Sıra № Xəstəliklərin Beynəlxalq təsnifatının 9-cu və 10-cu baxışı üzrə prosedur/ Xəstəlik kodu Tibbi xidmətin adı Qeyd Qiyməti
2.6.1 00.40 Tək damarda aparılan prosedur *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.2 00.41 İki damarda aparılan prosedur (Əlavə damar müdaxiləsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.3 00.42 Üç damarda aparılan prosedur (Əlavə damar müdaxiləsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.4 00.43 Dörd və ya daha çox damarda aparılan prosedur (Əlavə damar müdaxiləsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.5 00.44 Damar bifurkasiyası üzərində aparılan prosedur *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.6 00.45 Bir vaskulyar stentin taxılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.7 00.46 İki vaskulyar stentin taxılması (Hər növbəti stent dərman örtüklü və ya sadə metal olmasından asılı olmayaraq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.8 00.47 Üç vaskulyar stentin taxılması (Hər növbəti stent dərman örtüklü və ya sadə metal olmasından asılı olmayaraq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.9 00.48 Dörd və ya daha çox vaskulyar stentin taxılması (Hər növbəti stent dərman örtüklü və ya sadə metal olmasından asılı olmayaraq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2400 ₼
2.6.10 00.50 Defibrilyasiya nəzərdə tutmayan ürək resinxronizasiya kardiostimulyatorunun implantasiyası, total system (ÜRT-P) *1.*2.*3.**4.*5.*6 11000 ₼
2.6.11 00.51 Ürək resinxronizasiya defibrilyatorun implantasiyası, total sistem (ÜRT-D) *1.*2.*3.**4.*5.*6 15000 ₼
2.6.12 00.53 Yalnız ürək resinxronizasiya kardiostimulyator puls generatorun implantasiyası və ya dəyişdirilməsi (ÜRT-K) *1.*2.*3.**4.*5.*6 9000 ₼
2.6.13 00.54 Yalnız ürək resinxronizasiya defibrilyator puls generator cihazın implantasiyası və ya dəyişdirilməsi (ÜRT-D) *1.*2.*3.**4.*5.*6 12000 ₼
2.6.14 00.55 Digər periferik damara (damarlara) dərman ifraz edən stentin (stentlərin) taxılması (bir stent qreftin taxılması) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.15 00.56 Hemodinamik monitorinqin aparılması ilə birgə ürəkdaxili və ya böyük damarlara implant edilən təzyiq sensorunun taxılması və ya dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2600 ₼
2.6.16 00.57 Ürəkdaxili və ya böyük damarların hemodinamik monitorinqi üçün dərialtı cihazın implantasiyası və ya dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.17 00.59 Koronar arteriyalarda damardaxili təzyiqin ölçülməsi (FFR) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.18 00.61 Ekstrakranial damarın (damarların) perkutan angioplastikası (vertebral). (Taxılan damar stentlərin sayı, müalicə olunan damarların sayı əlavə kodlaşdırılsın) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.19 00.62 İntrakranial damarın (damarların) perkutan angioplastikası (bazilyar arteriya, vertebral arteriyanın intrakranial hissəsi). Taxılan damar stentlərin sayı, müalicə olunan damarların sayı əlavə kodlaşdırılsın) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500 ₼
2.6.20 00.63 Karotid arteriyaya stentin (stentlərin) perkutan taxılması (Taxılan damar stentlərin sayı, müalicə olunan damarların sayı əlavə kodlaşdırılsın ) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.21 00.64 Digər ekstrakranial arteriya stentinin (stentlərin) perkutan taxılması (Taxılan damar stentlərin sayı, müalicə olunan damarların sayı əlavə kodlaşdırılsın ) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.22 00.66 Perkutan translyuminal koronar angioplastika. PTKA (Taxılan damar stentlərin sayı, müalicə olunan damarların sayı əlavə kodlaşdırılsın) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.23 01.01 Sisternal punksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.24 01.02 Əvvəlcə implant edilən kateter vasitəsilə mədəcik punksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.25 01.09 Digər kranial punksiyalar *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.26 01.10 Kəllədaxili təzyiqin monitorinqi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.27 01.23 Kraniotomiya yerinin təkrar açılması (Təkrar kraniotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.28 01.24 Digər kraniotomiya (Dekompressiv trepanasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.29 01.26 Kranial boşluq və ya toxumanın daxilinə kateterin (kateterlərin) taxılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.30 01.41 Talamus üzərində aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 5500 ₼
2.6.31 01.42 Globus pallidus (solğun kürə) üzərində aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 5500 ₼
2.6.32 01.51 Beyin qişalarının zədələnməsi və ya toxumalarının kəsiklə çıxarılması (kalvarial törəmələrin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 3500 ₼
2.6.33 01.52 Hemisferektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 5500 ₼
2.6.34 01.53 Baş-beynin lobektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 5500 ₼
2.6.35 01.59 Baş beyin toxumasının və ya zədələnməsinin destruksiyası və ya digər kəsiklə çıxarılması (qlial törəmələrin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.36 01.6 Kəllə sümüyü zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması (kranial sümük törəmələrin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.37 02.01 Kranial şırımın açılması (Kraniosinostoz əməliyyatları) *1.*2.*3.*4.*5.*6 3200 ₼
2.6.38 02.02 Kəllə sümüyü fraqmentlərinin qaldırılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 2800 ₼
2.6.39 02.03 Kranial sümük yamağının yaradılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.40 02.04 Kəllə sümüyünə qoyulan sümük qrefti *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.41 02.06 Digər kranial osteoplastika (Kranioplastika) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500 ₼
2.6.42 02.11 Baş beynin sərt qişasının sadə tikişi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.43 02.12 Serebral qişaların digər bərpa prosedurları *1.*2.*3.**4.*5.*6 2600 ₼
2.6.44 02.21 Xarici mədəcik drenin yerləşdirilməsi və ya dəyişdirilməsi (XMD) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.45 02.22 İntrakranial mədəcik şuntun və ya anastomozun qoyulması (Endoskopik hidrosefaliya əməliyyatı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 4500 ₼
2.6.46 02.32 Qan dövranı sisteminə mədəcik şuntu *1.*2.*3.**4.*5.*6 4800 ₼
2.6.47 02.39 Ventrikulyar şunt ekstrakranial sahəyə (DRTO) *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.48 02.4 Ventrikulyar şuntun reviziyası, çıxarılması və irriqasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.49 03.01 Spinal kanaldan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.50 03.02 Laminektomiya yerinin təkrar açılması (Hemilaminektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.51 03.09 Spinal kanalın digər incələnmə və dekompressiyası (bir fəqərədə laminektomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.52 03.31 Spinal punksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 80 ₼
2.6.53 03.52 Spinal meninqoselenin bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500 ₼
2.6.54 03.53 Fəqərə sınığının bərpası (osteosintez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.55 03.59 Onurğa beyni strukturlarında digər bərpa xarakterli və plastik əməliyyatlar (likvoreya fistulunun bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.56 03.6 Onurğa beyni və sinir köklərinin bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.57 03.71 Spinal subaraxnoido-peritoneal şunt *1.*2.*3.**4.*5.*6 4200 ₼
2.6.58 03.79 Spinal kapsulun digər şuntu (sirinqo-subaraxnoidal şunt) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.59 03.90 Terapevtik və ya palliativ maddənin infuziyası üçün spinal kanala kateterin yerləşdirilməsi (lumbal drenaj) *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.60 03.92 Spinal kanala digər maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 50 ₼
2.6.61 03.95 Spinal qan yamağı *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.62 03.96 Fasetlərin perkutan denervasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.63 03.97 Spinal qişa şuntun reviziyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 2200 ₼
2.6.64 03.98 Spinal qişa şuntun çıxarılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.65 04.01 Eşitmə sinirinin nevrinomasının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.66 04.04 Kranial və periferik sinirlərin digər kəsilmə prosedurları *1.*2.*3.*4.*5.*6 1250 ₼
2.6.67 04.05 Qasser qanqlionektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.68 04.19 Kranial və periferik sinir, ya da qanqliyalarda aparılan digər diaqnostik prosedurlar (sinir biopsiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.69 04.3 Kranial və periferik sinirlərin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.70 04.41 Üçlü sinir kökcüyünün dekompressiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.71 04.42 Digər kranial sinirin dekompressiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 4500 ₼
2.6.72 04.43 Bilək kanalının azad edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.73 04.44 Tarzal tunelin azad edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.74 04.49 Digər periferik sinir və ya qanqliyanın dekompressiyası və ya bitişmələrin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.75 04.5 Kranial və ya periferik sinir qrefti (sinir qreftinin alınması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.76 04.6 Kranial və periferik sinirlərin transpozisiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.77 04.74 Kranial və ya periferik sinirin digər anastomozu *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.78 04.75 Kranial və periferik sinirlərin əvvəlcədən aparılan bərpasının reviziyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.79 04.76 Kranial və periferik sinirin köhnə travmatik zədələnməsinin bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500 ₼
2.6.80 04.79 Digər neyroplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500 ₼
2.6.81 04.91 Neyroektaziya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.82 06.02 Qalxanabənzər sahənin yarasının təkrar açılması. Hemostaz və hematomların təmizlənməsi, yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.83 06.12 Qalxanabənzər vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.84 06.2 Birtərəfli tiroid lobektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.85 06.39 Digər hissəvi tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.86 06.4 Tam tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1150 ₼
2.6.87 06.51 Hissəvi substernal tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.88 06.52 Tam substernal tiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2150 ₼
2.6.89 06.6 Linqval tiroid hissənin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.90 06.7 Tiroqlossal axarın və ya traktın kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.91 06.81 Tam paratiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1350 ₼
2.6.92 06.89 Hissəvi paratiroidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 950 ₼
2.6.93 06.91 Tiroid istmusektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.94 07.13 Hipofizin biopsiyası, transfrontal giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 4800 ₼
2.6.95 07.14 Hipofizin biopsiyası, transfenoidal giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 4800 ₼
2.6.96 07.15 Hipofizin biopsiyası, müəyyən edilməmiş giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 4800 ₼
2.6.97 07.17 Epifizin biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.98 07.21 Böyrəküstü vəzinin zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması (Hissəvi adrenalektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1150 ₼
2.6.99 07.22 Birtərəfli adrenalektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1150 ₼
2.6.100 07.44 Böyrəküstü vəzinin bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.101 07.51 Epifiz sahəsinin diaqnostik kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 4200 ₼
2.6.102 07.52 Epifizdə kəsiyin aparılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 4200 ₼
2.6.103 07.53 Epifizin hissəvi kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 5800 ₼
2.6.104 07.54 Epifizin total kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 6000 ₼
2.6.105 07.59 Epifizin üzərində aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 6000 ₼
2.6.106 07.61 Hipofizin hissəvi kəsiklə çıxarılması, transfrontal giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.107 07.62 Hipofizin hissəvi kəsiklə çıxarılması, transfenoidal giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.108 07.63 Hipofizin hissəvi kəsiklə çıxarılması, qeyri-müəyyən giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.109 07.64 Hipofizin total kəsiklə çıxarılması, transfrontal giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.110 07.65 Hipofizin total kəsiklə çıxarılması, transsfenoidal giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.111 07.68 Hipofizin total kəsiklə çıxarılması, digər spesifik giriş *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.112 07.71 Hipofizar çuxurun diaqnostik kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 5800 ₼
2.6.113 07.72 Hipofizin kəsiyin aparılması (Ratke boşluq və kraniofarengioma əməliyyatları) *1.*2.*3.*4.*5.*6 5800 ₼
2.6.114 07.79 Digər (Türk yəhərinin törəmələrinin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 5800 ₼
2.6.115 08.02 Blefarorafiyanın ayrılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.116 08.21 Xalazionun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.117 08.22 Göz qapağının digər kiçik zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.6.118 08.23 Göz qapağının böyük zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması, hissəvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.119 08.24 Göz qapağının böyük zədələnməsinin kəsiklə tam çıxarılması (Göz kənarının dörddə biri və ya daha çox hissəsinin kəsiklə tam çıxarılması. Göz kənarının pazvari rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.120 08.25 Göz qapağı zədələnməsinin destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.121 08.31 Ön əzələnin tikiş texnikası vasitəsilə blefaroptozun bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.122 08.32 Ön əzələnin tikiş texnikası vasitəsilə fassial bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.123 08.33 Blefaroptozun levator əzələ və ya aponevrozun rezeksiyası və ya yerdəyişməsi vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.124 08.34 Blefaroptozun digər əzələ texnikaları vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.125 08.35 Blefaroptozun tarsal texnika vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.126 08.36 Blefaroptozun digər texnikalar vasitəsilə bərpası (Blefaroptozun korreksiyası üçün gözün dairəvi əzələsinin bağlanma texnikası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.127 08.37 Hiperptozun korreksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.128 08.38 Göz qapağı retraksiyasının korreksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.129 08.41 Entropion və ektropionun termokauterizasiya vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.130 08.42 Entropion və ya ektropionun tikiş texnikası vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.131 08.43 Entropion və ya ektropionun pazvari texnika vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.132 08.44 Entropion və ya ektropionun göz qapağı rekonstruksiya vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.133 08.49 Entropion və ya ektropionun digər bərpa növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.134 08.51 Kantotomiya (Görmə dəliyinin genişləndirilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.135 08.52 Blefarorafiya (Kantorafiya.Tarsorafiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.136 08.59 Kantoplastika. Epikantusun bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.137 08.61 Göz qapağının dəri yamağı və ya qreft vasitəsilə rekonstruksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.138 08.62 Göz qapağının selikli qişalarının yamaq və ya qrefti vasitəsilə rekonstruksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.139 08.63 Göz qapağının saç follikulu qrefti vasitəsilə rekonstruksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.140 08.64 Göz qapağının tarsokonyuktival yamaq vasitəsilə rekonstruksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.141 08.69 Göz qapağının yamağı və ya qreftin digər növ rekonstruksiyaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.142 08.70 Göz qapağının rekonstruksiyası, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.143 08.71 Göz qapağının qapaq kənarı ilə rekonstruksiyası, hissəvi *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.144 08.72 Göz qapağının digər rekonstruksiya növləri, hissəvi *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.145 08.73 Göz qapağının qapaq kənarını cəlb etməklə rekonstruksiyası, tam *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.146 08.74 Göz qapağının digər rekonstruksiya növləri, tam *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.147 08.82 Cırılmanın qapaq kənarını cəlb etməklə bərpası, hissəvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.148 08.83 Göz qapağı cırılmasının digər bərpa növü, hissəvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.149 08.84 Qapağın kənarını cəlb etməklə, tam cırılmanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.150 08.85 Göz qapağı cırılmasının digər bərpa növü, tam *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.151 09.0 Göz yaşı vəzisində kəsiyin aparılması (Göz yaşı vəzisində kəsiyin aparılması,drenajla) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.152 09.2 Göz yaşı vəzi toxumasının və ya zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.153 09.4 Göz yaşı yolları üzərində manipulyasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.154 09.44 Nazolakrimal axarının intubasiyası (Nazolakrimal axara stentin taxılması) *1.*2.*3.**4.*5.*6 250 ₼
2.6.155 09.7 Kanalın və dəliyin bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 200 ₼
2.6.156 09.71 Eversiya olunmuş dəliyin korreksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.157 09.73 Kanalın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.158 09.81 Dakriosistorinostomiya (DCR) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.159 09.82 Konyuktivodakriosistorinostomiya (KDCR) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.160 09.83 Boru və ya stentin taxılması ilə birlikdə konyuktivosinostomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.161 10.3 Konyuktiva toxumasının və ya zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.162 10.33 Konyuktivada aparılan digər destruktiv prosedurlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.163 10.41 Simblefaronun sərbəst qreftlə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.164 10.42 Konyuktival duqlas boşluğunun sərbəst qreftlə rekonstruksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.165 10.44 Konyuktivaya qoyulan digər sərbəst qreftlər *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.166 10.49 Digər konyuktivoplastika növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 150 ₼
2.6.167 10.5 Konyuktiva və göz qapağı bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.168 10.6 Konyuktivanın kəsiyinın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.169 11.1 Buynuz qişada kəsiyin aparılması (Buynuz qişadan pərcimlənmiş yad cismin kəsik vasitəsilə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.170 11.3 Pteriqiumun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.171 11.31 Pteriqiumun transpozisiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.172 11.51 Buynuz qişa kəsiyinin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.173 11.53 Buynuz qişa kəsiyinin və ya yaranın konyuktival yamaq vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 350 ₼
2.6.174 11.59 Buynuz qişanın digər bərpa yolları *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.175 11.63 Geniş keratoplastika autoqraftla (Dəlik açmaqla autoqraftla keratoplastika) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.176 12.1 İridotomiya və sadə iridoektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.177 12.13 Qüzehli qişa prolapsının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.178 12.14 Digər iridoektomiya növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.179 12.31 Qoniosinexiyanın lizisi (Qoniosinexiyanın hava və ya maye inyeksiyası vasitəsilə lizisi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.180 12.34 Korneovitreal bitişmələrin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.181 12.39 Digər iridoplastika növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.182 12.41 Göz qişası zədələnməsinin destruksiyası, kəsik aparılmadan *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.183 12.42 Göz qişasının zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.184 12.53 Qoniopunksiya ilə birlikdə qoniotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.185 12.54 Trabekulotomiya “ab externo” *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.186 12.55 Siklodializ *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.187 12.61 İridoektomiya ilə birlikdə skleranın trepanasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.188 12.62 İridoektomiya ilə birlikdə skleranın termokauterizasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.189 12.64 Trabekulektomiya “ab externo” *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.190 12.67 Sulu drenaj vasitənin taxılması (Ön kameranın drenaj vasitəsi. Şunt və ya stentin sulu drenajı. Göz qapağı implantı. Filtrasiya kanalının şuntu və ya vasitəsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.191 12.69 Digər fistulizasiya prosedurları *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.192 12.71 Siklodiatermiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.193 12.72 Siklokrioterapiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.194 12.73 Siklofotokoaqulyasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.195 12.79 Digər qlaukoma prosedurları *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.196 12.81 Sklera kəsiyinin tikilməsi (Konyuktivanın eyni vaxtda bərpası ilə birlikdə skleranın tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.197 12.82 Skleral fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.198 12.85 Skleral stafilomanın qreft vasitəsilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.199 12.89 Sklerada aparılan digər əməliyyatlar (İncələnmə məqsədilə sklerotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.200 12.93 Ön kameradan epitelial artıq böyümənin çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.201 13.00 Göz büllurundan yad cismin çıxarılması (kəsik və ya maqnit) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.202 13.1 Göz büllurunun intrakapsulyar ekstraksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.203 13.41 Kataraktanın fakoemulsifikasiyası və aspirasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.204 13.51 Göz büllurunun müvəqqəti aşağı giriş vasitəsilə ekstrakapsulyar ekstraksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.205 13.59 Göz büllurunun digər ekstrakapsulyar ekstraksiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.206 13.64 İkincili membranın (kataraktadan sonra) yarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 80 ₼
2.6.207 13.65 İkincili membranın (kataraktadan sonra) kəsiklə çıxarılması (Kapsulektomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.208 13.69 Kataraktanın digər ekstraksiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.209 13.71 Katarakta ekstraksiya zamanı intraokulyar göz bülluru protezinin taxılması, təkmərhələli *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.210 13.72 İntraokulyar göz bülluru protezinin ikincili taxılması (ikincili İOL implantasiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 350 ₼
2.6.211 13.8 İmplantasiya edilən göz büllurunun çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.212 14.01 Gözün arxa kamerasından yad cismin maqnit istifadə etməklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.213 14.02 Gözün arxa kamerasından yad cismin maqnit istifadə etmədən çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.214 14.11 Şüşəyəbənzər cismin diaqnostik aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.215 14.19 Tor qişa, damarlı qişa, şüşəyəbənzər cisim və arxa kameranın digər diaqnostik prosedurları *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.216 14.21 Xorioretinal zədələnmənin diatermiya vasitəsilə destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.217 14.22 Xorioretinal zədələnmənin krioterapiya vasitəsilə destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.218 14.23 Xorioretinal zədələnmənin ksenon qövs fotokoaqulyasiya vasitəsilə destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.219 14.24 Xorioretinal zədələnmənin lazer fotokoaqulyasiya vasitəsilə destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.220 14.25 Xorioretinal zədələnmənin qeyri-müəyyən tipli fotokoaqulyasiya vasitəsilə destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.221 14.39 Retinal cırılmanın digər bərpa növləri (Retinal defektin bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.222 14.41 Tor qişanın ayrılmasının implantla bərpası (İmplantla skleral qabarma) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.223 14.49 Digər skleral qabarma (hava tamponadası, skleranın rezeksiyası, vitrektomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.224 14.59 Tor qişanın ayrılmasının digər bərpa növləri (drenajla bərpa növləri) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.225 14.71 Şüşəyəbənzər cismin çıxarılması, ön giriş (açıq fəza texnikası). Şüşəyəbənzər cismin çıxarılması, ön giriş (dəyişdirilmə ilə birlikdə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.226 14.72 Şüşəyəbənər cismin digər çıxarılma növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.227 15.11 Bir ekstraokulyar əzələnin rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.228 15.12 Bir ekstraokulyar əzələnin gücləndirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.229 15.19 Göz almasından müvəqqəti ayrılma ilə bir ekstraokulyar əzələdə aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.230 15.21 Bir ekstraokulyar əzələdə uzadılma proseduru *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.231 15.22 Bir ekstraokulyar əzələdə qısaltma proseduru *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.232 15.29 Ekstraokulyar əzələlərdə aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.233 15.4 İki və ya daha çox ekstraokulyar əzələdə aparılan digər əməliyyatlar, bir və ya hər iki göz *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.234 15.5 Ekstraokulyar əzələlərin transpozisiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.235 15.6 Ekstraokulyar əzələ cərrahiyyəsinin reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.236 15.7 Ekstraokulyar əzələnin zədələnməsinin bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.237 16.0 Orbitotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.238 16.01 Sümük yamağı ilə birlikdə orbitotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.239 16.02 Orbital implantın taxılması ilə birlikdə orbitotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.240 16.1 Gözdən dəlib keçən yad cismin çıxarılması, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.241 16.2 Orbita və göz almasında diaqnostik prosedurlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.242 16.22 Orbitanın diaqnostik aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.243 16.23 Göz alması və orbitanın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.244 16.3 Göz almasının evisserasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.245 16.31 Eyni vaxtda skleral boşluğun implantasiya ilə birlikdə okulyar tərkibinin çıxarılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.246 16.4 Göz almasının enukleasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.247 16.41 Göz almasının enukleasiyası, eyni zamanda Tenon kapsulasına implantasiya və əzələlərin birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.248 16.42 Göz almasının enukleasiyası, eyni zamanda digər implantasiya ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.249 16.51 Yanaşı strukturlarının çıxarılması ilə birlikdə orbitanın evisserasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.250 16.59 Orbitanın digər evisserasiya növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.251 16.61 Okulyar implantın ikincili yerləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.252 16.62 Okulyar implantın reviziyası və təkrar yerləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.253 16.63 Enukleasiya kisəciyin qreftlə birlikdə reviziyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.254 16.65 Evisserasiya boşluğa yerləşdirilən ikincili qreft *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.255 16.69 Göz almasının çıxarılmasından sonra digər ikincili prosedurlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.256 16.71 Okulyar implantın çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.257 16.72 Orbital implantın çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.258 16.81 Orbita yarasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.259 16.82 Göz alması kəsiyinin bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.260 16.92 Orbita zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması (Orbita törəmələrinin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 3800 ₼
2.6.261 16.98 Orbitada aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.262 17.11 Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik birtərəfli bərpası (düz qasıq yırtığının laparoskopik birtərəfli bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 950 ₼
2.6.263 17.12 Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik birtərəfli bərpası (çəp qasıq yırtığının laparoskopik birtərəfli bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 950 ₼
2.6.264 17.13 Qasıq yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik bərpası, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.265 17.33 Laparoskopik sağ hemikolonektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1650 ₼
2.6.266 17.34 Köndələn çənbər bağırsağın laparoskopik rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1650 ₼
2.6.267 17.35 Laparoskopik sol hemikolonektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1650 ₼
2.6.268 17.36 Laparoskopik siqmoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1650 ₼
2.6.269 17.39 Çənbər bağırsağın digər laparoskopik kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1650 ₼
2.6.270 18.21 Preaurikulyar sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.271 19.11 Stapedektomiya zindanın dəyişdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 2650 ₼
2.6.272 19.3 Sümük zəncirin üzərində aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2150 ₼
2.6.273 19.4 Mirinqoplastika (Tip I timpanoplastika) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1250 ₼
2.6.274 19.52 Tip II timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1150 ₼
2.6.275 19.53 Tip III timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1150 ₼
2.6.276 19.54 Tip IV timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1150 ₼
2.6.277 19.55 Tip V timpanoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1150 ₼
2.6.278 20.01 Mirinqotomiya borunun taxılması ilə birlikdə (təktərəfli) *1.*2.*3.**4.*5.*6 200 ₼
2.6.279 20.4 Mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.280 20.41 Sadə mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.281 20.42 Radikal mastoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2100 ₼
2.6.282 20.6 Daxili qulağın fenestrasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 2600 ₼
2.6.283 20.71 Endolimfatik şunt *1.*2.*3.**4.*5.*6 1900 ₼
2.6.284 20.8 Yevstax borusunda aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.285 20.98 Koxlear protez cihazının implantasiyası və ya dəyişdirilməsi, çoxsaylı kanallı *1.*2.*3.**4.*5.*6 24000 ₼
2.6.286 21.02 Burun qanaxmasının dayandırılması, arxa nazal tamponun (və ön) yerləşdirilməsi vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.287 21.03 Burun qanaxmasının dayandırılması, kauterizasiya vasitəsilə (və tamponun yerləşdirilməsi vasitəsilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.288 21.04 Burun qanaxmasının dayandırılması, etmoidal /xəlbir/ arteriyalara liqaturanın qoyulması vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.289 21.05 Burun qanaxmasının dayandırılması, maksillyar/əng/ arteriyasına liqaturanın qoyulması vasitəsilə (transantral) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.290 21.06 Burun qanaxmasının dayandırılması, xarici yuxu arteriyasına liqaturanın qoyulması vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.291 21.31 İntranazal zədələnmənin yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası (Nazal polipektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.292 21.4 Burunun rezeksiyası (amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.293 21.5 Burun çəpərinin submukoz rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.294 21.6 Konxektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.295 21.72 Burun sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 650 ₼
2.6.296 21.88 Digər septoplastika növləri (Burun çəpərinin parçalanması. Septal perforasiyanın bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 680 ₼
2.6.297 21.91 Burun bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.298 22.12 Nazal sinusun açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.299 22.2 İntranazal antrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.300 22.31 Radikal maksilyar antrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.301 22.41 Frontal sinusotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.302 22.42 Frontal sinusektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.303 22.51 Etmoidotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.304 22.52 Sfenoidotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1150 ₼
2.6.305 22.6 Digər nazal sinusektomiya - total sfenoidoetmoidektomiya (təktərəfli) *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.306 22.61 Kaldvel-Lyuk girişindən maksillyar sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.307 22.62 Digər girişdən maksillyar sinusun/əng cibinin/ zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.308 22.71 Nazal sinus fistulasının qapadılması (Oro-antral fistulasının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.309 22.79 Nazal sinusun digər bərpa növləri (Frontonazal axarının rekonstruksiyası. Əlavə sinus axarının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.310 25.02 Dilin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.311 25.51 Dilin kəsiyinin tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.312 26.12 Tüpürcək vəzi və axarının açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.313 26.31 Hissəvi sialoadenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.314 26.32 Tam sialoadenektomiya (Tüpürcək vəzi və axarının müştərək kəsiklə çıxarılması. Radikal sialoadenektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.315 27.52 Ağzın digər hissəsinin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.316 27.53 Ağız fistulasının qapadılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 350 ₼
2.6.317 27.54 "Cleft" dodağın bərpa edilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 650 ₼
2.6.318 27.55 Dodaq və ağıza tam dəri qreftinin yerləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.319 27.56 Dodaq və ağıza digər dəri qreft növünün yerləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.320 27.57 Dodaq və ağıza qreft ayaqcığı və yamağın yerləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.321 27.59 Ağızda digər plastik bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.322 27.62 Palatosxizisin korreksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1350 ₼
2.6.323 28.0 Tonzillalar və peritonzilyar strukturların üzərində kəsiyin aparılması və drenajın qoyulması *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.324 28.2 Adenoidektomiya aparılmadan tonzillektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.325 28.3 Adenoidektomiya ilə birlikdə tonzillektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.326 28.6 Tonzillektomiya aparılmadan adenoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.327 29.12 Udlağın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.328 29.2 Branxial kleft sisti və ya vetiqiyin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.329 29.31 Kriofaringeal miotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.330 29.51 Udlağın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.331 29.53 Udlağın digər fistula növünün qapadılması (farinqoezofageal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.332 30.01 Larinqial sistin marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.333 30.09 Qırtlağın zədələnmə və ya toxumasının digər kəsik vasitəsilə çıxarılması və ya destruksiyası növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.334 31.1 Müvəqqəti traxeostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.335 31.2 Daimi traxeostomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.336 31.29 Digər daimi traxeostomiya növləri (Krikotireotomiya, konikotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.337 31.43 Qırtlağın qapalı (endoskopik) biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.338 31.44 Traxeyanın qapalı (endoskopik) biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.339 31.61 Qırtlaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.340 31.62 Qırtlaq fistulasının qapadılması (Larinqotraxeal fistulektomiya. Larinqostomanın çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.341 31.64 Qırtlaq sınığının bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.342 31.71 Traxeyanın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.343 31.73 Traxeyanın digər fistula növlərinin qapadılması (traxeoezofageal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.344 31.92 Traxeya və ya qırtlaq bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.345 31.95 Traxeoezofageal fistulizasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.346 31.98 Qırtlaqda aparılan digər əməliyyatlar - Qırtlağın dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.347 32.01 Bronxun zədələnməsinin və ya toxumasının endoskopik yolla kəsilməsi və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.348 32.09 Bronxun zədələnməsinin və ya toxumasının digər yollarla kəsilməsi və ya destruksiyası (Bronxun zədələnməsinin və ya toxumasının açıq yolla kəsilməsi və ya destruksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.349 32.20 Ağciyər zədələnməsi və ya toxumasının torakoskopik kəsiyi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.350 32.21 Emfizematoz kisəciyin plikasiyası (Emfizematoz kisəciyin torakoskopik plikasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.351 32.22 Ağciyər həcminin azaldıcı cərrahiyyə *1.*2.*3.*4.*5.*6 3800 ₼
2.6.352 32.24 Digər plevral biopsiya (Bronxun qapalı endoskopik biopsiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.353 32.28 Ağciyər zədələnməsi və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.354 32.29 Ağciyər zədələnməsi və ya toxumasının digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.355 32.30 Ağciyərin torakoskopik seqmentar rezeksiyası (Ağciyərin torakoskopik seqmentektomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.356 32.39 Ağciyərin digər və müəyyən edilməmiş seqmentar rezeksiyası (Ağciyərin aciq seqmentektomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.357 32.41 Ağciyərin torakoskopik lobektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 3500 ₼
2.6.358 32.49 Ağciyərin digər lobektomiya növləri (Açıq lobektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2600 ₼
2.6.359 33.0 Bronx üzərində kəsiyin aparılması. Bronxotomiya (yad cisim çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.360 33.20 Torakoskopik ağciyər biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.361 33.22 Fiberoptik bronxoskopiya (sanasiya məqsədilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 80 ₼
2.6.362 33.23 Digər bronxoskopiya (Rigid - yad cismin cıxarılması və ya bujlama dillatasiya məqsədilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.363 33.28 Ağciyərin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.364 33.31 Ağciyərin kollapsı məqsədilə azan sinirin destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.365 33.32 Ağciyərin kollapsı məqsədilə suni pnevmotoraks (torakotomiya ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.366 33.34 Torakoplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.367 33.41 Bronxun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.368 33.42 Bronxial fistulanın qapadılması (Bronxostomiyanın qapadılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.369 33.43 Ağciyər cırılmasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.370 34.02 Müayinə məqsədilə (diaqnostik) torakotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.371 34.03 Təzəliklə torakotomiya yerin təkrar açılması (Retorakotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.372 34.04 Drenaj üçün interkostal kateterin taxılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.373 34.05 Plevroperitoneal şuntun yaradılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.374 34.06 Plevral boşluğun torakoskopik drenajı (Empiemanın evakuasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.375 34.20 Torakoskopik plevral biopsiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.376 34.22 Mediastinoskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.377 34.23 Döş qəfəsi divarının biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.378 34.24 Torakotomiya ilə plevral biopsiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.379 34.26 Açıq mediastinal biopsiya (Сhamberlen proseduru) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.380 34.27 Diafraqmanın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.381 34.51 Ağciyər dekortikasiyası (Ağciyər torakotomik dekortikasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2600 ₼
2.6.382 34.52 Ağciyərin torakoskopik dekortikasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.383 34.59 Plevranın üzərində aparılan digər kəsik növləri (Plevral zədələnmənin kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.384 34.71 Döş qəfəsi divarının cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.385 34.72 Torakostomanın ləğvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.386 34.73 Döş qəfəsinin digər fistulalarının ləğvi (ezofaqoplevrokutan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.387 34.74 Döş qəfəsi deformasiyasının bərpası (Pectus carinatum və pectus excavatum cərrahiyyəsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.388 34.81 Diafraqmanın zədələnmə və ya toxumasının kəsilib götürülməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.389 34.82 Diafraqma cırılmasının tikilməsi (Diafraqma cırılmasının bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.390 34.83 Diafraqma fistulasının qapadılması (Diafraqma fistulasının ləğvi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.391 34.85 Diafraqmal kardiostimulyatorun implantasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 3500 ₼
2.6.392 35.01 Qapalı ürək valvotomiyası, aortal qapaq *1.*2.*3.**4.*5.*6 3300 ₼
2.6.393 35.02 Qapalı ürək valvotomiyası, ikitaylı qapaq (mitral qapaq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 4300 ₼
2.6.394 35.03 Qapalı ürək valvotomiyası, pulmonar qapaq *1.*2.*3.**4.*5.*6 2300 ₼
2.6.395 35.04 Qapalı ürək valvotomiyası, trikuspidal (üçtaylı) qapaq *1.*2.*3.**4.*5.*6 4300 ₼
2.6.396 35.05 Aortal qapağın endovaskulyar dəyişdirilməsi (TAQİ, TAQD) *1.*2.*3.**4.*5.*6 35000 ₼
2.6.397 35.07 Pulmonar qapağının endovaskulyar dəyişdirilməsi (TPQİ) *1.*2.*3.**4.*5.*6 35000 ₼
2.6.398 35.09 Müəyyən edilməmiş ürək qapağının endovaskulyar dəyişdirilməsi (mitral qapaq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 38000 ₼
2.6.399 35.10 Açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan, müəyyən edilməmiş qapaq *1.*2.*3.**4.*5.*6 5300 ₼
2.6.400 35.11 Aortal qapağın açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan *1.*2.*3.**4.*5.*6 4300 ₼
2.6.401 35.12 Mitral qapağın açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan *1.*2.*3.**4.*5.*6 5300 ₼
2.6.402 35.13 Pulmonar qapağın açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan *1.*2.*3.**4.*5.*6 4300 ₼
2.6.403 35.14 Trikuspidal qapağın açıq ürək valvuloplastikası, dəyişdirilmə aparılmadan *1.*2.*3.**4.*5.*6 5300 ₼
2.6.404 35.20 Müəyyən edilməmiş ürək qapağının açıq və digər yolla dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 14000 ₼
2.6.405 35.21 Aortal qapağın açıq və digər yolla toxuma qrefti ilə dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 8500 ₼
2.6.406 35.22 Aortal qapağının açıq və digər yolla dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 6500 ₼
2.6.407 35.23 Mitral qapağın açıq və digər yolla toxuma qrefti ilə dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 8500 ₼
2.6.408 35.24 Mitral qapağın açıq və digər yolla dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 6500 ₼
2.6.409 35.25 Pulmonar qapağın açıq və digər yolla toxuma qrefti ilə dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 8500 ₼
2.6.410 35.26 Pulmonar qapağın açıq və digər yolla dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 6500 ₼
2.6.411 35.27 Trikuspidal qapağın açıq və digər yolla toxuma qrefti ilə dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 8500 ₼
2.6.412 35.28 Trikuspidal qapağın açıq və digər yolla dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 6500 ₼
2.6.413 35.31 Məməyəbənzər əzələdə aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 4200 ₼
2.6.414 35.33 Annuloplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 8500 ₼
2.6.415 35.34 İnfundibulektomiya (Sağ mədəciyinin infundibulektomiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 4200 ₼
2.6.416 35.35 Ətli atma tellərində (trabeculae carneae cordis) aparılan əməliyyatlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 4200 ₼
2.6.417 35.39 Ürək qapaqları ilə yanaşı digər strukturlarda aparılan əməliyyatlar (Valsalva sinusunun (anevrizmanın) bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 6500 ₼
2.6.418 35.41 Mövcud olan qulaqcıqarası çəpər defektinin genişləndirilməsi (Raşkind proseduru. Septostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.419 35.42 Ürəkdə çəpər defektinin yaradılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.420 35.51 Qulaqcıqarası çəpər defektinin protezlə bərpası, açıq texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.421 35.52 Qulaqcıqarası çəpər defektinin protezlə bərpası, qapalı texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000 ₼
2.6.422 35.53 Mədəcikarası çəpər defektinin protezlə bərpası, açıq texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.423 35.54 Atrioventrikulyar çəpər defektinin (qüsurun) tam formasının protezlə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 7000 ₼
2.6.424 35.55 Mədəcikarası çəpər defektinin protezlə bərpası, qapalı texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 10500 ₼
2.6.425 35.60 Ürəyin müəyyən edilməmiş çəpər defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.426 35.61 Qulaqcıqarası çəpər defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.427 35.62 Mədəcikarası çəpər defektinin toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.428 35.63 Atrioventrikulyar çəpər defektinin (qüsurun) tam formasının toxuma qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.429 35.81 Fallo tetradasının total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 8000 ₼
2.6.430 35.82 Total anormal pulmonar venoz bağlantının total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000 ₼
2.6.431 35.83 Ümumi arterial kotük defektinin total bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 14000 ₼
2.6.432 35.84 Böyük damarların transpozisiyasının total korreksiyası, DRTO *1.*2.*3.**4.*5.*6 16000 ₼
2.6.433 35.91 Venoz dönüşün qulaqcıqdaxili transpozisiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.434 35.92 Sağ mədəcik və pulmonar arteriya arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000 ₼
2.6.435 35.93 Sol mədəcik və aorta arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000 ₼
2.6.436 35.94 Qulaqcıq və pulmonar arteriya arasında şuntun yaradılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000 ₼
2.6.437 35.95 Ürəyin korreksiya prosedurunun reviziyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 10000 ₼
2.6.438 35.96 Perkutan balon valvuloplastikası (Qapağın balon dilatasiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.439 35.98 Ürək çəpərində aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.440 35.99 Ürəyin qapaqlarında aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.441 36.04 İntrakoronar arteriyaya trombolitik maddənin infuziyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.442 36.06 Dərman ifraz etməyən koronar stentin (stentlərin) taxılması (bir stent qreftin taxılması) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.443 36.07 Dərman ifraz edən koronar stentinin (stentlərin) taxılması (bir stentin taxılması) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.444 36.09 Koronar arteriyanın obstruksiyanın digər yollarla aradan qaldırılması. Koronar angioplastika (dərman ifraz edən balon taxılması, daxildir). (Taxılan damar stentlərin sayı, müalicə olunan damarların sayı əlavə kodlaşdırılsın) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.445 36.11 Tək koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6 4500 ₼
2.6.446 36.12 İki koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6 5500 ₼
2.6.447 36.13 Üç koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6 5500 ₼
2.6.448 36.14 Dörd və ya daha çox koronar arteriyanın (aorto) koronar şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6 6500 ₼
2.6.449 36.15 Tək daxili məmə-koronar arteriya şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6 4500 ₼
2.6.450 36.16 İkili daxili məmə-koronar arteriya şuntlama əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6 5500 ₼
2.6.451 37.0 Perikardisentez *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.452 37.11 Kardiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.453 37.12 Perikardiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.454 37.24 Perikardın biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.455 37.25 Ürəyin biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.456 37.26 Kateter əsaslı invaziv elektrofizioloji müayinə *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.457 37.31 Perikardiektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 4000 ₼
2.6.458 37.32 Ürək anevrizmasının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000 ₼
2.6.459 37.33 Ürəyin digər zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması, açıq giriş *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.460 37.34 Ürəyin digər zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, endovaskulyar giriş (Ablasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.461 37.36 Sol qulaqcıq artımının (SQA) kəsiklə çıxarılması, destruksiyası və ya ekskluziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.462 37.37 Ürəyin zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, torakoskopik giriş *1.*2.*3.*4.*5.*6 2800 ₼
2.6.463 37.61 Pulsasiya edən balon implantı *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.464 37.67 Kardiomiostimulyasiya sisteminin implantasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.465 37.71 Transvenoz aparmanın (elektrod) mədəcik daxilinə ilkin yerləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.466 37.75 Aparmanın (elektrodun) reviziyası (Xroniki aparmanın ekstraksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 7000 ₼
2.6.467 37.76 Transvenoz qulaqcıq və/ya mədəcik aparmasının (aparmalarının) (elektrod) dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.468 37.77 Aparmanın (aparmalarının) (elektrod) dəyişdirilmə aparılmadan çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.469 37.78 Müvəqqəti transvenoz kardiostimulyator sisteminin taxılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 350 ₼
2.6.470 37.79 Ürək cihazı cibinin reviziyası və ya yerdəyişməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.471 37.80 Daimi kardiostimulyatorun taxılması, ilkin və ya dəyişdirilməsi (cihaz təminata alınmamışdır) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.472 37.81 Tək-boşluq cihazının ilkin taxılması, nəbzə cavab reaksiyası müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 4500 ₼
2.6.473 37.82 Tək-boşluq cihazının taxılması, nəbz cavabı göstərilib (İCD DR) *1.*2.*3.**4.*5.*6 12600 ₼
2.6.474 37.83 İki-boşluq cihazının ilkin taxılması (DR pacemaker) *1.*2.*3.**4.*5.*6 5500 ₼
2.6.475 37.85 İstənilən növ kardiostimulyator cihazının tək-boşluq cihazı ilə dəyişdirilməsi, nəbz cavabı göstərilməyib (VR pacemaker) *1.*2.*3.**4.*5.*6 4500 ₼
2.6.476 37.86 İstənilən növ kardiostimulyatorun tək-boşluq cihazı ilə dəyişdirilməsi, nəbz cavabı göstərilib (VR pacemaker) *1.*2.*3.**4.*5.*6 4500 ₼
2.6.477 37.87 İstənilən kardiostimulyator cihazının iki-boşluq cihazı ilə dəyişdirilməsi (DR pacemaker) *1.*2.*3.**4.*5.*6 5500 ₼
2.6.478 37.90 Sol qulaqcıq artımının cihazının taxılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 13000 ₼
2.6.479 37.94 Avtomatik kardioverter / defibrilyator implantasiyası və ya dəyişdirilməsi, total sistem (AÜKD) *1.*2.*3.**4.*5.*6 12000 ₼
2.6.480 37.97 Avtomatik kardioverter / defibrilyator aparmanın (aparmaların) dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.481 37.98 Yalnız avtomatik kardioverter/defibrilyator puls generatorun dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 11400 ₼
2.6.482 38.01 Damarın kəsilməsi, beyindaxili damarlar (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000 ₼
2.6.483 38.02 Damarın kəsilməsi, baş və boynun digər damarları (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.484 38.03 Damarın kəsilməsi, yuxarı ətraf damarları (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.485 38.04 Damarın kəsilməsi, aorta (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.486 38.05 Damarın kəsilməsi, digər döş qəfəsi damarları (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 3000 ₼
2.6.487 38.06 Damarın kəsilməsi, abdominal arteriyalar (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.488 38.07 Damarın kəsilməsi, abdominal venaları (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.489 38.08 Damarın kəsilməsi, aşağı ətraf arteriyaları (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.490 38.09 Damarın kəsilməsi, aşağı ətraf venaları (tromb və ya embolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.491 38.11 Endarterektomiya, beyindaxili damarlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 5000 ₼
2.6.492 38.12 Endarterektomiya, baş və boynun digər damarları *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.493 38.13 Endarterektomiya, yuxarı ətraf damarları *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.494 38.14 Endarterektomiya, aorta *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.495 38.15 Endarterektomiya, digər döş qəfəsi damarları *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.496 38.16 Endarterektomiya, abdominal arteriyalar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.497 38.18 Endarterektomiya, aşağı ətraf arteriyaları *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.498 38.24 Koronar damarların optik koherent tomoqrafiya vasitəsilə damardaxili vizualizasiyası (OKT) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.499 38.31 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, beyindaxili damarlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 6000 ₼
2.6.500 38.32 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, baş və boynun digər damarları *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.501 38.33 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, yuxarı ətraf damarları *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.502 38.34 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, aorta *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.503 38.35 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, digər döş qəfəsi damarları *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.504 38.36 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, abdominal arteriyalar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.505 38.37 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, abdominal venalar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.506 38.38 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, aşağı ətraf arteriyaları *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.507 38.39 Anastomozla olan damarın rezeksiyası, aşağı ətraf venaları *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.508 38.41 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, beyindaxili damarlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000 ₼
2.6.509 38.42 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, baş və boynun digər damarları *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.510 38.43 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, yuxarı ətraf damarları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.511 38.44 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, aorta, qarın (abdominal) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.512 38.45 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, torakal damarlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.513 38.46 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, abdominal arteriyalar *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.514 38.47 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, abdominal venalar *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.515 38.48 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, aşağı ətraf arteriyaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.516 38.49 Damarın dəyişdirilməsi ilə birlikdə rezeksiyası, aşağı ətraf venaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.517 38.53 Varikoz venalara liqaturanın qoyulması və ayrılması, yuxarı ətraf damarları *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.518 38.59 Varikoz venalara liqaturanın qoyulması və ayrılması, aşağı ətraf venaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.519 38.61 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, beyindaxili damarlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.520 38.62 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, baş və boynun digər damarları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.521 38.63 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, yuxarı ətraf damarları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.522 38.64 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, aorta, abdominal *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.523 38.65 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, torakal damarlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.524 38.66 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, abdominal arteriyalar *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.525 38.67 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, abdominal venalar *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.526 38.68 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, aşağı ətraf arteriyaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.527 38.69 Damarın digər kəsiklə çıxarılması, aşağı ətraf venaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.528 38.7 Boş vena üzərində müdaxilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.529 38.81 Damarların digər cərrahi okklüziyası, beyindaxili damarlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 6000 ₼
2.6.530 38.82 Damarların digər cərrahi okklüziyası, baş və boynun digər damarları *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.531 38.83 Damarların digər cərrahi okklüziyası, yuxarı ətraf damarları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.532 38.84 Damarların digər cərrahi okklüziyası, aorta, abdominal *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.533 38.85 Damarların digər cərrahi okklüziyası, torakal damarlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.534 38.86 Damarların digər cərrahi okklüziyası, abdominal arteriyalar *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.535 38.87 Damarların digər cərrahi okklüziyası, abdominal venalar *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.536 38.88 Damarların digər cərrahi okklüziyası, aşağı ətraf arteriyaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.537 38.89 Damarların digər cərrahi okklüziyası, aşağı ətraf venaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.538 38.91 Arterial kateterizasiya (selektiv) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.539 38.92 Göbək venasının katerizasiyası (selektiv) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.540 38.93 Venoz kateterizasiya, başqa cür müəyyən edilməyib (selektiv) *1.*2.*3.*4.*5.*6 80 ₼
2.6.541 38.95 Böyrək dializi üçün venoz kateterizasiya (qalıcı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.542 39.0 Sistem–ağciyər arteriya şuntu (B-T şunt) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.543 39.21 Boş vena – ağciyər arteriyası anastomozu *1.*2.*3.**4.*5.*6 6500 ₼
2.6.544 39.22 Aorta-körpücükaltı-karotid “bypass” (şunt) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.545 39.24 Aorta-renal “bypass” *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.546 39.25 Aorta-iliak-femoral (Aorta-qalça-bud) “bypass” *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.547 39.27 Böyrək dializi üçün arteriovenostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.548 39.29 Digər (periferik) vaskulyar şunt və ya “bypass” *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.549 39.30 Müəyyən edilməmiş qan damarının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.550 39.31 Arteriyanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.551 39.32 Venanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.552 39.43 Böyrək dializi üçün arteriovenoz şuntun ləğvi *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.553 39.50 Digər qeyri-koronar damarın (damarların) angioplastikası (balon daxil). PTA. (Taxılan damar stentlərin sayı, müalicə olunan damarların sayı əlavə kodlaşdırılsın) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.554 39.51 Anevrizmanın kliplənməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.555 39.52 Anevrizmanın digər bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 5000 ₼
2.6.556 39.53 Arteriovenoz fistulun bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 5500 ₼
2.6.557 39.54 “Re-entry” (təkrar giriş) əməliyyatı (aorta) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.558 39.56 Qan damarının toxuma yamaq qrefti ilə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.559 39.59 Damarın digər bərpa növü (Aortopulmonar pəncərə əməliyyatı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 4000 ₼
2.6.560 39.71 Abdominal aortaya digər qreftin endovaskulyar implantasiyası (EVAR) *1.*2.*3.**4.*5.*6 20700 ₼
2.6.561 39.73 Torakal aortaya qreftin endovaskulyar implantasiyası (TEVAR) *1.*2.*3.**4.*5.*6 16000 ₼
2.6.562 39.89 Karotid cisim, karotid sinus və digər vaskulyar sahələrdə aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.563 39.90 Dərman ifraz etməyən periferik (qeyri-koronar) damar stentinin taxılması (bir stent) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.564 39.92 Sklerozlaşdırıcı maddənin venaya inyeksiyası (aşağı ətrafların skleroterapiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.565 39.95 Hemodializ. Kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığında ilkin hemodializ *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.566 40.23 Qoltuqaltı limfatik düyünün kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.6.567 40.29 Digər limfatik strukturun sadə kəsiklə çıxarılması (Hiqromanın, limfaangiomanın kəsiklə çıxarılması; Sadə limfadenektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.6.568 41.33 Dalağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.569 41.41 Dalaq kistasının marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.570 41.43 Hissəvi splenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.571 41.5 Total splenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.572 42.0 Ezofaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.573 42.1 Ezofaqostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.574 42.25 Qida borusunun açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.575 42.33 Qida borusunun zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.576 42.42 Total ezofaqektomiya (qastrostomiya və uc-uca anastomozdan fərqli interpozisiya və ya anastomoz) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2450 ₼
2.6.577 42.51 İntratorakal ezofaqoezofaqostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2100 ₼
2.6.578 42.52 İntratorakal ezofaqoqastrostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2100 ₼
2.6.579 42.53 İntratorakal ezofaqeal anastomoz nazik bağırsağın interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.6.580 42.55 İntratorakal ezofaqeal anastomoz yoğun bağırsağın interpozisyası ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.6.581 42.58 İntratorakal ezofaqeal anastomoz digər interpozisyası növləri ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.6.582 42.62 Antesternal ezofaqoqastrostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2100 ₼
2.6.583 42.63 Antesternal ezofaqeal anastomoz nazik bağırsağın interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.6.584 42.64 Digər antesternal ezofaqoenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2100 ₼
2.6.585 42.65 Antesternal ezofaqeal anastomoz yoğun bağırsağın interpozisiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.6.586 42.7 Ezofaqomiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.587 42.82 Qida borusunun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 2800 ₼
2.6.588 42.83 Ezofaqostomiyanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.589 42.84 Ezofaqeal fistulun bərpası, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.590 42.89 Qida borusunun digər bərpa növləri (Ezofaqus varikozun skleroterapiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.591 42.91 Qida borusunun varikoz genişlənmiş venalarına liqaturanın (həlqə) qoyulması *1.*2.*3.**4.*5.*6 250 ₼
2.6.592 43.0 Qastrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.593 43.1 Qastrostomiya (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.594 43.11 Perkutan (endoskopik) qastrostomiya (PEG) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.595 43.41 Mədənin zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.596 43.5 Hissəvi qastrektomiya qida borusuna anastomozla (Proksimal qastrektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1900 ₼
2.6.597 43.6 Hissəvi qastrektomiya onikibarmaq bağırsaq anastomozla (Distal qastrektomiya - Bilrot I rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.598 43.7 Hissəvi qastrektomiya nazik bağırsaq anastomozla (Distal qastrektomiya - Bilrot II rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.599 43.81 Hissəvi qastrektomiya yeyunal transpozisiya ilə Henli yeyunal transpozisiya əməliyyatı (Hissəvi qastrektomiya yeyunal transpozisiya ilə, distal qastrektomiya - Henli rekonstruksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.600 43.91 Total qastrektomiya intestinal interpozisiya ilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2300 ₼
2.6.601 44.01 Trunkal vaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.602 44.02 Yüksək selektiv vaqotomiya (Parietal hüceyrə vaqotomiyası. Selektiv proksimal vaqotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.603 44.03 Digər selektiv vaqotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.604 44.11 Transabdominal qastroskopiya (əməliyyatdaxili) *1.*2.*3.*4.*5.*6 80 ₼
2.6.605 44.15 Mədənin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.606 44.2 Piloroplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.607 44.21 Pilorusun kəsiklə dilatasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.608 44.22 Pilorusun endoskopik dilatasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.609 44.29 Digər piloroplastika növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.610 44.3 Qastrektomiya aparılmadan qastroenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.611 44.32 Perkutan qastroyeyunostomiya (endoskopik) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.612 44.38 Laparoskopik qastroenterostomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 2100 ₼
2.6.613 44.39 Digər qastroenterostomiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1300 ₼
2.6.614 44.4 Mədə və onikibarmaq bağırsağın xorasının qanaxmasının dayandırılması və tikilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.615 44.41 Mədəxora yerinin tikilməsi (mədə xorasının tikilməsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.616 44.42 Onikibarmaq bağırsağın xora yarasının tikilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.617 44.43 Mədə və ya duodenal qanaxmanın endoskopik dayandırılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.618 44.44 Mədə və ya duodenal qanaxma üçün transkateter embolizasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.619 44.49 Mədə və ya onikibarmaq bağırsağın qanaxmasının digər dayandırılma üsulları (qastrotomiya ilə birlikdə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.620 44.5 Mədə anastomozların reviziyası (ləğv edilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.621 44.61 Mədənin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.622 44.62 Qatrostomiyanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.623 44.63 Digər qastrik fistulanın qapadılması (qastrokolik fistula, qastroyeyunokolik fistula) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.624 44.65 Ezofaqoqastroplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.625 44.66 Ezofaqoqastrik sfinkterin uyğunluğunun yaradılması üçün digər prosedurlar (Fundopliksiya, Qastrik kardioplastika, Nissen fundoplikasiyası, Kardio-ezofaqeal bucağın bərpa edilməsi) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1300 ₼
2.6.626 44.67 Ezofaqoqastrik sfinkterin uyğunluğunun yaradılması üçün laparoskopik prosedurlar (fundoplikasiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.627 44.92 Mədədə əməliyyatdaxili aparılan manipulyasiyalar. Qastrik volvulusda reduksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.628 45.0 Enterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.629 45.14 Nazik bağırsağın qapalı (endoskopik) biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.630 45.15 Nazik bağırsağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.631 45.25 Yoğun bağırsağın qapalı (endoskopik) biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.632 45.30 Onikibarmaq bağırsağın zədələnməsinin endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.633 45.33 Nazik bağırsağın zədələnmə və ya toxumasının yerli kəsiklə çıxarılması, onikibarmaq bağırsağı istisna (Mekkel divertikulektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.634 45.43 Yoğun bağırsağın digər zədələnmə və ya toxumasının endoskopik destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.635 45.61 Nazik bağırsağın çoxsaylı seqmentar rezeksiyası (Nazik bağırsağın çoxsaylı travmatik zədələnmələr səbəbindən seqmentar rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.636 45.62 Nazik bağırsağın digər hissəvi rezeksiyası (Duodenektomiya. İleoektomiya. Yeyunektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.637 45.71 Yoğun bağırsağın açıq və digər çoxsaylı seqmentar rezeksiyası (Yoğun bağırsağın çoxsaylı travmatik zədələnmələr səbəbindən seqmentar rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.638 45.73 Açıq və digər sağ hemikolektomiya (İleokolektomiya. Sağ radikal kolektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.639 45.74 Köndələn çəmbər bağırsağın açıq və digər rezeksiya növü *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.640 45.75 Açıq və digər sol hemikolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.641 45.76 Açıq və digər növ siqmoidektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.642 45.81 Laparoskopik total intraabdominal kolektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.643 45.82 Açıq total intraabdominal kolektomiya (Total intraabdominal kolektomiya kor bağırsaq, çənbər və siqmavari bağırsağın kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.644 46.0 Bağırsağın eksteriorizasiyası (Halqa enterostomiyası. Bağırsağın çoxmərhələli rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.645 46.01 Nazik bağırsağın eksterorizasiyası (Halqa ileostomiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.646 46.02 Nazik bağırsağın eksteriorizasiyalaşdırılmış seqmentinin rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.647 46.03 Yoğun bağırsağın eksteriorizasiyası (Halqa kolostomiyası. Mikuliç əməliyyatın birinci mərhələsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.648 46.04 Yoğun bağırsağın eksteriorizasiyalaşdırılmış seqmentinin rezeksiyası (Mikuliç əməliyyatın ikinci mərhələsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.649 46.11 Müvəqqəti kolostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.650 46.13 Daimi kolostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.651 46.20 İleostomiya, başqa cür müəyyən edilməyib (perkutan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.652 46.21 Müvəqqəti ileostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.653 46.22 Daimi ileostoma *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.654 46.3 Digər enterostomiya növləri (Endoskopik kisto-duodenostomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.655 46.32 Perkutan (endoskopik) yeyunostomiya (PEY) (Qastrostomanın yeyunostomaya endoskopik çevrilməsi, Perkutan (endoskopik) qidalanma məqsədilə enterostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.656 46.39 Duodenostomiya (Açıq yolla duodenostomiya. Qidalanma məqsədilə enterostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.657 46.40 İntestinal stomanın reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.658 46.41 Nazik bağırsağın stomasının reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.659 46.42 Perikolostoma yırtığının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.660 46.43 Yoğun bağırsağın stomasının digər yollarla reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.661 46.51 Nazik bağırsağın stomasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.662 46.52 Yoğun bağırsağın stomasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.663 46.61 Nazik bağırsağın qarın divarına fiksasiyası (İleopeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.664 46.63 Yoğun bağırsağın qarın divarına fiksasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.665 46.71 Onikibarmağın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.666 46.72 Onikibarmaq bağırsağın fistulasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.667 46.73 Nazik bağırsağın cırılmasının tikilməsi (onikibarmaq bağırsaq istisna) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.668 46.74 Nazik bağırsağın fistulasının qapadılması (onikibarmaq bağırsaq istisna) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.669 46.75 Yoğun bağırsağın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.670 46.76 Yoğun bağırsağın fistulasının qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.671 46.82 Yoğun bağırsaqda aparılan intraabdominal manipulyasiya (Mezasiqmoplikasiya, Hagentonun əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.672 46.93 Nazik bağırsağın anastomozunun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.673 46.94 Yoğun bağırsağın anastomozunun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.674 47.0 Appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.675 47.01 Laparoskopik appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.676 47.09 Digər appendektomiya növləri (ağırlaşmış) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.677 47.1 Yanaşı appendektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.678 48.25 Düz bağırsağın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.679 48.3 Düz bağırsağın zədələnmə və ya toxumasının yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.680 48.31 Rektal zədələnmə və ya toxumasının radikal elektrokoaqulasiyası (Rektal toxuma zədələnməsinin radikal elektrokoaqulasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.681 48.4 Düz bağırsağın transanal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2600 ₼
2.6.682 48.41 Düz bağırsağın submukoz rezeksiyası (Endorektal transanal rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2100 ₼
2.6.683 48.42 Düz bağırsağın laparoskopik transanal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1900 ₼
2.6.684 48.49 Düz bağırsağın digər transanal rezeksiyası (Abdominoperineal transanal rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2600 ₼
2.6.685 48.50 Düz bağırsağın abdominoperineal rezeksiyası (kolostoma ilə birlıkdə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.686 48.51 Düz bağırsağın laparoskopik abdominoperineal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2600 ₼
2.6.687 48.52 Düz bağırsağın açıq abdominoperineal rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.688 48.62 Düz bağırsağın anterior (ön) rezeksiyası müştərək kolostomiya ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 2600 ₼
2.6.689 48.71 Düz bağırsaq cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.690 48.75 Abdominal proktopeksiya (Fridman proseduru. Rektal prolapsın Ripştein üsulu ilə bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.691 48.76 Digər proktopeksiya növləri (Sallanmış düz bağırsağın Delorme bərpası. Proktosiqmoidopeksiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.692 48.79 Düz bağırsağın digər bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.693 48.81 Perirektal toxumanın kəsilməsi (Rektovaginal çəpərin kəsilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.694 48.93 Perirektal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.695 49.01 Perianal absesin kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.696 49.11 Anal fistulotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.697 49.12 Anal fistulektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.698 49.22 Perianal toxumanın biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.699 49.23 Anusun biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.700 49.31 Anusun zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.701 49.42 Hemorroidal düyünlərinə inyeksiya (sklerozlaşdırıcı maddə ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 250 ₼
2.6.702 49.43 Hemorroidal düyünlərinin skobalanması və kauterizasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.703 49.44 Hemorroidal düyünlərinin krioterapiya vasitəsilə destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.704 49.45 Hemorroidal düyünlərinə liqaturanın qoyulması (lateks həlqələr ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 450 ₼
2.6.705 49.46 Hemorroidal düyünlərin kəsiklə çıxarılması (Hemorroidektomiya klassik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.706 49.47 Trombozlaşmış hemorroidal düyünlərinin evakuasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.707 49.51 Sol lateral anal sfinkterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.708 49.52 Arxa anal sfinkterotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.709 49.71 Anusun cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 850 ₼
2.6.710 49.74 Anal saxlamaması səbəbindən “gracilis” əzələnin autotransplantantı *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.711 49.75 Süni anal sfinkterin implantasiyası və ya reviziyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.712 49.79 Anal sfinkterin digər bərpa növləri (Anusun köhnə mamalıq cırılmanın bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.713 50.0 Hepatotomiya (Qaraciyər absesinin kəsilməsi. Qaraciyərdən öd daşlarının çıxarılması. Stromyer-Little əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.714 50.12 Qaraciyərin açıq biopsiyası (Pazvari biopsiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.715 50.14 Laparoskopik qaraciyər biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.716 50.21 Qaraciyər zədələnməsinin marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.717 50.22 Hissəvi hepatektomiya (Pazvari rezeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.718 50.29 Qaraciyər zədələnmənin digər yollarla destruksiyası (Debridman, Kauterizasiya, Enukleasiya, Evakuasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.719 50.3 Qaraciyərin lobektomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 5300 ₼
2.6.720 50.61 Qaraciyər cırılmasının təmiri *1.*2.*3.*4.*5.*6 2800 ₼
2.6.721 50.69 Qaraciyərin digər bərpa növləri (Hepatopeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.722 51.01 Öd kisəsinin perkutan aspirasiyası (Drenaj üçün perkutan xolesistotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.723 51.10 Endoskopik retroqrad xolangiopankreatoqrafiya (ERCP) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.724 51.13 Öd kisəsinin və ya öd yollarının açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.725 51.22 Xolesistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.726 51.23 Laparoskopik xolesistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.727 51.36 Xoledoxoenterostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.728 51.37 Hepatik axarın qastrointestinal traktına anastomozu (Kasai portoenterostomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2200 ₼
2.6.729 51.41 Daşların çıxarılması üçün ümumi axarının kəsilməsi (Xoledoxolitotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.730 51.43 Dekompressiya üçün xoledoxohepatik borunun taxılması (Dekompressiya üçün xoledoxohepatik traktın kateterizasiyası. Hepatoxoledoxostomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.731 51.61 Sistik axarın qalığının kəsiklə çıxarılması (Eksiziya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.732 51.64 Öd axarların və ya Oddi sfinkterin zədələnməsinin endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.733 51.71 Ümumi öd axarının birincili tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.734 51.72 Xoledoxoplastika (ümumi öd axarının fistulasının bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.735 51.81 Oddi sfinkterin dilatasiyası (Vater ampulasının dilatasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.736 51.84 Ampula və öd axarının endoskopik dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.737 51.91 Öd kisənin cırılmasının bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.738 51.94 Öd yollarının anastomozun reviziyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.739 52.01 Pankreatik sistin kateter vasitəsilə drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.740 52.09 Digər pankreatotomiya (Pankreatolitotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.741 52.12 Mədəaltı vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.742 52.21 Pankreatik axarın zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.743 52.3 Pankreatik sistin marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.744 52.4 Pankreatik sistin daxili drenajı (Pankreatikosistoduodenostomiya.Pankreatikosistoqastrostomiya.Pankreatikosistoyeyunostomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.745 52.51 Proksimal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.746 52.52 Distal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.747 52.53 Radikal subtotal pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3200 ₼
2.6.748 52.6 Total pankreatektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3800 ₼
2.6.749 52.7 Radikal pankreatikoduodenektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 3500 ₼
2.6.750 52.95 Mədəaltı vəzinin digər bərpa növləri (Mədəaltı vəzinin sadə tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.751 52.96 Mədəaltı vəzinin anastomozu (Puestow əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 3200 ₼
2.6.752 53.01 Düz qasıq yırtığının digər və açıq bərpası (düz qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.753 53.02 Çəp qasıq yırtığının digər və açıq bərpası (çəp qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.754 53.03 Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq bərpası (düz qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.755 53.04 Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq bərpası (çəp qasıq yırtığının birtərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.756 53.11 Düz qasıq yırtığının digər və açıq ikitərəfli bərpası (düz qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.757 53.12 Çəp qasıq yırtığının digər və açıq ikitərəfli bərpası (çəp qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.758 53.14 Düz qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq ikitərəfli bərpası (düz qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.759 53.15 Çəp qasıq yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq ikitərəfli bərpası (çəp qasıq yırtığının ikitərəfli açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.760 53.2 Bud yırtığının birtərəfli bərpası (qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.761 53.21 Bud yırtığının qreft və ya protezlə birtərəfli bərpası (bud yırtığının birtərəfli bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.762 53.3 Bud yırtığının ikitərəfli bərpası (qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.763 53.31 Bud yırtığının ikitərəfli bərpası(qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.764 53.4 Göbək yırtığının bərpası (göbək yırtığının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.765 53.41 Göbək yırtığının qreft və ya protezlə digər və açıq bərpası (göbək yırtığının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.766 53.42 Göbək yırtığının qreft və ya protezlə laparoskopik bərpası (göbək yırtığının laparoskopik bərpası, qreft istifadə olunmaqla) *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.767 53.59 Ön qarın divarının digər yırtıqlarının bərpası (ön qarın divarının yırtıqlarının açıq üsulla bərpası, qreft istifadə olunmadan) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.768 53.61 Digər açıq kəsik yırtığının qreft və ya protezlə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.769 53.62 Laparoskopik kəsik yırtığının qreft və ya protezlə bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.770 53.63 Ön qarın divarının digər yırtığının qreft və ya protezlə digər laparoskopik bərpası (ön qarın divarının yırtığının laparoskopik bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.771 53.69 Ön qarın divarının digər yırtığının qreft və ya protezlə digər və ya açıq bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.772 53.71 Diafraqmal yırtığın laparoskopik bərpası (abdominal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.773 53.72 Diafraqmal yırtığının digər və açıq bərpası, abdominal giriş (diafraqmal yırtığının açıq üsulla bərpası abdominal giriş) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.774 53.80 Diafraqmal yırtığının bərpası, torakal giriş, başqa cür müəyyən edilməyib (diafraqmal yırtığının torakoabdominal bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.775 53.82 Parasternal yırtığın bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.776 53.83 Diafraqmal yırtığın laparoskopik bərpası (torakal giriş) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.777 53.84 Diafraqmal yırtığın digər və açıq bərpası, torakal giriş (diafraqmal yırtığının açıq üsulla bərpası torakal giriş) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.778 53.9 Digər yırtığın bərpası (digər abdominopelvik yırtıqların işiatik, işiorektal, lumbar, obturator, retroperitoneal, şiatik bərpası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.779 54.0 Qarın divarında aparılan kəsiklər (ekstraperitoneal absesin drenləşdirilməsi, retroperitoneal absesin drenləşdirilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.780 54.11 Diaqnostika məqsədilə laparotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.781 54.12 Sonuncu laparotomiya yerinin təkrar açılması (Relaparotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.782 54.19 Digər laparotomiya növləri (Laparotomiya, İntraperitoneal abses və ya hematomanın drenajı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.783 54.23 Peritonun biopsiyası (Laparoskopik peritonun biopsiyası, müsariqə, piylik, peritoneal implant) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.784 54.25 Peritoneal lavaj *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.785 54.3 Qarın boşluğu və ya göbəyin zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası (Qarın divarının və ya göbəyin zədələnməsinin və ya destruksiyasının kəsiklə çıxarılması. Qarın divarının cərrahi təmizlənməsi. Debridman, Omfalektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.786 54.5 Peritoneal bitişmələrin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.787 54.51 Periton bitişmələrin laparoskopik lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.788 54.59 Periton bitişmələrin digər lizis yolları *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.789 54.61 Qarın divarının əməliyyatdan sonrakı aralanmasının təkrar qapadılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.790 54.62 Qranulyasiya olunmuş qarın yarasının gecikmiş bağlanması (dərialtı yaranın gecikmiş bağlanması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.791 54.63 Qarın divarının digər tikilmə növləri (qarın divarının cırılmasının tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.792 54.64 Peritonun ikincili tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.793 54.71 Qastrosxizisin təmiri *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.794 54.75 Müsariqənin digər bərpa növləri (Mezenterik plikasiya. Mezenteropeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.795 54.91 Perkutan abdominal drenaj (Parasentez) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.796 54.92 Periton boşluğundan yad cismin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.797 54.93 Kutaneoperitoneal fistulanın yaradılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.798 Tətbiq edilmir Karbunkul və fleqmonada əməliyyat (kiçik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.799 Tətbiq edilmir Karbunkul və fleqmonada əməliyyat (orta) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.800 Tətbiq edilmir Karbunkul və fleqmonada əməliyyat (böyük) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.801 54.96 Periton boşluğuna havanın vurulması (Pnevmoperitoneum) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.802 54.98 Peritoneal dializ *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.803 55.02 Nefrostomiya (pielostomiya açıq üsulla) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.804 55.03 Perkutan nefrostomiya, fraqmentasiya olunmadan *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.805 55.04 Perkutan nefrolitotomiya fraqmentasiya olunmaqla. Sidik axarına stentin yerləşdirilməsi ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.806 55.11 Pielotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.807 55.21 Nefroskopiya (diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.808 55.23 Böyrəyin qapalı biopsiyası. Endoskopik biopsiya, mövcud nefrostoma, nefrotomiya, pielostoma və ya pielotomiya vasitəsilə *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.809 55.24 Böyrəyin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.810 55.31 Böyrək zədələnməsinin marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.811 55.4 Hissəvi nefrektomiya (Kalikektomiya. Böyrəyin pazvari rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1800 ₼
2.6.812 55.5 Tam nefrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.813 55.51 Nefroureterektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.814 55.53 Transplantasiya və ya rədd edilmiş böyrəyin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.815 55.54 İkitərəfli nefrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.816 55.7 Nefropeksiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.817 55.81 Böyrəyin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.818 55.83 Böyrəyin fistulanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.819 55.87 Ureteropelvik bağın korreksiyası (ləyən sidik axarı seqmentinin plastikası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.820 55.92 Nefrostomiya və ya pielostomiya (perkutan üsulla). Böyrəyin (ləyənin) perkutan aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.821 55.93 Nefrostoma borusunun dəyişdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.822 55.94 Pielostoma borusunun dəyişdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.823 55.99 Böyrəklərdə aparılan digər əməliyyatlar (böyrək kistasının ləğvi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.824 56 Sidik axarında aparılan əməliyyatlar (bitişmə əleyhinə baryer maddənin tətbiqi ilə birlikdə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.825 56.0 Sidik axarı və ya böyrək ləyəninin obstruksiyanın transuretral ləğvi (endoskopik) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.826 56.1 Ureteral meatotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.827 56.2 Ureterotomiya (Litotomiya açıq) *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.828 56.33 Sidik axarının qapalı endoskopik biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.829 56.4 Ureterektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.830 56.61 Digər dərialtı ureterostomanın yaradılması (sidik axarının dəriyə anastomozu) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.831 56.71 Bağırsağa aparılan urinar diversiya (sidik axarının bağırsağa anastomozu) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.832 56.74 Ureteroneosistostomiya (sidik axarının sidik kisəsi yamağı vasitəsilə dəyişdirilməsi. Ureterovezikal anastomoz) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.833 56.8 Sidik axarının bərpası (Uretero-uretero anastomoz) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.834 56.82 Sidik axarının cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.835 56.83 Ureterostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.836 56.84 Sidik axarının digər fistulanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.837 56.91 Ureteral meatusun dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.838 57.0 Sidik kisəsinin transuretral təmizlənməsi (endoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.839 57.1 Sistotomiya və sistostomiya (açıq üsulla) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.840 57.17 Perkutan sistostomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.841 57.19 Sistolitotomiya (açıq və ya endoskopik) *1.*2.*3.**4.*5.*6 550 ₼
2.6.842 57.33 Sidik kisənin transuretral biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.843 57.34 Sidik kisəsinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.844 57.49 Sidik kisəsinin zədələnmə və ya toxumasının digər transuretral kəsiklə (endoskopik) çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.845 57.51 Uraxusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.846 57.6 Hissəvi sistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.847 57.7 Total sistektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2500 ₼
2.6.848 57.81 Sidik kisəsinin cırılmanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.849 57.82 Sistostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.850 57.83 Sidik kisəsi və bağırsağa sirayət edən fistulanın bərpası (rektovezikovaginal) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.851 57.84 Sidik kisəsinin digər fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.852 57.85 Sistouretroplastika və sidik kisəsinin boynunun plastik bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.853 57.86 Sidik kisəsinin ekstrofiyanın bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.854 57.87 Sidik kisəsinin rekonstruksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.855 57.88 Sidik kisəsinin digər anastomoz növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.856 57.89 Sidik kisəsinin digər bərpa növləri (Sidik kisəsi sallanmaları) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.857 57.91 Sidik kisəsinin sfinkterotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.858 57.92 Sidik kisəsinin boynunun dilatasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.859 57.93 Sidik kisəsinin qanaxmasının dayandırılması (əməliyyatdan sonrakı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.860 58.0 Uretrotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.861 58.1 Uretral meatotomiya (xarici) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.862 58.23 Uretranın biopsiyası (endoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.863 58.31 Uretra zədələnmə və ya toxumasının endoskopik kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.864 58.41 Uretra cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.865 58.42 Uretrostomanın qapadılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.866 58.43 Uretranın digər fistulanın qapadılması (rektouretral) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.867 58.44 Uretranın reanastomozu *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.868 58.45 Hipospadiya və ya epispadiyanın bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.869 58.47 Uretral meatoplastika *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.870 58.5 Uretral strikturanın ləğvi (Uretral sfinkterin kəsilməsi. Daxili uretral meatotomiya. Uretrolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.871 58.93 Süni sidik sfinkterin implantasiyası (SSS) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.872 59.5 Retropubik uretral asılma (Uretropeksiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.873 59.6 Parauretral asılma *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.874 59.71 Uretrovezikal asılma üçün levator əzələsi əməliyyatı *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.875 59.72 Uretra və ya sidik kisəsinin boynuna implantın inyeksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.876 59.8 Uretral kateterizasiya (Urospiralın taxılması, sistoureteroskopiya ilə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 300 ₼
2.6.877 60.12 Prostatın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.6.878 60.14 Toxum kisəciklərin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 220 ₼
2.6.879 60.29 Digər transuretral prostatektomiya (Prostat vəzinin transuretral rezeksiyası TURP) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.880 60.3 Suprapubik prostatektomiya (açıq adenomektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.881 61.0 Xayalıq və “tunica vaginalis”-də kəsilməsi və drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.882 61.2 Hidroselenin kəsiklə çıxarılması (tunika vaginalisin) (Hidroselektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.883 61.41 Xayalıq və "tunica vaginalis"-in cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.884 61.42 Skrotal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.885 62.12 Xayanın açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.886 62.3 Birtərəfli orxiektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.887 62.4 Bilateral orxiektomiya (ikitərəfli orxiektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.888 62.5 Orxiopeksiya (xayalıqda xayanın mobilizasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.889 62.61 Xayanın cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.890 63.1 Toxum ciyəsinin varikosele və hidroselenin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.891 63.2 Toxumdaşıyıcı kanalının sistinin kəsiklə çıxarılması (spermatoselektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.892 63.3 Toxum ciyəsi və xaya artımının zədələnmə və ya toxumasının kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.893 63.4 Epididimektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.894 63.51 Toxum ciyəsi və xaya artımının cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.895 63.52 Xaya və ya toxum ciyəsinin dolanmasının reduksiyası (xaya burulması əməliyyatı) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.896 63.81 Xaya artımı və toxumdaşıyıcı kanalının cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.897 64.0 Sünnət *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.898 64.11 Penisin biopsiyası (açıq) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.899 64.3 Penisin amputasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1600 ₼
2.6.900 64.41 Penisin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2200 ₼
2.6.901 64.42 “Chordee”-in düzəldilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.902 65.1 Yumurtalıqlarda aparılan diaqnostik prosedurlar (Diaqnostik laparoskopiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.903 65.13 Yumurtalığın laparoskopik biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.904 65.22 Yumurtalığın pazvari rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.905 65.24 Yumurtalığın laparoskopik pazvari rezeksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.906 65.25 Yumurtalığın digər laparoskopik üsulla kəsilməsi və ya destruksiyası (Yumurtalıq kistasının laparoskopik çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.907 65.29 Yumurtalığın kəsilməsinin və ya destruksiyasının digər üsulları (Yumurtalığın biseksiyası. Yumurtalığın katerizasiyası. Yumurtalığın hissəvi rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.908 65.3 Birtərəfli ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.909 65.31 Laparoskopik birtərəfli ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.910 65.4 Birtərəfli salpinqo-ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.911 65.41 Laparoskopik birtərəfli salpinqo-ovariektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.912 65.51 Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın digər üsulla çıxarılması (qadın kastrasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.913 65.53 Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın laparoskopik üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.914 65.61 Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın və boruların digər üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.915 65.63 Bir əməliyyat zamanı hər iki yumurtalığın və boruların laparoskopik üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.916 65.64 Tək qalmış yumurtalıq və borunun laparoskopik üsulla çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.917 65.81 Yumurtalıq və fallop borusu bitişmələrinin laparoskopik lizisi (adezyolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.918 65.89 Yumurtalıq və fallop borusu bitişmələrinin digər yollarla lizisi (laparotomiya ilə adezyolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.919 65.91 Yumurtalığın aspirasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.920 65.93 Yumurtalığın kistasının manual cırılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.921 65.99 Yumurtalıqlar üzərində aparılan digər əməliyyatlar (Yumurtalığın drillinqi, laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.922 66.01 Salpinqotomiya (laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.923 66.4 Total birtərəfli salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.924 66.5 Total ikitərəfli salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.925 66.6 Digər salpinqektomiya (Kauterizasiya. Koaqulyasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.926 66.62 Boru hamiləliyinin ləğvi ilə birlikdə aparılan salpinqektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.927 67.2 Uşaqlıq boynunun konizasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.928 67.31 Servikal kistanın marsupializasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.929 67.32 Uşaqlıq boynunun zədələnmiş sahəsinin kauterizasiya vasitəsilə destruksiyası (Elektrokonizasiya. LEEP. LLETZ) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.930 67.4 Uşaqlıq boynunun amputasiyası (Serviksektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.931 67.51 Uşaqlıq boynunun transabdominal serklyajı (Laparoskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.932 67.59 Daxili servikal dəliyin digər bərpası (Transvaginal serklyaj. Uşaqlıq boynunun çatışmazlığı zamanı tikişin qoyulması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.933 67.61 Uşaqlıq boynunun cırığının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.934 68.2 Uşaqlıq toxumasının və ya uşaqlığın zədələnmiş sahəsinin destruksiyası və ya kəsilib çıxarılması (Endometrioz ocaqlarının laparoskopik koaqulyasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.935 68.21 Endometriumun sinexiyalarının aralanması (Uşaqlıqdaxili bitişmələrin lizisi. Laparotomiya, laparoskopiya və ya histeroskopik üsulu ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.936 68.22 Uşaqlığın anadangəlmə arakəsməsinin kəsilməsi və ya kəsilib çıxarılması (Metroplastika əməliyyatı. Histeroskopiya ilə septum rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.937 68.23 Endometriumun ablasiyası (Histeroskopiya ablasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.938 68.29 Uşaqlığın zədələnmə sahələrinin kəsilib çıxarılmasının və ya destruksiyasının digər növləri (Miomektomiya. Laparoskopik miomektomiya. Histeroskopiya ilə polip rezeksiyası. Histeroskopik miomektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.939 68.31 Laparoskopik supraservikal histerektomiya (LSH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.940 68.39 Digər və dəqiqləşdirilməmiş subtotal abdominal histerektomiya (Supraservikal histerektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.941 68.41 Laparoskopik total abdominal histerektomiya (TLH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.942 68.49 Digər və dəqiqləşdirilməmiş total abdominal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.943 68.51 Laparoskopik assistensiya ilə vaginal histerektomiya (LAVH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.944 68.59 Digər və dəqiqləşdirilməmiş vaginal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.945 68.61 Laparoskopik radikal abdominal histerektomiya (TLRH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.946 68.69 Digər və dəqiqləşdirilməmiş radikal abdominal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.947 68.71 Laparoskopik radikal vaginal histerektomiya (LRVH) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.948 68.79 Digər və dəqiqləşdirilməmiş radikal vaginal histerektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.949 69.0 Dilyatasiya və uşaqlığın küretajı (Uşaqlığın diaqnostik qaşınması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.950 69.01 Hamiləliyi pozmaq məqsədilə dilyatasiya və küretaj (Süni abort, doqquz həftədən sonra) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.951 69.02 Doğuşdan və ya düşükdən sonra dilyatasiya və küretaj *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.952 69.09 Digər dilyatasiya və küretaj (Hamiləliyi pozmaq məqsədilə 14-20 həftə arasında) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.953 69.2 Uşaqlığın saxlayıcı strukturlarının bərpası (Laparoskopik ligamentopeksiya əməliyyatları) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.954 69.22 Uşaqlığın asılmasının digər növləri (Uşaqlığın suspenziyası, Laparoskopiya ilə uşaqlığın suspenziyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.955 69.29 Uşaqlıq və saxlayıcı strukturlarda digər bərpa əməliyyatları. Uşaqlıqda prolaps zamanı laparoskopik korreksiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.956 69.3 Uşaqlığın paraservikal denervasiyası (Laparoskopik uterosakral denervasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.957 69.51 Hamiləliyi pozmaq məqsədilə uşaqlığın aspirasion küretajı (Doqquz həftəsinə qədər abort) *1.*2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.6.958 69.52 Doğuşdan və ya abortdan sonra aspirasion küretaj (Doğuşdan və ya düşükdən sonra aspirasion küretaj, Karman aspirasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 120 ₼
2.6.959 69.59 Uşaqlığın digər aspirasion küretajı *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.960 69.6 Medikamentoz abort (Medikamentoz abort, küretaj daxil, doqquz həftədən sonra) *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.961 69.95 Uşaqlıq boynunun kəsilməsi (Uşaqlıq boynunun eksiziyası (konizasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 80 ₼
2.6.962 69.97 Uşaqlıq boynundan digər yad cisimlərin xaric edilməsi (Histeroskopiya ilə yad cismin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.963 70.11 Himenotomiya (Himenin açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 100 ₼
2.6.964 70.13 Uşaqlıq yolunda mənfəzdaxili bitişmələrin lizisi (Vaginal bitişmənin açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.965 70.14 Digər vaginotomiya (Vaginal septumun kəsilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.966 70.51 Sistoselenin bərpası (Ön kolporafiya, uretroselenin bərpası ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.967 70.52 Rektoselenin bərpası (Arxa kolporafiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.968 70.73 Rektovaginal fistulanın bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.969 70.75 Uşaqlıq yolunun digər fistulasının aradan qaldırılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.970 70.77 Vaginal asılma və fiksasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.971 71.24 Bartolin vəzinin (kistanın) kəsilib çıxarılması və ya digər destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.972 71.29 Bartolin vəzidə digər əməliyyatlar (Bartolin vəzi absesinin açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.973 71.3 Vulvanın və aralığın lokal kəsilib çıxarılmasının və destruksiyasının digər növləri (Skene vəzisinin aralanması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.974 71.71 Vulvanın və ya aralığın cırıqlarının tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 80 ₼
2.6.975 71.72 Vulvanın və ya aralığın fistulasının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.976 71.79 Vulvada və aralıqda digər bərpa əməliyyatları (Köhnə mamalıq cırıqlarının bərpası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.977 71.8 Vulvada digər əməliyyatlar (Vulva kistinin kəsilib çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.978 73.5 Doğuşa əllə yardım - Normal doğuş *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.979 73.59 Doğuşa əllə yardım, digər (Doğuşa əllə yardım - Normal doğuş, çoxdöllü hamiləlik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.980 74.0 Klassik Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı (Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı və dölün çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.981 74.3 Borudan kənar ektopik hamiləliyin aradan qaldırılması (Ektopik abdominal və ya uşaqlıq borusu çırılmasından sonra dölün peritoneal və ya ekstraperitoneal boşluğundan çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.982 74.4 Digər dəqiqləşdirilmiş Keysəriyyə əməliyyatı (çoxdöllü hamiləlik) *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.983 75.1 Diaqnostik amniosentez *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.984 75.61 Sidik kisəsinin və uretranın cari mamalıq cırığının bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.985 75.62 Düz bağırsaq və anal sfinkterin cari cırığının bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.986 76.01 Üz sümüyünün sekvestrektomiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.987 76.09 Üz sümüyündə aparılan digər kəsiklər *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.988 76.11 Üz sümüyünün biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.989 76.19 Üz sümükləri və oynaqlarında aparılan digər diaqnostik prosedurlar *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.990 76.2 Üz sümüyünün yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.991 76.31 Hissəvi mandibulektomiya (Hemimandibulektomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.992 76.39 Digər üz sümüyünün hissəvi ostektomiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.993 76.41 Müştərək rekonstruksiya ilə birlikdə aparılan total mandibulektomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 7500 ₼
2.6.994 76.42 Digər total mandibulektomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.995 76.43 Alt çənin digər rekonstruksiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 3800 ₼
2.6.996 76.44 Digər üz sümüyünün total ostektomiyasının müştərək rekonstruksiya ilə birlikdə aparıldığı hallar *1.*2.*3.**4.*5.*6 6500 ₼
2.6.997 76.45 Digər üz sümüyünün digər total ostektomiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.998 76.46 Digər üz sümüyünün digər rekonstruksiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.999 76.5 Temporomandibular artroplastika / Gicgah-çənə oynağının artroplastikası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1000 76.61 Alt çənənin budağının qapalı osteoplastikası (osteotomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1001 76.62 Alt çənənin budağının açıq osteoplastikası (osteotomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1002 76.63 Alt çənənin cisminin osteoplastikası (osteotomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1003 76.64 Alt çənədə aparılan digər ortodontik cərrahiyyə növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1004 76.65 Üst çənənin seqmentar osteoplastikası (osteotomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1005 76.66 Üst çənənin total osteoplastikası (osteotomiya) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1006 76.67 Reduksion genioplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1007 76.68 Auqmentasion genioplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1008 76.69 Üz sümüklərinin digər bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.1009 76.71 Molyar və ziqomatik sümüklərin sınığının qapalı reduksiyası / almacıq sınığı *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.1010 76.72 Molyar və ziqomatik sümüklərin sınığının açıq reduksiyası / almacıq sınığı *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1011 76.73 Maksillyar sınığının qapalı reduksiyası /Əng sümüyü sınığının qapalı reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.1012 76.74 Əng sümüyü sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1013 76.76 Çənə sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1014 76.77 Alveolyar sınığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1015 76.78 Üzün sınığının digər qapalı reduksiyası (Orbital sınığının qapalı reduksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.1016 76.79 Üzün sınığının digər açıq reduksiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1017 76.91 Üz sümüyünə qoyulan sümük qrefti *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1018 76.92 Üz sümüyünə sintetik implantın qoyulması *1.*2.*3.**4.*5.*6 3000 ₼
2.6.1019 76.94 Gicgah-çənə çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1020 76.95 Gicgah-çənə oynağında aparılan digər manipulyasiyalar *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.1021 76.96 Gicgah-çənə oynağına / oynağa terapevtik maddənin inyeksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.1022 76.97 Üz sümüyündən daxili fiksasiya vasitəsinin çıxarılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.1023 77.0 Sekvestrektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.1024 77.1 Sümüyün ayrılma aparılmadan digər yollarla kəsilməsi (Osteotomiya yerinin təkrar açılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.1025 77.21 Pazvari osteotomiya, digər (çanaq sümükləri, falanqalar (pəncənin, əlin), fəqərələr) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1026 77.22 Pazvari osteotomiya, bazu sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1027 77.23 Pazvari osteotomiya, mil və dirsək sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1028 77.24 Pazvari osteotomiya, bilək və əldarağı sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 850 ₼
2.6.1029 77.25 Pazvari osteotomiya, bud sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1030 77.26 Pazvari osteotomiya, Patella sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1031 77.27 Pazvari osteotomiya, qamış və incik sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1032 77.28 Pazvari osteotomiya, tarsal və metatarsal sümüklər *1.*2.*3.**4.*5.*6 850 ₼
2.6.1033 77.29 Pazvari osteotomiya, digər (çanaq sümükləri, falanqalar (pəncənin, əlin) fəqərələr) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1034 77.31 Sümüyün digər ayrılma növləri, kürək sümüyü, körpücük sümüyü və döş qəfəsi (qabırğa və döş sümüyü). Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1035 77.32 Sümüyün digər ayrılma növləri, bazu sümüyü. Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1036 77.33 Sümüyün digər ayrılma növləri, mil və dirsək sümükləri. Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1037 77.34 Sümüyün digər ayrılma növləri, bilək və əldarağı sümükləri. Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1038 77.35 Sümüyün digər ayrılma növləri, bud sümüyü. Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 2200 ₼
2.6.1039 77.36 Sümüyün digər ayrılma növləri (Patella sümüyü). Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1040 77.37 Sümüyün digər ayrılma növləri, qamış və incik sümükləri. Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1041 77.38 Sümüyün digər ayrılma növləri, tarsal və metatarsal sümüklər. Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1042 77.39 Sümüyün digər ayrılma növləri, digər (çanaq sümükləri, falanqalar (pəncənin, əlin), fəqərələr). Osteoartrotomiya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.1043 77.4 Sümüyün biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.1044 77.51 Bunionektomiya, yumşaq toxumaların korreksiyası və birinci metatarsal sümüyünün osteotomiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.1045 77.52 Bunionektomiya, yumşaq toxumaların korreksiyası və artrodezlə birlikdə *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1046 77.53 Digər bunionektomiya növləri, yumşaq toxumaların korreksiyası ilə birlikdə *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1047 77.54 “Bunionette”nin kəsiklə çıxarılması və ya korreksiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.1048 77.56 Pəncənin çəkicvari barmağının bərpası (Hammer toe) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.1049 77.57 Caynaqlı pəncənin bərpası (Claw toe) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.1050 77.58 Ayaq barmaqlarında aparılan digər kəsiklə çıxarılması, birləşdirilməsi və bərpa növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.1051 77.6 Sümüyün zədələnmə və ya toxumasının yerli kəsiklə çıxarılması (Xoşxassəli sümük törəməsinin lokal eksiziyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.1052 78.32 Ətrafın uzadılması prosedurları, bazu sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.1053 78.35 Ətrafın uzadılması prosedurları, bud sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1054 78.37 Ətrafın uzadılması prosedurları, qamış və incik sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1055 78.39 Ətrafın uzadılması prosedurları, digər *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1056 78.40 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, müəyyən edilməmiş yer *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1057 78.41 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, kürək sümüyü, körpücük sümüyü və döş qəfəsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1058 78.42 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, bazu sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1059 78.43 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, mil və dirsək sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1060 78.44 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, bilək və əldarağı sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1061 78.45 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, bud sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 2500 ₼
2.6.1062 78.46 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, patella sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1063 78.47 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, qamış və incik sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1064 78.48 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, tarsal və metatarsal sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1065 78.49 Sümükdə aparılan digər bərpa və ya plastik əməliyyatlar növləri, digər (çanaq sümükləri, falanqalar (ayağın, əlin), fəqərələr) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1066 78.51 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, kürək sümüyü, körpücük sümüyü və döş qəfəsi (qabırğa və döş sümüyü) *1.*2.*3.**4.*5.*6 750 ₼
2.6.1067 78.52 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, bazu sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1068 78.53 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, mil və dirsək sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1069 78.54 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, bilək və əldarağı sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1070 78.55 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, bud sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1071 78.56 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, patella *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1072 78.57 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, qamış və incik sümükləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1073 78.58 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, tarsal və metatarsal sümüklər *1.*2.*3.**4.*5.*6 750 ₼
2.6.1074 78.59 Sınığın reduksiyası olunmadan sümüyün daxili fiksasiya, digər *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.1075 78.6 Sümükdən implantasiya edilən vasitələrin çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1076 78.7 Osteoklaziya *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1077 79.11 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, bazu sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1078 79.12 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, mil və dirsək sümüyü əl, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1079 79.13 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, bilək və əl-darağı sümükləri əl, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1080 79.14 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, əlin falanqaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.1081 79.15 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, bud sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1300 ₼
2.6.1082 79.16 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, qamış və incik sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1083 79.17 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, tarsal və metatarsal sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.1084 79.18 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, ayaq falanqaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.1085 79.19 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın qapalı reduksiyası, digər müəyyən edilmiş sümük *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.1086 79.21 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, bazu sümüyü *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1087 79.22 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, mil və dirsək sümüyü əl, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.1088 79.23 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, bilək və əl-darağı sümükləri əl, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1089 79.24 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, əlin falanqaları *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1090 79.25 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, bud sümüyü *1.*2.*3.*4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1091 79.26 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, qamış və incik sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1092 79.27 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, tarsal və metatarsal sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1093 79.28 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, ayaq falanqaları *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1094 79.29 Daxili fiksasiya aparılmadan sınığın açıq reduksiyası, digər müəyyən edilmiş sümük *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1095 79.31 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, bazu sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1300 ₼
2.6.1096 79.32 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, mil və dirsək sümüyü əl, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1097 79.33 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, bilək və əl-darağı sümükləri əl, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1098 79.34 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, əlin falanqaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.1099 79.35 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, bud sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1100 79.36 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, qamış və incik sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1101 79.37 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, tarsal və metatarsal sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1102 79.38 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, ayaq falanqaları *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.1103 79.39 Daxili fiksasiya ilə birlikdə sınığın açıq reduksiyası, digər müəyyən edilmiş sümük *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.1104 79.51 Separasiya edilmiş epifizin açıq reduksiyası, bazu sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1105 79.52 Separasiya edilmiş epifizin açıq reduksiyası, mil və dirsək sümüyü əl, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 950 ₼
2.6.1106 79.55 Separasiya edilmiş epifizin açıq reduksiyası, bud sümüyü *1.*2.*3.**4.*5.*6 1300 ₼
2.6.1107 79.56 Separasiya edilmiş epifizin açıq reduksiyası, qamış və incik sümükləri ayaq, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1108 79.59 Separasiya edilmiş epifizin açıq reduksiyası, digər müəyyən edilmiş sümük *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.1109 79.6 Açıq sınıq yerinin cərrahi təmizlənməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.1110 79.81 Çiyin çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.1111 79.82 Dirsək çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.1112 79.83 Bilək çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1113 79.84 Əl və barmaq çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 650 ₼
2.6.1114 79.85 Bud çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1115 79.86 Diz çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.1116 79.87 Topuq çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.1117 79.88 Pəncə və ayaq barmağı çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 650 ₼
2.6.1118 79.89 Digər müəyyən edilmiş yerin çıxığının açıq reduksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 400 ₼
2.6.1119 79.94 Sümük zədələnməsinin müəyyən edilməmiş əməliyyatı, əl və barmaq *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1120 79.98 Sümük zədələnməsinin müəyyən edilməmiş əməliyyatı, pəncə ayaq barmağı *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1121 80.01 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, çiyin *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.1122 80.02 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, dirsək *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.1123 80.03 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, bilək *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.1124 80.04 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, əl və barmaq *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.1125 80.05 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, bud *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.1126 80.06 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, diz *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.1127 80.07 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, topuq *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.1128 80.08 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, pəncə ayaq barmağı *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.1129 80.09 Protezin dəyişdirilmədən çıxarılması üçün aparılan artrotomiya, digər müəyyən edilmiş yerlər *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.1130 80.14 Digər artrotomiya, əl və barmaq *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1131 80.18 Digər artrotomiya, pəncə ayaq barmağı *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1132 80.2 Artroskopiya (Diaqnostik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1133 80.3 Oynaq strukturunun biopsiyası (artroskopik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1134 80.41 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, çiyin *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.1135 80.42 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, dirsək *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.1136 80.43 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, bilək *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1137 80.44 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, əl və barmaq *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1138 80.45 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, bud *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.1139 80.46 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, diz *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.1140 80.47 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, topuq *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1141 80.48 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, pəncə ayaq barmağı *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1142 80.49 Oynaq kapsulası, bağı və ya qığırdağın ayrılması, digər müəyyən edilmiş yerlər *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.1143 80.51 Fəqərəarası diskin kəsiklə çıxarılması. Diskektomiya. Fəqərəarası disk yırtığı *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1144 80.6 Dizin oraqvari qığırdağının kəsiklə çıxarılması (Meniskektomiya - oynaq siçanının çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1145 80.7 Sinovektomiya (sinovial membranın tam və ya hissəvi rezeksiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.1146 80.81 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, çiyin *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1147 80.82 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, dirsək *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1148 80.83 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, bilək *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.1149 80.84 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, əl və barmaq *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1150 80.85 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, bud *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1151 80.86 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, diz *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1152 80.87 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, topuq *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.1153 80.88 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, pəncə ayaq barmağı *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1154 80.89 Oynağın zədələnmənin digər yerli kəsiklə çıxarılması və ya destruksiyası, digər müəyyən edilmiş yerlər *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.1155 80.91 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, çiyin *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1156 80.92 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, dirsək *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1157 80.93 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, bilək *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.1158 80.94 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, əl və barmaq *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1159 80.95 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, bud *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1160 80.96 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, diz *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1161 80.97 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, topuq *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.1162 80.98 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, pəncə ayaq barmağı *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1163 80.99 Oynağın digər kəsiklə çıxarılması, digər müəyyən edilmiş yerlər *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.1164 81.01 Atlas-ox üzrə onurğa sütununun birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1165 81.02 Ön sütunun digər servikal birləşdirilməsi, ön texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1166 81.03 Arxa sütunun digər servikal birləşdirilməsi, arxa texnika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1167 81.04 Ön sütunun dorsal və dorsolumbar birləşdirilməsi, ön texnika (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1168 81.05 Arxa sütunun dorsal və dorsolumbar birləşdirilməsi (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1169 81.06 Ön sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, ön texnika (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1170 81.07 Arxa sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, arxa texnika (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1171 81.08 Ön sütunun lumbar və lumbosakral birləşdirilməsi, arxa texnika (tək məsafə) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1172 81.11 Topuğun birləşdirilməsi (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1173 81.12 Üçlü artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1174 81.13 Subtalar birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1175 81.14 Midtarsal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1176 81.15 Tarsometatarsal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1177 81.16 Metatarsofalangeal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1178 81.18 Subtalar oynağın artroereizisi (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1179 81.21 Bud-çanaq oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1180 81.22 Diz oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1181 81.23 Çiyin oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1182 81.24 Dirsək oynağının artrodezi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1183 81.25 Karporadial birləşdirilmə *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1184 81.26 Metakarpokarpal birləşdirilmə *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1185 81.27 Metakarpofalanqal birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1186 81.28 Falanqaarası birləşdirilmə (artrodez - sümük qrefti, xarici fiksasiya cihazı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 600 ₼
2.6.1187 81.43 Diz oynağının bərpa triadası (Ön çarpaz bağın bərpası ilə birgə aparılan meniskektomiya əməliyyatı. O'Donoghue proseduru) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1188 81.44 Patellar stabilizasiya (Patellanın residivləşən çıxığının Roux-oldthwait əməliyyatı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1189 81.45 Çarpazvari bağlarının digər bərpa növləri (xaçvari bağlarının artroskopik rekonstruksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1190 81.46 Kollateral bağlarının digər bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1191 81.51 Bud-çanaq oynağının total dəyişdirilməsi (Həm bud sümüyü başının və asetabulumun protez vasitəsilə dəyişdirilməsi. Bud-çanaq oynağının total rekonstruksiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 3800 ₼
2.6.1192 81.52 Bud-çanaq oynağının hissəvi dəyişdirilməsi (bipolyar endoprotez) *1.*2.*3.**4.*5.*6 2800 ₼
2.6.1193 81.54 Diz oynağının total dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 3800 ₼
2.6.1194 81.62 2-3 fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1195 81.63 4-8 fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2300 ₼
2.6.1196 81.64 9 və ya daha çox fəqərənin birləşdirilməsi və ya təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 3800 ₼
2.6.1197 81.65 Perkutan vertebroplastika *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1198 81.71 Metakarpofalangeal və interfalangeal oynağın implantla artroplastikası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1199 81.72 Metakarpofalangeal və interfalangeal oynağının implantsız artroplastikası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1200 81.73 Total bilək dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1201 81.74 Karpokarpal və ya karpometakarpal oynağının implantla artroplastikası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1202 81.75 Karpokarpal və ya karpometakarpal oynağının implantsız artroplastikası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1203 81.80 Çiyinin digər total dəyişdirilmə növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 2200 ₼
2.6.1204 81.81 Çiyinin hissəvi dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1205 81.82 Çiyinin residivləşən çıxığının bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1206 81.83 Çiyinin digər bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1207 81.84 Dirsək oynağının total dəyişdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2200 ₼
2.6.1208 81.85 Dirsək oynağının digər bərpa növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1209 81.88 Dəyişdirilmiş total çiyin oynağının çevrilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2200 ₼
2.6.1210 81.93 Yuxarı ətrafın kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.1211 81.94 Topuq və pəncənin kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.1212 81.95 Aşağı ətrafın digər kapsula və ya bağın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 550 ₼
2.6.1213 82.01 Əlin vətər qılafının kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1214 82.02 Əlin miotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1215 82.03 Əlin bursotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1216 82.04 Palmar və ya tenar sahənin kəsilməsi və drenaj edilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1217 82.11 Əlin tenotomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1218 82.12 Əlin fassitomiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1219 82.21 Əldə vətər qılafının qanqlionektomiyası (bilək) *1.*2.*3.*4.*5.*6 350 ₼
2.6.1220 82.22 Əlin əzələ zədələnməsinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 300 ₼
2.6.1221 82.34 Əlin əzələ və ya fassiyanın qreft üçün kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1222 82.41 Əlin vətər qılafın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1223 82.42 Əlin “flexor” vətərinin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1224 82.43 Əlin digər vətərinin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1225 82.44 Əlin “flexor” vətərinin digər tikilməsi növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1226 82.45 Əlin digər vətərinin digər tikilməsi növləri (açıcı vətərlərin tikilməsi) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1227 82.46 Əlin əzələ və ya fassiyanın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1228 82.51 Əlin vətərinin yerdəyişməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.1229 82.52 Əlin vətərinin resessiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.1230 82.53 Əlin vətərinin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.1231 82.57 Əlin vətər transpozisiyasının digər yolları (çoxlu vətərin transpozisiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1300 ₼
2.6.1232 82.58 Əlin əzələ transpozisiyasının digər yolları (çoxlu əzələ transpozisiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1233 82.61 Sinir və qan dövranın yerdəyişməsi üçün baş barmağın amputasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 2000 ₼
2.6.1234 82.71 Vətər bloku (pulley) rekonstruksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1235 82.72 Əlin əzələ və ya fassiya qreftlə plastik əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1236 82.79 Əldə digər qreft və ya implantla plastik əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1237 82.82 Parçalanmış əlin bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1238 82.83 Makrodaktiliyanın bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1239 82.84 Çəkicvari barmağın (mallet finger) bərpası *1.*2.*3.**4.*5.*6 700 ₼
2.6.1240 82.85 Əlin tenodez növləri (Əlin vətər fiksasiyası, başqa cür müəyyən edilməyib) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1241 82.86 Əlin tenoplastika növləri (miotenoplastika) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1242 82.89 Əlin digər plastik əməliyyatları *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1243 82.91 Əlin bitişmələrinin lizisi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1244 82.99 Əlin əzələ, vətər və fassiyasında aparılan digər əməliyyatlar *1.*2.*3.**4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1245 83.03 Bursotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1246 83.11 Axillotenotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1247 83.12 Bud-çanaq oynağının adductor tenotomiyası/uzaqlaşdırıcı *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1248 83.13 Digər tenotomiya növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1249 83.14 Fassiotomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1250 83.21 Yumşaq toxumaların açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 200 ₼
2.6.1251 83.39 Baker sistin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1252 83.5 Bursektomiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.1253 83.61 Vətər qılafın tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1254 83.62 Vətərin gecikdirilmiş tikilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1255 83.63 Rotator manjet bərpası *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1256 83.64 Vətərin digər tikilmə növləri (Axillorrafiya. Aponevrorrafiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1257 83.65 Əzələ və ya fassiyanın digər tikilmə növləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1258 83.71 Vətərin yerdəyişməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1259 83.72 Vətərin resessiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1260 83.73 Vətərin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1261 83.74 Əzələnin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1100 ₼
2.6.1262 83.75 Vətərin köçürülməsi və ya transplantasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.1263 83.76 Digər vətər transpozisiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.1264 83.77 Əzələnin köçürülməsi və ya transplantasiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.1265 83.79 Digər əzələ transpozisiya növləri *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.1266 83.81 Vətərin qrefti *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1267 83.82 Əzələ və ya fassiyanın qrefti *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1268 83.84 Ayaq əyriliyinin aradan qaldırılması (Evans əməliyyatı) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1269 83.85 Aşağı ətraflarda əzələ və ya vətər uzunluğunda edilən digər dəyişikliklər (Hamstrinq uzadılması. Daban vətərinin qısaldılması. Plastik azillotenotomiya. Vətərin plikasiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1270 83.86 Quadriseps plastikası (Budun dördbaşlı əzələ plastikası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1700 ₼
2.6.1271 83.87 Əzələdə aparılan digər plastik əməliyyatlar (muskuloplastika, mioplastika) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1272 83.88 Vətərdə aparılan digər plastik əməliyyatlar (miotenoplastika, vətərin fiksasiyası, tenodez, tenoplastika) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1273 83.89 Fassiyada aparılan digər plastik əməliyyatlar (Fassiyanın uzadılması, fassioplastika, fassiyanın plikasiyası) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1274 83.91 Əzələ, vətər, fassiya və sinovial kisənin bitişmələrin lizisi *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1275 84.01 Barmağın amputasiyası və dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.1276 84.02 Baş barmağın amputasiyası və dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 750 ₼
2.6.1277 84.03 Əldə amputasiya (karpal sümüklərdən keçən amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 700 ₼
2.6.1278 84.04 Biləyin dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1279 84.05 Saiddən keçməklə aparılan amputasiya (Saidin amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1280 84.06 Dirsək dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1281 84.07 Bazu sümüyündən keçən amputasiya (Bazunun amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1282 84.08 Çiyinin dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1283 84.09 İntertorakoskapulyar amputasiya (Çiyinin geniş amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1400 ₼
2.6.1284 84.11 Ayaq barmağının amputasiyası (Metatarsofalangeal oynağından keçən amputasiyası. Ayaq barmağının dizartikulyasiyası. Metatarsal basin amputasiyası. Pəncənin şüavari amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 800 ₼
2.6.1285 84.12 Pəncədən keçən amputasiya (Pəncənin ön hissəsinin amputasiyası. Pəncənin orta hissəsindən keçən amputasiya. Chopart amputasiya. Midtarsal amputasiya. Transmetatarsal amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1286 84.13 Topuğun dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1000 ₼
2.6.1287 84.14 Qamış və incik sümüklərinin topuq çıxıntısından keçən topuğunun amputasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1288 84.15 Dizdən aşağı aparılan digər amputasiya (Qamış və incik sümüklərindən keçən ayağın amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1289 84.16 Dizin dizartikulyasiyası (Batch. Spitler, McFaddin, Mazet və S.P.Roger amputasiyası) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1290 84.17 Dizdən yuxarı aparılan amputasiya (Bud sümüyündən keçərək aparılan amputasiya. Budun amputasiyası. Dizdən aşağı olan amputasiyanın dizdən yuxarı amputasiyaya çevrilməsi. Kondilus üstü, dizdən yuxarı amputasiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1200 ₼
2.6.1291 84.18 Budun dizartikulyasiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1292 84.19 Abdominopelvik amputasiya *1.*2.*3.*4.*5.*6 2200 ₼
2.6.1293 84.21 Baş barmağın təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1294 84.22 Barmağın təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1600 ₼
2.6.1295 84.23 Said, bilək və ya əlin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1296 84.24 Bazunun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1297 84.25 Ayaq barmağının təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1298 84.26 Pəncənin təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1299 84.27 Ayağın alt hissəsinin və ya topuğunun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1300 84.28 Budun təkrar birləşdirilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 2200 ₼
2.6.1301 84.3 Amputasiya güdülün reviziyası (travmatik) *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.1302 84.40 Protez ətraf vasitəsinin implantasiyası və ya uyğunlaşdırılması, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.1303 84.72 Xarici fiksator cihazının tətbiqi, halqa sistemi (İlizarov və Sheffeld növü) *1.*2.*3.**4.*5.*6 1400 ₼
2.6.1304 85.0 Mastotomiya (Süd vəzinin dərisinin kəsilməsi. Mammotomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.1305 85.12 Süd vəzinin açıq biopsiyası *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.1306 85.21 Süd vəzi zədələnməsinin yerli kəsiklə çıxarılması (Süd vəzinin fibroz sahəsinin çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 250 ₼
2.6.1307 85.22 Süd vəzi kvadrantının rezeksiyası (Lumpektomiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 450 ₼
2.6.1308 85.24 Ektopik döş vəzinin toxumasının kəsiklə çıxarılması (Əlavə gilənin kəsiklə çıxarılması) *1.*2.*3.*4.*5.*6 400 ₼
2.6.1309 85.31 Birtərəfli reduksiya mammoplastikası (Birtərəfli ginekomastiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1310 85.32 İkitərəfli reduksiya mammoplastikası (İkitərəfli ginekomastiya) *1.*2.*3.*4.*5.*6 650 ₼
2.6.1311 85.81 Süd vəzinin cırılmasının tikilməsi *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1312 85.82 Süd vəzinə parçalanmış qreftin qoyulması *1.*2.*3.**4.*5.*6 1800 ₼
2.6.1313 86.04 Dəri və dərialtı toxumasının drenaj edilməsi ilə digər kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1314 86.05 Dəri və dərialtı toxumasından yad cism və ya cihazın çıxarılması ilə birlikdə kəsilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 600 ₼
2.6.1315 86.21 Pilonidal sist və ya sinusun kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.*4.*5.*6 500 ₼
2.6.1316 86.61 Ələ edilən tam dəri eninə dəri qrefti *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1317 86.62 Ələ edilən digər dəri qrefti *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1318 86.63 Digər yerlərə edilən tam dəri eninə dəri qrefti *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1319 86.69 Digər yerlərdə qoyulan digər dəri qreftləri *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1320 86.70 Ayaqcıqda və ya yamaq qrefti, başqa cür müəyyən edilməyib *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1321 86.71 Ayaqcıqda qreftlər və ya yamaqların kəsilməsi və ya hazırlanması *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1322 86.73 Ələ ayaqcıqda və ya yamaq qreftin birləşdirilməsi *1.*2.*3.*4.*5.*6 900 ₼
2.6.1323 86.85 Sindaktiliyanın korreksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 800 ₼
2.6.1324 86.89 Dəri və dərialtı toxumasının digər bərpası və rekonstruksiyası *1.*2.*3.**4.*5.*6 900 ₼
2.6.1325 86.91 Qreft üçün dərinin kəsiklə çıxarılması *1.*2.*3.**4.*5.*6 500 ₼
2.6.1326 87.53 Əməliyyatdaxili xolangioqramma *1.*2.*3.*4.*5.*6 80 ₼
2.6.1327 97.65 Uretral stentin çıxarılması (sistoureteroskopiya ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.1328 98.20 Yad cismin çıxarılması, başqa cür müəyyən edilməyib (yumşaq toxumadan kəsik ilə) *1.*2.*3.*4.*5.*6 150 ₼
2.6.1329 98.51 Böyrək, sidik axarı və ya sidik kisəsinin ekstrakorporal şok dalğalı litotripsiya (ESWL) *1.*2.*3.*4.*5.*6 480 ₼
2.6.1330 99.10 Trombolitik maddənin inyeksiyası və ya infuziyası (Trombolizis) *1.*2.*3.*4.*5.*6 1500 ₼
2.6.1331.1 55.69 ╚ Digər böyrək transplantasiya növləri (Böyrəyin transplantantı). Resipiyent əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6*8 12000 ₼
2.6.1331.2 55.5 ╚ Tam nefrektomiya (Donor nefrektomiya). Bir donor əməliyyatı.Donor mənbəyini göstərmək üçün aşağı qaydada kodlaşdırın:00.91- Canlı qohum donordan alınan transplantant 00.92- Canlı qohum olmayan donordan alınan transplantant00.93- Meyitdən alınan transplantant 0 ₼
2.6.1332.1 50.59 ╚ Qaraciyərin digər transplantantı (Qaraciyərin transplantantı). Resipiyent əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6*8 32000 ₼
2.6.1332.2 50.9 ╚ Qaraciyərdə aparılan digər əməliyyatlar (Donor hepatoektomiya). Bir donor əməliyyatı.Donor mənbəyini göstərmək üçün aşağı qaydada kodlaşdırın:00.91- Canlı qohum donordan alınan transplantant 00.92- Canlı qohum olmayan donordan alınan transplantant00.93- Meyitdən alınan transplantant 0 ₼
2.6.1333.1 41.07 ╚ Autoloji hematopoetik kök hüceyrələrinin transplantantı təmizləmə aparılmaqla *1.*2.*3.**4.*5.*6*8 31000 ₼
2.6.1334.1 41.02 ╚ Allogen sümük iliyi transplantantı təmizləmə aparılmaqla Resipiyent əməliyyatı *1.*2.*3.**4.*5.*6*8 76000 ₼
2.6.1334.2 00.91 ╚ Canlı qohum donordan alınan transplantant (Bir donor əməliyyatı) 0 ₼
*1 - Əməliyyat önü müayinə və həkim konsultasiyası xidmətin tarifinə daxildir
*2 - Anesteziya stasionar tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*3 - Reanimasiya və stasionarda yatış tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*4 - Yatış zamanı /əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf tibbi xidmətin tarifinə daxildir
**4 - Yatış zamanı/əməliyyat zamanı istifadə olunan dərman və tibbi sərf, xüsusi tibbi sərf (koxlear implant sistemi (implant (daxili cihaz), nitq prosessoru (üst cihaz)), endoprotez, stent, setka və digər) tibbi xidmətin tarifinə daxildir.
2.6.139 saylı tibbi xidmət münasibətində, XBT-09 kodu 20.98 cərrahi prosedurunda istifadə olunan koxlear implant sisteminin (implant (daxili cihazın) və prosessorun (üst cihazın) (**4)) texniki göstəriciləri aşağıdakılardır:
İmplant (daxili cihaz) : aktiv elektrod sayı minimum 22 ədəd olan çox kanallı olmalı, maqnit induksiya vahidi 1.5 Tesla -3.0Tesla arasında olan MRT müayinəsi olunmaq imkanı, az travmatik olması üçün uc hissəsinin qalınlığı maksimum 0.3 mm, bazal hissəsinin qalınlığı maksimal 0.6 mm olmalıdır;
Nitq prosessoru (xarici cihaz) iki növdə ola bilər. Nitq prosessorunun texniki göstəriciləri aşağıdakı kimi olmalıdır:
1. İmplantla (daxili cihazla) rabitəni təmin edən cihazdan, birləşdirici naqildən və aksesuarlardan ibarət olan qulaq arxasına yerləşdirilən prosessordan ibarət olmalı, iki ədəd təkrar doldurula bilən batareyaya, İP 57 beynəlxalq mühafizə dərəcəsinə, iki ədəd fərqli istiqamətli mikrofona, məlumatların qeydiyyatı (Data logging) xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.
2. İmplantla (daxili cihazla) rabitəni təmin edən naqilsiz, baş hissəsinə yerləşdirilən tək hissəli nitq prosessorundan ibarət olmalı, İP 54 beynəlxalq mühafizə dərəcəsinə, iki ədəd fərqli istiqamətli mikrofona, məlumatların qeydiyyatı (Data logging) xüsusiyyətlərinə malik olmalıdır.
Cihazı (koxlear implant sistemini) təmin etmiş şirkət tərəfindən əməliyyatdan sonraki 12 (on iki) ay müddət ərzində ən azı 3 (üç) dəfə cihazda səsin tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi, sığortaolunana 36 (otuz altı) seans loqoped və 36 (otuz altı) seans (psixoloq) xidmətinin göstərilməsi təyin edilmiş xidmətin tarifinə daxildir.
*5 - Yatış müddətində təyin edilmiş laborator və instrumental müayinə xərcləri, histopatoloji, sitopatoloji müayinələr, fizioterapiya, həkim təqibi tibbi xidmətin tarifinə daxildir. Angioqrafiya, kompyüter tomoqrafiyası, maqnit rezonans tomoqrafiyası tibbi xidmətin tarifinə daxil deyildir
*6 - Yemək, müşayiət edən şəxs (12 yaşa qədər uşaqlarda) və digər xərclər tibbi xidmətin tarifinə daxildir
*8 - "*1-*6 qeydlərin açıqlanması həm donor həm resipiyent üçün tibbi xidmətin tarifinə daxildir.Transplantasiya üçün bir canlı donorun hazırlanması və əməliyyatı tibbi xidmətin tarifinə daxildir"
Zəng sifariş et