Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.5.1 Aorta femoro-popliteal arterioqrafiya, steppinq **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.2 Aortaqrafiya, torakal **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.3 Aortaqrafiya, abdominal **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.4 Coliak angioqrafiya və arterial portoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.5 İkitərəfli selektiv renal angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.6 İnferior mezenterik angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.7 Pelvik arterioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.8 Pulmonar angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.9 Superior mezenterik angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.10 Təktərəfli braxial arterioqrafiya, yuxarı ətraf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.11 İkitərəfli braxial arterioqrafiya, yuxarı ətraf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.12 Təktərəfli femoro-popletial arterioqrafiya, aşağı ətraf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.13 Təktərəfli selektiv renal angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.14 Arkus aortоqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.15 Selektiv karotid angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.16 Femoral yolla 4 sistem selektiv serebral angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.17 Selektiv vertebral angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.18 Spinal angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.19 Hepatik venoqrafiya və vedge venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.20 İkitərəfli suprarenal venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.21 İkitərəfli testikulyar venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.22 Yuxarı və/ya aşağı boş venaların angioqrafiyası **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.23 Splenoportoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.24 Təktərəfli suprarenal venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 177 ₼
2.5.25 Təktərəfli testikulyar venoqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 177 ₼
2.5.26 Venoqrafiya, aşağı ətraf, tək tərəf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 177 ₼
2.5.27 Venoqrafiya, aşağı ətraf, iкi tərəf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.28 Venoqrafiya, yuxarı ətraf, tək tərəf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 177 ₼
2.5.29 Venoqrafiya, yuxarı ətraf, iki tərəf **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.30 Pertukan transheratik xоlangrafiya, PTK **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.31 Serebral panangioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 354 ₼
2.5.32 Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası, 3 yaşdan böyük uşaqlarda **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.33 Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası, 3 yaşa qədər uşaqlarda **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 354 ₼
2.5.34 Koronar anqioqrafiya (selektiv sağ-sol koronar) **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.35 Sağ və sol ürək kameralarının kateterizasiyası və koronar angioqrafiya **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 354 ₼
2.5.36 Koronar anqioqrafiya və bypass kontrolu **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 354 ₼
2.5.37 Sentral venoz kateter keçiriciliyinin kontrastlı dəyərləndirilməsi **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 118 ₼
2.5.38 Koronar KT angioqrafiya (MD) **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 236 ₼
2.5.39 Subkutan port çıxarılması **1.*2.*3.*4.*5.*6*7 118 ₼
**1 - İnvaziv müdaxilə önü müayinə və həkim konsultasiyası xidmətin tarifinə daxildir
*2 - Anesteziya stasionar tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*3 - Reanimasiya və stasionarda yatış tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*4 - Yatış zamanı /əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*5 - Yatış müddətində təyin edilmiş laborator və instrumental müayinə xərcləri, histopatoloji, sitopatoloji müayinələr, fizioterapiya, həkim təqibi tibbi xidmətin tarifinə daxildir. Angioqrafiya, kompyüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası tibbi xidmətin tarifinə daxil deyildir
*6 - Yemək, müşayiət edən şəxs (12 yaşa qədər uşaqlarda) və digər xərclər tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*7 - KT və ya MRT vizualizasiyası xidmətin tarifinə daxildir
Zəng sifariş et