.2 ╚ Şaqas xəstəliyi zamanı qida borusunun genişlənməsi (B57.3) *2.*3.*4.*5.*6 349 ₼
2.7.27.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı qida borusunun zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 349 ₼
2.7.28 Mədə xorası. Onikibarmaq bağırsağın xorası *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.1 ╚ Mədə xorası, kəskin, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.2 ╚ Mədə xorası,xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.3 ╚ Mədə xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.4 ╚ Mədə xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.5 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, kəskin, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.6 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.7 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.8 ╚ Onikibarmaq bağırsağın xorası, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş, qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.9 ╚ Kəskin hemorragik qastrit *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.28.10 ╚ Digər kəskin qastritlər *2.*3.*4.*5.*6 361 ₼
2.7.29 Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.1 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.2 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.3 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.4 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, kəskin qanaxma və deşılmə olmadan *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.5 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.6 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.7 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı peptik xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.8 ╚ Qastroyeyunal xora, kəskin qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.9 ╚ Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.10 ╚ Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.29.11 ╚ Qastroyeyunal xora, xroniki və ya dəqiqləşdirilməmiş qanaxma və deşilmə ilə *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.30 Mədənin kəskin genişlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.1 ╚ Mədənin kəskin genişlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.2 ╚ Böyüklərin hipertrofik pilorostenozu *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.3 ╚ Mədənin stenozu və qum saatına bənzər strikturası *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan pilorospazm *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.5 ╚ Mədənin divertikulu *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.6 ╚ Onikibarmaq bağırsaq keçməzliyi *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.7 ╚ Mədə və onikibarmaq bağırsağın fistulu *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.8 ╚ Mədə və onikibarmaq bağırsağın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.30.9 ╚ Mədə və onikibarmaq bağırsağın polipi *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.31 Paralitik ileus (bağırsaq keçməzliyi) və bağırsaq tutulması, yırtıq olmadan *2.*3.*4.*5.*6 259 ₼
2.7.31.1 ╚ Paralitik ileus *2.*3.*4.*5.*6 259 ₼
2.7.31.2 ╚ İnvaginasiya *2.*3.*4.*5.*6 259 ₼
2.7.31.3 ╚ Bağırsaqların çevrilməsi *2.*3.*4.*5.*6 259 ₼
2.7.31.4 ╚ Öd daşı təsirindən baş verən ileus *2.*3.*4.*5.*6 259 ₼
2.7.31.5 ╚ Bağırsaq mənfəzinin tutulmasının digər forması *2.*3.*4.*5.*6 259 ₼
2.7.32 Bağırsağın digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.32.1 ╚ Bağırsağın absesi *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.32.2 ╚ Bağırsağın (qeyri-travmatik) deşilməsi *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.32.3 ╚ Bağırsaq fistulu *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.32.4 ╚ Bağırsaq xorası *2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.7.33 Qaraciyərin fibrozu və sirrozu *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.1 ╚ Alkoqol mənşəli qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.2 ╚ Qaraciyərin fibroz və sirrozla müşayiət olunan toksiki zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.3 ╚ Kəskin və ya yarımkəskin qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.4 ╚ Xroniki qaraciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.5 ╚ Qaraciyər fibrozu *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.6 ╚ Qaraciyərin sklerozu *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.7 ╚ Qaraciyərin sklerozu ilə birgə qaraciyər fibrozu *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.8 ╚ Birincili biliar sirroz *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.9 ╚ İkincili biliar sirroz *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.33.10 ╚ Portal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 388 ₼
2.7.34 Qaraciyərin absesi *2.*3.*4.*5.*6 239 ₼
2.7.34.1 ╚ Qaraciyərin absesi *2.*3.*4.*5.*6 239 ₼
2.7.35 Hepatorenal (qaraciyər-böyrək) sindrom *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.35.1 ╚ Hepatorenal (qaraciyər-böyrək) sindrom *2.*3.*4.*5.*6 272 ₼
2.7.36 Qaraciyərin xroniki passiv doluqanlılığı *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.36.1 ╚ Qaraciyərin xroniki passiv doluqanlılığı *2.*3.*4.*5.*6 277 ₼
2.7.37 Kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.37.1 ╚ Qeyri-müəyyən mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.37.2 ╚ Kəskin biliar (öd mənşəli) pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.37.3 ╚ Alkoqol mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.37.4 ╚ Dərman mənşəli kəskin pankreatit *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.37.5 ╚ Digər kəskin pankreatitlər *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.37.6 ╚ Kəskin xolesistit *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.37.7 ╚ Xroniki xolesistit *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.37.8 ╚ Xolesistitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 367 ₼
2.7.38 Bağırsaqda sorulmanın pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 573 ₼
2.7.38.1 ╚ Seliakiya *2.*3.*4.*5.*6 573 ₼
2.7.38.2 ╚ Tropik spru *2.*3.*4.*5.*6 573 ₼
2.7.38.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan kor ilgək sindromu *2.*3.*4.*5.*6 573 ₼
2.7.38.4 ╚ Pankreatik steatoreya *2.*3.*4.*5.*6 573 ₼
2.7.38.5 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan orqanizmin qeyri-tolerantlığı nəticəsində yaranan sorulma pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 573 ₼
2.7.38.6 ╚ "Bağırsaqda sorulmanın digər pozuntuları (Uippl xəstəliyi +(M14.8*))" *2.*3.*4.*5.*6 573 ₼
2.7.38.7 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi əməliyyatdan sonra əmələ gələn sorulma pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 573 ₼
2.7.39 Həzm orqanlarının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 243 ₼
2.7.39.1 ╚ Qanlı qusma *2.*3.*4.*5.*6 243 ₼
2.7.39.2 ╚ Melena *2.*3.*4.*5.*6 243 ₼
2.7.39.3 ╚ Həzm orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 243 ₼
2.7.40 Pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.1 ╚ Adenovirus mənşəli pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.2 ╚ Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.3 ╚ Paraqrip virusu tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.4 ╚ İnsan metapnevmovirusu tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.5 ╚ Digər virus mənşəli pnevmoniyalar *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.6 ╚ Streptococcus pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.7 ╚ Haemophilus influenzae [Afanasyev-Pfeyffer çöpü] tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.8 ╚ Klebsiella pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.9 ╚ Pseudomonas(göy-yaşıl irin çöpü) tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.10 ╚ Stafilokokk tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.11 ╚ B qrup streptokokk tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.12 ╚ Digər streptokoklar tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.13 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.14 ╚ Digər aerob, qrammənfi bakteriyalar tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.15 ╚ Mycorplasma pneumoniae tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.16 ╚ Digər bakterial pnevmoniyalar *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.17 ╚ Xlamidiyalar tərəfindən törədilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.18 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklər zamanı müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.19 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan virus xəstəlikləri zamanı müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.20 ╚ Mikozlar zamanı pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.21 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı müşahidə edilən pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.22 ╚ Parazitar xəstəliklər zamanı pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.40.23 ╚ Törədicisi müəyyən olunmamış digər pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.41 Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin infeksiyaları. Kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.1 ╚ Yuxarı tənəffüs yollarının çox lokalizasiyalı digər kəskin infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.2 ╚ Mycorplasma pneumoniae tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.3 ╚ Haemophilus influenzae [Afanasyev-Pfeyffer çöpü] tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.4 ╚ Streptokokk tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.5 ╚ Koksaki virusu tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.6 ╚ Paraqrip virusu tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.7 ╚ Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.8 ╚ Rinovirus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.9 ╚ Exovirus tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.10 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş infeksion amillər tərəfindən törədilən kəskin bronxit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.11 ╚ Respirator sinsitial virus tərəfindən törədilən kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.12 ╚ İnsan metapnevmovirusu tərəfindən törədilən kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.41.13 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş infeksion amillər tərəfindən törədilən kəskin bronxiolit *2.*3.*4.*5.*6 311 ₼
2.7.42 Kəskin obstruktiv laringit [inağ] və epiqlottit *2.*3.*4.*5.*6 145 ₼
2.7.42.1 ╚ Kəskin obstruktiv laringit [inağ] *1.*2.*3.*4.*5.*6 145 ₼
2.7.42.2 ╚ Kəskin epiqlottit *2.*3.*4.*5.*6 145 ₼
2.7.42.3 ╚ Streptokokk mənşəli tonzillit *2.*3.*4.*5.*6 145 ₼
2.7.42.4 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən kəskin tonzillit *2.*3.*4.*5.*6 145 ₼
2.7.43 Burnun və burun ciblərinin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.43.1 ╚ Burnun və burun ciblərinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 137 ₼
2.7.44 Digər xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 228 ₼
2.7.44.1 ╚ Ağciyərin xroniki obstruktiv xəstəliyinin aşağı tənəffüs yollarının kəskin respirator infeksiyası ilə birgə müşahidə olunması *2.*3.*4.*5.*6 228 ₼
2.7.44.2 ╚ Ağciyərin digər dəqiqləşdirilmiş xroniki obstruktiv xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 228 ₼
2.7.45 Astmatik vəziyyət (status asthmaticus) *2.*3.*4.*5.*6 257 ₼
2.7.45.1 ╚ Astmatik vəziyyət (status asthmaticus) *2.*3.*4.*5.*6 257 ₼
2.7.45.2 ╚ Allergik komponentin üstünlüyü ilə müşahidə olunan astma *2.*3.*4.*5.*6 257 ₼
2.7.45.3 ╚ Qeyri-allergik astma *2.*3.*4.*5.*6 257 ₼
2.7.45.4 ╚ Qarışıq astma *2.*3.*4.*5.*6 257 ₼
2.7.46 Bərk maddələr və mayelərin təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.46.1 ╚ Qida və qusuntu kütləsi təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.46.2 ╚ Nəfəsalma zamanı ağciyərlərə daxil olan yağ və sirkənin təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.46.3 ╚ Digər bərk maddələr və mayelərin təsirindən yaranan pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 369 ₼
2.7.47 Ağciyər ödemi *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.47.1 ╚ Kimyəvi maddələr, qazlar, tüstülər və buxarların təsirindən yaranan ağciyər ödemi *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.47.2 ╚ Şüalanma təsirindən yaranan kəskin ağciyər əlamətləri *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.47.3 ╚ Dərman maddələrinin təsirindən yaranan kəskin interstisial ağciyər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.47.4 ╚ Böyüklərin respirator pozuntu (distress) sindromu *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.47.5 ╚ Ağciyər ödemi *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.47.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan ağciyər eozinofiliyası *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.48 Ağciyər və divararalığının absesi, piotoraks. Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan plevral eksudat *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.48.1 ╚ Ağciyərin qanqrena və nekrozu *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.48.2 ╚ Pnevmoniya ilə birgə ağciyər absesi *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.48.3 ╚ Pnevmoniya olmadan ağciyər absesi *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.48.4 ╚ Divararalığının absesi *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.48.5 ╚ Fistula ilə müşayiət olunan piotoraks *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.48.6 ╚ Fistula olmadan müşahidə edilən piotoraks *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.48.7 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan plevral eksudat *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.48.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan hallar zamanı müşahidə olunan plevral eksudat *2.*3.*4.*5.*6 345 ₼
2.7.49 Pnevmotoraks. Plevranın digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.49.1 ╚ Spontan gərginlik pnevmotoraksı *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.49.2 ╚ Digər spontan pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.49.3 ╚ Digər pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.49.4 ╚ Fibrotoraks *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.49.5 ╚ Hemotoraks *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.49.6 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş plevra zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 322 ₼
2.7.50 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan tibbi proseduradan sonra baş verən respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.1 ╚ Traxeostomanın funksiyasının pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.2 ╚ Döş qəfəsi üzərində olmayan (qeyri-torakal) cərrahi əmliyyatdan sonra baş verən kəskin ağciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.3 ╚ Cərrahi əməliyyat nəticəsində yaranan xroniki ağciyər çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.4 ╚ Mendelson sindromu *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.5 ╚ Tibbi prosedurdan sonra səs tellərinin altında baş verən stenoz *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.6 ╚ Tibbi prosedurdan sonra baş verən digər respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.7 ╚ Kəskin respirator çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.8 ╚ Xroniki respirator çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.50.9 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.51 Kəskin nefritik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.1 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.2 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.3 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.4 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.5 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.6 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.7 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.8 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.9 ╚ Yumаqcıq хəstəliкləri, kəskin nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.10 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.11 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.12 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.13 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.14 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.15 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.16 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.17 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.18 ╚ Kəskin şiddətlənən nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.19 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.20 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.21 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.22 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.23 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.24 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.25 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.26 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.51.27 ╚ Residiv verən və davamlı hematuriya, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 373 ₼
2.7.52 Xronik nefritik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.1 ╚ Xronik nefritik sindrom, əhəmiyyətsiz yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.2 ╚ Xronik nefritik sindrom, ocaqlı və seqmentar yumaqcıq pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.3 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz membranoz qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.4 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz mezangial proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.5 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz endokapilyar proliferativ qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.6 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz mezangliokapilyar qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.7 ╚ Xronik nefritik sindrom, sıx çöküntü xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.8 ╚ Xronik nefritik sindrom, diffuz oraqşəkilli qlomerulonefrit *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.52.9 ╚ Xronik nefritik sindrom, digər dəyişikliklər *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.53 Tubulointerstisial nefrit, böyrəklərin digər tubulointerstisial xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.53.1 ╚ Kəskin tubulointerstisial nefrit *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.53.2 ╚ Reflyuksla bağlı qeyri-obstruktiv xroniki pielonefrit *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.53.3 ╚ Xroniki obstruktiv pielonefrit *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.53.4 ╚ Digər xroniki tubulointerstisial nefritlər *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.53.5 ╚ Kəskin və ya xroniki olduğu dəqiqləşdirilməmiş tubulointerstisial nefrit *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.53.6 ╚ Ağır metallar və dərman maddələrinin təsirindən əmələ gələn tubulointerstisial və tubulyar zədələnmələr *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.53.7 ╚ Böyrəklərin digər tubulointerstisial xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.53.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı böyrəyin tubulointerstisial zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 370 ₼
2.7.54 Böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.54.1 ╚ Tubulyar nekroz ilə müşayiət olunan kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.54.1 ╚ Tubulyar nekroz ilə müşayiət olunan kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.54.2 ╚ Kəskin qabıq nekrozu ilə müşayiət olunan kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.54.3 ╚ Medulyar nekrozla müşayiət olunan kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.54.4 ╚ Digər kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 384 ₼
2.7.55 Xroniki böyrək xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.55.1 ╚ Xroniki böyrək xəstəliyi I mərhələ *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.55.2 ╚ Xroniki böyrək xəstəliyi II mərhələ *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.56 Sidik kisəsinin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.7.56.1 ╚ Sidik kisəsi divertikulu *2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.7.56.2 ╚ Sidik kisəsinin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.7.56.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı sidik kisəsinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.7.56.4 ╚ Vərəm sistiti (A18.1+) *2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.7.56.5 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı sidik kisəsinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.7.57 Orxit və epididimit *2.*3.*4.*5.*6 235 ₼
2.7.57.1 ╚ Absesləşmiş orxit, epididimit və orxoepididimit *2.*3.*4.*5.*6 235 ₼
2.7.57.2 ╚ Abses olması barədə məlumat verilmədən orxit, epididimit və orxoepididimit *2.*3.*4.*5.*6 235 ₼
2.7.58 Salpingit və ooforit *2.*3.*4.*5.*6 358 ₼
2.7.58.1 ╚ Kəskin salpingit və ooforit *2.*3.*4.*5.*6 358 ₼
2.7.58.2 ╚ Xroniki salpingit və ooforit *2.*3.*4.*5.*6 358 ₼
2.7.59 Qadın kiçik çanaq orqanlarının digər iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.59.1 ╚ Kəskin parametrit və çanaq fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.59.2 ╚ Xroniki parametrit və çanaq fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.59.3 ╚ Qadınların kəskin çanaq peritoniti *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.59.4 ╚ Qadınların xroniki çanaq peritoniti *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.59.5 ╚ Qadınların çanağında əmələ gələn peritoneal bitişmələr *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.59.6 ╚ Qadın kiçik çanaq orqanlarının digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.59.7 ╚ Uşaqlığın enli bağının hematoması *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.59.8 ╚ Yumurtalığın, uşaqlıq borusunun və uşaqlığın enli bağının digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.60 Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklər zamanı qadın çanaq orqanlarının iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.60.1 ╚ Qadın çanaq orqanlarının vərəm etiologiyalı iltihabi xəstəlikləri(A18.1+) *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.60.2 ╚ Qadın çanaq orqanlarının xlamidiya mənşəli iltihabi xəstəlikləri (A56.1+) *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.60.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklər zamanı qadınların kiçik çanaq orqanların iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.61 Vulvanın və uşaqlıq yolunun digər iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.61.1 ╚ Kəskin vaginit *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.61.2 ╚ Kəskin vulvit *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.61.3 ╚ Uşaqlıq yolunun xoralaşması *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.61.4 ╚ Vulvanın xoralaşması *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.61.5 ╚ Uşaqlıq yolu və vulvanın digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 249 ₼
2.7.62 Endometrioz *2.*3.*4.*5.*6 252 ₼
2.7.62.1 ╚ Uşaqlığın endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 252 ₼
2.7.62.2 ╚ Yumurtalıqların endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 252 ₼
2.7.62.3 ╚ Uşaqlıq borusunun endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 252 ₼
2.7.62.4 ╚ Rektovaginal arakəsmənin və uşaqlıq yolunun endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 252 ₼
2.7.62.5 ╚ Bağırsağın endometriozu *2.*3.*4.*5.*6 252 ₼
2.7.63 Uşaqlığın digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 163 ₼
2.7.63.1 ╚ Endometrinin vəzili hiperplaziyası *2.*3.*4.*5.*6 163 ₼
2.7.63.2 ╚ Endometrin adenomatoz hiperplaziyası *2.*3.*4.*5.*6 163 ₼
2.7.63.3 ╚ Uşaqlığın digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 163 ₼
2.7.64 Uşaqlıq boynunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 235 ₼
2.7.64.1 ╚ Uşaqlıq boynunun digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 235 ₼
2.7.64.2 ╚ Hematokolpos *2.*3.*4.*5.*6 235 ₼
2.7.64.3 ╚ Uşaqlıq yolunun digər qeyri-iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 235 ₼
2.7.65 Bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.1 ╚ A paratifi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.2 ╚ B paratifi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.3 ╚ C paratifi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.4 ╚ Salmonellyoz enteriti *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.5 ╚ Salmonellyoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.6 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş salmonellyoz infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.7 ╚ Shigella dysenteriae tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.8 ╚ Shigella flexneri tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.9 ╚ Shigella boydii tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.10 ╚ Shigella sonnei tərəfindən törədilən şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.11 ╚ Digər şigellyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.12 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən enteropatogen infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.13 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən enterotoksigen infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.14 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən enteroinvaziv infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.15 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən enterohemorragik infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.16 ╚ Escherichia coli tərəfindən törədilən digər bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.17 ╚ Campylobacter tərəfindən törədilən enterit *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.18 ╚ Yersinia enterocolitica tərəfindən törədilən enterit *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.19 ╚ Clostridium difficile tərəfindən törədilən enterokolit *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.20 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.21 ╚ Stafilokokklar tərəfindən törədilən qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.22 ╚ Botulizm *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.23 ╚ Clostridium perfringens [Clostridium welchii] tərəfindən törədilən qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.24 ╚ Vibrio parahaemolyticus tərəfindən törədilən qida zəhərlənməsi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.25 ╚ Bacillus cereus tərəfindən törədilən qida zəhərələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.26 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial qida zəhərlənmələri *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.27 ╚ Kəskin amöb dizenteriyası *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.28 ╚ Xroniki bağırsaq amöbiazı *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.29 ╚ Amöblü qeyri-dizenterial kolit *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.30 ╚ Bağırsağın amöboması *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.31 ╚ Qaraciyərin amöb absesi *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.32 ╚ Ağciyərin amöb absesi (J99.8*) *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.33 ╚ Baş beynin amöb absesi (G07*) *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.34 ╚ Dəri amöbiazı *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.35 ╚ Digər lokalizasiyalı amöb infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.36 ╚ Balantidiaz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.37 ╚ Jiardiaz [lyamblioz] *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.38 ╚ Kriptosporidiaz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.39 ╚ İzosporoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.40 ╚ Bağırsağın digər dəqiqləşdirilmiş protozoy xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.41 ╚ Rotavirus enteriti *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.42 ╚ Norvolk törədicisi tərəfindən törədilən kəskin qastroenteropatiya *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.43 ╚ Adenovirus enteriti *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.44 ╚ Virus mənşəli digər enteritlər *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.65.45 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bağırsaq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.66 Bruselyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.66.1 ╚ Brucella melitensis tərəfindən törədilən bruselyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.66.2 ╚ Brusella abortus tərəfindən törədilən bruselyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.66.3 ╚ Brusella suis tərəfindən törədilən bruselyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.66.4 ╚ Brucella canis tərəfindən törədilən brusselyoz *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.66.5 ╚ Brusselyozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.67 Virus hepatitlər *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.1 ╚ Qaraciyər koması ilə ağırlaşan A hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.2 ╚ Qaraciyər koması ilə ağırlaşmayan A hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.3 ╚ Qaraciyər koması baş vermədən müşayiət olunan delta-amilli (koinfeksiya) kəskin B hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.4 ╚ Qaraciyər koması ilə müşayiət olunan delta-amilsiz kəskin B hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.5 ╚ Qaraciyər koması baş vermədən və delta-amilsiz B hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.6 ╚ B hepatiti virus gəzdiricisinin kəskin delta- (super) infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.7 ╚ Kəskin C hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.8 ╚ Kəskin E hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.67.9 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş kəskin virus hepatitləri *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.68 Bakterial zoonozlar *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.1 ╚ Manqo *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.2 ╚ Kəskin və ya ildırımsürətli melioidoz *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.3 ╚ Yarımkəskin və xroniki melioidoz *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.4 ╚ Spirillyoz *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.5 ╚ Streptobasillyoz *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.6 ╚ Dəri erizipeloidi *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.7 ╚ Erysipelothrix tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.8 ╚ Erizipeloidin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.9 ╚ Sarılıqlı - hemorragik leptospiroz *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.10 ╚ Leptospirozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.11 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş leptospiroz *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.12 ╚ Pasterellyoz *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.13 ╚ Pişik cırmaqlamasından törəyən qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.68.14 ╚ Bağırsaqdan xaric iersinioz *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.69 Mikobakteriyalar tərəfindən törədilən infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 372 ₼
2.7.69.1 ╚ Mycobacterium tərəfindən törədilən ağciyər infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 372 ₼
2.7.69.2 ╚ Mycobacterium tərəfindən törədilən dəri infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 372 ₼
2.7.69.3 ╚ Mycobacterium tərəfindən törədilən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 372 ₼
2.7.70 Digər bakterial xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.1 ╚ Dəri listeriozu *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.2 ╚ Listerioz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.3 ╚ Listeriozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.4 ╚ Yenidoğulmuşun tetanusu *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.5 ╚ Mamalıq tetanusu *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.6 ╚ Tetanusun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.7 ╚ Udlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.8 ╚ Burun-udlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.9 ╚ Qırtlaq difteriyası *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.10 ╚ Dəri difteriyası *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.11 ╚ Difteriyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.12 ╚ Göyöskürək *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.13 ╚ Skarlatina *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.14 ╚ A qrup stretokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.15 ╚ B qrup stretokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.16 ╚ D qrup stretokokkların törətdiyi sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.17 ╚ Streptococcus pneumoniae tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.18 ╚ Digər streptokokk sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.19 ╚ Staphylococcus aureus tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.20 ╚ Stafilokokkun digər dəqiqləşdirilmiş növü tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.21 ╚ Stafilokokkun dəqiqləşdirilməmiş növü tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.22 ╚ Haemophilus influenzae tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.23 ╚ Anaerob mikroblar tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.24 ╚ Digər qram-mənfi mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.25 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş sepsis *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.26 ╚ Ağciyər aktinomikozu *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.27 ╚ Abdominal aktinomikoz *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.28 ╚ Boyun-üz aktinomikoz *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.29 ╚ Aktinomikoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.30 ╚ Digər aktinomikozlar *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.31 ╚ Ağciyər nokardiozu *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.32 ╚ Dəri nokardiozu *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.33 ╚ Nokardiozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.34 ╚ Sistem bartonellyozu *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.35 ╚ Dəri və dəri-selikli qişa bartonellyozu *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.70.36 ╚ Digər bartonellyozlar *2.*3.*4.*5.*6 386 ₼
2.7.71 Qızılyel. Başqa rubrikada təsnif olunmayan digər xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.71.1 ╚ Qızılyel *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.71.2 ╚ Qazlı qanqrena *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.71.3 ╚ Pnevmoniyasız müşahidə olunan legionerlər xəstəliyi (Pontiak qızdırması) *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.71.4 ╚ Toksiki şok sindromu *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.71.5 ╚ Braziliya purpur qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.71.6 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 351 ₼
2.7.72 Anogenital herpetik virus infeksiyası. Qayıdan qızdırmalar. Xlamidiya, Rickettsia tərəfindən törədilən xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.1 ╚ Cinsiyyət orqanları və sidik-cinsiyyət aparatının herpetik infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.2 ╚ Anusətrafı nahiyənin dərisinin və düz bağırsağın herpetik infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.3 ╚ Bit yoluxduran qayıdan qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.4 ╚ Epidemik qayıdan yatalaq *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.5 ╚ Chlamydia psittaci tərəfindən törədilən infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.6 ╚ Xlamidiya mənşəli konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.7 ╚ Xlamidiyalar tərəfindən törədilən digər xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.8 ╚ Rickettsia prowazekii tərəfindən törədilən və bit yoluxduran epidemik yatalaq *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.9 ╚ Residivverən yatalaq [Brill xəstəliyi] *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.10 ╚ Rickettsia typhi tərəfindən törədilən yatalaq *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.11 ╚ Rickettsia tsutsugamushi tərəfindən törədilən yatalaq *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.12 ╚ Rickettsia rickettsii tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.13 ╚ Rickettsia conorii tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.14 ╚ Rickettsia siberica tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.15 ╚ Rickettsia australis tərəfindən törədilən ləkəli qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.16 ╚ Digər ləkəli qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.17 ╚ Səngər qızdırması Beşgünlük paroksizmal qızdırma Volın [Wolhynian] qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.18 ╚ Rickettsia akari tərəfindən törədilən çiçəyəbənzər rikketsioz *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.72.19 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş rikketsiozlar *2.*3.*4.*5.*6 346 ₼
2.7.73 Virus tərəfindən törədilən xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.1 ╚ Vaksinasiyadan sonra baş verən kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.2 ╚ Vəhşi heyvanlar tərəfindən daşınan virus tərəfindən törədilən kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.3 ╚ Vəhşi təbii virus tərəfindən törədilən kəskin paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.4 ╚ Kəskin qeyri-paralitik poliomielit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.5 ╚ Kreytsfeldt-Yakob xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.6 ╚ Yarımkəskin sklerozlaşdırıcı panensefalit. Virus cisimcikləri əlavəsi ilə rast gəlinən Davson ensefaliti .Sklerozlaşdırıcı Van-Boqart leykoensefalopatiyası. *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.7 ╚ Çoxocaqlı şiddətlənən leykoensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.8 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin digər atipik virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.9 ╚ Meşə quduzluğu *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.10 ╚ Şəhər tipli quduzluq *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.11 ╚ Ekzantematoz enterovirus qızdırması [Boston ekzanteması] *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.12 ╚ Epidemik başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.13 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.14 ╚ Ağcaqanadla yoluxan digər dəqiqləşdirilmiş virus qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.15 ╚ Oropuş virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.16 ╚ Mığmığa qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.17 ╚ Kolorado gənə qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.18 ╚ Buğumayaqlılar vasitəsilə ötürülən digər dəqiqləşdirilmiş virus qızdırmaları *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.19 ╚ Xunin hemorragik qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.20 ╚ Maçupo hemorragik qızdırması *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.21 ╚ Arenovirus etiologiyalı digər hemorragik qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.22 ╚ Böyrək sindromu ilə müşayiət olunan hemorragik qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.23 ╚ Virus etiologiyalı digər dəqiqləşdirilmiş hemorragik qızdırmalar *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.24 ╚ Herpetik ekzema *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.25 ╚ Herpetik gingivostomatit və farinqotonzillit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.26 ╚ Yayılmış (səpələnmiş) herpes xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.27 ╚ Herpes infeksiyalarının digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.28 ╚ Pnevmoniya ilə ağırlaşan su çiçəyi (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.29 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan su çiçəyi *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.30 ╚ Sinir sistemində baş verən digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.31 ╚ Gözdə baş verən ağırlaşmalarla keçən kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.32 ╚ Yayılmış (səpələnmiş) kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.33 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayət olunan kəmərləyici dəmrov *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.34 ╚ Çiçək *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.35 ╚ Meymun çiçək virusu tərəfindən törədilən infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.36 ╚ Pnevmoniya ilə ağırlaşmış qızılca (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.37 ╚ Orta otitlə ağırlaşmış qızılca (H67.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.38 ╚ Bağırsaq əlamətlərilə ağırlaşmış qızılca *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.39 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan qızılca *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.40 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan məxmərək *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.41 ╚ Ortopoks virusu tərəfindən törədilən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.42 ╚ Qəfil ekzantema (altıncı xəstəlik) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.43 ╚ Ekzantema ilə müşayiət olunan enterovirus mənşəli vezikulyar stomatit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.44 ╚ Enterovirus mənşəli vezikulyar faringit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.45 ╚ Dəri və selikli qişaların zədələnməsi ilə müşayiət olunan digər dəqiqləşdirilmiş infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.46 ╚ Sitomeqalovirus pnevmoniyası (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.47 ╚ Sitomeqalovirus hepatiti (K77.0*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.48 ╚ Sitomeqalovirus pankreatiti (K87.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.49 ╚ Parotit mənşəli orxit (N51.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.50 ╚ Parotit mənşəli pankreatit (K87.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.51 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan epidemik parotit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.52 ╚ Qamma-herpetik virus tərəfindən törədilən mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.53 ╚ Sitomeqalovirus mənşəli mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.54 ╚ Digər infeksion mononukleoz *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.55 ╚ Adenovirus tərəfindən törədilən keratokonyuktivit (H19.2*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.56 ╚ Adenovirus tərəfindən törədilən konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.57 ╚ Virus farinqokonyuktiviti *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.58 ╚ Kəskin epidemik, hemorragik (enterovirus) konyuktivit (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.59 ╚ Digər virus konyuktiviti (H13.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.60 ╚ Epidemik mialgiya *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.61 ╚ Ross-River xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.62 ╚ Virus etiologiyalı kardit *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.63 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan retrovirus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.73.64 ╚ Hantavirus (ürək)-ağ ciyər sindromu [HAS] [HÜAS] (J17.1*) *2.*3.*4.*5.*6 510 ₼
2.7.74 Mikozlar *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.1 ╚ Ağciyər kandidozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.2 ╚ Dəri və dırnaqların kandidozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.3 ╚ Kandidoz meningiti (G02.1*) *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.4 ╚ Kandidoz endokarditi (I39.8*) *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.5 ╚ Kandidoz sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.6 ╚ Digər lokalizasiyalı kandidoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.7 ╚ Kəskin ağciyər koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.8 ╚ Xroniki ağciyər koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.9 ╚ Dəri koksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.10 ╚ Koksidioidomikoz meningiti (G02.1*) *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.11 ╚ Yayılmış koksidioidomikoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.12 ╚ Koksidioidomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.13 ╚ Kəskin ağciyər blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.14 ╚ Xroniki ağciyər blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.15 ╚ Dəri blastomikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.16 ╚ Yayılmış blastomikoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.17 ╚ Blastomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.18 ╚ Parakoksidioidomikoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.19 ╚ Ağciyər parakoksidioidomikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.20 ╚ Yayılmış parakoksidioidomikoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.21 ╚ Parakoksidioidomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.22 ╚ Ağciyər sporotrixozu (J99.8*) *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.23 ╚ Dəri limfatik sporotrixozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.24 ╚ Yayılmış sporotrixoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.25 ╚ Sporotrixozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.26 ╚ Dəri xromomikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.27 ╚ Beynin feomikoz absesi *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.28 ╚ Dərialtı feomikoz absesi və kista *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.29 ╚ Xromomikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.30 ╚ İnvaziv ağciyər aspergillyozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.31 ╚ Ağciyər aspergillyozunun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.32 ╚ Tonzillyar aspergillyoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.33 ╚ Yayılmış aspergillyoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.34 ╚ Aspergillyozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.35 ╚ Ağciyər kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.36 ╚ "Serebral kriptokokkoz (Kriptokokk meningit+ (G02.1*) Meninqoserebral kriptokokkoz )" *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.37 ╚ Dəri kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.38 ╚ Sümük kriptokokkozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.39 ╚ Yayılmış kriptokokkoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.40 ╚ Kriptokokkozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.41 ╚ Ağciyər mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.42 ╚ Rinoserebral mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.43 ╚ Mədə-bağırsaq mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.44 ╚ Dəri mukormikozu *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.45 ╚ Yayılmış mukormikoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.46 ╚ Digər ziqomikozlar *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.47 ╚ Həqiqi misetoma Mikozlu Madura dabanı Maduromikoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.48 ╚ Aktinomisetoma *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.49 ╚ Lobomikoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.50 ╚ Rinosporidioz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.51 ╚ Alleşeroz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.52 ╚ Geotrixoz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.53 ╚ Penisilloz *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.54 ╚ Şərti patogen mikozlar *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.74.55 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş mikozlar *2.*3.*4.*5.*6 343 ₼
2.7.75 Protozoy xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.1 ╚ Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən və beyin ağırlaşmaları ilə müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.2 ╚ Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən ağır gedişli və ağırlaşmış malyariyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.3 ╚ Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və dalağın dağılması ilə müşayiət olan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.4 ╚ Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.5 ╚ Plasmodium vivax tərəfindən törədilən və ağırlaşması olmayan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.6 ╚ Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və nefropatiya ilə ağırlaşan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.7 ╚ Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.8 ╚ Plasmodium malariae tərəfindən törədilən və ağırlaşması olmayan malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.9 ╚ Plasmodium ovale tərəfindən törədilən malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.10 ╚ Meymun plazmodiləri tərəfindən törədilən malyariya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.11 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, parazitoloji təsdiq edilmiş malyariyalar *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.12 ╚ Visseral leyşmanioz *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.13 ╚ Dəri leyşmaniozu *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.14 ╚ Dəri-selikli qişa leyşmaniozu *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.15 ╚ Ürəyin zədələnməsi ilə müşayiət olunan kəskin formalı Şaqas xəstəliyi (I41.2*,I98.1*) *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.16 ╚ Ürək zədələnməsi olmadan kəskin formalı Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.17 ╚ Ürəyin zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) formalı Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.18 ╚ Həzm sisteminin zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.19 ╚ Digər orqanların zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) Şaqas xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.20 ╚ Toksoplazmoz mənşəli okulopatiya *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.21 ╚ Toksoplazmoz mənşəli hepatit (K77.0*) *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.22 ╚ Ağciyər toksoplazmozu (J17.3*) *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.23 ╚ Digər orqanların zədələnməsi ilə müşayiət olunan toksoplazmoz *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.24 ╚ Babezioz *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.25 ╚ Akantamöbioz *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.75.26 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş protozoy xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 359 ₼
2.7.76 Şistosomoz, digər trematodozlar *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.1 ╚ Schistosoma haematobium tərəfindən törədilən şistosomoz (sidik cinsiyyət şistosomozu) *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.2 ╚ Schistosoma mansoni tərəfindən törədilən şistosomoz (bağırsaq şistosomozu) *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.3 ╚ Schistosoma yaponicum tərəfindən törədilən şistosomoz *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.4 ╚ Serkarial dermatit *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.5 ╚ Digər şistosomozlar *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.6 ╚ Opistorxoz *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.7 ╚ Klonorxoz *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.8 ╚ Dikroselioz *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.9 ╚ Fassiolyoz *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.10 ╚ Paraqonimoz *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.11 ╚ Fassiolopsidoz *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.76.12 ╚ Digər ikisormaclılar tərəfindən törədilən invaziyalar *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.77 Helmintozlar *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.1 ╚ Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən qaraciyər invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.2 ╚ Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən ağciyər invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.3 ╚ Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən sümük invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.4 ╚ Echinococcus granulosus tərəfindən törədilən digər lokalizasiyalı invaziya və çoxsaylı exinokokkoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.5 ╚ Echinococcus multilocularis tərəfindən törədilən qaraciyər invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.6 ╚ Echinococcus multilocularis tərəfindən törədilən digər lokalizasiyalı invaziya və çoxsaylı exinokokkoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.7 ╚ Taenia solium tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.8 ╚ Taenia saginata tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.9 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.10 ╚ Gözün sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.11 ╚ Digər lokalizasiyalı sistiserkozu *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.12 ╚ Difillobotrioz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.13 ╚ Sparqanoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.14 ╚ Sestodlar tərəfindən törədilən digər invaziyalar *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.15 ╚ Himenolepidoz Cırtdan soliter (invaziyası) Siçovul soliteri (invaziyası) *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.16 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş sestodlar tərəfindən törədilən invaziya *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.17 ╚ Drakunkulyoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.18 ╚ Onxoserkoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.19 ╚ Wuchereria bancrofti tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.20 ╚ Brugia malayi tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.21 ╚ Brugia timori tərəfindən törədilən filyariatoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.22 ╚ Loaoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.23 ╚ Mansonellyoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.24 ╚ Filyariatozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.25 ╚ Trixinellyoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.26 ╚ Ankilostomoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.27 ╚ Nekatoroz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.28 ╚ Digər ankilostomidozlar *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.29 ╚ Bağırsaq ağırlaşmaları ilə müşayiət olunan askaridoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.30 ╚ Digər ağırlaşmalarla müşayiət olunan askaridoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.31 ╚ Bağırsaq strongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.32 ╚ Dəri strongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.33 ╚ Yayılmış (səpələnmiş) strongiloidoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.34 ╚ Trixuroz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.35 ╚ Anizakioz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.36 ╚ Bağırsaq kapillyariozu *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.37 ╚ Trixostrongiloidoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.38 ╚ Bağırsaq angiostrongiloidozu *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.39 ╚ Qarışıq etiologiyalı bağırsaq helmintozları *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.40 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bağırsaq helmintozları *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.41 ╚ Helmint (visseral Larva migrans) sürfələrinin miqrasiyası nəticəsində törənən visseral xəstəlik formaları *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.42 ╚ Qnatostomoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.43 ╚ Sinqamioz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.44 ╚ Daxili hirudinoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.45 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş helmintozlar *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.46 ╚ Dəri miazı *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.47 ╚ Yara miazı *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.48 ╚ Göz miazı *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.49 ╚ Burun udlaq miazı *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.50 ╚ Qulaq miazı *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.51 ╚ Digər lokalizasiyalı miaz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.52 ╚ Digər akariaz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.53 ╚ Tungioz [tropik qumsal birələri ilə yoluxma] *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.54 ╚ Digər buğumayaqlıların infestasiyaları *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.77.55 ╚ Xarici hirudinoz *2.*3.*4.*5.*6 229 ₼
2.7.78 İsenko-Kuşinq sindromu *2.*3.*4.*5.*6 545 ₼
2.7.78.1 ╚ Hipofizar mənşəli İsenko-Kuşinq xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 545 ₼
2.7.78.2 ╚ Nelson sindromu *2.*3.*4.*5.*6 545 ₼
2.7.78.3 ╚ Medikamentoz İsenko-Kuşinq sindromu *2.*3.*4.*5.*6 545 ₼
2.7.78.4 ╚ Ektopik AKTH sindromu *2.*3.*4.*5.*6 545 ₼
2.7.78.5 ╚ Alkoqolun təsirindən meydana çıxan Kuşinqoid sindromu *2.*3.*4.*5.*6 545 ₼
2.7.78.6 ╚ Kuşinqoid sindromla xarakterizə olunan digər hallar *2.*3.*4.*5.*6 545 ₼
2.7.79 Böyrəküstü vəzilərin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 413 ₼
2.7.79.1 ╚ Addison krizi *2.*3.*4.*5.*6 413 ₼
2.7.80 Qalxanabənzər vəzinin xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.1 ╚ Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, nevroloji forma *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.2 ╚ Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, miksedematoz forma *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.3 ╚ Anadangəlmə yod çatışmazlığı sindromu, qarışıq forma *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.4 ╚ Diffuz urla müşayiət olunan anadangəlmə hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.5 ╚ Dərmanların və digər ekzogen maddələrin təsiri nəticəsində əmələ gəlmiş hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.6 ╚ Postinfeksion hipotireoz *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.7 ╚ Qalxanabənzər vəzinin atrofiyası (qazanılmiş) *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.8 ╚ Miksedematoz koma *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.9 ╚ Diffuz urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.10 ╚ Toksik tək düyünlü urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.11 ╚ Toksik çox düyünlü urla müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.12 ╚ Ektopik tireoid toxuma ilə müşayiət olunan tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.13 ╚ Süni tireotoksikoz *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.14 ╚ Tireoid kriz və ya koma *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.15 ╚ Tireotoksikozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.16 ╚ Kəskin tireoidit *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.17 ╚ Keçici tireotoksikozla müşayiət olunan xroniki tireoidit *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.18 ╚ Medikamentoz tireoidit *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.19 ╚ Kalsitoninin hipersekresiyası. Qalxanabənzər vəzinin C-hüceyrəli hiperplaziyası ,Tireokalsitoninin hipersekresiyası *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.80.20 ╚ Qalxanabənzər vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 237 ₼
2.7.81 Şəkərli diabet *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.1 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.2 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.3 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, böyrəklərin zədələnmısi ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.4 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.5 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.6 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, periferik qan dövranının pozuntu ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.7 ╚ İnsulindən asılı şəkərli diabet, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.8 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.9 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.10 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, böyrəklərin zədələnmısi ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.11 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.12 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.13 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, periferik qan dövranının pozuntu ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.14 ╚ İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.15 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.16 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.17 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, böyrəklərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.18 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.19 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.20 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, periferik qan dövranının pozuntu ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.21 ╚ Qeyri-kafi qidalanma ilə bağlı şəkərli diabet, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.22 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, koma ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.23 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, ketoasidozla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.24 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, böyrəklərin zədələnmısi ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.25 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, gözlərin zədələnməsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.26 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, nevroloji ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.27 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, periferik qan dövranının pozuntu ilə *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.81.28 ╚ Şəkərli diabetin digər dəqiqləşdirilmiş formaları, çoxsaylı ağırlaşmalarla *2.*3.*4.*5.*6 574 ₼
2.7.82 Qeyri-diabetik hipoqlikemik koma *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.82.1 ╚ Qeyri-diabetik hipoqlikemik koma *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.82.2 ╚ Komasız müşahidə olunan medikamentoz hipoqlikemiya *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.82.3 ╚ Hipoqlikemiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.83  Hipoparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 402 ₼
2.7.83.1 ╚ İdiopatik hipoparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 402 ₼
2.7.83.2 ╚ Psevdohipoparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 402 ₼
2.7.83.3 ╚ Hipoparatireozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 402 ₼
2.7.84 Hiperparatireoz və qalxanabənzər ətraf vəzinin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 357 ₼
2.7.84.1 ╚ Birincili hiperparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 357 ₼
2.7.84.2 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan ikincili hiperparatireoz *2.*3.*4.*5.*6 357 ₼
2.7.84.3 ╚ Hiperparatireozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 357 ₼
2.7.84.4 ╚ Qalxanabənzər ətraf vəzinin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 357 ₼
2.7.85 Hiperaldosteronizm *2.*3.*4.*5.*6 302 ₼
2.7.85.1 ╚ Birincili hiperaldosteronizm *2.*3.*4.*5.*6 302 ₼
2.7.85.2 ╚ İkincili hiperaldosteronizm *2.*3.*4.*5.*6 302 ₼
2.7.85.3 ╚ Hiperaldosteronizmin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 302 ₼
2.7.86 Timus vəzinin absesi *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.86.1 ╚ Timus vəzinin absesi *2.*3.*4.*5.*6 512 ₼
2.7.87 Yumurtalıqların disfunksiyası *2.*3.*4.*5.*6 330 ₼
2.7.87.1 ╚ Yumurtalıqların polikistozu sindromu *2.*3.*4.*5.*6 330 ₼
2.7.87.2 ╚ Yumurtalıqların birincili çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 330 ₼
2.7.87.3 ╚ Yumurtalıqların disfunksiyasının digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 330 ₼
2.7.88 Digər endokrin pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.88.1 ╚ İntestinal hormonların hipersekresiyasının digər halları *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.88.2 ╚ Androgen rezistentlik sindromu *2.*3.*4.*5.*6 681 ₼
2.7.89 Karbohidrat mübadiləsinin digər pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 425 ₼
2.7.89.1 ╚ Qlikogenin toplanma xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 425 ₼
2.7.89.3 ╚ Qlikoneogenez və piruvat mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 425 ₼
2.7.90 Hipovolemiya *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.1 ╚ Hiperosmolyarlıq və hipernatriyemiya *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.2 ╚ Hipoosmolyarlıq və hiponatriyemiya *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.3 ╚ Alkaloz *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.4 ╚ Turşu-qələvi mübadiləsinin qarışıq pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.5 ╚ Hiperkaliemiya, kaliumun artıqlığı, kaliumun artıq qəbulu *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.6 ╚ Hipokaliemiya *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan lipomatoz (Ağrılı Derkum xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.8 ╚ Şiş lizisi sindromu *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.9 ╚ Asidoz *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.90.10 ╚ Hipervolemiya *2.*3.*4.*5.*6 660 ₼
2.7.91 Tibbi prosedurlardan sonra meydana çıxan və digər rubrikalarda təsnif olunmayan endokrin və metabolik pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 497 ₼
2.7.91.1 ╚ Tibbi prosedurlardan sonra əmələ gələn hipoinsulinemiya *2.*3.*4.*5.*6 497 ₼
2.7.92  Tiamin çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 503 ₼
2.7.92.1 ╚ Vernike ensefalopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 503 ₼
2.7.93 Dəmir defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 771 ₼
2.7.93.1 ╚ Qan itirmə nəticəsində yaranan ikincili dəmir defisitli anemiya (xroniki) *2.*3.*4.*5.*6 771 ₼
2.7.93.2 ╚ Sideropenik disfagiya *2.*3.*4.*5.*6 771 ₼
2.7.93.3 ╚ Digər dəmir defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 771 ₼
2.7.94 Qidalanma ilə bağlı olan anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.1 ╚ Endogen amilin çatşmazlığı nəticəsində yaranan vitamin-B12 defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.2 ╚ Proterinuriya ilə müşahidə olunan, B12 vitaminin sorulmasının selektiv pozuntusu nəticəsində yaranan vitamin B12 defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.3 ╚ II-transkobalamin çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.4 ╚ Qidalanma ilə bağlı olan digər vitamin B12 defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.5 ╚ Digər vitamin B12 defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.6 ╚ Qidalanma ilə bağlı olan digər fol defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.7 ╚ Dərman mənşəlli fol defisitli anemiya *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.8 ╚ Digər fol defisitli anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.9 ╚ Qidalanma ilə bağlı olan digər anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.10 ╚ Zülalların çatışmazlığı nəticəsində yaranan anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.94.11 ╚ Başqa rurikalarda təsnif olunmayan digər meqaloblast anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 773 ₼
2.7.95 Ferment çatışmazlığından yaranan anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1039 ₼
2.7.95.1 ╚ Qlükoza 6-fosfatdehidrogenazanın çatışmazlığı nəticəsində yaranan anemiya (Favizm) *2.*3.*4.*5.*6 1039 ₼
2.7.96 Qazanılmış hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.96.1 ╚ Dərman mənşəlli autoimmun hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.96.2 ╚ Digər autoimmun hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.96.3 ╚ Dərman mənşəlli qeyri hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.96.4 ╚ Hemolitik-uremik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.96.5 ╚ Digər qeyri-autoimmun hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.96.6 ╚ Paroksizmal gecə hemoqlobinuriyası(Markiafav-Mikel) *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.96.7 ╚ Digər xarici amillrin tsirindən törənən hemoliz nəticəsində əmələ gələn hemoqlobinuriya *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.96.8 ╚ Digər hemolitik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1080 ₼
2.7.97 Aplastik anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1251 ₼
2.7.97.1 ╚ Dərman mənşəlli aplastik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1251 ₼
2.7.97.2 ╚ Digər xarici amillərin təsirindən törənən aplastik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1251 ₼
2.7.98 Kəskin posthemorragik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.98.1 ╚ Kəskin posthemorragik anemiya *2.*3.*4.*5.*6 568 ₼
2.7.99 Digər anemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1007 ₼
2.7.99.1 ╚ Dərman preparatları və ya toksinlər tərəfindən törədilən ikincili sideroblast anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1007 ₼
2.7.100 Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma [defibrinasiya sindromu] *2.*3.*4.*5.*6 1088 ₼
2.7.100.1 ╚ Disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma [defibrinasiya sindromu] *2.*3.*4.*5.*6 1088 ₼
2.7.101 Laxtalanmanın digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1217 ₼
2.7.101.1 ╚ Qanda dövr edən antikoaqulyantların təsirindən əmələ gələn hemorragik pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1217 ₼
2.7.101.2 ╚ Laxtalanma amilinin qazanılmış çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1217 ₼
2.7.101.3 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş laxtalanma pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1217 ₼
2.7.102 Purpura və digər hemorragik vəziyyətlər *2.*3.*4.*5.*6 1179 ₼
2.7.102.1 ╚ Allergik purpura *2.*3.*4.*5.*6 1179 ₼
2.7.102.2 ╚ Trombositlərin keyfiyyət qüsurları: Bernar-Sulye sindromu, Qlastman trombasteniyası *2.*3.*4.*5.*6 1179 ₼
2.7.102.3 ╚ Digər qeyri-trombositopenik purpura *2.*3.*4.*5.*6 1179 ₼
2.7.102.4 ╚ İdiopatik prombositopenik purpura *2.*3.*4.*5.*6 1179 ₼
2.7.102.5 ╚ Digər birincili trombositopeniyalar *2.*3.*4.*5.*6 1179 ₼
2.7.102.6 ╚ İkincili trombositopeniyalar *2.*3.*4.*5.*6 1179 ₼
2.7.102.7 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş hemorragik vəziyyətlər *2.*3.*4.*5.*6 1179 ₼
2.7.103 Aqranulositoz, Plimorf-nüvəli neyrtofillərin funksional pozuntusu, Ağ qan hüceyrələrin digər pozuntuları, Dalaq xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 1029 ₼
2.7.103.1 ╚ Aqranulositoz *2.*3.*4.*5.*6 1029 ₼
2.7.103.2 ╚ Plimorf-nüvəli neyrtofillərin funksional pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1029 ₼
2.7.103.3 ╚ Ağ qan hüceyrələrin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1029 ₼
2.7.103.4 ╚ Hiposplenizm əməliyyatından sonrakı aspleniya *2.*3.*4.*5.*6 1029 ₼
2.7.103.5 ╚ Hipersplenizm *2.*3.*4.*5.*6 1029 ₼
2.7.103.6 ╚ Digər methemoqlobinemiyalar *2.*3.*4.*5.*6 1029 ₼
2.7.104 Qanın və digər qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.104.1 ╚ İkincili polisitemiya *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.105 Limforetikulyar toxumanın və retikulohistositar sistemin prosesə cəlb oluması ilə keçən digər xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 1204 ₼
2.7.105.1 ╚ İnfenksiya ilə bağlı olan hemofaqositar sindrom *2.*3.*4.*5.*6 1204 ₼
2.7.106 Keçici tranzitor serebral işemik tutmalar [həmlələr] və oxşar sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.1 ╚ Serebral arteriyaların çoxsaylı və ikitərəfli sindromları *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.2 ╚ Keçici korluq *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.3 ╚ Tranzitor qlobal (keçici tam) amneziya *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.4 ╚ Orta beyin arteriyası sindromu (I66.0+) *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.5 ╚ Ön beyin arteriyası sindromu (I66.1+) *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.6 ╚ Arxa beyin arteriyası sindromu (I66.2+) *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.7 ╚ Baş beyin kötüyündə insult sindromu (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.8 ╚ Beyincik insultu sindromu (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.9 ╚ Xalis hərəki lakunar sindrom (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.10 ╚ Xalis hissi lakunar sindrom (I60-I67+) *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.106.11 ╚ Damar mielopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 679 ₼
2.7.107 Mərkəzi sinir sisteminin iltihabi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.1 ╚ Hemofil meningit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.2 ╚ Pnevmokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.3 ╚ Streptokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.4 ╚ Stafilokokk meningiti *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.5 ╚ Digər bakteriyalar tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.6 ╚ Mikozlarda meningit kandidoz, koksidomikoz, kriptokokkoz (B37.5, B38.4, B45.1) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.7 ╚ Qeyri-piogen meningit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.8 ╚ Xroniki meningit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.9 ╚ Xoşxassəli residivləşən meningit [Mollare] *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.10 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş törədicilər tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.11 ╚ Kəskin disseminə olunmuş ensefalit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.12 ╚ Digər ensefalit, mielit və ensefalomielit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.13 ╚ Afrika tripanosomozu (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.14 ╚ Sinir sisteminin zədələnməsi ilə müşayiət olunan (xroniki) Şaqas xəstəliyi (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.15 ╚ Neqleriaz (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.16 ╚ Toksoplazmoz mənşəli meninqoensefalit (G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.17 ╚ Parastrongylus cantonensis tərəfindən törədilən angiostrongiloidoz(G05.2*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.18 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə ensefalit, mielit və ensefalomielit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.19 ╚ Kəllədaxili və onurğadaxili abses və qranuloma *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.20 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin iltihabi xəstəliklərinin nəticələri *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.21 ╚ Postensefalitik parkinsonizm *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.22 ╚ İltihabi polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.23 ╚ Lokallaşmış salmonellyoz infeksiyası (G01*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.24 ╚ Vərəm meningiti (G01*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.25 ╚ Meningeal tuberkuloma (G07*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.26 ╚ Sinir sisteminin digər lokalizasiyalı vərəmi (G05.0*,G07*,G63.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.27 ╚ Leptospiroz (G01*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.28 ╚ Listeriozlu meningit və meningoensefalit (G01*, G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.29 ╚ Meninqokokk meningiti (G01*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.30 ╚ Uoterxaus-Fridirexsen sindromu (E35.1*) (Meninqokokk mənşəli hemorragik adrenalit. Meninqokokk mənşəli adrenal sindrom) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.31 ╚ Kəskin meninqokokksemiya (sepsis) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.32 ╚ Digər meninqokokk infeksiyaları (G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.33 ╚ Gecikmiş anadangəlmə neyrosifilis [yuvenil neyrosifilis] (G01*, G05.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.34 ╚ Ağcaqanadla yoluxan virus ensefaliti *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.35 ╚ Gənə ilə yoluxan virus ensefaliti *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.36 ╚ Enterovirus ensefaliti (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.37 ╚ Adenovirus ensefaliti (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.38 ╚ Letarqik ensefalit (Ekonomo-Fon xəstəliyi) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.39 ╚ Enterovirus meningiti (G02.0*) Koksaki virusu tərəfindən törədilən meningit.ECHO-virusu tərəfindən törədilən meningit *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.40 ╚ Adenovirus meningiti (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.41 ╚ Digər viruslu meningitlər *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.42 ╚ Herpetik meningit (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.43 ╚ Herpetik ensefalit (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.44 ╚ Meningitlə ağırlaşan su çiçəyi (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.45 ╚ Ensefalitlə ağırlaşan su çiçəyi (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.46 ╚ Ensefalitlə ağırlaşan kəmərləyici dəmrov (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.47 ╚ Meningitlə ağırlaşan kəmərləyici dəmrov (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.48 ╚ Ensefalitlə ağırlaşmış qızılca (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.49 ╚ Meningitlə ağırlaşmış qızılca (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.50 ╚ Nevroloji ağırlaşmalarla müşayiət olunan məxmərək( G02*, G05.1* ) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.51 ╚ Digər sitomeqalovirus xəstəlikləri (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.52 ╚ Parotit mənşəli meningit (G02.0*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.53 ╚ Parotit mənşəli ensefalit (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.54 ╚ İnfeksion mononukleoz( G02*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.55 ╚ Digər əlamətlərlə müşayiət olunan qrip, digər qrip virusu müəyyən olunub (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.107.56 ╚ Digər əlamətlərlə müşayiət olunan qrip, virus müəyyən olunmamışdır (G05.1*) *2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.7.108 İrsi ataksiya, spinal əzələ atrofiyası və oxşar sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.1 ╚ Anadangəlmə proqressivləşməyən ataksiya *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.2 ╚ Erkən beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.3 ╚ Gecikmiş beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.4 ╚ DNT-nin reparasiya pozuntusu ilə gedən beyincik ataksiyası *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.5 ╚ Digər irsi ataksiya *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.6 ╚ İrsi spastik paraplegiya *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.7 ╚ I tip uşaq spinal əzələ atrofiyası [Verdniq-Hoffman] *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.8 ╚ Digər irsi spinal əzələ atrofiyaları Uşaqlarda proqressivləşən bulbar iflic [Fasio-Londe] Spinal əzələ atrofiyası *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.108.9 ╚ Hərəki neyronun xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 563 ₼
2.7.109 Sinir sisteminin digər degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.109.1 ╚ Baş beynin məhdud atrofiyası *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.109.2 ╚ Sinir sisteminin digər dəqiqləşdirilmiş degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.110 Maddələr mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.1 ╚ Klassik fenilketonuriya *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.2 ╚ Hiperfenilalaninemiyanın digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.3 ╚ Tirozin mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.4 ╚ Aromatik aminturşu mübadiləsinin digər pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.5 ╚ “Ağcaqayın şirəsi” xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.6 ╚ Şaxəli zəncirli aminturşularının digər pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.7 ╚ Yağ turşuları mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.8 ╚ Aminturşuların nəqlinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.9 ╚ Kükürd tərkibli aminturşuların mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.10 ╚ Sidik cövhəri mübadiləsinin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.11 ╚ GM2 qanqliozidoz *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.12 ╚ Digər qanqliozidozlar *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.13 ╚ Digər sfinqolipidozlar *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.14 ╚ Neyronların lipofussinozu *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.15 ╚ I tip mukopolisaxaridoz *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.16 ╚ II tip mukopolisaxaridoz *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.17 ╚ Digər mukopolisaxaridozlar *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.18 ╚ Lizosom fermentlərin posttranslyasion modifikasiyasının defektləri *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.19 ╚ Qlikoproteinlərin deqradasiya defekti *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.20 ╚ Leş-Nixen sindromu *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.21 ╚ Digər porfiriyalar İrsi koproporfiriya Porfiriya *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.22 ╚ Mis mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.110.23 ╚ Dəmir mübadiləsinin pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 470 ₼
2.7.111 Epilepsiya, Epileptik status, Diskinetik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.1 ╚ Fokal başlanığıclı qıcolma tutmaları ilə müşahidə olunan lokalizə olunmuş (fokal) (parsial) idiopatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.2 ╚ Sadə parsial tutmalarla müşahidə olunan lokalizə olunmuş (fokal) (parsial) simptomatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.3 ╚ Kompleks parsial qıcolma tutmaları ilə müşahidə olunan lokalizə olunmuş (fokal) (parsial) simptomatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.4 ╚ Generalizə olunmuş idiopatik epilepsiya və epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.5 ╚ Generalizə olunmuş epilepsiyanın və epileptik sindromların digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.6 ╚ Xüsusi epileptik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.7 ╚ Diskinetik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.8 ╚ Epilepsiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.9 ╚ Epileptik status grand mal (generalizə olunmuş) *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.10 ╚ Epileptik status [petit mal] (kiçik tutmalar) *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.11 ╚ Mürəkkəb parsial epileptik status *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.111.12 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş epileptik status *2.*3.*4.*5.*6 443 ₼
2.7.112 Depressiv epizod. Streslə bağlı və somatoform nevrotik pozuntular. Miqren. Digər baş ağrı sindromları,vegetativ sinir sisteminin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.1 ╚ Orta dərəcəli depressiv epizod *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.2 ╚ Generalizə edilmiş həyəcan pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.3 ╚ Qarışıq həyəcan və depressiv pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.4 ╚ Digər qarışıq həyəcan pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.5 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş həyəcan pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.6 ╚ Stresə qarşı kəskin reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.7 ╚ Posttravmatik stres pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.8 ╚ Uyğunlaşdırıcı reaksiyaların pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.9 ╚ Dissosiativ amneziya *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.10 ╚ Dissosiativ fuqa *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.11 ╚ Dissosiativ stupor *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.12 ╚ Trans və mübtəlalıq *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.13 ╚ Dissosiativ hərəkət pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.14 ╚ Dissosiativ konvulsiyalar *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.15 ╚ Dissosiativ anesteziya və ya hissi qavramanın itirilməsi *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.16 ╚ Qarışıq dissosiativ (konversion) pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.17 ╚ Digər dissosiativ (konversion) pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.18 ╚ Differensiasiya olunmuş somatoform pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.19 ╚ Davamlı somatoform ağrı pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.20 ╚ Ailəvi dizavtonomiya(Rayil-Deya) *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.21 ╚ Polisistem degenerasiya *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.22 ╚ Horner sindromu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.23 ╚ Alqoneyrodistrofiya *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.24 ╚ Reyno sindromu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.25 ╚ Aura ilə müşahidə olunan miqren [klassik miqren] *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.26 ╚ Miqrenoz status *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.27 ╚ "Gərginlik tipli baş ağrısı (Gərginliklə bağlı xroniki baş ağrısı.Gərginliklə bağlı epizodik baş ağrısı. Gərginliklə bağlı ƏGO baş ağrısı)" *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.28 ╚ Histamin baş ağrısı sindromu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.29 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan damar mənşəli baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.30 ╚ Xroniki posttravmatik baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.31 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan dərman qəbulu ilə bağlı baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.112.32 ╚ Vertebrobazilyar arterial sistem sindromu *2.*3.*4.*5.*6 403 ₼
2.7.113 Başın və onurğa beynin və sinirlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.1 ╚ Blok sinirinin travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.2 ╚ Əlavə [qayıdan] sinirin travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.3 ╚ Baş beynin travmatik ödemi *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.4 ╚ Travmatik subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.5 ╚ Boynun periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.6 ╚ Boyun şöbəsinin simpatik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.7 ╚ Onurğa beynin bel şöbəsinin silkələnməsi və ödemi *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.8 ╚ Onurğa beynin bel şöbəsinin digər travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.9 ╚ Onurğanın bel-oma şöbəsinin sinir kökünün travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.10 ╚ At quyruğunun travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.11 ╚ Bel-oma sinir kələfinin travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.12 ╚ Bel-oma və çanaq simpatik sinirlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.13 ╚ Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.113.14 ╚ Postkontuzion sindrom *2.*3.*4.*5.*6 676 ₼
2.7.114 Onurğa beyninin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 497 ₼
2.7.114.1 ╚ Onurğa beyninin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri (dərman və şualanma mənşəli mieolopatiya) *2.*3.*4.*5.*6 497 ₼
2.7.115 Sinir sisteminin digər pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.1 ╚ Əlaqəli hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.2 ╚ Obstruktiv hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.3 ╚ Normal təzyiqli hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.4 ╚ Xoşxassəli kəllədaxili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.5 ╚ Beyin ödemi *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.6 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklərdə hidrosefaliya (A00-B99+) *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.7 ╚ Mədəciklərin şuntlanmasından sonra kəllədaxili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.8 ╚ Doğuş travması zamanı beynin ödemi *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.115.9 ╚ Anadangəlmə hidrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 515 ₼
2.7.116 Periferik sinir sisteminin xəstəlikləri və zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.1 ╚ Üçlü sinirin nevralgiyası *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.2 ╚ Atipik üz ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.3 ╚ Üçlü sinirin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.4 ╚ Bella iflici *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.5 ╚ Dizcik düyününün iltihabı *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.6 ╚ Melkerson sindromu *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.7 ╚ Klonik hemifassial spazm *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.8 ╚ Üz miokimiyası *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.9 ╚ Üz sinirinin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.10 ╚ Menyer xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.11 ╚ Xoşxassəli paroksizmal başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.12 ╚ Vestibulyar neyronit *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.13 ╚ Dil-udlaq sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.14 ╚ Azan sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.15 ╚ Dilaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.16 ╚ Kəllə sinirlərinin çoxsaylı zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.17 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş kəllə sinirlərinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.18 ╚ Bel-oma kələfinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.19 ╚ Boyun sinir köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.20 ╚ Döş sinir köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.21 ╚ Oma-bel köklərinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.22 ╚ Ətrafın ağrılı fantom sindromu *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.23 ╚ Sinir köklərinin və kələflərinin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.24 ╚ Bud sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.25 ╚ Ayaqaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.26 ╚ Kauzalgiya *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.27 ╚ Oturaq sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.28 ╚ Parestetik meralgiya *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.29 ╚ Bayır dizaltı peroneal sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.30 ╚ Orta dizaltı sinirin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.31 ╚ Ayaqdarağı kanal sindromu *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.32 ╚ Aşağı ətrafın digər mononevralgiyaları *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.33 ╚ Mononevropatiyaların digər dəqiqləşdirilmiş növləri *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.34 ╚ Diabetik mononevropatiyaE10-E14 ümümi dördüncü.4+idarəsi ilə *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.35 ╚ Çoxsaylı mononevrit *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.36 ╚ İrsi motor və sensor nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.37 ╚ Refsum xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.38 ╚ İrsi ataksiya ilə müşayiət olunan nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.39 ╚ Digər irsi və idiopatik nevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.40 ╚ Giyen-Barre sindromu Kəskin (post-) infeksion polinevrit Miller Fişer sindromu *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.41 ╚ Serum nevropatiyası *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.42 ╚ Digər iltihabı polinevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.43 ╚ Dərman polinevropatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.44 ╚ Digər toksiki maddələr tərəfindən törədilən polinevropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.45 ╚ Aşağı ətrafın mononevropatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.46 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklərdə polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.47 ╚ Diabetik polinevropatiya (E10-E14 ümümi dördüncü .4+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.48 ╚ Digər endokrin xəstəliklərdə və maddələr mübadiləsi pozuntularında polinevropatiya (E00-E07+,E15-E16+,E20-E34+,E70-E89+) *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.49 ╚ Qidalanma çatışmazlığında polinevropatiya (E40-E64) *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.50 ╚ Birləşdirici toxumanın sistem zədələnmələrində polinevropatiya(M30-M35) *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.51 ╚ Digər sümük-əzələ zədələnmələrində polinevropatiya (M00-M25+,M40-M96+) *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.52 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə polinevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.53 ╚ Proqressivləşən idiopatik nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.116.54 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş polinevropatiyalar (şua polinevropatiyası) *2.*3.*4.*5.*6 579 ₼
2.7.117 Spondilopatiyalar. Digər dorsopatiyalar. Sümük sıxlığının və strukturunun pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.1 ╚ Ankilozlaşan spondilit *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.2 ╚ Onurğanın entezopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olumayan sakroileit *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.4 ╚ Fəqərələrin osteomieliti *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.5 ╚ Fəqərəarası disklərin (piogen) infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.6 ╚ Digər infeksion spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.7 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş iltihabi spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.8 ╚ Spondilyoz (onurğanın artrozu və ya osteoartriti, fasetli oynaqların degenerasiyası) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.9 ╚ Ön spinal və ya vertebral arteriyanın sıxılma sindromu (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.10 ╚ Mielopatiya ilə digər spondilyozlar Onurğa beyninin spondilogen sıxılması (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.11 ╚ Radikulopatiya ilə digər spondilyozlar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.12 ╚ Digər spondilyozlar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.13 ╚ Spinal stenoz *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.14 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.15 ╚ Onurğanın vərəmi (A18.0+) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.16 ╚ Brusellyoz spondiliti *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.17 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xəstəliklərdə spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.18 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin mielopatiya ilə zədələnməsi (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.19 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin radikulopatiya ilə zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.20 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər tipli yerdəyişməsi *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.21 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.22 ╚ Boyun şöbəsinin fəqərəarası disklərinin digər zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.23 ╚ Bel və digər şöbələrin fəqərəarası disklərinin mielopatiya ilə zədələnmələri (G99.2*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.24 ╚ Bel və digər şöbələrin fəqərəarası disklərinin radikulopatiya ilə zədələnmələri (G55.1*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.25 ╚ Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş yerdəyişməsi *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.26 ╚ Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş degenerasiyası *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.27 ╚ Kəllə-boyun sindromu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.28 ╚ Boyun-çiyin sindromu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.29 ╚ Spinal qeyri-sabitlik *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.30 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan oma-büzdüm pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.31 ╚ Radikulopatiya *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.32 ╚ Servikalgiya *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.33 ╚ İşias *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.34 ╚ İşiasla gedən lümbaqo *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.35 ╚ Digər dorsalgiya *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.36 ╚ Patoloji sınıqla osteoporoz (onurğanın osteoparatik dağılması və pərçimlənməsi) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.117.37 ╚ Qıcolma və spazm *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.118 Əzələlərin və sinir-əzələ sinapsının xəstəlikləri. Dermatopolimiozit *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.1 ╚ Myasthenia gravis (ağır miasteniya) *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.2 ╚ Sinir-əzələ sinapsının toksiki pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.3 ╚ Anadangəlmə və qazanılma miasteniya *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.4 ╚ Əzələ distrofiyası *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.5 ╚ Miotonik pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.6 ╚ Anadangəlmə miopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan mitoxondrial miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.8 ╚ Dərman miopatiyası *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.9 ╚ Digər toksiki maddələr tərəfindən törədilən miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.10 ╚ Periodik iflic *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.11 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə miastenik sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.12 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.13 ╚ Endokrin xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.14 ╚ Maddələr mübadiləsi pozuntusu zamanı miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.15 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə miopatiya *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.16 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş miopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.17 ╚ Gənclik dermatopolimioziti *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.18 ╚ Digər dermatopolimiozitlər *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.118.19 ╚ Polimiozit *2.*3.*4.*5.*6 549 ₼
2.7.119 Serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 925 ₼
2.7.119.1 ╚ Kvadroplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 925 ₼
2.7.119.2 ╚ Diplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 925 ₼
2.7.119.3 ╚ Hemiplegik spastik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 925 ₼
2.7.119.4 ╚ Ataksik serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 925 ₼
2.7.119.5 ╚ Serebral iflicin digər növü *2.*3.*4.*5.*6 925 ₼
2.7.120 Alkoqol mənşəli psixi və davranış pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 449 ₼
2.7.120.1 ╚ Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, Abstinensiya vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6 449 ₼
2.7.120.2 ╚ Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, Sayıqlama ilə müşayiət olunan abstinensiya vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6 449 ₼
2.7.120.3 ╚ Alkoqol qəbulundan yaranan psixi və davranış pozuntuları, Amnestik sindrom *2.*3.*4.*5.*6 449 ₼
2.7.121 Toksiki ensefalopatiya, Baş beynin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 472 ₼
2.7.121.1 ╚ Toksiki ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6 472 ₼
2.7.121.2 ╚ Serebral kista *2.*3.*4.*5.*6 472 ₼
2.7.121.3 ╚ Reye sindromu *2.*3.*4.*5.*6 472 ₼
2.7.122 Tiklər *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.122.1 ╚ Xroniki motor tiklər və ya vokalizimlər *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.122.2 ╚ Vokalizimlərin və çoxsaylı motor tiklərinin kombinasiyası (de la Turetta sindrom) *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.122.3 ╚ Digər tiklər *2.*3.*4.*5.*6 445 ₼
2.7.123 İdiopatik periferik vegetativ nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 432 ₼
2.7.123.1 ╚ İdiopatik periferik vegetativ nevropatiya *2.*3.*4.*5.*6 432 ₼
2.7.124 Qeyri-üzvi mənşəli enurez, enkoprez *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.124.1 ╚ Qeyri-üzvi mənşəli enurez *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.124.2 ╚ Qeyri-üzvi mənşəli enkoprez *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.125 Göz yaşı aparatının xəstəlikləri. Göz yaşı aparatının və göz yuvasının digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 101 ₼
2.7.125.1 ╚ Dakrioadenit *2.*3.*4.*5.*6 101 ₼
2.7.125.2 ╚ Epifora *2.*3.*4.*5.*6 101 ₼
2.7.125.3 ╚ Göz yaşı axacaqlarının stenozu və çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 101 ₼
2.7.125.4 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə göz yaşı aparatının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 101 ₼
2.7.125.5 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə göz yuvasının digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 101 ₼
2.7.125.6 ╚ Göz yuvasının digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə parazitar invaziyası *2.*3.*4.*5.*6 101 ₼
2.7.126 Göz yuvasının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 170 ₼
2.7.126.1 ╚ Göz yuvasının kəskin iltihabı *2.*3.*4.*5.*6 170 ₼
2.7.126.2 ╚ Göz yuvasının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 170 ₼
2.7.127 Konyuktivanın xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 123 ₼
2.7.127.1 ╚ Kəskin atopik konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 123 ₼
2.7.127.2 ╚ Blefarokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 123 ₼
2.7.127.3 ╚ Konyuktivanın qansızması *2.*3.*4.*5.*6 123 ₼
2.7.127.4 ╚ Konyuktivanın filyarioz invaziyası (B74.-+) *2.*3.*4.*5.*6 123 ₼
2.7.127.5 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion və parazitar xəstəliklərdə konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 123 ₼
2.7.127.6 ╚ Göz pemfiqoidi(L12.-+) *2.*3.*4.*5.*6 123 ₼
2.7.127.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə konyuktivanın başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 123 ₼
2.7.128 Qüzehli qişanın və kirpikli cismin digər xəstəlikləri (Hifema) *2.*3.*4.*5.*6 88 ₼
2.7.128.1 ╚ Hifema *2.*3.*4.*5.*6 88 ₼
2.7.128.2 ╚ Qüzehli qişanın bombajı. Bəbəyin okkluziyası və bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6 88 ₼
2.7.128.3 ╚ Qüzehli qişanın və kirpikli cismin digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 88 ₼
2.7.129 Skleranın xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 231 ₼
2.7.129.1 ╚ Sklerit *2.*3.*4.*5.*6 231 ₼
2.7.130 Buynuz qişanın çapıqları və bulanması. Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə skleranın və buynuz qişanın başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 162 ₼
2.7.130.1 ╚ Buynuz qişanın xorası *2.*3.*4.*5.*6 162 ₼
2.7.130.2 ╚ Keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 162 ₼
2.7.130.3 ╚ İnterstisial (stromal) və dərin keratit *2.*3.*4.*5.*6 162 ₼
2.7.130.4 ╚ Buynuz qişanın neovaskulyarizasiyası *2.*3.*4.*5.*6 162 ₼
2.7.130.5 ╚ Sadə herpes virusu tərəfindən törədilən keratit və keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 162 ₼
2.7.130.6 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xəstəliklərdə keratit və keratokonyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 162 ₼
2.7.131 İridosiklit. Qüzehli qişanın və kirpikli cismin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 396 ₼
2.7.131.1 ╚ Kəskin və yarımkəskin iridosiklit *2.*3.*4.*5.*6 396 ₼
2.7.131.2 ╚ Digər iridosiklitlər *2.*3.*4.*5.*6 396 ₼
2.7.131.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion xəstəliklərdə irridosiklit *2.*3.*4.*5.*6 396 ₼
2.7.131.4 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə iridosiklit *2.*3.*4.*5.*6 396 ₼
2.7.131.5 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə qüzehli qişanın və kirpikli cismin başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 396 ₼
2.7.132 Büllurun хəstəliкləri *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.1 ╚ Uşaqlıq, gənclik və presenil katarakta *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.2 ╚ Dərman preparatlarının törətdiyi katarakta *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.3 ╚ İkincili katarakta (Sekundar katarakta. Semmerinq halqası) *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.4 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş katarakta *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.5 ╚ Büllurun digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.6 ╚ Diabetik katarakta (E10-E14 ümümi dördüncü.3+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.7 ╚ Endokrin sistemin digər xəstəliklərində başqa qidalanma və maddələr mübadiləsinin pozuntularında katarakta *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə katarakta *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.132.9 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə büllurun başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 92 ₼
2.7.133 Gözün damarlı qişasının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.133.1 ╚ Ocaqlı xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.133.2 ╚ Disseminə olunmuş xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.133.3 ╚ Arxa siklit *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.133.4 ╚ Digər xorioretinal iltihablar *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.133.5 ╚ Damarlı qişanın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.133.6 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmuş infeksion və parazitar xəstəliklərdə xorioretinal iltihab *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.133.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa xorioretinal pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 362 ₼
2.7.134 Tor qişasının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.1 ╚ Tor qişasının qopması olmadan retinal cırılmalar *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.2 ╚ Keçici retinal arterial okklyüziya *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.3 ╚ Mərkəzi retinal arterial okkulyüziya *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.4 ╚ Digər retinal arterial okkulyüziya *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.5 ╚ Digər retinal damar okklyüziyaları *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.6 ╚ Retinal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.7 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş retinal pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə tor qişanın zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.9 ╚ Diabetik retinopatiya (E10-E14 ümümi dördüncü.3+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.134.10 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa retinal pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 148 ₼
2.7.135 Qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.1 ╚ Birincili açıqbucaqlı qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.2 ╚ Birincili qapalıbucaqlı qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.3 ╚ İkincili posttravmatik qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.4 ╚ Gözün iltihabi xəstəlikləri nəticəsində ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.5 ╚ Gözün digər xəstəlikləri nəticəsində ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.6 ╚ Dərman pereparatlarının qəbulu ilə bağlı ikincili qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.7 ╚ Digər qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.8 ╚ Endokrin sistemin xəstəliklərində, qidalanma və maddələr mübadiləsi pozuntularında qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.135.9 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə qlaukoma *2.*3.*4.*5.*6 114 ₼
2.7.136 Şüşəyəbənzər cismin və göz аlmаsının хəstəliкləri *2.*3.*4.*5.*6 78 ₼
2.7.136.1 ╚ Şüşəyəbənzər cismə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 78 ₼
2.7.136.2 ╚ Şüşəyəbənzər cismin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 78 ₼
2.7.136.3 ╚ Göz almasının digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 78 ₼
2.7.136.4 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə şüşəyəbənzər cismə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 78 ₼
2.7.136.5 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə şüşəyəbənzər cismin və göz almasının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 78 ₼
2.7.137 Endoftalmit *2.*3.*4.*5.*6 390 ₼
2.7.137.1 ╚ İrinli endoftalmit (panoftalmit, şüşəyəbənzər cismin absesi) *2.*3.*4.*5.*6 390 ₼
2.7.137.2 ╚ "Digər endoftalmitlər (ƏGO parazitar endoftalmit. Simpatik uveit )" *2.*3.*4.*5.*6 390 ₼
2.7.137.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə endoftalmit *2.*3.*4.*5.*6 390 ₼
2.7.138 Göz almasının degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 103 ₼
2.7.138.1 ╚ Göz almasının digər degenerativ xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 103 ₼
2.7.138.2 ╚ Göz almasının degenerativ vəziyyəti *2.*3.*4.*5.*6 103 ₼
2.7.139 Görmə sinirinin və görmə yоllаrının хəstəliкləri *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.139.1 ╚ Görmə sinirinin nevriti *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.139.2 ╚ Görmə sinirinin digər rubrikalarda təsnif olunmayan xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.139.3 ╚ Görmə siniri diskinin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.139.4 ╚ Görmə sinirləri çarpazının zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.139.5 ╚ Görmə yollarının digər şöbələrinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.139.6 ╚ Beyin qabığının görmə nahiyəsinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.139.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə retrobulbar nevrit *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.139.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə görmə sinirinin və görmə yollarının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 154 ₼
2.7.140 Göz аlmаsı əzələlərinin хəstəliкləri, gözlərin müştərəк hərəкətinin, аккоmоdаsiyа və rеfrакsiyаnın pоzuntuları *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.1 ╚ 3-cü [gözün hərəki] sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.2 ╚ 4-cü [blok] sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.3 ╚ 6-cı [uzaqlaşdırıcı] sinirin iflici *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.4 ╚ Tam (xarici) oftalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.5 ╚ Proqressivləşən xarici ofalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.6 ╚ Digər paralitik çəpgözlük *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.7 ╚ Fasiləli heterotropiya (fasiləli ezotropiya, fasiləli ekzotropiya) *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.8 ╚ Heteroforiya (Fasiləli heteroforiya. Ezoforiya. Ekzoforiya) *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.9 ╚ Mexaniki çəpgözlük *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.10 ╚ Çəpgözlüyün digər dəqiqləşdirilmiş növləri *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.11 ╚ Baxışın iflici *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.12 ╚ Konvergensiya çatışmazlığı (artıq və natamam) *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.13 ╚ Nüvədaxili oftalmoplegiya *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.140.14 ╚ Gözlərin müştərək hərəkətinin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 141 ₼
2.7.141 Gözün və оnun əlаvə аpаrаtının digər хəstəliкləri *2.*3.*4.*5.*6 88 ₼
2.7.141.1 ╚ Göz ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 88 ₼
2.7.141.2 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə gözün və onun əlavə aparatının başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 88 ₼
2.7.141.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə görmə pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 88 ₼
2.7.142 Gözün və onun əlavə aparatının tibbi prosedurlardan sonra zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 96 ₼
2.7.142.1 ╚ Kataraktaya görə əməliyyatdan sonra keratopatiya (bullyoz, afakiya) *2.*3.*4.*5.*6 96 ₼
2.7.142.2 ╚ Tibbi prosedurlardan sonra gözün və onun əlavə aparatının digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 96 ₼
2.7.143 Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.1 ╚ Çanaq orqanlarının və cinsiyyət orqanlarının abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.2 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar uzunmüddətli və ya massiv qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.3 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar emboliya *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.4 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli şok *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.5 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.6 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli maddələr mübadiləsi pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.7 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqədar çanaq orqanlarının və toxumalarının zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.8 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli digər venoz ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.143.9 ╚ Abort, uşaqlıqdankənar və molyar hamiləliklə əlaqəli digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 216 ₼
2.7.144 Hamiləlik, doğuş və zahılıq dövründə ödəmlər, proteinuriya və hipertenziv pozuntular. Böyümənin ləngiməsi və dölün qeyri-kafi qidalanması.Dölün qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.1 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud olan essensial hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.2 ╚ Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud olan kardiovaskulyar hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.3 ╚ Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud olan renal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.4 ╚ Hamiləliyi doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əvvəl mövcud olan kardiovaskulyar və renal hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.5 ╚ Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran əvvəl mövcud olan ikincili hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.6 ╚ Əvvəl mövcud olan hipertenziv pozuntu, qoşulmuş proteinuriya ilə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.7 ╚ Hamiləliklə bağlı ödemlər *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.8 ╚ Hamiləliklə bağlı proteinuriya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.9 ╚ Hamilləliklə bağlı proteinuriya ilə müşayiət olunan ödemlər *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.10 ╚ Hestasion (hamiləliklə əlaqəli) hipertenziya nəzəçarpan proteinuriyasız *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.11 ╚ Orta ağırlıqlı preeklampsiya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.12 ╚ Ağır preeklampsiya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.13 ╚ HELLP sindromu *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.14 ╚ Hamiləlik dövründə eklampsiya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.15 ╚ Doğuş zamanı eklampsiya *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.16 ╚ Zahılıq dövrü eklampsiyası *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.17 ╚ Hamiləlik müddəti üçün "azçəkili" döl *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.18 ╚ Hamiləlik müddəti üçün kiçikölçülü döl *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.19 ╚ Hamiləlik müddəti üçün «azçəkili» və ya kiçikölçülü olduğu göstərilməyən zəif qidalanmış döl *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.20 ╚ Damar gəlişində dölün qanitirməsi [vasa praeviadan] *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.21 ╚ Dölün cırılmış göbək ciyəsindən qan itirməsi *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.22 ╚ Dölün ciftdən qan itirməsi *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.23 ╚ Dölün digər eyni yumurta əkizindən qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.24 ╚ Dölün, ananın qan-damar şəbəkəsinə qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.144.25 ╚ Dölün, eyni yumurta əkizlərində kəsilmiş göbək ciyəsindən qanitirməsi *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.145 Hamiləlik dövründə aparılmış anesteziya ilə əlaqədar meydana çıxan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.145.1 ╚ Hamiləlik dövründə aparılan anesteziyanın ağciyər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.145.2 ╚ Hamiləlik dövründə aparılan anesteziyanın kardioloji ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.145.3 ╚ Hamiləlik dövründə aparılan anesteziya ilə əlaqədar mərkəzi sinir sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.145.4 ╚ Hamiləlik dövründə yerli anesteziyaya qarşı toksik reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.145.5 ╚ Hamiləlik dövründə keçirilən epidural və ya spinal anesteziya ilə əlaqədar meydana çıxan baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.145.6 ╚ Hamiləlik dövründə aparılan spinal və epidural anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.145.7 ╚ Hamiləlik dövründə intubasiya zamanı uğursuzluq və ya çətinlik *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.145.8 ╚ Hamiləlik dövründə anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.146 Çoxdöllü hamiləlik *2.*3.*4.*5.*6 202 ₼
2.7.146.1 ╚ Çoxdöllü hamiləlik üçün xarakterik olan digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 202 ₼
2.7.147 Çanaq orqanlarının müəyyən edilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları zamanı anaya göstərilən tibbi yardım *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.147.1 ╚ Uşaqlıq cisminin anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən şişi *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.147.2 ╚ Uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən əməliyyatdan sonrakı çapığı *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.147.3 ╚ Anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən istmiko-servikal çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.147.4 ╚ Uşaqlıq boynunun anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.147.5 ╚ Hamiləlik dövründə uşaqlığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.147.6 ╚ Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən uşaqlıq yolu anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.147.7 ╚ Vulva və aralığın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.147.8 ╚ Çanaq orqanlarının anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən dəqiqləşdirilmiş anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 213 ₼
2.7.148 Dölün dəqiqləşdirilmiş və ya ehtimal olunan anomaliyaları və zədələnmələri ilə əlaqədar anaya tibbi yardımın göstərilməsi *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.1 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən xromosom anomaliyaları (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.2 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən irsi xəstəlikləri (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.3 ╚ Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən, ananın virus xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.4 ╚ Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən alkoqolla əlaqədar zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.5 ╚ Dölün, anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən dərman maddələri ilə əlaqədar zədələnməsi (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.6 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər zədələnmələri və anomaliyaları (ehtimal olunan) *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.7 ╚ Anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən rezus-izoimmunizasiya *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.8 ╚ İzoimmunizasiyanın anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.9 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən hidropsu *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.10 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən bətn daxili hipoksiyası *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.11 ╚ Dölün anaya tibbi yardım tələb edən qeyri-kafi böyüməsi *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.12 ╚ Dölün anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən artıq dərəcədə böyüməsi *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.13 ╚ Abdominal hamiləlikdə anaya tibbi yardımın göstərilməsini tələb edən həyat qabiliyyətli döl *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.148.14 ╚ Dölün vəziyyətində anaya tibbi yardım göstərilməsini tələb edən digər dəqiqləşdirilmiş kənara çıxma halları *2.*3.*4.*5.*6 238 ₼
2.7.149 Dölazadetmədə rast gəlinən ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 192 ₼
2.7.149.1 ╚ Plasentar transfuziya sindromları *2.*3.*4.*5.*6 192 ₼
2.7.149.2 ╚ Ciftin anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 192 ₼
2.7.149.3 ╚ Ciftin bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6 192 ₼
2.7.149.4 ╚ Digər plasentar pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 192 ₼
2.7.149.5 ╚ Ciftin qanın laxtalanma pozuntuları ilə müşayiət olunan vaxtından əvvəl ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 192 ₼
2.7.149.6 ╚ Ciftin digər vaxtından əvvəl ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 192 ₼
2.7.150 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan doğuşa qədər qanaxma.Yalançı doğuş sancıları. Vaxtı ötmüş hamiləlik *2.*3.*4.*5.*6 187 ₼
2.7.150.1 ╚ Laxtalanma pozuntusu ilə müşayiət olunan doğuşa qədər qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 187 ₼
2.7.150.2 ╚ Digər doğuşa qədər qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 187 ₼
2.7.150.3 ╚ Hamiləliyin tam 37 həftəliyinə qədər olan dövrdə yalançı doğuş sancıları *2.*3.*4.*5.*6 187 ₼
2.7.150.4 ╚ Hamiləliyin tam 37 həftəliyindən başlayan yalançı doğuş sancıları *2.*3.*4.*5.*6 187 ₼
2.7.151 Doğuş və dölazadetmə zamanı aparılan anesteziya ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.1 ╚ Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı aspirasion pnevmonit *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.2 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ağciyərlərin digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.3 ╚ Doğuş və döl azadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı ürək ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.4 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziya ilə bağlı mərkəzi sinir sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.5 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı yerli anesteziyaya qarşı toksiki reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.6 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı aparılan epidural və spinal anesteziya ilə bağlı baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.7 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı spinal anesteziyanın və epidural anesteziyanın ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.8 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı uğursuz intubasiya cəhdi və intubasiya ilə bağlı çətinliklər *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.151.9 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 230 ₼
2.7.152 Doğuş və dölazadetmənin digər rubrikalarda təsnif olunmayan digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 186 ₼
2.7.152.1 ╚ Doğuş və dölazadetmə zamanı və ya sonra şok *2.*3.*4.*5.*6 186 ₼
2.7.153 Zahılıq dövrü ilə bağlı olan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.1 ╚ Zahılıq dövrü sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.2 ╚ Cərrahi mamalıq yarasının infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.3 ╚ Doğuşdan sonra cinsiyyət yollarının digər infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.4 ╚ Doğuşdan sonra sidik yollarının infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.5 ╚ Doğuşdan sonra sidik–cinsiyyət yollarının digər infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.6 ╚ Doğuşdan sonra meydana çıxan naməlum mənşəli hipertermiya *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.7 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş zahılıq infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.8 ╚ Zahılıq dövründə səthi trombofiebit *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.9 ╚ Zahılıq dövründə dərin flebotromboz *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.10 ╚ Zahılıq dövründə babasil *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.11 ╚ Zahılıq dövründə serebral venaların trombozu *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.12 ╚ Zahılıq dövründə digər venoz ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.13 ╚ Mamalıq hava emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.14 ╚ Amniotik maye ilə emboliya *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.15 ╚ Qan laxtaları ilə mamalıq emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.16 ╚ Mamalıq piemik və septik emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.153.17 ╚ Digər mamalıq emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.154 Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 269 ₼
2.7.154.1 ╚ Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziyanın ağciyər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 269 ₼
2.7.154.2 ╚ Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı ürək ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 269 ₼
2.7.154.3 ╚ Zahılıq dövründə tətbiq edilən anesteziya ilə bağlı mərkəzi sinir sisteminin ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 269 ₼
2.7.154.4 ╚ Zahılıq dövründə yerli anesteziyaya toksik reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 269 ₼
2.7.154.5 ╚ Zahılıq dövründə keçirilən spinal və epidural anesteziya ilə bağlı baş ağrıları *2.*3.*4.*5.*6 269 ₼
2.7.154.6 ╚ Zahılıq dövründə uğursuz intubasiya cəhdi və çətinlikləri *2.*3.*4.*5.*6 269 ₼
2.7.154.7 ╚ Zahılıq dövründə anesteziyanın digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 269 ₼
2.7.155 Zahılıq dövründə digər rubrikalarda təsnif olunmayan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.155.1 ╚ Mamalıq cərrahi yarasının hematoması *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.155.2 ╚ Zahılıq dövründə kardiomiopatiya *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.155.3 ╚ Zahılıq dövrü kəskin böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.155.4 ╚ Zahılıq dövrü tireoiditi *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.155.5 ╚ Zahılıq dövrünün digər rubrikalarda təsnif olunmayan başqa ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 258 ₼
2.7.156 Ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləlik,doğuş və zahılıq dövrünü ağirlaşdıran infeksion və parazitar xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.156.1 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran vərəm *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.156.2 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran sifilis *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.156.3 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qonoreya *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.156.4 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran, əsasən cinsi yolla ötürülən digər infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.156.5 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran virus hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.156.6 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər virus xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.156.7 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran protozoy infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.156.8 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və ya zahılıq dövrünü ağırlaşdıran digər infeksion və parazitar xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 293 ₼
2.7.157 Ananın digər rubrikalarda təsnif olunan, lakin hamiləliyi,doğuşu və zahılıq dövrünü ağirlaşdıran digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.1 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran anemiya *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.2 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qan və qanyaradıcı orqanların digər xəstəlikləri və immun mexanizmin qoşulması ilə xüsusi pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.3 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qidalanma pozuntusu, maddələr mübadiləsi pozuntusu və endokrin sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.4 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran psixi pozuntular və sinir sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.5 ╚ Hamiləliyi, doğuşu, zahılıq dövrünü ağırlaşdıran qan dövranı sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.6 ╚ Hamiləlyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran tənəffüs sistemi xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.7 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran həzm orqanlarının xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.8 ╚ Hamiləliyi, doğuşu və zahılıq dövrünü ağırlaşdıran dəri və dərialtı toxuma xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.157.9 ╚ Hamiləliyin, doğuşun və zahılıq dövrünün ağırlaşmasının nəticəsi *2.*3.*4.*5.*6 289 ₼
2.7.158 Döl və yenidoğulmuşların ananın vəziyyəti, hamiləlik, doğuş və dölazadetmənin digər ağırlaşmaları ilə əlaqədar olan zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın hipertenziv pozuntuları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.2 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın böyrək və sidik yollarının xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.3 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın infeksion və parazitar xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın tənəffüs və qan-damar sisteminin xroniki xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.5 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın qidalanma pozuntusu ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.6 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın travması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.7 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın keçirdiyi cərrahi əməliyyatla əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.8 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər tibbi proseduraları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.9 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, istmiko‐servikal çatışmazlıqla əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.10 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, döl qişalarının vaxtından əvvəl cırılması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.11 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, oliqohidramnion ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.12 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, polihidramnion ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.13 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, uşaqlıqdan kənar hamiləliklə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.14 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, çoxdöllü hamiləliklə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.15 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın ölümü ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.16 ╚ Döl və yenidoğulmuşun doğuşdan əvvəl dölün qeyri-düzgün gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.17 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, hamiləliyi ağırlaşdıran ananın digər xəstəlikləri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.18 ╚ Döl və yenidoğulmuşun cift gəlişi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.19 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ciftin ayrılması və qanaxma ilə əlaqədar ağırlaşmalar nəticəsində zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.20 ╚ Döl və yenidoğulmuşun plasentar transfuziya sindromu ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.21 ╚ Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin düşməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.22 ╚ Döl və yenidoğulmuşun göbək ciyəsinin digər növ sıxılmaları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.23 ╚ Döl və yenidoğulmuşun xorionamnionitlə əlaqədar zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.24 ╚ Döl və yenidoğulmuşun xorion və amnionun digər anomaliyaları ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.25 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, dölün ekstraksiyası və çanaq gəlişində dölün azad edilməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.26 ╚ Döl və yenidoğulmuşun dölün digər qeyri-düzgün vəziyyəti,gəlişi və uyğunsuzluğu ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.27 ╚ Döl və yenidoğulmuşun dölün azad edilməsi zamanı tutqacların qoyulması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.28 ╚ Döl və yenidoğulmuşun vakuum–ekstraktorun tətbiqi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.29 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, dölün Kesar kəsiyi ilə azad edilməsilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.30 ╚ Döl və yenidoğulmuşun sürətli gedən doğuşla əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.31 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, uşağlığın yığılma qabiliyyətinin pozulması ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.32 ╚ Döl və yenidoğulmuşun doğuş, dölün azad edilməsi və ananın hamiləliyi zamanı tətbiq edilən analgetik və anesteziya vasitələrinin tətbiqi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.33 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, anaya göstərilən digər terapevtik təsirlərlə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.34 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın tütündən istifadəsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.35 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın alkoqollu içkilərdən istifadə etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.36 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın narkotik maddələrdən istifadə etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.37 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, ananın kimyəvi-yeyinti maddələri istifadə etməsi ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.38 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, anaya ətraf mühitdə olan kimyəvi maddələrin təsiri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.158.39 ╚ Döl və yenidoğulmuşun, anaya digər zərərli maddələrin təsiri ilə əlaqədar zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 463 ₼
2.7.159 Hamiləlik müddəti və dölün böyüməsi ilə bağlı pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1343 ₼
2.7.159.1 ╚ Doğuş zamanı son dərəcə az bədən çəkisi *2.*3.*4.*5.*6 1343 ₼
2.7.159.2 ╚ Doğuş zamanı az bədən çəkisinin digər halları *2.*3.*4.*5.*6 1343 ₼
2.7.159.3 ╚ Həddən artıq vaxtından qabaq doğulma *2.*3.*4.*5.*6 1343 ₼
2.7.160 Doğuş travması *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.1 ╚ Doğuş travması zamanı subdural qansızma *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.2 ╚ Doğuş travması zamanı beyin daxilinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.3 ╚ Doğuş travması zamanı beyin mədəciyinə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.4 ╚ Doğuş travması zamanı subaraxnoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.5 ╚ Doğuş travması zamanı beyincik çadırının cırılması *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.6 ╚ Doğuş travması zamanı digər kəllədaxili zədələnmələr və qansızma *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.7 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin digər doğuş travmaları *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.8 ╚ Doğuş travması zamanı üz sinirinin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.9 ╚ Doğuş travması zamanı onurğanın və onurğa beyninin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.10 ╚ Doğuş travması zamanı kefalohematoma *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.11 ╚ Doğuş travması zamanı subaponevrotik qansızma *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.12 ╚ Doğuş travması nəticəsində başın tüklü hissəsinin hematoması *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.13 ╚ Doğuş travması zamanı kəllə sümüklərinin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.14 ╚ Doğuş travmaları zamanı kəllənin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.15 ╚ Doğuş travması zamanı bud sümüyünün sınığı *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.16 ╚ Doğuş travması zamanı digər uzun sümüklərin sınığı *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.17 ╚ Doğuş travması zamanı körpücüyün sınığı *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.18 ╚ Doğuş travması zamanı skeletin digər hissələrinin zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.19 ╚ Doğuş travması zamanı Erb iflici *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.20 ╚ Doğuş travması zamanı Klumpke iflici *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.21 ╚ Doğuş travması zamanı diafraqma sinirinin iflici *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.22 ╚ Bazu kələfinin digər doğuş travmaları *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.23 ╚ Doğuş travması zamanı qaraciyərin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.24 ╚ Doğuş travması zamanı dalağın zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.25 ╚ Doğuş travması zamanı döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.26 ╚ Gözün doğuş travması *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.27 ╚ Üzün doğuş travması *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.160.28 ╚ Doğuş travması ilə əlaqədar dərialtı piy toxumasının nekrozu *2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.7.161 Perinatal dövrdə meydana çıxan pozuntular (Hipoksiya, asfiksiya, qıcolma, serebral statusun pozuntusu) *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.161.1 ╚ Doğuş zamanı ağır asfiksiya *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.161.2 ╚ Yenidoğulmuşların qıcolması *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.161.3 ╚ Beynin işemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.161.4 ╚ Yenidoğulmuşlarda periventrikulyar (qazanılmış) sist *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.161.5 ╚ Yenidoğulmuşlarda serebral leykomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.161.6 ╚ Yenidoğulmuşlarda serebral depresiya *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.161.7 ╚ Neonatal koma *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.161.8 ╚ Yenidoğulmuşlarda hipoksik işemik ensefalopatiya *2.*3.*4.*5.*6 1046 ₼
2.7.162 Perinatal dövrdə meydana çıxan respirator pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.1 ╚ Yenidoğulmuşun tənəffüs pozuntusu [distresi] sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.2 ╚ Yenidoğulmuşda tranzitor taxipnoe *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.3 ╚ Anadangəlmə virus mənşəli pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.4 ╚ Xlamidiya mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.5 ╚ Stafilokokk mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.6 ╚ B qrup streptokokk mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.7 ╚ Bağırsaq çöpü [Esherichia coli] mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.8 ╚ Pseudomonas mənşəli anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.9 ╚ Digər bakteriyalar tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.10 ╚ Digər törədicilər tərəfindən törədilən anadangəlmə pnevmoniya *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.11 ╚ Mekoniumun neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.12 ╚ Amniotik mayenin və seliyin neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.13 ╚ Qanın neonatal aspirasiyası *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.14 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmotoraks *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.15 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmomediastinum *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.16 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan pnevmoperikard *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.17 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan interstisial emfizema ilə bağlı digər hallar *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.18 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan traxeobronxial qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.19 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan massiv ağciyər qanaxması *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.20 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan digər ağciyər qanaxmaları *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.21 ╚ Vilson‐Mikiti sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.22 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan bronx ağciyər displaziyası *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.23 ╚ Yenidoğulmuşun birincili atelektazı.Terminal tənəffüs yollarının birincili açılmaması. Ağciyərin yarımçıq doğulma ilə bağlı hipoplaziyası *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.24 ╚ Yenidoğulmuşun digər və dəqiqləşdirilməmiş atelektazı *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.25 ╚ Yenidoğulmuşun sianoz tutmaları *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.26 ╚ Yenidoğulmuşda yuxu zamanı birincili apnoe *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.27 ╚ Yenidoğulmuşda apnoenin digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.162.28 ╚ Yenidoğulmuşda tənəffüs çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1092 ₼
2.7.163 Perinatal dövrdə meydana çıxan ürək-damar pozuntuları, Qan-damar sisteminin anadangəlmə inkişaf qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.1 ╚ Yenidoğulmuşlarda ürək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.2 ╚ Yenidoğulmuşlarda ürək ritmi pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.3 ╚ Yenidoğulmuşlarda hipertenziya *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.4 ╚ Yenidoğulmuşlarda davamlı fetal qan dövranı *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.5 ╚ Yenidoğulmuşlarda miokardın keçici işemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.6 ╚ Ümumi arterial axacaq *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.7 ╚ Sağ mədəciyin çıxış dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.8 ╚ Sol mədəciyin çıxış dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.9 ╚ Diskordant mədəcik-arterial bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.10 ╚ Mədəcik dəliyinin ikiləşməsi *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.11 ╚ Diskordant qulaqcıq-mədəcik bitişməsi *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.12 ╚ Mədəcikarası çəpərin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.13 ╚ Qulaqcıqarası çəpərin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.14 ╚ Qulaqcıq-mədəcik arakəsməsinin qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.15 ╚ Fallo tetradası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.16 ╚ Aorta və ağciyər arteriyası arasındakı arakəsmənin defekti *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.17 ╚ Ağciyər arteriyası qapaqlarının atreziyası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.18 ╚ Ağciyər arteriyası qapaqlarının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.19 ╚ Ağciyər arteriyası qapaqlarının anadangəlmə çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.20 ╚ Üçtaylı qapağın anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.21 ╚ Ebşteyn anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.22 ╚ Ürəyin sağ tərəfli hipoplaziya sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.23 ╚ Aorta qapağının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.24 ╚ Aorta qapağının anadangəlmə çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.25 ╚ Anadangəlmə mitral stenoz *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.26 ╚ Anadangəlmə mitral çatışmazlıq *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.27 ╚ Ürəyin sol tərəfli hipoplaziya sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.28 ╚ Üç qulaqcıqlı ürək *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.29 ╚ Ağciyər arteriyası qapağının qıfabənzər stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.30 ╚ Anadangəlmə subaortal stenoz *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.31 ╚ Anadangəlmə ürək blokadası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.32 ╚ Arterial axacağın açıq qalması *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.33 ╚ Aortanın koarktasiyası (preduktal) (postduktal) *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.34 ╚ Aortanın atreziyası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.35 ╚ Aortanın stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.36 ╚ Ağciyər arteriyasının atreziyası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.37 ╚ Ağciyər arteriyasının stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.38 ╚ Baş venanın anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.39 ╚ Ağciyər venalarının birləşməsinin total anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.40 ╚ Portal vena birləşməsinin anomaliyası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.41 ╚ Portal hepato-arterio-venoz fistula *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.42 ╚ Göbək arteriyasının anadangəlmə olmaması və hipoplaziyası *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.163.43 ╚ Böyrək arteriyasının anadangəlmə stenozu *2.*3.*4.*5.*6 1508 ₼
2.7.164 Perinatal dövr üçün spesifik olan infeksion xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.1 ╚ Anadangəlmə məxmərək sindromu *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.2 ╚ Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.3 ╚ Sadə herpes [herpes simplex] virusları tərəfindən törədilən anadangəlmə infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.4 ╚ Anadangəlmə virus hepatiti *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.5 ╚ Digər anadangəlmə virus infeksiyaları *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.6 ╚ Yenidoğulmuşlarda B qrup streptokoklar tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.7 ╚ Yenidoğulmuşların qızılı stafilokoklar [Staphylococcus aureus] tərəfindən törədilən sepsis *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.8 ╚ Yenidoğulmuşların bağırsaq çöpləri [Escherichia coli] tərəfindən törədilən sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.9 ╚ Yenidoğulmuşların anaerob mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.10 ╚ Yenidoğulmuşların digər bakterial agentlər tərəfindən törədilən sepsisi *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.11 ╚ Anadangəlmə vərəm *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.12 ╚ Anadangəlmə toksoplazmoz *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.13 ╚ Neonatal (disseminə olunmuş) listerioz *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.14 ╚ Plasmodium falciparum tərəfindən törədilən anadangəlmə malyariya *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.15 ╚ Digər anadangəlmə malyariya *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.16 ╚ Yenidoğulmuşların kandidozu *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.17 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş anadangəlmə infeksion və parazitar xəstəliklər *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.18 ╚ Yenidoğulmuşların az miqdarda qanaxma ilə və ya qanaxmasız gedən omfaliti *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.19 ╚ Neonatal infeksion mastit *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.20 ╚ Yenidoğulmuşda konyuktivit və dakriosistit Xlamidiyalar tərəfindən törədilən neonatal konyuktivit *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.21 ╚ Dölün digər rubrikalarda təsnif olunmayan amniondaxili infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.22 ╚ Sidik yollarının neonatal infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.23 ╚ Dəri örtüklərinin neonatal infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.164.24 ╚ Perinatal dövr üçün spesifik olan digər dəqiqləşdirilmiş infeksiyası *2.*3.*4.*5.*6 893 ₼
2.7.165 Döldə və yenidoğulmuşda qeyri-travmatik kəllədaxili qansızma. Döl və yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.165.1 ╚ Döldə və yenidoğulmuşda I dərəcəli mədəcikdaxili (qeyri-travmatik)qansızma *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.165.2 ╚ Döldə və yenidoğulmuşda II dərəcəli mədəcikdaxili (qeyri-travmatik)qansızma *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.165.3 ╚ Döldə və yenidoğulmuşda mədəcikdaxili (qeyri-travmatik) III dərəcəli qansızma *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.165.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşun beyninə (qeyri-travmatik) qansızma *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.165.5 ╚ Döl və yenidoğulmuşun (qeyri-travmatik) subaraxnoidal qansızması *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.165.6 ╚ Döl və yenidoğulmuşun arxa kəllə çuxuruna və beyinciyə (qeyri-travmatik) qansızması *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.165.7 ╚ Döl və yenidoğulmuşda digər kəllədaxili (qeyri-travmatik) qansızmalar *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.165.8 ╚ Döl və yenidoğulmuşun hemorragik xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 945 ₼
2.7.166 Neonatal qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.1 ╚ Yenidoğulmuşlarda hematemezis *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.2 ╚ Yenidoğulmuşda melena *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.3 ╚ Yenidoğulmuşda düz bağırsaqdan qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.4 ╚ Yenidoğulmuşda mədə bağırsaq qanaxması *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.5 ╚ Yenidoğulmuşda böyrəküstü vəziyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.6 ╚ Yenidoğulmuşda dəriyə qansızma *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.7 ╚ Yenidoğulmuşda uşaqlıq yolunda qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.8 ╚ Yenidoğulmuşda digər dəqiqləşdirilmiş qanaxmalar *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.166.9 ╚ Yenidoğulmuşun göbək ciyəsindən massiv qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 542 ₼
2.7.167 Perinatal hematoloji pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşun rezus izoimmunlaşması *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.2 ╚ Döl və yenidoğulmuşun ABO izoimmunlaşması *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.3 ╚ Döl və yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliklərinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.4 ╚ Dölün izoimmunlaşma ilə əlaqədar hidropsu *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.5 ╚ İzoimmunlaşma ilə əlaqədar nüvə sarılığı *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.6 ╚ Nüvə sarılığının digər dəqiqləşdirilmiş formaları *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.7 ╚ Qansızma ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.8 ╚ Qanaxma ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.9 ╚ İnfeksiya ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.10 ╚ Polisitemiya ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.11 ╚ Yenidoğulmuşa yeridilmiş və ya anadan yenidoğulmuşa keçmiş dərman və ya toksinlərlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.12 ╚ Ana qanının udulması ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.13 ╚ İfrat hemolizin digər dəqiqləşdirilmiş formaları ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.14 ╚ Vaxtından əvvəl dölün azad edilməsi ilə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.15 ╚ Ödün qatılaşma sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.16 ╚ Laktasiyanı ingibə edən vasitələrlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.17 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş səbəblərlə əlaqədar neonatal sarılıq *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.18 ╚ Döldə və yenidoğulmuşda qanın disseminə olunmuş damardaxili laxtalanması *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.19 ╚ Yenidoğulmuşun polisitemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.20 ╚ Yarımçıq doğulmuşların anemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.21 ╚ Dölün qanitirməsi ilə əlaqədar anadangəlmə anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.22 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər anadangəlmə anemiya *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.167.23 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş perinatal hematoloji pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 1191 ₼
2.7.168 Döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan keçici endokrin pozuntular və maddələr mübadiləsi pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.1 ╚ Hamiləlik diabeti olan ananın doğduğu yenidoğulmuş sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.2 ╚ Diabetli ananın doğduğu yenidoğulmuş sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.3 ╚ Yenidoğulmuşların şəkərli diabeti *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.4 ╚ Yatrogen neonatal hipoqlikemiya *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.5 ╚ Yenidoğulmuşların inək südü ilə əlaqədar hipokalsiemiyası *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.6 ╚ Neonatal hipokalsiemiyanın digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.7 ╚ Neonatal hipomaqniemiya *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.8 ╚ Kalsium və maqnezium çatışmazlığı olmadan neonatal tetaniya *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.9 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunmayan neonatal ur *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.10 ╚ Yenidoğulmuşlarda gecikmiş metabolik asidoz *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.11 ╚ Yenidoğulmuşlarda dehidratasiya *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.168.12 ╚ Yenidoğulmuşlarda natriumun disbalansı *2.*3.*4.*5.*6 1197 ₼
2.7.169 Döl və yenidoğulmuşda həzm sisteminin pozuntusu *2.*3.*4.*5.*6 644 ₼
2.7.169.1 ╚ Mekonium ileusu sistik fibroz zamanı (E84.1+) *2.*3.*4.*5.*6 644 ₼
2.7.169.2 ╚ Mekonium tıxacı sindromu *2.*3.*4.*5.*6 644 ₼
2.7.169.3 ╚ Yenidoğulmuşlarda keçici ileus *2.*3.*4.*5.*6 644 ₼
2.7.169.4 ╚ Döl və yenidoğulmuşlarda nekrozlaşan enterokolit *2.*3.*4.*5.*6 644 ₼
2.7.169.5 ╚ Ana qanının udulması nəticəsində meydana çıxan melena və hematemezis *2.*3.*4.*5.*6 644 ₼
2.7.169.6 ╚ Yenidoğulmuşlarda qeyri-infeksion diareya *2.*3.*4.*5.*6 644 ₼
2.7.170 Döl və yenidoğulmuşda istilik tənziminə və xarici örtüklərə təsir edən hallar *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.1 ╚ Soyuq travması sindromu *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.2 ╚ Yenidoğulmuşların digər hipotermiyası *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.2 ╚ Yenidoğulmuşların digər hipotermiyası *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.3 ╚ Yenidoğulmuşların xarici mühit faktorlarının törətdiyi hipotermiyası *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.4 ╚ Yenidoğulmuşlarda istilik tənziminin digər dəqiqləşdirilmiş pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.5 ╚ Yenidoğulmuşların sklereması *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.6 ╚ Neonatal toksik eritema *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.7 ╚ Dölün hemolitik xəstəliklə əlaqədar olmayan hidropsu *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.170.8 ╚ Xarici örtüklərin döl və yenidoğulmuş üçün spesifik olan digər dəqiqləşdirilmiş dəyişiklikləri *2.*3.*4.*5.*6 419 ₼
2.7.171 Perinatal dövrdə meydana çıxan digər pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.1 ╚ Döl və yenidoğulmuşa yeridilən dərman maddələrinin törətdiyi reaksiya və intoksikasiyalar *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.2 ╚ Yenidoğulmuşlarda keçici ağır miasteniya *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.3 ╚ Anadangəlmə hipertonus *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.4 ╚ Anadangəlmə hipotonus *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.5 ╚ Yenidoğulmuşlarda ananın narkotik maddələrdən istifadəsi nəticəsində dərman abstinensiyası simptomları *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.6 ╚ Yenidoğulmuşlara dərman preparatları yeritdikdən sonra meydana çıxan abstinensiya simptomları *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.7 ╚ Geniş kəllə tikişləri (yenidoğulmuşların kraniotabesi) *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.8 ╚ Bətndaxili müdaxilələrlə əlaqədar digər rubrikalarda təsnif olunmayan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.171.9 ╚ Perinatal dövrdə meydana çıxan digər dəqiqləşdirilmiş pozuntular *2.*3.*4.*5.*6 435 ₼
2.7.172 Anadangəlmə böyrək çatışmazlığı *2.*3.*4.*5.*6 935 ₼
2.7.172.1 ╚ Anadangəlmə böyrək çatışmazlığı (yenidoğulmuşların uremiyası) *2.*3.*4.*5.*6 935 ₼
2.7.173 Sistem təsirli antibiotiklərlə, infeksiya əleyhinə və antiparazitar maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.1 ╚ Penisillinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.2 ╚ Sefalosporinlərlə və digər β-laktamaza əmələ gətirən antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.3 ╚ Xloramfenikol qrupu ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.4 ╚ Makrolidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.5 ╚ Tetrasiklinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.6 ╚ Aminoqlikozidlər qrupuna aid antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.7 ╚ Rifampisinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.8 ╚ Sistem təsirli göbələk əleyhinə antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.9 ╚ Sisitem təsirə malik digər antibiotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.10 ╚ Sulfanilamidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.11 ╚ Antibakterial preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.12 ╚ Malyariya əleyhinə preparatlarla və qanda parazitlik edən digər ibtidailərə təsir edən maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.13 ╚ Digər antiprotozoy preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.14 ╚ Helmint əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.15 ╚ Virus əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.173.16 ╚ Sistem təsirə malik digər dəqiqləşdirilmiş mikrob əleyhinə və antiparazitar maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 538 ₼
2.7.174 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan hormonlar, onların sintetik əvəzediciləri və antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.174.1 ╚ Qlükokortikoidlər və onların sintetik analoqları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.174.2 ╚ Qalxanabənzər vəzinin hormonları və onların əvəzediciləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.174.3 ╚ Antitireoid preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.174.4 ╚ İnsulinlə və peroral qəbul edilən hipoqlikemik [diabetəleyhinə] preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.174.5 ╚ Peroral qəbul edilən kontraseptivlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.174.6 ╚ Digər estrogenlər və proqestogenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.174.7 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan antiqonadotropinlərlə, antiestrogenlərlə və antiandrogenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.174.8 ╚ Androgenlərlə və onların anabolik analoqları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 448 ₼
2.7.175 Qeyri-opioid ağrıkəsici, hərarətsalıcı və revmatizm əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.175.1 ╚ Salisilatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.175.2 ╚ 4-aminofenolun sintetik preparatları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.175.3 ╚ Pirazolonun sintetik preparatları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.175.4 ╚ Digər qeyri-steroid iltihab əleyhinə maddələrlə [NSAID] zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.175.5 ╚ Revmatizm əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.175.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər qeyri-narkotik ağrıkəsici və hərarətsalıcı maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 504 ₼
2.7.176 Narkotiklərlə və psixodisleptiklərlə [hallyüsinogenlərlə] zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.176.1 ╚ Opiumla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.176.2 ╚ Geroinlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.176.3 ╚ Digər opioidlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.176.4 ╚ Metadonla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.176.5 ╚ Digər sintetik narkotiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.176.6 ╚ Kokainlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.176.7 ╚ Kannabislə (sintetik) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.176.8 ╚ Lizergidlə (LSD) zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 457 ₼
2.7.177 Anesteziyaedici maddələrlə və terapevtik qazlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.177.1 ╚ İnhalyasion narkoz maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.177.2 ╚ Venadaxili narkoz maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.177.3 ╚ Yerli anesteziyaedici maddələr ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.177.4 ╚ Terapevtik qazlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 452 ₼
2.7.178 Qıcolma əleyhinə, sedativ, yuxugətirici və parkinson əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.178.1 ╚ Gidantoinin sintetik preparatları ilə zəhərləmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.178.2 ╚ İmunostilbenlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.178.3 ╚ Suksinimidlərlə və oksazolidindionlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.178.4 ╚ Barbituratlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.178.5 ╚ Benzodiazepinlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.178.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qarışıq qıcolma əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.178.7 ╚ Digər qıcolma əleyhinə, sedativ və yuxugətirici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.178.8 ╚ Mərkəzi təsirli parkinson ələyhinə preparatlarla və digər əzələ depressantları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 482 ₼
2.7.179 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan psixotrop maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 471 ₼
2.7.179.1 ╚ Trisiklik və tetrasiklik antidepressantlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 471 ₼
2.7.179.2 ╚ Antidepressantlarla – monoaminoksidazanın ingibitorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 471 ₼
2.7.179.3 ╚ Antipsixotik və neyroleptik preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 471 ₼
2.7.179.4 ╚ Buterofenon və tioksantenin sintetik fenotiazin sırasına aid neyroleptiklərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 471 ₼
2.7.179.5 ╚ Onlara meyillik yaranmasının mümkünlüyü ilə səciyyələnən psixostimuledici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 471 ₼
2.7.179.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər psixotrop maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 471 ₼
2.7.180 Əsasən vegetativ sinir sisteminə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.1 ╚ Xolinesterazanın ingibitorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.2 ╚ Digər parasimpatomimetik [xolinergik] maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan qanqlioblokadaedici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər parasimpatik [antixolinergik və antimuskarin] və spazmolitik maddələrə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.5 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən α-adrenoreseptorların aqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən β-adrenoreseptorların aqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.7 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən α-adrenoreseptorların antaqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən β-adrenoreseptorların antaqonistləri olan maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.180.9 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, mərkəzi təsirə malik və adrenoneyronblokadaedici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.181 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, əsasən ümumi (sistem) təsir edən və hematoloji təsirli preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.1 ╚ Allergiya əleyhinə və qusma əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.2 ╚ Şiş əleyhinə və immunodepressiv təsirə malik preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan vitaminlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan fermentlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.5 ╚ Dəmir və onun birləşmələri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.6 ╚ Antikoaqülyantlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.7 ╚ Fibrinolizə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.8 ╚ Antikoaqulyantların, K vitamininin və digər koaqulyantların antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.181.9 ╚ Əsasən sistem və hematoloji təsirli digər preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 491 ₼
2.7.182 Əsasən ürək-damar sisteminə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.1 ╚ Ürək qlikozidləri və analoji təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.2 ╚ Kalsium kanallarının blokatorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər aritmiya əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, tac damarları genişləndirən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.5 ╚ Angiotenzini konversiya edən fermentlərin ingibitorları ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər hipotenziv maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.7 ╚ Antihiperlipidemik və antiaterosklerotik maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.8 ╚ Periferik damarları genişləndiriən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.182.9 ╚ Sklerozlaşdırıcı amil daxil olmaqla varikoz əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.183 Əsasən həzm orqanlarına təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.1 ╚ Histaminin H2–reseptorlarının antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.2 ╚ Mədə turşusunu neytrallaşdıran və mədə sekresiyasını azaldan digər antiasid preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.3 ╚ Qıcıqlandırıcı işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.4 ╚ Duz və osmotik işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.5 ╚ Digər işlədici maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.6 ╚ Həzmi stimulə edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.7 ╚ İshal əleyhinə maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.8 ╚ Qusdurucu maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.183.9 ╚ Əsasən mədə-bağırsaq sisteminə təsir edən digər maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 442 ₼
2.7.184 Əsasən saya və skelet əzələlərinə və tənəffüs orqanlarına təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 438 ₼
2.7.184.1 ╚ Oksitosin qrupu preparatlar ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 438 ₼
2.7.184.2 ╚ Miorelaksatlarla [skelet əzələlərinin H-xolinoreseptorlarının blokatorları ilə] zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 438 ₼
2.7.184.3 ╚ Öskürək əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 438 ₼
2.7.184.4 ╚ Bəlgəmgətirici vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 438 ₼
2.7.184.5 ╚ Zökəm əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 438 ₼
2.7.184.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, astma əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 438 ₼
2.7.185 Əsasən dəriyə və selikli qişalara təsir edən yerli təsirli preparatlarla və oftalmoloji, otolarinqoloji və stomatoloji praktikada istifadə edilən vasitələrlə zəhərlənmələr *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.1 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan, yerli təsirli göbələk əleyhinə, infeksiya əleyhinə və iltihab əleyhinə preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.2 ╚ Qaşınma əleyhinə vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.3 ╚ Bürüyücü vasitələrlə və yerli təsirli detergentlərlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.4 ╚ Yumşaldıcı, qıcıqlanmanı azaldan və müdafiə vasitələri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.5 ╚ Keratolitik, keratoplastik və saçların müalicəsi üçün digər preparat və vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.6 ╚ Oftalmoloji praktikada tətbiq olunan preparatlarla və vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.7 ╚ Otolorinqoloji praktikada tətbiq olunan preparatlarla və vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.8 ╚ Yerli tətbiq olunan stomatoloji preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.185.9 ╚ Yerli tətbiq olunan digər vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 245 ₼
2.7.186 Diuretiklərlə və digər dəqiqləşdirilməmiş dərman vasitələri, medikamentlər və bioloji maddələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.1 ╚ Mineralokortikoidlərlə və onların antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.2 ╚ "İlgək" diuretikləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.3 ╚ Karboanhidraza ingibitorları ilə, benzotiadiazin törəmələri və digər diuretik vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.4 ╚ Elektrolit, energetik və su balansına təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.5 ╚ Sidik turşusu mübadiləsinə təsir edən preparatlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.6 ╚ İştah azaldan vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.7 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan zəhərəleyhinə maddələrlə və kompleksonlarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.8 ╚ Analeptik vasitələrlə və "opiat" reseptorların antaqonistləri ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.186.9 ╚ Diaqnostik vasitələrlə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 451 ₼
2.7.187 Alkoqolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.187.1 ╚ Etanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.187.2 ╚ Metanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.187.3 ╚ 2-Propanolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.187.4 ╚ Təmizlənmiş araq yağlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.187.5 ╚ Digər spirtlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.188 Üzvi həlledicilərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.188.1 ╚ Neft məhsullarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.188.2 ╚ Benzolun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.188.3 ╚ Benzolun homoloqlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.188.4 ╚ Qlikoleyin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.188.5 ╚ Ketonların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.188.6 ╚ Digər üzvü həlledicilərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 418 ₼
2.7.189 Hallogen törəməli alifatik və aromatik karbohidrogenlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.189.1 ╚ Dördxlorlu karbonun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.189.2 ╚ Xloroformun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.189.3 ╚ Trixloretilenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.189.4 ╚ Tetraxloretilenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.189.5 ╚ Xlorftorkarbonların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.189.6 ╚ Digər hallogen törəməli alifatik karbohidrogenlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.189.7 ╚ Digər hallogen törəməli aromatik karbohidrogenlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.190 Yeyici maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 604 ₼
2.7.190.1 ╚ Fenol və onun homoloqlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 604 ₼
2.7.190.2 ╚ Digər yeyici üzvi maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 604 ₼
2.7.190.3 ╚ Aşındırıcı qələvilər və qələviyəbənzər maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 489 ₼
2.7.191 Sabunların və detergentlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 431 ₼
2.7.191.1 ╚ Sabunların və detergentlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 431 ₼
2.7.192 Metalların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.1 ╚ Qurğuşun və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.2 ╚ Civə və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.3 ╚ Xrom və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.4 ╚ Kadmium və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.5 ╚ Mis və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.6 ╚ Sink və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.7 ╚ Qalay və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.8 ╚ Berillium və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.192.9 ╚ Digər metalların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 741 ₼
2.7.193 Digər qeyri-üzvi maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.193.1 ╚ Arsen və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.193.2 ╚ Fosfor və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.193.3 ╚ Marqan və onun birləşmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.193.4 ╚ Hidrogen sianidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.193.5 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş qeyri-üzvi maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 678 ₼
2.7.194 Dəm qazının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.1 ╚ Dəm qazının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.2 ╚ Azot oksidlərinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.3 ╚ Kükürd 2-oksidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.4 ╚ Formaldehidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.5 ╚ Gözyaşardıcı qazın toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.6 ╚ Qazabənzər xlorun toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.7 ╚ Qazabənzər ftor və ftorlu hidrogenin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.8 ╚ Hidrogensulfidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.9 ╚ Karbon 2-oksidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.194.10 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş qazların, tüstülərin və buxarların toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 782 ₼
2.7.195 Pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.195.1 ╚ Pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.195.2 ╚ Fosfor üzvi və karbamat insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.195.3 ╚ Hallogenli insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.195.4 ╚ Digər insektisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.195.5 ╚ Herbisidlərin və funqisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.195.6 ╚ Rodentisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.195.7 ╚ Digər pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.195.8 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş pestisidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 767 ₼
2.7.196 Qəbul edilmiş dəniz qida məhsullarında olan zəhərli maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.196.1 ╚ Sikvatera ilə zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.196.2 ╚ Skumbriya ailəsindən olan balıqla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.196.3 ╚ Digər balıqla və mollyuskalarla zəhərlənmə *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.196.4 ╚ Digər dəniz məhsullarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.196.5 ╚ Yeyilmiş göbələklərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.196.6 ╚ Yeyilmiş giləmeyvələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.196.7 ╚ Digər yeyilmiş bitki(lər)in toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.196.8 ╚ Qəbul edilmiş qida məhsullarında olan digər zəhərli maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 266 ₼
2.7.197 Zəhərli heyvanlarla kontaktla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.1 ╚ İlan zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.2 ╚ Digər sürünənlərin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.3 ╚ Əqrəbin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.4 ╚ Hörümçəyin zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.5 ╚ Digər buğumayaqlılarının zəhəri ilə toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.6 ╚ Balıqla təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.7 ╚ Digər dəniz heyvanları ilə təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.8 ╚ Digər zəhərli heyvanlarla təmasla əlaqədar toksik effekt *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.197.9 ╚ Qida məhsullarını çirkləndirən aflatoksinin və digər mikotoksinlərın toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 804 ₼
2.7.198 Digər və dəqiqləşdirilməmiş maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.198.1 ╚ Sianidlərin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.198.2 ╚ Strixnin və onun duzlarının toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 353 ₼
2.7.198.3 ╚ Benzolun və onun homoloqlarının nitrotörəmələri və aminotörəmələrinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.198.4 ╚ Karbon disulfidin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.198.5 ╚ Nitroqliserinin və digər azot turşuları və mürrəkəb efirlərinin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.198.6 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan boyalar və boyayıcı maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.198.7 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş maddələrin toksik təsiri *2.*3.*4.*5.*6 535 ₼
2.7.199 Qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.199.1 ╚ Qidaya qarşı patoloji reaksiya nəticəsində anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.199.2 ╚ Qidaya qarşı patoloji reaksiyanın digər əlamətləri *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.199.3 ╚ Angionevrotik ödem *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.199.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər arzuolunmaz reaksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 363 ₼
2.7.200 Daxili qulağın digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.200.1 ╚ Labirintit *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.200.2 ╚ Labirintin disfunksiyası *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.200.3 ╚ Daxili qulağın səs effektləri *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.200.4 ╚ Daxili qulağın digər dəqiqləşdirilmiş xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 332 ₼
2.7.201 Vestibulyar funksiyaların pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.201.1 ╚ Mərkəzi mənşəli başgicəllənmə *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.201.2 ╚ Vestibulyar funksiyaların digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.201.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə vestibulyar sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 337 ₼
2.7.202 Otalgiya və qulaqdan ifrazat *2.*3.*4.*5.*6 325 ₼
2.7.202.1 ╚ Otalgiya *2.*3.*4.*5.*6 325 ₼
2.7.202.2 ╚ Otoreya *2.*3.*4.*5.*6 325 ₼
2.7.202.3 ╚ Qulaqdan qanaxma *2.*3.*4.*5.*6 325 ₼
2.7.202.4 ╚ Qulağın degenerativ və damar xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 325 ₼
2.7.202.5 ╚ Eşitmə sinirinin xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 325 ₼
2.7.202.6 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə qulağın başqa dəqiqləşdirilmiş zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 325 ₼
2.7.203 Birinci dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.1 ╚ Baş və boynun birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.2 ╚ Baş və boynun birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.3 ╚ Gövdənin birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.4 ╚ Gövdənin birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.5 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.6 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.7 ╚ Bilək və əlin birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.8 ╚ Bilək və əlin ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.9 ╚ Bilək və əlin birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.10 ╚ Bilək və əlin ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.11 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.12 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.13 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın birinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.14 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.15 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın birinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.16 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin birinci dərəcədən artıq olmadığı göstərilən termiki yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.17 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin birinci dərəcədən artıq olmadığı göstərilən kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.18 ╚ Bədən səthinin 10%-dən az sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.19 ╚ Bədən səthinin 10-19% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.203.20 ╚ Bədən səthinin 10%-dən az sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 225 ₼
2.7.204 İkinci dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar, çoxsaylı və dəqiqləşdirilməmiş lokalizasiyalı yanıqlar *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.1 ╚ Baş və boynun ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1163 ₼
2.7.204.2 ╚ Baş və boynun ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.3 ╚ Gövdənin ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.4 ╚ Gövdənin ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.5 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.6 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.7 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, ikinci dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.8 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.9 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın ikinci dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.10 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin ikinci dərəcədən artıq olmadığı göstərilən termiki yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.11 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin ikinci dərəcədən artıq olmadığı göstərilən kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.12 ╚ Bədən səthinin 20-29% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.204.13 ╚ Bədən səthinin 20-29% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.205 Üçüncü dərəcəli termik və kimyəvi yanıqlar, bədənin bir neçə nahiyəsinin termik və kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.1 ╚ Bilək və əlin üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.2 ╚ Bilək və əlin üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.3 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.4 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.5 ╚ Bədən səthinin 30-39% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.6 ╚ Bədən səthinin 40-49% sahəsinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.7 ╚ Bədən səthinin 30-39% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.8 ╚ Bədən səthinin 40-49% sahəsinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.9 ╚ Baş və boynun üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.10 ╚ Baş və boynun üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.11 ╚ Gövdənin üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.12 ╚ Gövdənin üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.13 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.14 ╚ Yuxarı ətrafın və çiyin qurşağı nahiyəsinin, bilək və əl istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.15 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.16 ╚ Bud-çanaq oynağı nahiyəsi və aşağı ətrafın, aşıq-baldır oynağı və ayaq istisna olmaqla, üçüncü dərəcəli kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.17 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin heç olmasa bir nahiyədə üçüncü dərəcəli yanıq göstərilməklə termiki yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.205.18 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin heç olmasa bir nahiyədə üçüncü dərəcəli yanıq göstərilməklə kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 2681 ₼
2.7.206 Gözün və gözün köməkçi aparatının məhdud nahiyəsinin termiki və kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 1578 ₼
2.7.206.1 ╚ Göz almasının dağılması və tamlığının pozulmasına gətirib çıxaran termiki yanıq *2.*3.*4.*5.*6 1578 ₼
2.7.206.2 ╚ Göz almasının dağılması və tamlığının pozulmasına gətirib çıxaran kimyəvi yanıq *2.*3.*4.*5.*6 1578 ₼
2.7.207 Tənəffüs yollarının termiki və kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 1456 ₼
2.7.207.1 ╚ Qırtlaq, traxeya və ağciyərin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1456 ₼
2.7.207.2 ╚ Qırtlaq, traxeya və ağciyərin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1456 ₼
2.7.208 Digər daxili orqanların termiki və kimyəvi yanıqları *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.208.1 ╚ Ağız boşluğu və udlağın termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.208.2 ╚ Qida borusunun termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.208.3 ╚ Həzm yolunun digər şöbələrinin termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.208.4 ╚ Daxili sidik-cinsiyyət orqanlarının termiki yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.208.5 ╚ Ağız boşluğu və udlağın kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.208.6 ╚ Qida borusunun kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.208.7 ╚ Həzm yolunun digər şöbələrinin kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.208.8 ╚ Daxili sidik-cinsiyyət orqanlarının kimyəvi yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1056 ₼
2.7.209 Osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 657 ₼
2.7.209.1 ╚ Kəskin hematogen osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 657 ₼
2.7.209.2 ╚ Kəskin osteomielitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 657 ₼
2.7.209.3 ╚ Yarımkəskin osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 657 ₼
2.7.209.4 ╚ Drenə olunmuş sinusla xroniki osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 657 ₼
2.7.209.5 ╚ Digər xroniki hematogen osteomielitlər *2.*3.*4.*5.*6 657 ₼
2.7.209.6 ╚ Digər xroniki osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 657 ₼
2.7.209.7 ╚ Digər osteomielit *2.*3.*4.*5.*6 657 ₼
2.7.210 Artrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.1 ╚ Birincili generalizə olunmuş (osteo)artroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.2 ╚ Heberdon düyünləri (artropatiya ilə) *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.3 ╚ Buşar düyünləri (artropatiya ilə) *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.4 ╚ İkincili çoxsaylı artroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.5 ╚ Eroziv (osteo)artroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.6 ╚ Digər poliartroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.7 ╚ İkitərəfli birincili koksartroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.8 ╚ Digər birincili koksartroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.9 ╚ İkitərəfli displaziya nəticəsində koksartroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.10 ╚ Digər displastik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.11 ╚ İkitərəfli posttravmatik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.12 ╚ Digər posttravmatik koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.13 ╚ Digər ikitərəfli ikincili koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.14 ╚ Digər ikincili koksartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.15 ╚ Birincili ikitərəfli qonartroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.16 ╚ Digər birincili qonartroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.17 ╚ İkitərəfli posttravmatik qonartroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.18 ╚ Digər posttravmatik qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.19 ╚ Digər ikitərəfli ikincili qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.20 ╚ Digər ikincili qonartrozlar *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.21 ╚ Digər oynaqların birincili artrozu *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.22 ╚ Digər oynaqların posttravmatik artrozu *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.23 ╚ Digər ikincili artroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.210.24 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş artroz *2.*3.*4.*5.*6 899 ₼
2.7.211 Əzələlərin xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.1 ╚ Ossifikasiya edən travmatik miozit *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.2 ╚ Proqressivləşən, ossifikasiya edən miozit *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.3 ╚ Əzələlərin paralitik ossifikasiya və kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.4 ╚ Əzələlərin yanıqla əlaqədar ossifikasiya və kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.5 ╚ Əzələnin digər kalsifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.6 ╚ Əzələnin digər ossifikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.7 ╚ Əzələnin ayrılması *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.8 ╚ Əzələnin digər cırılması (qeyri-travmatik) *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.9 ╚ "Əzələnin işemik infarktı (Qeyri-travmatik sıxılma sindromu)" *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.211.10 ╚ İmmobilizasiya sindromu (paraplegik) *2.*3.*4.*5.*6 857 ₼
2.7.212 Sinovial qişaların və vətərlərin zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.212.1 ╚ Vətər qişasının absesi *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.212.2 ╚ Digər infeksion (teno)sinovitlər *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.212.3 ╚ Kalsifikasiyalaşan tendinit *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.212.4 ╚ Bükücü vətərlərin spontan qırılması *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.212.5 ╚ Digər vətərlərin spontan qırılması *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.212.6 ╚ Vətərlərin (yataqlarının) digər kontrakturası *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.212.7 ╚ Miqrasiya edən sinovit *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.212.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə sinovial qişaların və vətərlərin başqa zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 752 ₼
2.7.213 Yumşaq toxumaların digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.1 ╚ Prepatelyar bursit *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.2 ╚ Diz oynağının digər bursitləri *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.3 ╚ Böyük burmanın (bud sümüyünün) bursiti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.4 ╚ Budun digər bursitləri *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.5 ╚ Sinovial kisənin absesi *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.6 ╚ Digər infeksion bursitlər *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.7 ╚ Sinovial kisəyə kalsiumun çökməsi *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.8 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər bursitlər *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.9 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bursopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.10 ╚ Nekrozlaşan fassit *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.11 ╚ Çiynin adgeziv kapsuliti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.12 ╚ Çiyin rotatorunun sıxılması sindromu *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.13 ╚ İkibaşlı əzələnin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.14 ╚ Çiynin kalsifikasiyalaşan tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.15 ╚ Çiynin zərbə sindromu *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.16 ╚ Çiynin bursiti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.17 ╚ Çiynin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.18 ╚ Sağrı əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.19 ╚ Bel əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.20 ╚ Qalça darağı əzələlərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.21 ╚ Qalça-qamış bağı sindromu *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.22 ╚ Qamış kollateral [Pelleqrini-Ştidi] bursiti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.23 ╚ Diz qapağı nahiyəsinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.24 ╚ Daban [Axill] vətərinin tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.25 ╚ İncik sümüyünün tendiniti *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.26 ╚ Pəncə istisna olmaqla aşağı ətrafın digər entezopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.27 ╚ Medial epikondilit *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.213.28 ╚ Lateral epikondilit *2.*3.*4.*5.*6 501 ₼
2.7.214 Sümük sıxlığının və strukturunun pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.1 ╚ Patoloji sınıqla müşayiət olunan menopauzadan sonrakı osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.2 ╚ Yumurtalıqların çıxarılmasından sonra patoloji sınıqla müşayiət olunan osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.3 ╚ Hərəkətsizliklə bağlı patoloji sınıqla müşayiət olunan osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.4 ╚ Bağırsaqlarda sorulmanın pozulması ilə bağlı patoloji sınıqla müşayiət olunan cərrahi əməliyyatdan sonrakı osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.5 ╚ Patoloji sınıqla müşayiət olunan dərman osteoporozu *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.6 ╚ Patoloji sınıqla müşayiət olunan idiopatik osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.7 ╚ Patoloji sınıqla müşayiət olunan digər osteoporoz *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.8 ╚ Doğuşdan sonrakı osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.9 ╚ Qocalıq osteomalyasiyası *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.10 ╚ Sorulmanın ozulmasıilə bağlı osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.11 ╚ Yaşlılarda digər osteomalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.12 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan stress sınıqları *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.13 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan patoloji sınıqlar *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.14 ╚ Fibroz displaziya (bir sümüyün, seçici) *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.214.15 ╚ Skeletin flüorozu *2.*3.*4.*5.*6 884 ₼
2.7.215 Qabırğanın (qabırğaların), döş sümüyünün və onurğanın döş şöbəsinin sınığı. Döş qəfəsinin kapsul-bağ aparatının və oynaqlarının çıxığı, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 620 ₼
2.7.215.1 ╚ Döş sümüyünün sınığı *2.*3.*4.*5.*6 620 ₼
2.7.215.2 ╚ Qabırğanın sınığı *2.*3.*4.*5.*6 620 ₼
2.7.215.3 ╚ Qabırğaların çoxsaylı sınıqları *2.*3.*4.*5.*6 620 ₼
2.7.215.4 ╚ Döş fəqərəsinin çıxığı *2.*3.*4.*5.*6 620 ₼
2.7.216 Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin əzələ və vətərinin travması; Baldır səviyyəsində əzələ və vətərin travması; Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində əzələ və vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.1 ╚ Bud-çanaq oynağının əzələ və vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.2 ╚ Dördbaşlı əzələ və onun vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.3 ╚ Budu yaxınlaşdıran əzələ və onun vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.4 ╚ Bud səviyyəsində, arxa qrup əzələlərindən vətər və əzələnin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.5 ╚ Bud çanaq oynağı və bud səviyyəsində bir neçə əzələ və vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.6 ╚ Daban [Axill] vətərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.7 ╚ Arxa qrup əzələlərə aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.8 ╚ Ön qrup əzələlərə aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.9 ╚ İncik əzələ qruplarına aid əzələ və vətərin (vətərlərin) baldır səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.10 ╚ Baldır səviyyəsində bir neçə əzələ və vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.11 ╚ Baldır səviyyəsində digər əzələ və vətərlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.12 ╚ Barmağı bükən uzun əzələ və onun vətərinin aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.13 ╚ Barmağı açan uzun əzələ və onun vətərinin aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.14 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində məxsusi əzələ və vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.15 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində bir neçə əzələ və vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.216.16 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayaq səviyyəsində digər əzələ və vətərin travması *2.*3.*4.*5.*6 336 ₼
2.7.217 Aşağı ətrafların travması (bərk əzilməsi, travmatik amputasiyası) *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.1 ╚ Bud-çanaq oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.2 ╚ Budun bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.3 ╚ Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.4 ╚ Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.5 ╚ Bud-çanaq oynağı və bud nahiyəsinin digər dəqiqləşdirilmiş travmaları *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.6 ╚ Diz oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.7 ╚ Baldırın çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.8 ╚ Aşıq-baldır oynağının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.9 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın digər şöbələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.217.10 ╚ Aşıq-baldır oynağı və ayağın çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.7.218 Digər osteopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 926 ₼
2.7.218.1 ╚ Sümüyün idiopatik aseptik nekrozu *2.*3.*4.*5.*6 926 ₼
2.7.218.2 ╚ Dərman osteonekrozu *2.*3.*4.*5.*6 926 ₼
2.7.218.3 ╚ Keçirilmiş travma ilə bağlı osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6 926 ₼
2.7.218.4 ╚ Digər ikincili osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6 926 ₼
2.7.218.5 ╚ Digər osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6 926 ₼
2.7.218.6 ╚ Kesson xəstəliyində osteonekroz (T70.3+) *2.*3.*4.*5.*6 926 ₼
2.7.218.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə osteonekroz *2.*3.*4.*5.*6 926 ₼
2.7.219 Xondropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.219.1 ╚ Psevdokoksalgiya *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.219.2 ╚ Residivləşən polixondrit *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.219.3 ╚ Xondromalyasiya *2.*3.*4.*5.*6 495 ₼
2.7.220 Sümük-əzələ sisteminin tibbi prosedurdan sonra başqa rubrikalarda təsnif olunmayan zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.220.1 ╚ Natamam (vertebral) çıxıq kompleksi *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.220.2 ╚ Burxulmada sinir kanalı stenozu *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.220.3 ╚ Sinir kanalının fəqərəarası disk stenozu *2.*3.*4.*5.*6 461 ₼
2.7.221 Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.1 ╚ Döş qəfəsi, beldən aşağı hissənin və çanaq oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.2 ╚ Aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.3 ╚ Yuxarı və aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin oynaqlarının kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.4 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin oynaqlarının kapsul-bağ aparatının digər müştərək çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.5 ╚ Döş qəfəsinin, qarın nahiyəsinin, beldən aşağı hissənin və çanağın bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.6 ╚ Aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.7 ╚ Yuxarı və aşağı ətrafın (ətrafların) bir neçə nahiyəsinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.8 ╚ Döş qəfəsinin, qarnın, beldən aşağı hissənin, çanağın və ətrafın (ətrafların) bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.221.9 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin digər müştərək bərk əzilmələri *2.*3.*4.*5.*6 521 ₼
2.7.222 Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən travmalar *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.222.1 ╚ Sinirlərin bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.222.2 ╚ Qan damarlarının bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.222.3 ╚ Əzələ və vətərlərin bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.222.4 ╚ Döş qəfəsi orqanları ilə qarın boşluğu və çanaq orqanlarının müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.222.5 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsinin prosesə cəlb olunması ilə digər dəqiqləşdirilmiş travmalar *2.*3.*4.*5.*6 492 ₼
2.7.223 İnfeksion artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.1 ╚ Stafilokokk artriti və poliartriti *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.2 ╚ Pnevmokokk artriti və poliartriti *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.3 ╚ Digər streptokokk artriti və poliartritləri *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.4 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş bakterial törədicilər tərəfindən törədilən artrit və poliartritlər *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.5 ╚ Meninqokokk artriti (A39.8+) *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.6 ╚ Vərəm artriti (A18.0) *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.7 ╚ Laym xəstəliyində artrit (A69.2+) *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.8 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa bakterial xəstəliklər zamanı artrit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.9 ╚ Məxmərəkdə artrit (B06.8+) *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.10 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa virus xəstəlikləri zamanı artrit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.11 ╚ Mikozlarda artrit (B35-B49+) *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.12 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa infeksion və parazitar xəstəliklər zamanı artrit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.13 ╚ Bağırsaq şuntunu müşayiət edən artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.14 ╚ Dizenteriyadan sonrakı artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.15 ╚ İmmunlaşmadan sonrakı artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.16 ╚ Reyter xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.17 ╚ Digər reaktiv artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.18 ╚ Keçirilmiş meninqokokk infeksiyasından sonrakı artrit (A39.8+) *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.19 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa postinfeksion artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.223.20 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə reaktiv artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.224 İltihabi poliartropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.1 ╚ Felti sindromu *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.2 ╚ Ağciyərlərin revmatoid xəstəliyi (J99.0*) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.3 ╚ Revmatoid vaskulit *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.4 ╚ Digər orqan və sistemlərin cəlb olunması ilə müşayiət edilən revmatoid artrit *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.5 ╚ Digər seropozitiv revmatoid artritlər *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.6 ╚ Seroneqativ revmatoid artrit *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.7 ╚ Yaşlılarda inkişaf edən Still xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.8 ╚ Revmatoid bursit *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.9 ╚ İltihabi poliartropatiya *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.10 ╚ Distal falanqaarası psoriatik artropatiya (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.11 ╚ Mutilyasiya edən artrit (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.12 ╚ Psoriatik spondilit (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.13 ╚ Digər psoriatik artropatiyalar (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.14 ╚ Kron (regionar enterit) xəstəliyində artropatiya (K50.– +) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.15 ╚ Xoralı kolitdə artropatiya (K51.– +) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.16 ╚ Digər enteropatik artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.17 ╚ Gənclik revmatoid artriti *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.18 ╚ Gənclik ankilozlaşan spondilit *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.19 ╚ Sistem başlanğıclı gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.20 ╚ Gənclik poliartriti (seroneqativ) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.21 ╚ Pausiartikulyar gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.22 ╚ Digər gənclik artritlər *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.23 ╚ Dəqiqləşdirilməmiş gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.24 ╚ Psoriazda gənclik artriti (L40.5+) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.25 ╚ Kron (regionar enterit) xəstəliyində gənclik artriti (K50.–+) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.26 ╚ Xoralı kolitdə gənclik artriti (K51.–+) *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.224.27 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə gənclik artriti *2.*3.*4.*5.*6 496 ₼
2.7.225 İltihabi poliartropatiyalar (podaqra, digər kristallik artropatiyalar; spesifik artropatiyalar; digər artritlər) *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.1 ╚ İdiopatik podaqra *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.2 ╚ Qurğuşun podaqrası *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.3 ╚ Dərman podaqrası *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.4 ╚ Böyrək funksiyalarının pozulması nəticəsində əmələ gələn podaqra *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.5 ╚ Digər ikincili podaqra *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.6 ╚ Hidroksiapatitin çökməsi *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.7 ╚ İrsi xondrokalsinoz *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.8 ╚ Digər xondrokalsinoz *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.9 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş kristallik artropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.10 ╚ Xroniki postrevmatik artropatiya [Jakku] *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.11 ╚ Kaşin-Bek xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.12 ╚ Xovlu-düyunlü [villonodulyar] sinovit (piqmentli) *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.13 ╚ Palindrom revmatizm *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.14 ╚ İntermittent hidrartroz *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.15 ╚ Ferment çatışmazlığı və digər irsi pozuntularla bağlı podaqrik artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.16 ╚ Digər mübadilə pozuntularında kristallik artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.17 ╚ Diabetik artropatiya (E10-E14 ümumi dördüncü. 6+ işarəsi ilə) *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.18 ╚ Lipoid dermatoartrit (E78.8+) *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.19 ╚ Amiloidozda artropatiya (E85.–+) *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.20 ╚ Endokrin sistemin digər xəstəliklərində, qidalanma və mübadilə pozuntularında artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.21 ╚ Nevropatik artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.225.22 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunan digər dəqiqləşdirilmiş xəstəliklərdə artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 506 ₼
2.7.226 Birləşdirici toxumanın sistem zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.1 ╚ Düyünlü poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.2 ╚ Ağciyərlərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.3 ╚ Yuvenil poliarteriit *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.4 ╚ Limfonodulyar dəri-selikli qişa sindromu [Kavasaki] *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.5 ╚ Düyünlü poliarteriit ilə bağlı digər hallar *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.6 ╚ Hiperhəssas angiit *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.7 ╚ Ölümcül orta qranuloma *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.8 ╚ Veqener qranulomatozu *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.9 ╚ Aorta qövsü sindromu [Takayasu] *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.10 ╚ Revmatik polimialgiya ilə nəhəng hüceyrəli arteriit *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.11 ╚ Digər nəhənghüceyrəli arteriitlər *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.12 ╚ Mikroskopik poliangiitlər *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.13 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş nekrozlaşan vaskulopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.14 ╚ Medikamentoz sistem qırmızı qurdeşənəyi *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.15 ╚ Digər orqan və ya sistemlərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan sistem qırmızı qurdeşənəyi *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.16 ╚ Sistem qırmızı qurdeşənəyinin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.17 ╚ Proqressivləşən sistemli skleroz *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.18 ╚ CR(E)ST sindromu *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.19 ╚ Dərman preparatları və kimyəvi birləşmələrin təsirindən yaranan sistemli skleroz *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.20 ╚ Sistemli sklerozun digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.21 ╚ Quru sindrom [Şeqren] *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.22 ╚ Digər çarpaz sindromlar *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.23 ╚ Behçet xəstəliyi *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.24 ╚ Revmatik polimialgiya *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.25 ╚ Diffuz (eozinofil) fassit *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.26 ╚ Çoxocaqlı fibroskleroz *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.27 ╚ Veber-Krisçenin residivləşən pannikuliti *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.28 ╚ Artıq hərəkətlərlə müşayiət olunan hipermobil tərpənmə sindromu *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.29 ╚ Hemofiliyada artropatiya (D66-D68+) *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.30 ╚ Digər qan xəstəliklərində artropatiyalar (D50-D76+) *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.31 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan hiperhəssaslıq reaksiyalarında artropatiya *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.226.32 ╚ Birləşdirici toxumanın digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə sistem zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.7.227 Digər spondilopatiyalar. Digər dorsopatiyalar. Yumşaq toxumaların digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.1 ╚ Enterobakterial spondilit (A01-A04+) *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.2 ╚ Neyropatik spondilopatiya *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.3 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan başqa xəstəliklərdə spondilopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.4 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş dorsopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.5 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan bakterial xəstəliklərdə miozitlər *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.6 ╚ Digər rubrikalarda təsnf olunan protozoy və parazitar xəstəliklərdə miozitlər *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.7 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan infeksion xəstəliklərdə miozit *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.8 ╚ Sarkoidozda miozit (D86.8+) *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.9 ╚ Digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa əzələ pozuntu *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.10 ╚ Yumşaq toxumaların digər rubrikalarda təsnif olunan xəstəliklərdə başqa zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.11 ╚ Pəncənin digər entezopatiyaları *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.227.12 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan digər entezopatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 502 ₼
2.7.228 Osteopatiyalar və xondropatiyalar *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.228.1 ╚ Osteoliz *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.228.2 ╚ Poliomielitdən sonra osteopatiya *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.228.3 ╚ Sümüklərin vərəmi (A18.0+) *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.228.4 ╚ Hemoqlobinopatiyalar nəticəsində osteonekroz (D50-D64+) *2.*3.*4.*5.*6 509 ₼
2.7.229 Gözün və göz yuvasının travması *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.229.1 ╚ Göz alması və göz yuvası toxumalarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 312 ₼
2.7.230 Başın bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.7.230.1 ╚ Üzün bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.7.231 Qan damarlarının boyun səviyyəsində travması. Boyun travmaları *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.231.1 ╚ Qırtlaq və traxeyanın bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.231.2 ╚ Boynun digər hissələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.231.3 ╚ Boynun çoxsaylı travmaları *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.231.4 ╚ Boynun digər dəqiqləşdirilmiş travmaları *2.*3.*4.*5.*6 424 ₼
2.7.232 Qarın, beldən aşağı hissənin və çanağın səthi travması *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.232.1 ╚ Beldən aşağı hissənin və çanağın əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.232.2 ╚ Qarın divarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.232.3 ╚ Xarici cinsiyyət orqanlarının əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.232.4 ╚ Qarnın, beldən aşağı hissənin və çanağın çoxsaylı səthi travmaları *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.232.5 ╚ Xarici cinsiyyət orqanlarının bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 483 ₼
2.7.233 Başın travmaları *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.1 ╚ Kəllə əsasının sınığı *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.2 ╚ Baş beyinin silkələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.3 ╚ Baş beynin ocaqlı travması *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.4 ╚ Epidural qansızma *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.5 ╚ Travmatik Subdural qansızma *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.6 ╚ Travmatik subaraxinoidal qansızma *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.7 ╚ Uzun sürən komatoz vəziyyətlə müşayət olunan kəllədaxili travma *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.8 ╚ Digər kəllədaxili travmalar *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.9 ╚ Kəllənin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.233.10 ╚ Başın digər hissələrinin bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 792 ₼
2.7.234 Bədənin bir neçə nahiyələrinin zədələnmələri, travmaları *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.1 ╚ Boyun səviyyəsində cox saylı çıxıqlar *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.2 ╚ Onurğanın boyun şöbəsinin bağ aparatının gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.3 ╚ Onurğa beynin boyun şöbəsinin kontuziya və ödemi *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.4 ╚ Onurğanın boyun şöbəsinin sinir kökünün travması *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.5 ╚ Bazu kələfinin travması *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.6 ╚ Boyunun periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.7 ╚ Boyun şöbəsinin simpatik sinirlərin travması *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.8 ╚ Onurğa beyninin döş şöbəsinin əzilməsi və ödemi *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.9 ╚ Onurğanin döş şöbəsinin sinir köklərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.10 ╚ Döş qəfəsinin periferik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.11 ╚ Döş şöbəsinin simpatik sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.12 ╚ Döş şöbəsinin digər sinirlərinin travması *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.13 ╚ Baş və boyun nahiyələrini əhatə edən oynaqların kapsul-bağ aparatının çıxıqları, gərilməsi və zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.14 ╚ Başın və boynun bərk əzilməsi *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.15 ╚ Baş beyin və kəllə sinirlərinin, onurğa beynin və boyun səviyyəsində digər sinirlər ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.16 ╚ Sinirlərin və onurğa beynin bədənin digər bir neçə nahiyələrinin prosesə cəlb olunması ilə müştərək travmaları *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.17 ╚ Onurğanın digər rubrikalarda təsnif olunan digər xəstəliklərdə zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.234.18 ╚ Fəqərəarası diskin digər dəqiqləşdirilmiş zədələnməsi *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.235 Donvurma. Toxumaların nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.1 ╚ Baş nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.2 ╚ Boyun nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.3 ╚ Döş qəfəsi nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.4 ╚ Qarın divarı, beldən aşağı hissənin və çanağın toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.5 ╚ Qol nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.6 ╚ Bilək və əl nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.7 ╚ Bud-çanaq nahiyəsi və budun toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.8 ╚ Diz və baldır nahiyəsinin toxumalarının nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.9 ╚ Aşıq-baldır oynağı nahiyəsi və ayağın toxumaların nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.235.10 ╚ Bədənin bir neçə nahiyəsini əhatə edən, toxumaların nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 1073 ₼
2.7.236 Xarici səbəblərin təsirinin digər və dəqiqləşdirilməmiş effektləri *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.1 ╚ İstilik və günvurma *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.2 ╚ İstilik bayılması *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.3 ╚ İstilik qıcolması *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.4 ╚ İstilik ödemi *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.5 ╚ Səngər əli və ayağı *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.6 ╚ Qulağın barotravması *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.7 ╚ Əlavə cibin barotravması *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.8 ╚ Kesson xəstəliyi (dekompression xəstəlik) *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.9 ╚ Asfiksiya *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.236.10 ╚ İkinci dərəcəli günəş yanığı *2.*3.*4.*5.*6 565 ₼
2.7.237 Digər xarici səbəblərin təsiri *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.237.1 ╚ İldırımla zədələnmə *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.237.2 ╚ Suda boğulma və qeyri-ölümcül suya batma *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.237.3 ╚ Elektrik cərəyanının təsiri *2.*3.*4.*5.*6 647 ₼
2.7.238 Travmaların başqa rubrikalarda təsnif olunmayan bəzi erkən ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 555 ₼
2.7.238.1 ╚ Travmatik şok *2.*3.*4.*5.*6 555 ₼
2.7.238.2 ╚ Travmatik anuriya *2.*3.*4.*5.*6 555 ₼
2.7.238.3 ╚ Əzələnin travmatik işemiyası *2.*3.*4.*5.*6 555 ₼
2.7.239 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan cərrahi və terapevtik müdaxilələrin digər ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 560 ₼
2.7.239.1 ╚ Anesteziya ilə bağlı şok *2.*3.*4.*5.*6 560 ₼
2.7.239.2 ╚ Anesteziyanın törətdiyi bədxassəli hipertermiya *2.*3.*4.*5.*6 560 ₼
2.7.239.3 ╚ Uğursuz və ya çətin intubasiya *2.*3.*4.*5.*6 560 ₼
2.7.239.4 ╚ Adekvat təyin edilmiş və düzgün tətbiq edilmiş dərman maddəsinə patoloji reaksiya ilə əlaqədar anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6 560 ₼
2.7.240 İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiyalarla əlaqədar ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.240.1 ╚ İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə əlaqədar hava emboliyası *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.240.2 ╚ İnfuziya, transfuziya və müalicəvi inyeksiya ilə bağlı infeksiyalar *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.240.3 ╚ AB0 uyğunsuzluğuna reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.240.4 ╚ Rh uyğunsuzluğuna reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.240.5 ╚ Zərdabın yeridilməsi ilə bağlı anafilaktik şok *2.*3.*4.*5.*6 591 ₼
2.7.241 Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurların ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 528 ₼
2.7.241.1 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurları ağırlaşdıran qanaxma və hematoma *2.*3.*4.*5.*6 528 ₼
2.7.241.2 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlardan sonra və ya proseduralar zamanı şok *2.*3.*4.*5.*6 528 ₼
2.7.241.3 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlarla bağlı infeksiya *2.*3.*4.*5.*6 528 ₼
2.7.241.4 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan prosedurlarla bağlı damar ağırlaşmaları *2.*3.*4.*5.*6 528 ₼
2.7.242 Ürək və damar qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.1 ╚ Ürək qapağı protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.2 ╚ Ürək ritminin elektron aparıcısı ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşması *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.3 ╚ Arterial şunt ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.4 ╚ Digər damar transplantatları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.5 ╚ Dializ məqsədilə damar kateteri ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.6 ╚ Digər ürək və damar qurğuları və implantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.7 ╚ Ürək qapağı protezi ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.8 ╚ Digər ürək və damar qurğuları, implantantları və transplantatları ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.242.9 ╚ Ürək və damar protezləri, implantantları və transplantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 323 ₼
2.7.243 Sidik-cinsiyyət protez qurğuları, implantantları və transplantatları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 334 ₼
2.7.243.1 ╚ Sidik (daimi) kateteri ilə bağlı mexaniki ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 334 ₼
2.7.243.2 ╚ Digər sidik sistemi qurğuları və implantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 334 ₼
2.7.243.3 ╚ Sidik sistemi orqanı transplantantı ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 334 ₼
2.7.243.4 ╚ Digər protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 334 ₼
2.7.243.5 ╚ Sidik sistemində protez qurğusu, implantantı və transplantantı ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 334 ₼
2.7.243.6 ╚ Cinsiyyət sistemində protez qurğuları, implantantı və transplantantı ilə əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 334 ₼
2.7.243.7 ╚ Sidik-cinsiyyət sistemi protez qurğuları, implantantları və transplantatları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 334 ₼
2.7.244 Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.1 ╚ Daxili oynaq protezi ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.2 ╚ Ətraf sümüyünü fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.3 ╚ Digər sümükləri fiksasiya edən daxili qurğu ilə bağlı, mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.4 ╚ Digər sümük qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.5 ╚ Digər daxili ortopedik qurğularla, implantantlarla və transplantantlarla ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.6 ╚ Endoprotezləmə ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.7 ╚ Daxili fiksasiya qurğusu ilə (istənilən lokalizasiyalı) əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.8 ╚ Digər daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə əlaqədar infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.9 ╚ Daxili ortopedik protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.10 ╚ Kəllədaxili mədəcik şuntu (əlaqələndirici) ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.11 ╚ İmplantasiya olunmuş sinir sistemi elektron stimulyatoru ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.12 ╚ Süni büllurla bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.13 ╚ Digər göz protezləri, implantantları və transplantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.14 ╚ Mədə-bağırsaq protezi, implantantları və transplantantları ilə bağlı mexaniki mənşəli ağırlaşma *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.15 ╚ Digər dəqiqləşdirilmiş daxili protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.16 ╚ Digər daxili protez qurğuları, implantantları və transplantantları ilə bağlı infeksiya və iltihabi reaksiya *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.244.17 ╚ Başqa rubrikalarda təsnif olunmayan daxili protez qurğuları, implantantları ilə bağlı digər ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 297 ₼
2.7.245 Replantasiya və amputasiya üçün xarakter olan ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 315 ₼
2.7.245.1 ╚ Yuxarı ətrafın (hissəsinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 315 ₼
2.7.245.2 ╚ Aşağı ətrafın (hissəsinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 315 ₼
2.7.245.3 ╚ Bədənin digər (hissələrinin) replantasiyası ilə bağlı ağırlaşmalar *2.*3.*4.*5.*6 315 ₼
2.7.246 Sinir sisteminin anadangəlmə inkişaf qüsurları *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.1 ╚ Mikrosefaliya *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.2 ╚ Silvi su kəmərinin anadangəlmə qüsuru *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.3 ╚ Majandi və Luşka dəliklərinin atreziyası *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.4 ╚ Döyənək cismin anadangəlmə anomaliyaları *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.5 ╚ Arinensefaliya *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.6 ╚ Beynin digər reduksion deformasiyaları *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.7 ╚ Septooptik displaziya *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.8 ╚ Meqaloensefaliya *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.9 ╚ Anadangəlmə serebral kistalar *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.10 ╚ Onurğa beynin hipoplaziya və displaziyası *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.11 ╚ Diastematomieliya *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.12 ╚ Hidromieliya *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.246.13 ╚ Arnold‐Kiari sindromu *2.*3.*4.*5.*6 1008 ₼
2.7.247 Digər anadangəlmə anomaliyalar (inkişaf qüsurları) *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.1 ╚ Sadə ixtioz *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.2 ╚ X-xromosomu ilə əlaqəli ixtioz [X-ilişikli ixtioz] *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.3 ╚ Lövhəli [lamellyar] ixtioz *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.4 ╚ Anadangəlmə bullyoz ixtioz şəkilli eritrodermiya *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.5 ╚ Digər anadangəlmə ixtioz *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.6 ╚ Sadə bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.7 ╚ Letal bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.8 ╚ Distrofik bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.9 ╚ Digər bullyoz epidermoliz *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.10 ╚ İrsi limfedema *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.11 ╚ Piqment kseroderması *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.12 ╚ Mastositoz *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.247.13 ╚ Neyrofibromatoz (qeyri-bədxassəli) *2.*3.*4.*5.*6 456 ₼
2.7.248 Fleqmona. Kəskin limfadenit *2.*3.*4.*5.*6 214 ₼
2.7.248.1 ╚ Ətrafların digər şöbələrinin fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 214 ₼
2.7.248.2 ╚ Üzün fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 214 ₼
2.7.248.3 ╚ Gövdənin fleqmonası *2.*3.*4.*5.*6 214 ₼
2.7.248.4 ╚ Üz, baş və boynun kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6 214 ₼
2.7.248.5 ╚ Gövdənin kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6 214 ₼
2.7.248.6 ╚ Yuxarı ətrafın kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6 214 ₼
2.7.248.7 ╚ Aşağı ətrafın kəskin limfadeniti *2.*3.*4.*5.*6 214 ₼
2.7.249 Pemfiqus. Pemfiqoid. Eksfoliativ dermatit. Çoxşəkilli eritema *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.1 ╚ Adi pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.2 ╚ Vegetasiya edən pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.3 ╚ Yarpaqşəkilli pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.4 ╚ Braziliya pemfiqusu [fogo selvagem] *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.5 ╚ Eritematoz pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.6 ╚ Dərman maddələri təsirindən əmələ gələn pemfiqus *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.7 ╚ Bullyoz pemfiqoid *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.8 ╚ Çapıqlaşan pemfiqoid *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.9 ╚ Uşaqların xroniki bullyoz xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.10 ╚ Eksofoliativ dermatit *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.11 ╚ Çox formalı bullyoz eritema *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.249.12 ╚ Toksik epidermal nekroliz [Layell] *2.*3.*4.*5.*6 465 ₼
2.7.250 Övrə *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.1 ╚ Allergik övrə *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.2 ╚ İdiopatik övrə *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.3 ╚ Aşağı və ya yüksək temperaturun təsirindən yaranan övrə *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.4 ╚ Dermatoqrafik övrə *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.5 ╚ Vibrasiya övrəsi *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.6 ╚ Xolinergik övrəsi *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.7 ╚ Təmas övrəsi *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.8 ╚ Günəş övrəsi *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.9 ╚ Dərman vasitələri və preparatlarının təsirindən dərinin generalizə olunmuş səpməsi *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.250.10 ╚ Toksik eritema *2.*3.*4.*5.*6 218 ₼
2.7.251 Günəş yanığı. Radiasiya (şüa) dermatiti *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.251.1 ╚ Üçüncü dərəcəli günəş yanığı *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.251.2 ╚ Kəskin radiasiya(şüa) dermatiti *2.*3.*4.*5.*6 1153 ₼
2.7.252 Psoriaz. Parapsoriaz *2.*3.*4.*5.*6 90 ₼
2.7.252.1 ╚ Generalizə olunmuş pustulyoz psoriaz *2.*3.*4.*5.*6 90 ₼
2.7.252.2 ╚ Kəskin lixeniod və çiçəyəbənzər pitiriaz *2.*3.*4.*5.*6 90 ₼
2.7.253 Digər rubrikalarda təsnif olunmayan simptomlar, əlamətlər və hallar zamanı tibbi xidmət *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.1 ╚ Ürəkdöyünmə *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.2 ╚ Hipertenziya diaqnozu olmadığı halda yüksəlmiş qan təzyiqi *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.3 ╚ Qeyri-spesifik hipotenziya *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.4 ╚ "Burun qanaxması (Burundan qanaxma.Epistaxis)" *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.5 ╚ Plevrit *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.6 ╚ Kəskin qarın *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.7 ╚ Ürəkbulanma və qusma *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.8 ╚ Assit *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.9 ╚ Anuriya və oliquriya *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.10 ╚ Baş ağrısı *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.11 ╚ Bayılma və kollaps *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.12 ╚ Qızdırma zamanı qıcolmalar *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.13 ╚ Kardiogen şok *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.14 ╚ Hipovolemik şok *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.15 ╚ Şokun digər növləri *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.16 ╚ Kaxeksiya *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.17 ╚ Epilepsiya *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.18 ╚ Epileptik status *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.19 ╚ Serebrovaskulyar xəstəliklərdə damar mənşəli beyin sindromları (I60–I67+) *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.20 ╚ Serebral iflic *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.21 ╚ Baş beynin digər zədələnmələri *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.22 ╚ Onurğa beyninin digər xəstəlikləri *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.23 ╚ Mərkəzi sinir sisteminin digər pozuntuları *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.24 ╚ Gözün və göz yuvasının travması *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.25 ╚ Boynun açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.26 ╚ Qarın divarının açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.27 ╚ Yuxarı ətraf qurşağı və bazunun açıq yarası *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.28 ╚ Tənəffüs yollarında yad cisim *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.29 ╚ Bədən səthinin zədələnmə sahəsinə görə təsnif edilən termiki yanıqlar *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.30 ╚ Bədən səthinin zədələnmə sahəsinə görə təsnif edilən kimyəvi yanıqlar *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.31 ╚ Toxumaların nekrozlaşan donvurması *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.32 ╚ Appendisitin digər formaları *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.33 ╚ İnfeksion miozit *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.34 ╚ Ağır dərəcəli alkohol intoksikasiyası *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.35 ╚ Vəba *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.36 ╚ Taun *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.37 ╚ Tulyaremiya *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.38 ╚ Qarayara (Sibir yarası) *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.39 ╚ Sarı qızdırma *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.40 ╚ Marburq virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.253.41 ╚ Ebola virusu tərəfindən törədilən xəstəlik *2.*3.*4.*5.*6 188 ₼
2.7.254 Səhiyyə müəssisəsinə tibbi baxış və müayinə üçün müraciətlər zamanı tibbi xidmət *2.*3.*4.*5.*6 58 ₼
2.7.254.1 ╚ Hərbi xidmətə çağırılanların müayinəsi *2.*3.*4.*5.*6 58 ₼
2.7.254.2 ╚ Tibbi sənədlərin alınması ilə bağlı müraciət *2.*3.*4.*5.*6 58 ₼
2.7.255 Diaqnozu müəyyən edilməmiş, dəqiqləşdirilməmiş hallarda tibbi xidmət *2.*3.*4.*5.*6 142 ₼
2.7.255.1 ╚ XBT-10 üzrə qeydiyyata alınmış, 2.7.1-ci - 2.7. 254 -cü yarımbəndlərdə təminata alınmamış, tibbi göstərişlərə əsasən stasionar şəraitdə terapevtik müalicə tələb edən dəqiqləşdirilməmiş diaqnozlar təminata alınır (A00-B99), (D50-D89), (E00-E88), (G00-G97), *2.*3.*4.*5.*6 142 ₼
*2 - Anesteziya stasionar tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*3 - Reanimasiya və stasionarda yatış tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*4 - Yatış zamanı /əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*5 - Yatış müddətində təyin edilmiş laborator və instrumental müayinə xərcləri, histopatoloji, sitopatoloji müayinələr, fizioterapiya, həkim təqibi tibbi xidmətin tarifinə daxildir. Angioqrafiya, kompyüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası tibbi xidmətin tarifinə daxil deyildir
*6 - Yemək, müşayiət edən şəxs (12 yaşa qədər uşaqlarda) və digər xərclər tibbi xidmətin tarifinə daxildir
Zəng sifariş et