Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu və 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.5.1 88.40 Kontrast maddə istifadə etməklə arterioqrafiya, müəyyən edilməmiş yer **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.2 88.41 Serebral arteriyaların arterioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.3 88.42 Aortoqrafiya (Aorta və aorta qövsününün arterioqrafiyası) **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.4 88.43 Ağciyər arteriyalarının arterioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.5 88.44 Digər intratorakal damarların arterioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.6 88.45 Böyrək arteriyalarının arterioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.7 88.46 Plasentanın arterioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.8 88.47 Digər intra-abdominal arteriyalarının arterioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.9 88.48 Bud arteriyasının və aşağı ətrafın digər arteriyalarının arterioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.10 88.49 Digər müəyyən edilmiş yerlərin arterioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.11 88.50 Angiokardioqrafiya, başqa cür müəyyən edilməyib **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.12 88.51 Boş venanın angiokardioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.13 88.52 Sağ ürək boşluqların angiokardioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.14 88.53 Sol ürək boşluqların angiokardioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.15 88.54 Müştərək sağ və sol ürək boşluqların angiokardioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.16 88.55 Tək kateter istifadə etməklə koronar arterioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.17 88.56 İki kateterdən istifadə etməklə koronar arterioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 410 ₼
2.5.18 88.57 Digər və müəyyən edilməmiş koronar arterioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.19 88.59 Əməliyyatdaxili koronar fluoressent vaskulyar angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.20 88.60 Kontrast maddə istifadə etməklə fleboqrafiya, müəyyən edilməmiş yer **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.21 88.61 Kontrast maddə istifadə etməklə baş və boynunun fleboqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.22 88.62 Kontrast maddə istifadə etməklə ağciyər venalarının fleboqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.23 88.63 Kontrast maddə istifadə etməklə digər intratorakal venalarının fleboqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.24 88.64 Kontrast maddə istfadə etməklə portal venoz sistemin fleboqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.25 88.65 Kontrast maddə istifadə etməklə digər intra-abdominal venalarının fleboqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.26 88.66 Kontrast maddə istifadə etməklə femoral və digər aşağı ətraf venalarının fleboqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.27 88.67 Kontrast maddə istifadə etməklə digər müəyyən edilmiş yerin fleboqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.28 88.68 İmpedans fleboqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 200 ₼
2.5.29 37.21 Sağ ürək boşluqlarının kateterizasiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.30 37.22 Sol ürək boşluqlarının kateterizasiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
2.5.31 37.23 Sağ və sol boşluqlarının müştərək kateterizasiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 410 ₼
2.5.32 87.51 Perkutan hepatik xolangioqramma **1.*2.*3.*4.*5.*6.*7 360 ₼
**1 - İnvaziv müdaxilə önü müayinə və həkim konsultasiyası xidmətin tarifinə daxildir
*2 - Anesteziya stasionar tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*3 - Reanimasiya və stasionarda yatış tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*4 - Yatış zamanı /əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*5 - Yatış müddətində təyin edilmiş laborator və instrumental müayinə xərcləri, histopatoloji, sitopatoloji müayinələr, fizioterapiya, həkim təqibi tibbi xidmətin tarifinə daxildir. Angioqrafiya, kompyüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası tibbi xidmətin tarifinə daxil deyildir
*6 - Yemək, müşayiət edən şəxs (12 yaşa qədər uşaqlarda) və digər xərclər tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*7 - KT və ya MRT vizualizasiyası xidmətin tarifinə daxildir
Zəng sifariş et